Florian Tománek

Narozen: v roce 1879
Zemřel: v roce 1948

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TOMÁNEK Florian

XV. voleb. kraj

HL, mk

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Byl členem výb. rozp. a zeměd.

Návrhy:

aby byl vydán zákon, jímž se částečně mění celní sazebník pro československé celní území, t. 320.

24, 27. V. 1926; 1277, II.

na poskytnutí pomoci rolníkům postiženým povodní v obcích: Uhorská Skalica, Holíč, Gbely, Kúty, Unín, Brocko, Moravské Sväté Jány, Malacky, Leváre, Dimburg, Jakubov, Uhorská Ves, Devinská Nová Ves atd., t. 393.

32, 15. VI. 1926; 1846, II.

na pomoc postiženým živelními pohromami, t. 396.

32, 15. VI. 1926; 1847, II.

na poskytnutí pomoci pohořelým v Závodě (župa XV., Slovensko), t. 1565.

140, 12. VI. 1928; 17, VI.

2 pozměň. a 1 doplň. návrh k osnově zákona o změně celního sazebníku (t. 360) k čl. II, IV a V.

30, 11. VI. 1926; 1753, 1775-6, II.

Resoluce:

k osnově zákona o změně celního sazebníku (t. 360), stran uvolnění dovozu a vývozu a úpravy dopravních tarifů.

30, 11. VI. 1926; 1779-80, II.

Řeč v rozpravě:

o vlastní imunitní záležitosti (udělení důtky na návrh dr Slávika)

6, 21. XII. 1925; 238, I.

o změně celního sazebníku (t. 360).

29, 10. VI. 1926; 1527, II.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. hospod. a doprav., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

170, 25. X. 1928; 88, VII.

Interpelace:

v záležitosti Zemědělské rady, t. 604/I.

46, 11. XI. 1926; 236, III.

odpov. t. 1076/XVIII.

93, 1. VII. 1927; 2146, IV.

Žádost ve věcech imunity:

stížnost dr Slávika o zakročení podle § 51, jedn. ř. pro urážlivé výroky učiněné ve schůzi posl. sněmovny 17. XII. 1925.

3, 18. XII. 1925; 34, I.

zprav. dr Zadina;

důtka udělena 6, 21. XII. 1925; 238-9, I.

stížnost na J. Dubického podle § 51 jedn. ř.

5, 19. XII. 1925; 157, I.

projednána 10, 19. II. 1926; 446-7, I.

sedrie v Komárně (přečin podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky ze dne 19. III. 1923, č. 50 Sb. z., jichž se dopustil výroky. na schůzi konané dne 12. VII. 1925 v Starom Tekově).

7, 16. II. 1926; 267, I.

zpr. t. 130; zprav. dr Daněk;

nevydán 16, 17. III. 1026; 1023-4, I.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1, § 6 zák. čl. XLI z r. 1914, spáchaný článkem "Bandita v Skalici", uveřejněným ve "Slovenských Ľudových Novinách" v č. 40 ze dne 3. X. 1924 proti Teodoru Dimitrijevičovi).

7, 16. II. 1926; 268, I.

zpr. t. 405; zprav. V. Votruba;

nevydán 63, 15. III. 1927; 46, IV.

sedrie v Nitře (přečin podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výroky na schůzi lidu dne 12. VIII. 1923 v Hlohovci).

7, 16. II. 1926; 269, I.

zpr. t. 889; zprav. dr Daněk;

nevydán 127, 1. II. 1928; 23-4, V.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914, spáchaný článkem "Alarm" v časopise "Slovenské Ľudové Noviny" v č. 29 ze dne 14. VII. 1922, proti Samuelu Zochovi).

7, 16. II. 1926; 269, I.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914, spáchaný články "Muríni by sa chceli umývať" a "Švindlérstvo s vlnou", uveřejněnými v časopise "Slovenské Ľudové Noviny" ze dne 1. VII. 1921 a 10. VI. 1921 proti Duchajovi a Jeníčkovi).

7, 16. II. 1926; 269, I.

zpr. t. 694; zprav. V. Votruba;

vydán: 75, 26. IV. 1927; 691, IV.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914, spáchaný článkem "Hrušovský v politike", uveřejněným v časopise "Slovenské Ľudové Noviny" ze dne 23. I. 1925).

7, 16. II. 1926; 270, I.

zpr. t. 643; zprav. V. Votruba;

vydán: 58, 15. XII. 1926; 1462, III.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914, spáchaný článkem "Ale sa nás boja", uveřejněným v časopise "Slovenské Ľudové Noviny" ze dne 1. VIII. 1924 proti okresnímu náčelníku Drbohlavovi).

7, 16. II. 1926; 270, I.

zpr. t. 191; zprav. V. Votruba;

vydán: 48, 18. XI. 1926; 332-3, III.

okres. s. v Bratislavě (přečin pomluvy podle.§ 1 zák. čl. XLI z r. 1914, kvalif. podle § 3, č. 1 téhož zákonného článku, spáchaný proti Rosolovi).

7, 16. II. 1926; 271, I.

zpr. t. 644; zprav. V. Votruba;

vydán: 72, 31. III. 1927; 531, IV.

sedrie v Nitře (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výroky na schůzi dne 8. XI. 1925 v Žabokrekách).

11, 25. II. 1926; 475, I.

zpr. t. 435; zprav. V. Votruba;

nevydán 70, 29. III. 1927; 377, IV.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914, jehož se dopustil článkem "Velké Kostolany, Dobrí četníci", uveřejněným v "Slovenských Ľudových Novinách" ze dne 17. IV. 1925).

17, 24. III. 1926; 1066, II.

zpr. t. 343; zprav. V. Votruba;

vydán: 72, 31. III. 1927; 529-530, IV.

sedrie v Nitře (přečin podle § 14, č. 3 a přečin podle § 18, č. 1 a 3 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil řečí na schůzi dne 4. X. 1925 v Eďháznaďšégu).

19, 6. V. 1926; 1102, II.

zpr. t. 380; zprav. dr Ravasz;

nevydán 62, 15. II. 1927; 1664, III.

sedrie v Bratislavě (přečin podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výroky na schůzi dne 13. XI. 1925 v Trnavě).

19, 6. V. 1926; 1102, II.

zpr. t. 379; zprav. dr Ravasz;

nevydán 62, 15. II. 1927; 1663, III.

okres. s. v Bratislavě (přestupek podle § 1 zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 309 Sb. z., jehož se dopustil článkem "Nem szabad", uveřejněným v "Kassai Ujsagu" dne 1. I. 1925).

21, 18. V. 1926; 1224, II.

zpr. t. 1335; zprav. V. Votruba;

nevydán 139, 23. III. 1928; 44, VI.

sedrie v Bratislavě (čtyřnásobný přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 2 a dvojnásobný přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky a zločin výzvy k trestným skutkům podle § 15, č. 3 (§ 1, č. 1) téhož zákona, jichž se dopustil na schůzi dne 20. VIII. 1925 v Pezinku, 27. VIII. 1925 v Mor. Sv. Jánoch a 12. XI. 1925 v Seredu).

25, 28. V. 1926; 1295, II.

zpr. t. 1334; zprav. V. Votruba;

nevydán 139, 23. III. 1928; 44, VI.

sedrie v Bratislavě (přečin urážky na cti podle § 2, § 4, odst. II, § 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914, jehož se dopustil článkem ve "Slov. Ľud. Novinách" dne 20. III. 1925 proti Hrušovskému).

43, 15. X. 1926; 44, III.

zpr. t. 822; zprav. V. Votruba;

vydán: 126, 31. I. 1928; 26, V.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy tiskem podle § 1, § 3, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914).

83, 11. V. 1927; 1562, IV.

zpr. t. 1986; zprav. Al. Beneš;

vydán: 202, 7. VI. 1929; 44, VIII.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy tiskem podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914).

86, 14. VI. 1927; 1621, IV.

zpr. t. 2062; zprav. dr Daněk;

vydán: 203, 11. VI. 1929; 19-20, VIII.

sedrie v Bratislavě (přečin podle § 1, § 2, § 3, odst. II, č. 1, resp. podle § 4 zák. čl. XLI z r. 1914).

102, 25. X. 1927; 18, V.

zpr. t. 2156; zprav. dr Halla;

nevydán 211, 25. VI. 1929; 49-50, VIII.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle 1 zák. čl. XIV z r. 1914 ca Karel Medvecký).

126, 31. I. 1928; 5, V.

zpr. t. 2069; zprav. dr Daněk;

vydán: 205, 13. VI. 1929; 44, VIII.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, č. 2, § 9, č. 4 zák. čl. XLI z r. 1914).

137, 20. III. 1928; 5, VI.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy tiskem podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914).

160, 17. IX. 1928; 5, VI.

obžalobného senátu sedrie v Trenčíně (přečin podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky).

165, 18. X. 1928; 7, VII.

kraj. s. v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 3 zák. čl. XLI z r. 1914).

198, 23. V. 1929; 12, VIII.

Volán k pořádku:

3, 18. XII. 1925; 35, I.

6, 21. XII. 1925; 239, I.ISP (příhlásit)