Josef Adámek

Narozen: v roce 1881

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ADÁMEK Josef

II. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. doprav. - soc. pol. a zeměd.

Návrhy:

na zrušení nařízení o mlecím řízení a mlecích výkazech, t. 270.

12, 9. VII. 1920; 625. I.

na změnu zemsk. zák. král. Česk. z 2. IV. 1862 o ukládání mýt na veřejných erárních silnicích, t. 741.

22, 17. XI. 1920; 352. II.

na zřízení vagonové vykládky a vlakové výhybky v nynější osobní zastávce v Pokřikově, t. 1402.

51, 4. II. 1921; 2103. II.

na zřízení osobní zastávky u osady Skalice; polit. obec Blížňovice na místní dráze Chrást-Hrochův Týnec, t. 1560.

58, 1. III. 1921; 2388. II.

na vydání novely zákona z 11. XI. 1919 o dani z obratu a převodu statků, t. 1561.

58, 1. III. 1921; 2388. II.

na vystavění železniční trati Hlinsko Svratka, t. 2525.

71, 12. VII. 1921; 342. III.

na změnu zákona ze dne 22. XII. 1920, č. 683 Sb. z. a n., o opatření strojených hnojiv v r. 1921, t. 3731.

153, 23. VI. 1922; 1263. V.

Řeč v rozpravě:

zajištění půdy drobným pachtýřům (zpr. t. 1500).

64, 15. III. 1921; 2713. II.

o dodatku ke stát. rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 3373).

125, 25. I. 1922; 2493. IV.

o vládních prohlášeních učiněných ve 159. schůzi dne 24. X. 1922 při nastoupení vlády Švehlovy a o naléh. interpelacích t. 3809 a 3811 o hospodářské krisi.

161, 26. X. 1922; 199. VI. 

o změně zákona o dávce z majetku a z přírůstku na majetku (zpr. t. 4350).

241, 12. XII. 1923; 1374. VIII.

o prohlášení min. J. Sříbrného ve věci drahoty (interp. t. 5041 a 5043) a o srážce demonstrantů s policií v Praze 10. II. 1925.

323, 12. II. 1925; 1212. X.

o pojištění osob samostatně hospodařících (zpr. t. 5174).

344, 3. VI. 1925; 157. XI.

Interpelace:

o násilnostech při sjezdu katol. mládeže z vých. Čech v Luži dne 4. VII. 1920,

t. 308. 14, 26. X. 1920; 21. II.

odpov. t. 1140. 40, 11. I. 1921; 1574. II.

o nešetření stát. základních zákonů rekvisičními komisemi,

t. 803. 23, 23. XI. 1920; 364. II.

odpov. t. 1438. 51, 4. II. 1921; 2103. II.

proč se nepřijímají čeští dělníci do tabákové továrny v Lanškrouně,

t. 1576. 58, 1. III. 1921; 2386. II.

odpov. t. 1895. 66, 31. III. 1921; 10. III.

hlášení se invalidů a legionářů k vojenské taxe,

t. 1730. 64, 15. III. 1921; 2667. II.

odpov. t. 2324. 69, 24. VI. 1921; 189. III.

předpisování daně z obratu podle paušálu zemědělcům zvláště u berní správy v Poličce,

t. 2513. 71, 12. VII. 1921; 340. III.

odpov. t. 3322/XXV. 124, 24. I. 1922; 2361. IV.

o zrekvirovaných zvonech ve Vídni ležících,

t. 2517. 71, 12. VII. 1921; 340. III.

odpov. t. 2985. 86, 18. X. 1921; 19. IV.

krocích podniknutých státní správou na ochranu lesů před mniškou,

t. 2577. 74, 19. VII. 1921; 576. III.

odpov. t. 2963. 86, 18. X. 1921; 18. IV.

Dotazy:

o užívání bytu J. Horákem, malířem v Praze.

21, 12. XI. 1920; 313. II.

odpov. 86, 18. X. 1921; 10. IV.

o předpisování daně z obratu hospodář. spolkům, odborovým organisacím vůbec a jednotlivcům zvláště.

23, 23. XI. 1920; 362. II.

odpov. 49, 28. I. 1921; 2017. II.

o počínání si řídícího učitele Valáška v Blatné u Hlinska (nezákonné vyhození křížů z učebních síní).

23, 23. XI. 1920; 362. II.

ohledně placení dávky z majetku státními dluhopisy.

26, 25. XI. 1920; 531. II.

odpov. 46, 25. I. 1921; 1818. II.

ve příčině jednání stát. zvěrolékaře Mackého v Poličce.

26, 25. XI. 1920; 531. II.

odpov. 70, 30. VI. 1921; 276. III.

ve příčině přednostního zásobování některých družstev umělými hnojivy

26, 25. XI. 1920; 531. II.

odpov. 55, 16, II. 1921; 2226. II.

ve věci zadržení peněz při okolkování a jich neúrokování.

26, 25. XI. 1920; 531. II.

odpov. 40, 11. I. 1921; 1571. II.

ve věci návratu zajatých vojínů v cizích státech.

46, 25. I. 1921; 1818. II.

odpov. 58, 1. III. 1921; 2384. II.

o sestavení okresní hospodářské rady v Chrudimi.

58, 1. III. 1921; 2417. II.

odpov. 69, 24. VI. 1921; 183. III.

o nesprávnosti při přiznání půdy do vlastnictví dlouholetého pachtýře.

58, 1. III. 1921; 2417. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 100. III.

o stranickém jednání úřadů proti Anně Kolbabové v zálež. výkupu pozemku, drženého v dlouhodobém pachtu. podán 2. XII. 1920 (dle spisů).

odpov. 60, 8. III. 1921; 2464. II.

o chování řídícího učitele Václava Stehlíka v Kameničkách u Hlinska.

62, 10. III. 1921; 2484. II.

odpov. 86, 18. X. 1921; 9. IV.

o postupu rekvisiční komise v Nové Vsi n. P., okres Lomnice n. P.

63, 11. III. 1921; 2544. II.

odpov. 68, 31. V. 1921; 136. III.

o poskytnutí okamžité podpory vyhořelým v Krouné, pol. okres. Vys. Mýto.

64, 15. III. 1921; 2665. II.

odpov. 86, 18. X. 1921; 10. IV.

o uvolnění peněz a podpory pohořelému V. Halamkovi, chalupníku ve Filipově č. 14, pol. okres Hlinsko.

66, 31. III. 1921; 34. III.

odpov. 69, 24. VI. 1921; 183. III.

o předpisu daní zemědělcům.

66, 31. III. 1921; 34. III.

odpov. 69, 24. VI. 1921; 182. III.

že se nevyřizují žádosti dlouholetých pachtýřů ve Žďáře n. Orl.

67, 19. V. 1921; 97. III.

odpov. 67, 19. V. 1921; 101. III.

o jednání výkupní komise v Bejšti u Pardubic a jednání přednosty okres. obil. úřadu dr. Růžičky v Rychnově n. Kněžnou.

67, 19. V. 1921; 97. III.

o předpisování daně z obratu berní správou v Žamberku zemědělcům stejnojmenného okresu berního.

67, 19. V. 1921; 98. III.

odpov. 71, 12. VII. 1921; 338. III.

o požáru v Čermné u Kyšperka.

71, 12. VII. 1921; 337. III.

odpov. 8, 18. X. 1921; 9. IV.

o postupu rekvisiční komise v Nové Vsi n. P., okres Lomnice n. P.

71, 12. VII. 1921; 337. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 12. IV.

o předpisování daně z příjmu za léta válečná.

89, 21. X. 1921; 187. IV.

odpov. 118, 10. I. 1922; 1981. IV.

o předpisován daně z obratu za rok 1920 berní správou v Chrudimi.

89, 21. X. 1921; 187. IV.

o nedodržování jízdního řádu na trati Německý Brod-Pardubice, a ztrátě spojení k pražskému rychlovlaku.

97, 23. XI. 1921; 865. IV.

o požáru v Hamrech u Hlinska.

102, 2. XII. 1921; 1334. IV.

že se nevyřizují odvolání poplatníků proti berním výměrům u berní správy ve Vysokém Mýtě.

105, 7. XII. 1921; 1444. IV.

ve věci daně výdělkové i daně z obratu mlynáře Frant. Jankovského v Kojetíně, okres Milevsko.

106, 9. XII. 1921; 1503. IV.

o změně jízdního řádu na dráze Brno-Česká Třebová.

109, 16. XII. 1921; 1553. IV.

ve příčině jednání učitele Josefa Korába v Kněžovsi na Moravě u Březové.

111, 17. XII. 1921; 1697. IV.

o neudržitelných. poměrech na škole v Dolní Dobrouči.

118, 10. I. 1922; 1980. IV.

o přidělení rozptýlené půdy okresnímu poradci Pozemkového úřadu prof. Košinovi v Chrudimi.

121, 17. I. 1922; 2122. IV.

o výpomoci požárem postiženému rolníku Václavu Kašparovi v Dražkově u Pardubic.

121, 17. I. 1922; 2122. IV.

o včasném placení úroků ze státních půjček.

121, 17. I. 1922; 2122. IV.

o kácení a hubení lesů lesní správou Frant. Jos. Auersperka ve Slatiňanech.

121, 17. I. 1922; 2122. IV.

o poměrech na obecné škole v Licibořicích.

122, 19. I. 1922; 2182. IV.

o vysokých předpisech daňových kováři Václavu Kopeckému ve Kostelci n. Orl.

122, 19. I. 1922; 2182. IV.

o přemrštěném předpisování daně z příjmů berní správou v Chotěboři.

122, 19. I. 1922; 2182. IV.

o poměrech na škole v Licibořicích.

139, 23. V. 1922; 413. V.

odpov. 166, 9. XI. 1922; 370. VI.

o rozšíření osobní zastávky ve Vlásenici u Pelhřimova na stanici nákladní.

139, 23. V. 1922; 413. V.

odpov. 195, 8. III. 1923; 2458. VI.

o smrti vojína B. Krulíka při jízdě drahou, zaviněné nedostatkem bezpečnostních opatření.

139, 23. V. 1922; 413. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 34. VI.

o neodůvodněném trestání dítek školních Frant. Vítkem, správcem školy v Horkách u Chocně, a porušování úředních předpisů tímto učitelem.

139, 23. V. 1922; 413. V.

odpov. 166, 9. XI. 1922; 370. VI.

o poskytnutí podpory z peněz státních občanům ze Sobkovic a Jamného, poškozeným průtrží mračen.

140, 26. V. 1922; 485. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 33. VI.

o poskytnutí podpory živelní katastrofou postiženým občanům ve Výprachticích, Bystrci, v Čermné a ve Vesměřovicích.

142, 30. V. 1922; 628. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 36. VI.

o vyřizování odvolání proti vysokým berním předpisům berní správou ve Vys. Mýtě.

142, 30. V. 1922; 628. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 35. VI.

o porušování nedělního klidu v čsl. vojsku.

143, 8. VI. 1922; 724. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 34. VI.

o postupu úředníka okresní politické správy jako přednosty okresního obilního úřadu ve Dvoře Králové n. L.

153, 23. VI. 1922; 1262. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 36. VI.

o falešném oznámení výstupu Al. Šmejkala z církve římsko-katolické okresní politické správě v Německém Brodě.

155, 26. VI. 1922; 1413. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 36. VI.

o zločinu učitele Ant. Šonky, spáchaném na školních dětech v Dol. Heřmanicích, okres Lanškroun.

159, 24. X. 1922; 32. VI.

odpov. 195, 8. III. 1923; 2458. VI.

ministru železnic o vydání volných jízdenek jeho předchůdci.

162, 27. X. 1922; 279. VI.

odpov. 195, 8. III. 1923; 2458. VI.

o velmi liknavém a netečném úřadování Zemského úřadu pro péči o válečné poškozence v Praze.

166, 9. XI. 1922; 370. VI.

odpov. 195, 8. III. 1923; 2458. VI.

o předpisu daně z obratu za r. 1920 Václavu Černému, rolníku z Klobuk.

173, 24. XI. 1922; 1117. VI.

odpov. 195, 8. III. 1923; 2458. VI.

o vystěhování družstva ve Vítějovsi u Poličky a nastěhování rodiny Krejstovy do téže ubikace na rozkaz min. rady Svobody v Poličce.

173, 24. XI. 1922; 1117. VI.

odpov. 195, 8. III. 1923; 2458. VI.

o neochotě úředníka berní správy v Trutnově vyhověti stranám v mezích zákona.

174, 28. XI. 1922; 1163. VI.

odpov. 195, 8. III. 1923; 2458. VI.

o způsobu, jakým vojenské úřady odpovídají na intervence poslanců.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2037. VI.

o poškozování Anny Kettnerové v Brandýse n. L. úředníky státních statků v Brandýse n. Lab.

193, 28. II. 1923; 2305. VI.

odpov. 219, 30. X. 1923; 6. VIII.

o přímém spojení železničním z Chrudimi do Pardubic.

202, 19. IV. 1923; 104. VII.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 521. VII.

o rozporech mezi odpovědí min. soc. péče danou na dotaz o vystěhování družstva ve Vítějovsi u Poličky a mezi skutečnostmi dokázanými.

215, 27. VI. 1923; 520. VII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 13. IX.

o propuštění nemocného vojína Karla Stibora z vojska a o nekonání povinností úřady v Táboře, jimž sociální péče jest svěřena

215, 27. VI. 1923; 521. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 7. VIII.

o potrestání školních dětí pro účast na prosebných průvodech.

215, 27. VI. 1923; 521. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 7. VIII.

o rozdělení zadaného pojištění kbelských zásob surovin minerálních olejů u firmy Fantovy cizácké pojišťovně.

218, 28. VI. 1923; 640. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 7. VIII.

o stranickém rozdělování podpor nouzových v okresu benešovském.

219, 30. X. 1923; 4. VIII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 8. VIII.

o rozporech mezi pravdou a odpovědí pana ministra školství a nár. osvěty ze dne 8. VIII. 1923 na dotaz ze dne 29. V. 1923, čís. 906/1516, o potrestání školních dětí pro účast jejich na prosebných průvodech.

227, 20. XI. 1923; 256. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 16. IX.

ve věci výrobního oprávnění družstevních lihovarů.

227, 20. XI. 1923; 256. VIII.

odpov. 265, 27. V. 1924; 734. IX.

o zařazení města Hlinska do vyšší třídy místních přídavků.

227, 20. XI. 1923; 256. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 16. IX.

ve věci reorganisace okresní správní komise ve Hlinsku pro okres hlinecký.

232, 27. XI. 1923; 661. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 15. IX.

proč nejsou vypisovány volby obecní v Rohozné u Poličky.

240, 11. XII. 1923; 1274. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 16. IX.

o odstranění správce školy Frant. Vítka v Horkách z učitelského úřadu.

240, 11. XII. 1923; 1274. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 14. IX.

že poštovní úředníci porušují listovní tajemství.

246, 20. XII. 1923; 1695. VIII.

odpov. 250, 26. III. 1924; 151. IX.

ve věci zadržených peněz při kolkovací akci v březnu 1919.

246, 20. XII. 1923; 1779. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 16. X.

o vysokých daňových předpisech daně obratové v případu Karla Majkuty, koláře v Blovicích.

251, 28. III. 1924; 216. IX.

odpov. 267. 3. VI. 1924; 779. IX.

o zadání naturálního bytu ve stanici Pardubice.

320, 29. I. 1925; 1068. X.

odpov. 324, 5. III. 1925; 1234. X.

o vykonávání honitby na přidělené půdě.

339, 1. IV. 1925; 19. XI.

o úpravě času vyučovacího na lidové škole hospodářské ve Stračově podán 17. II. 1925 (dle spisů)

odpov. 342, 22. V. 1925; 114. XI.

o protizákonném omezení vyučování náboženství římsko-katolickému na obecné škole v Morašicích okresním školním výborem v Chrudimi.

364, 24. IX. 1925; 626. XI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Milevsku (přestupek § 2 zák. shromažďovacího).

159, 24. X. 1922; 7. VI.

žád. odvolána 198, 23. III. 1923; 10. VII.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin bezpečnosti cti proti Městské spořitelně v Moravských Budějovicích uveřejněním článku v č. 188 časopisu "Občanské Noviny")

342, 22. V. 1925; 120. XI.

zpr. t. 5252; zprav. J. Mach;

nevydán 358, 10. VII. 1925; 512. XI.ISP (příhlásit)