Josef Adámek

Narozen: v roce 1881

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ADÁMEK Josef

II. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5. I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 7. I.

Byl členem výb. rozp. - zeměd. a živn.

Návrhy:

ohledně rychlé pomoci krajům v povodí Labe na českém východě živelní povodní poškozeným, t. 145.

12, 4. III. 1926; 536. I.

aby vládě bylo uloženo zrušiti ustanovení článku II. vl. nař. ze 4. VI. 1925, č. 111 Sb. z., o částečné úpravě celního sazebníku pro československé celní území a urychliti práce pro brzké uzákonění nového definitivního celního sazebníku, t. 259.

20, 7. V. 1926; 1201. II.

aby byl vydán zákon, jímž se částečně mění celní sazebník pro československé celní území, t. 320.

24, 27. V. 1926; 1276. II.

na poskytnutí podpory obcím v okresu holickém v Čechách, postiženým krupobitím, t. 1100.

88, 23. VI. 1927; 1706. IV.

2 pozm. a 1 doplň. návrh k osn. zák. o změně celního sazebníku (t. 360) k čl. II., IV. a V.

30, 11. VI. 1926; 1753, 1775/6. II.

na konec rozpravy o t. 245 (obchodní smlouva mezi RČS a Japonskem z 30. X. 1925).

20, 7. V. 1926; 1196. II.

Resoluce:

k osn. zák. o změně celního sazebníku (t. 360), týkající se uvolnění dovozu a vývozu a úpravy dopravních tarifů.

30, 11. VI. 1926; 1779/80. II.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 360 (změna celního sazebníku).

28, 9. VI. 1926; 1402. II.

doslov 30, 11. VI. 1926; 1785. II.

rozp. výb. zpr. t. 1007 (zákon o nové úpravě fin. hospodářství svazků územní samosprávy).

79, 4. V. 1927; 953. IV.

doslov po rozpravě povšechné

80, 5. V. 1927; 1072, IV.

doslov po rozpravě podrobné

82, 10. V. 1927; 1539. IV.

tiskové chyby a vyjádření o resolucích při druhém čtení

83, 11. V. 1927; 1566. IV.

rozp. výb. zpr. t. 1108 (zákon, jímž se prodlužuje platnost zákona ze 17. III. 1925, č. 58 Sb. z., o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů).

89, 24. VI. 1927; 1786, IV.

doslov 1788. IV.

rozp. výb. zpr. t. 1111 (návrh Fr. Staňka, dr Dolanského, dr Budaye, dr Lukavského, R. Mlčocha, Fr. Windirsche, dr Luschky a A. Stenzla na pomoc krajům, v nichž dobytkářství ohroženo jest nemocí zvanou distomatosa).

99, 12. VII. 1927; 2526. IV.

rozp. výb. zpr. t. 1708 (zákon, jímž se prodlužuje platnost zákona ze 17. III. 1925, č. 58 Sb. z., ve znění zákona ze 13. VII. 1927. č. 113 Sb. z., o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů).

154, 13. VII. 1928; 7, doslov 12, VI.

rozp. výb. zpr. t. 1777 (zákon, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří).

162, 19. IX. 1928; 11. VI.

doslov 164, 21. IX. 1928; 146. VI.

rozp. výb. zpr. t. 1845 a k t. 1845 (zákon, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří).

173, 7. XI. 1928; 6, doslov 90. VII.

rozp. výb. zpr. t. 2100 (změna zákona z 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova).

190, 12. III. 1929; 7, doslov 32. VII.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1928 (t. 1813), o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

166, 19. X. 1928; 11. VII.

Dotazy:

o výplatě úroků státních předválečných nezajištěných dluhů.

12, 4. III. 1926; 533. I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1095. II.

o zřízení druhé lékárny v Chotěboři.

15, 16. III. 1926; 854. I.

odpov. 32, 15. VI. 1926; 1845. II.

o správné výměře cestovného učiteli náboženství římsko-katolického na škole ve Ctětíně.

19, 6. V. 1926; 1095, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 29. III.

o převádění dobytka na rumunských a polských hranicích.

20, 7. V. 1926; 1159. II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 30. III.

o pomoci obyvatelstvu stiženému katastrofální povodní v povodí Chrudimky.

37, 22. VI. 1926; 2399. II.

o škodách způsobených povodní na Labi od Hradce Králové k Pardubicům.

38, 23. VI. 1926; 2491. II.

ve věci jmenování úředníků při pohraniční finanční stráži.

46, 11. XI. 1926; 233. III.

odpov. 68, 23. III. 1927; 229. IV.

v záležitosti koncesní listiny Jos. Jehničky z Chocně.

47, 17. XI. 1926; 305. III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1590. III.

o kostelních účtech a platu faráře Fr. Hermana v Lánech na Důlku u Pardubic.

48, 18. XI. 1926; 320. III.

odpov. 63, 15. III. 1927; 9. IV.

o daňových předpisech a nevyřizovaných rekursech poplatníků berní správou ve Vys. Mýtě.

48, 18. XI. 1926; 320. III.

odpov. 64, 16. III. 1927; 75. IV.

o předpisování daně z obratu zemědělcům.

63, 15. III. 1927; 8. IV.

odpov. 88, 23. VI. 1927; 1705. IV.

o převedení rakouských válečných půjček na půjčku naší republiky u osob méně zámožných.

69, 24. III. 1927; 291. IV.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 9. V.

o udělování t. zv. podkarpatské výhody zaměstnancům pohraniční finanční stráže na území Podkarpatské Rusi.

83, 11. V. 1927; 1561, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 8, V.

o pomoci pohořelým v Rohozné u Poličky.

84, 9. VI. 1927; 1573, IV.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 9, V.

o retenční přehradě na Chrudimce u Hamrů v okrese hlineckém.

102, 25. X. 1927; 7, V.

odpov. 102, 25. X. 1927; 9, V.

o zrušení smlouvy uzavřené mezi městskou radou v Bělehradě a žulovými lomy ve Skutči o dodávce dlažebních kamenů.

102, 25. X. 1927; 7, V.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 10, V.

o špatném vytápění vlaků a jich zpožďování na trati Heřm. Městec-Borohrádek.

120, 17. I. 1928; 6, V.

odpov. 137, 20. III. 1928; 4, VI.

o předpisu pojistného Úrazovou dělnickou pojišťovnou v Praze podnikatelům v žulových lomech v Prosetíně na Skutečsku.

123, 24. I. 1928; 3, V.

odpov. 198, 23. V. 1929; 6, VIII.

o zvýšení cla na včelí med.

123, 24. I. 1928; 3, V.

o chování správce školy, řídícího učitele Formánka v Pokřikově, v školním okrese Vysoké Mýto.

128, 7. II. 1928; 6, V.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 10, VI.

o podpoře postiženým požárem v Dolním Újezdě u Litomyšle dne 21. III. 1928.

140, 12. VI. 1928; 8, VI.

odpov. 157, 6. IX. 1928; 5, VI.

o provedení zákona č. 288 z r. 1924, a že se nevyplácejí zaopatřovací požitky Anně Duškové, vdově po předválečném invalidovi.

140, 12. VI. 1928; 8, VI.

o daňových předpisech berní správy v Roudnici n. L. Boh. Mejstříkovi, výrobci korkových zátek v Dobříni.

140, 12. VI. 1928; 8, VI.

odpov. 157, 6. IX. 1928; 6, VI.

o vysokém palmáru notáře JUDra Bedřicha Rudolfa v Kladně.

140, 12. VI. 1928; 8, VI.

odpov. 152, 11. VII. 1928; 4, VI.

o postupu okresního soudu ve Skutči ve věci zemské dávky rolníka Bořila v Oldřeticích.

140, 12. VI. 1928; 8, VI.

odpov. 152, 11. VII. 1928; 4, VI.

ve věci podpory požárem postiženým ve Světnově v okresu přibyslavském.

140, 12. VI. 1928; 8, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 7, VII.

o poskytnutí podpory občanům v Borohrádku, poškozeným katastrofální povodní.

140, 12. VI. 1928; 8, VI.

o podpoře obyvatelstvu v povodí Olšinky a Novohradky, povodní postiženému a o zabezpečovacích pracích.

145, 21. VI. 1928; 4, VI.

o živelní pohromě v obci Něm. Rybné, okres Žamberk.

152, 11. VII. 1928; 4, VI.

odpov. 183, 15. II. 1929; 3, VII.

o prováděcím nařízení k zákonu o podomním obchodu.

152, 11. VII. 1928; 4, VI.

odpov. 182, 14. II. 1929; 6, VII.

o živelní pohromě na okresu pardubickém.

152, 11. VII. 1928; 4, VI.

odpov. 182, 14. II. 1929; 6, VII.

o postavení lávky jako přechodu přes trať na stanici Březová-Brněnec na trati Brno-Česká Třebová.

152, 11. VII. 1928; 4, VI.

odpov. 182, 14. II. 1929; 6, VII.

o povolení zříditi městskou spořitelnu ve městě Hlinsku v Čechách.

157, 6. IX. 1928; 5, VI.

odpov. 182, 14. II. 1929; 6, VII.,

že úřady trpí neoprávněné provozování zubotechnické prakse zubními techniky.

165, 18. X. 1928; 5, VII.

odpov. 186, 1. III. 1929; 41, VII.

o protizákonném jednání ředitele občanské a obecné školy dívčí "Hořčičky" v České Třebové a protizákonném slučování tříd pro vyučování náboženství římsko-katolickému na těchže školách.

165, 18. X. 1928; 5, VII.

o důchodu předků.

167, 22. X. 1928; 4, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 7, VIII.

o dodatečném zařadění města Bohdaneč Lázně do vyšší stupnice činovného.

172, 6. XI. 1928; 36, VII.

odpov. 186, 1. III. 1929; 41, VII.

o invalidním důchodu.

176, 13. XII. 1928; 7, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 7, VIII.

o daňovém předpisu berní správy v Chotěboři.

176, 13. XII. 1928; 7, VII.

odpov. 185, 28. II. 1929; 6, VII.

o předpisu daně z obratu kováři Václavu Polanskému v Oldříši berní správou ve Vys. Mýtě.

178, 18. XII. 1928; 3, VII.

odpov. 191, 13. III. 1929; 4, VII.

o daňových paušálech u zemědělců a započítávání do těchto i příležitostného povoznictví.

191, 13. III. 1929; 3, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 7, VIII.

ve věci jmenování podúředníků finanční stráže pohraniční na Podkarpatské Rusi.

206, 14. VI. 1929; 5, VIII.

ve věci kvalifikování úředníků a podúředníků finanční stráže pohraniční.

206, 14. VI. 1929; 5, VIII.ISP (příhlásit)