Wolfgang Zierhut

Narozen: v roce 1886

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ZIERHUT Wolfgang

VIII. voleb. kraj

LW

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 17, I.

Zvolen provisorně zapisovatelem posl. sněmovny.

1, 17. XII. 1925; 20, I.

Zvolen místopředsedou posl. sněmovny a vykonal slib jako místopředseda.

43, 15. X. 1926; 45-6, III.

Byl členem výb. br. - im. - in. - rozp. Stál. - ústav.-práv. - zahr. a zeměd.

Sděluje jako místopředseda:

vyloučení bezpečnost státu ohrožujících výroků v řeči Č. Hrušky z těsnopisecké zprávy o 168. schůzi.

168, 23. X. 1928; 96, VII.

Návrhy:

o živelních pohromách v okrese nýrském, t. 553.

43, 15. X. 1926; 39, III.

aby byla poskytnuta státní pomoc pro škody způsobené krupobitím v Novém Dvoře, Pleši, Šprymberku a okolních obcích v okrese klatovském a domažlickém, t. 1726.

157, 6. IX. 1928; 9, VI.

na vrácení imunitní záležitosti J. Mayera a inž. Kalliny (t. 355) im. výb.

70, 29. III. 1927; 385, IV.

aby osnova zákona o změně §§ 82 a 54 živn. řádu a § 70 živn. zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi (t. 1577) byla vrácena výb. živn. a soc.-pol. k novému projednání.

141, 13. VI. 1928; 5, VI.

Řeč v rozpravě:

o návrhu oposice na vyslovení nedůvěry vládě (t. 128)

13, 11. III. 1926; 639, I.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670).

51, 23. XI. 1926; 504, III.

o vojenských předlohách (t. 752, 893, 868, 890 a 894).

71, 30. III. 1927; 421, IV.

Interpelace:

o nezákonitém tajném výnosu, t. 49/III.

7, 16. II. 1926; 263, I.

odpov. t. 214/IV.

19, 6. V. 1926; 1099, II.

Dotazy:

o dovolených a dvojitém platu ředitele občanské školy Štorcha v Plzni.

41, 25. VI. 1926; 2561, II.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Plzni (přečin podle § 17, č. 1, přečin podle § 15, č. 1 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil na schůzi dne 6. III. 1926 v Brodě n. Labem a 28. IV. 1926 ve Stříbře a Stodě).

43, 15. X. 1926; 44, III.

žád. odvolána 88, 23. VI. 1927; 1706, IV.

okres. s. v Nýrsku (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 488 tr. z. ca J. Wastl).

157, 6. IX. 1928; 11, VI.ISP (příhlásit)