Florian Tománek

Narozen: v roce 1879
Zemřel: v roce 1948

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TOMÁNEK Florian

XV. voleb. kraj

L LS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. doprav. - imunit. - rozp. - socialisač. - soc. pol. - úsp. kom. - zásob. a zeměd.

Návrhy:

pozměňov. návrh k osnově zák. o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 4371) k § 10.

245, 19. XII. 1923; 1630. VIII.

Resoluce:

2 resol. k stát. rozpočtu pro r. 1924 kapit. XII. a XXI. (zpr. t. 4300), týkající se potírání udavačstva, trestání přehmatů četnictva, úpravy poměrů notářů na Slovensku a zrychlení poskytování podpor při stavebním ruchu.

236, 30. XI. 1923; 1150, 1160. VIII.

Zpravodajem:

doprav. výb. zpr. ústní (petice zastupitelstva města Tisovce za výstavbu železniční spojky Tisovec-Muráň).

55, 16. II. 1921; 2248. II.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hospod.).

30, 3. XII. 1920; 1133. II.

o naléh. interp. dr. Jurigy o nepořádcích v Ústřed. družstvu v Bratislavě (t. 789).

54, 14. II. 1921; 2205. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. hosp. a soc. pol.).

98, 24. XI. 1921; 1063. IV.

o válečných přirážkách k přímým daním za léta 1922 a 1923 mimo Slovensko a Podkarp. Rus (zpr. t. 3377) a o válečných přirážkách k daním přímým za léta 1922 a 1923 pro Slovensko a Podkarpatskou Rus (zpr. t. 3378).

125, 25. I. 1922; 2524. IV.

o všeobecné dani výdělkové pro období 1922-23 (zpr. t. 3446).

133, 31. III. 1922; 150. V.

o obchodní dohodě, uzavřené mezi R. Č. a republikou Rakouskou v Praze 4. V. 1921 (zpr. t. 3476).

137, 5. IV. 1922; 287. V.

o naléh. interp. A. Hlinky t. 3584 o demolování redakce a administrace časop. "Slovák" a "Ľudové Noviny".

150, 21. VI. 1922; 1208. V.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. fin.).

172, 23. XI. 1922; 937. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.).

233, 28. XI. 1923; 860. VIII.

o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 4371).

245, 19. XII. 1923; 1609. VIII.

o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za urážky na. cti spáchané tiskem (zpr. t. 4569).

262, 15. IV. 1924; 548. IX.

o mimořádných úlevách při placení přímých daní (zpr. t. 4828).

291, 24. IX. 1924; 2029. IX.

o změně ustanovení o poplatcích, taxách a kolcích (zpr. t. 5075).

332, 18. III. 1925; 1354. X.

o vlastní imunitní záležitosti (zpr. t. 4759).

355, 9. VII. 1925; 463. XI.

Věcná poznámka:

týkající se odmítnutí vlastní osobní intervence ministrem železnic J. Stříbrným.

161, 26. X. 1922; 250. VI.

v níž vysvětluje svůj urážlivý výrok o českém národě, jejž pronesl za rozpočtové debaty.

236, 30. XI. 1923; 1149. VIII.

Interpelace:

naléhavá, v trestuhodné záležitosti Oldřicha Mančala, profesora na čsl. reál. gymnasiu v Prievidzi,

t. 3594. 143, 8. VI. 1922; 735. V.

odpov. t. 3778/VII. 159, 24. X. 1922; 42. VI.

naléhavá, v záležitosti zabavení "Slováka" ze dne 16. XII. 1922,

t. 4005. 191, 23. II. 1923; 2191. VI.

odpov. t. 4045/X. 199, 19. IV. 1923; 19. VII.

naléhavá, ohledně působení tajné propagační kanceláře na Slovensku,

t. 4304. 229, 22. XI. 1924; 434. VIII.

odpov. t. 4458/XI. 257, 7. IV. 1924; 323. IX.

naléhavá, v záležitosti správy církevních majetků,

t. 4313. 231, 26. XI. 1923; 631. VIII.

odpov. t. 4431/VII. 247, 6. III. 1924; 23. IX.

naléhavá, o rozprodání uměleckých sbírek hraběte Jana Pálffyho,

t. 4757. 281, 4. IX. 1924; 1179. IX.

o ubíjení přesvědčení křesťan.-katolického i slovenského u slovensk. žáků na gymnasiu v Uh. Skalici,

t. 168. 9, 18. VI. 1920; 389. I.

odpov. t. 527. 14, 26. X. 1920; 30. II.

ohledně křiklavých nespravedlivostí při reklamování (osvobozování) od vojen. služby,

t. 313. 14, 26. X. 1920; 22. II.

odpov. t. 1063. 35, 17. XII. 1920; 1479. II.

pro násilné zřízení četnické stanice v obci Uníně (župa Nitra),

t. 317. 14, 26. X. 1920; 22. II.

odpov. t. 1497. 54, 14. II. 1921; 2188. II.

ohledně žalostného stavu mlynářství na Slovensku,

t. 828. 23, 23. XI. 1920; 365. II.

odpov. t. 2127. 67, 19. V. 1921; 112. III.

o ukrutnostech páchaných četníky na Slovensku na slovenských rolnících,

t. 1787. 64, 15. III. 1921; 2731. II.

odpov. t. 2678. 76, 27. VII. 1921; 729. III.

o četnických násilnostech na Slovensku,

t. 1837. 65, 16. III. 1921; 2765. II.

odpov. t. 2325. 69, 24. VI. 1921; 189. III.

o okradení státu o velké miliony špinavým obchodem se slovenskou vlnou,

t. 2289. 69, 24. VI. 1921; 186. III.

odpov. t. 3221/X. 118, 10. I. 1922; 1982. IV.

pro ponižování slovenské řeči na ľudových školách na Slovensku,

t. 2290. 69, 24. VI. 1921; 186. III.

odpov. t. 2980. 86, 18. X. 1921; 19. IV.

v záležitosti censurování slovenských časopisů,

t. 3808/I. 160, 25. X. 1922; 55. VI.

odpov. t. 3953/V. 185, 6. II. 1923; 2112. VI.

dodatek t. 4007/II. 194, 6. III. 1923; 2360. VI.

pro nespravedlivé censurování slovenských časopisů,

t. 3808/II. 160, 25. X. 1922; 55. VI.

odpov. t. 3953/VIII. 185, 6. II. 1923; 2112. VI.

pro neslýchané přehmaty českých censorů, jichž se dopouští při omezování tiskové svobody na Slovensku,

t. 3816/I. 167, 14. XI. 1922; 399. VI.

odpov. t. 4794/I. 281, 4. IX. 1924; 1180. IX.

v záležitosti předpisu a vymáhání daní v okrese prievidzském,

t. 3887/IV. 180, 14. XII. 1922; 1594. VI.

odpov. t. 4065/XIX. 206, 3. V. 1923; 287. VII.

v záležitosti zabavení časopisu "Slovenské Ľudové Novin" pro úvodní článek "Andrej Hlinka", uveřejněný dne 1. prosince 1922,

t. 3967/XII. 191, 23. II. 1923; 2191. VI.

odpov. t. 4065/V. 206, 3. V. 1923; 2287. VII.

v záležitosti Josefa Mrskoše,

t. 4017/V. 198, 23. III. 1923; 6. VII.

odpov. t. 4247/XII. 219, 30. X. 1923; 18. VIII.

v záležitosti zabavování "Sloven. Ľudových Novin",

t. 4017/XVII. 198, 23. III. 1923; 6. VIII.

odpov. t. 4247/X. 219, 30. X. 1923; 18. VIII.

pro zabavování "Slovenských Ľudových Novin",

t. 4098/IV. 213, 14. V. 1923; 465. VII.

odpov. t. 4231/IV. 219, 30. X. 1923; 15. VIII.

v záležitosti zabavení 93. č. "Slováka" ze dne 25. března 1923,

t. 4226/XXI. 219, 30. X. 1923; 15. VIII.

odpov. t. 4333/XV. 247, 6. III. 1924; 17. IX.

v záležitostí státních statků v Holiči, daných do pronájmu,

t. 4317/VIII. 241, 12. XII. 1923; 1335. VIII.

odpov. t. 4458/IX. 257, 7. IV. 1924; 323. IX.

v záležitosti pobytu jihoslovanského příslušníka kapitána Theodora Dimitrijeviče na Slovensku,

t. 4394/II. 247, 6. III. 1924; 18. IX.

odpov. t. 4607/VIII. 265, 27. V. 1924; 739. IX.

v záležitosti zřízení šekového úřadu v Bratislavě,

t. 4443/II. 251, 28. III. 1924; 189. IX.

odpov. t. 4639/IX. 274, 17. VI. 1924; 962. IX.

v záležitosti skandální události na bratislavském německém reálném gymnasiu,

t. 4443/III. 251, 28. III. 1924; 189. IX.

odpov. t. 4612/VIII. 269, 5. VI. 1924; 817. IX.

v záležitosti protizákonné agitace velkotopolčanského okresního náčelníka Gertnera,

t. 4443/V. 251, 28. III. 1924; 189. IX.

v záležitosti leopoldovského státního lihovaru,

t. 4443/IV. 251, 28. III. 1924; 189. IX.

odpov. t. 4974/XIII. 320, 29. I. 1925; 1073. X.

v záležitosti zrušení spišskostaroveského okresu,

t. 4443/VI. 251, 28. III. 1924; 189. IX.

odpov. t. 4904/XIII. 301, 19. XI. 1924; 373. X.

v záležitosti 35miliardového státního dluhu,

t. 4443/VII. 251, 28. III. 1924; 189. IX.

odpov. t. 4593/IX. 265, 27. V. 1924; 738. IX.

v záležitosti nesvolání župních zastupitelstev,

t. 4443/VIII. 251, 28. III. 1924; 189. IX.

odpov. t. 4844/II. 294, 30. X. 1924; 7. X.

v záležitosti rozpuštění okresní porady Slovenské Ľudové Strany v Hlohovci dne 27. I. 1924,

t. 4443/IX. 251, 28. III. 1924; 189. IX.

odpov. t. 4796/XIV. 281, 4. IX. 1924; 1181. IX.

v záležitosti městské tak zvané "samosprávy" hlavního města Slovenské Krajiny,

t. 4443/X. 251, 28. III. 1924; 189. IX.

odpov. t. 4904/XII. 301, 19. XI. 1924; 373. X.

v záležitosti zabavení "Sloven. Ľudových Novin" ze dne 22. II. 1924, č. 8,

t. 4462/VII. 252, 1. IV. 1924; 230. IX.

odpov. t. 4607/IV. 265, 27. V. 1924; 739. IX.

v záležitosti zabavení "Slováka" ze dne 11. XII. 1923, č. 269,

t. 4497/VII. 256, 4. IV. 1924; 276. IX.

odpov. t. 4607/V. 265, 27. V. 1924; 739. IX.

v záležitosti slovenského úřednictva,

t. 4497/VIII. 256, 4. IV. 1924; 277. IX.

odpov. t. 4796/III. 281, 4. IX. 1924; 1181. IX.

o divadelním představení pro školní mládež v Trnavě,

t. 4636/II. 273, 13. VI. 1924; 955. IX.

odpov. t. 4844/X. 294, 30. X. 1924; 7. X.

o 6milionové subvenci Oskaru Nedbalovi na zájezd do Španělska,

t. 4636/III. 273, 13. VI. 1924; 955. IX.

odpov. t. 4891/IV. 294, 30. X. 1924; 7. X.

v záležitosti vyhlášení Husova dne za svátek státní,

t. 4636/V. 273, 13. VI. 1924; 955. IX.

odpov. viz Dotazy.

o nespravedlivém zabavení 12. čís. "Slov. Ľudových Novin" ze dne 21. března 1924,

t. 4636/VI. 273, 13. VI. 1924; 955. IX.

odpov. t. 4796/XII. 281, 4. IX. 1924; 1181. IX.

o stanném právu v obci Boleráz

t. 4636/VII. 273, 13. VI. 1924; 955. IX.

odpov. t. 4974/IV. 320, 29. I. 1925; 1072. X.

v záležitosti obtěžován Slováků pro nošení autonomistických odznaků,

t. 4748/IX. 281, 4. IX. 1924; 1178. IX.

odpov. t. 4904/III. 301, 19. XI. 1924; 372. X.

o nespravedlivém zabavení "Slováka", č. 99 ze dne 30. IV. 1924,

t. 4781/V. 281, 4. IX. 1924; 1178. IX.

odpov. t. 4808/VIII. 286, 16. IX. 1924; 1490. IX.

ohledně nápadného přeložení slovenských profesorů na maďarské ústavy,

t. 4952/XIII. 311, 10. XII. 1924; 827. X.

odpov. t. 5056/XV. 332, 18. III. 1925; 1346. X.

o bezpečnostních poměrech v Slovenské Krajině,

t. 5089/IX. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

o zabavení č. 245 časopisu "Slovák" ze dne 26. X. 1924,

t. 5148/II. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

odpov. t. 5209/II. 361, 18. IX. 1925; 563. XI.

Dotazy:

o vykořisťování bratrů - vídeňských Slováků.

43, 18. I. 1921; 1719. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 102. III.

ohledně alkoholisování Slovenska.

43, 18. I. 1921; 1720. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 100. III.

v záležitosti vyhlášení Husova dne za státní svátek podán původně jako interp. t. 4636/V.

odpov. 286, 16. IX. 1924; 1428. IX.

Žádost ve věcech imunity:

bratislavské sedrie (zločin podle § 172, odst. 1 a 2 tr. z. a § 19 zák. čl. LXII z r. 1912)

87, 19. X. 1921; 40. IV.

žád. obnovena

139, 23. V. 1922; 421. V.

řízení zast. 294, 30. X. 1924; 33. X.

hlav. stát. zastupit. v Bratislavě

91, 16. XI. 1921; 256. IV.

žád. obnovena

141, 29. V. 1922; 512. V.

řízení zast. 194, 6. III. 1924; 2445. VI.

sedrie v Bratislavě (přečiny pobuřování podle § 172, odst. 1, 2, § 173 tr. z.)

139, 223. V. 1922; 420. V.

žád. obnovena

141, 29. V. 1922; 1. V.

řízení zast. 9, 30. X. 1923; V.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy, spáchaný tiskem, k soukromé žalobě se Duchaje a Jeníčka)

139, 23. V. 1922; 422. V.

žád. odvolána

139, 23. V. 1922; 422. V.

hlav. stát. zastupit. v Bratislavě (přečin pomluvy spáchaný tiskem contra Jozef Baťha, katecheta)

142, 30. VI. 1922; 687. V.

zpr. t. 3707; zprav. dr. Markovič;

150, 21. VI. 1922; 1186. V.

vydán: 150, 21. VI. 1922; 1186. V.

hlav. stát. zastupit. v Bratislavě (přečin pomluvy spáchané proti dr. Blahovi)

159, 24. X. 1922; 7. VI.

zpr. t. 4628; zprav. J. Končný;

343, 22. V. 1925; 133. XI.

vydán: 345, 4. VI. 1925; 262. XI.

hlav. stát. zastupit. v Bratislavě (přečin pomluvy podle §§ 1, 3, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914)

159, 24. X. 1922; 8. VI.

zpr. t. 4708; zprav. J. Konečný;

zpr. vrácena výb. im. k novému projednání.

328, 12. III. 1925; 1304-8. X.

nová zpr. t. 5140; zprav. J. Rouček;

nevydán 348, 23. VI. 1925; 319. XI.

sedrie v Nitře (přečin podle § 172, odst. II tr. z., spáchaný řečí pronesenou dne 10. července 1922 k shromáždění v Píšťanech)

175, 29. I. 192; 1302. VI.

zpr. t. 4556; zprav. dr. Kubiš;

nevydán 266, 27. V. 1924; 771. IX.

hlav. stát. zastupit. v Bratislavě (přečin pobuřování podle § 172, odst. 1 a 2 tr. zák., pronesenou řečí dne 25. V. 1922 na shromáždění v Prievidzi)

179, 12. XII. 1922; 1587. VI.

zpr. t. 4332; zprav. dr. Kubiš;

nevydán 240, 11. XII. 1923; 1313, 1314. VIII.

hlav. stát. zastupit. v Bratislavě (přečin osočování podle § 1, bod 1 a 2, § 3 a bodu 6 § 9 zák. čl. XLI z r. 1914, jehož se dopustil článkem v "Ľudových Novinách", č. 29 ze dne 14. června 1922 proti biskupu Samueli Zochovi)

205, 27. IV. 1923; 270. VII.

hlav. stát. zastupit. v Bratislavě (přečin pomluvy, spáchané tiskem (§§ 1 a 3, bod 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914) ca slúžný dr. Kořínek a slúžný Prchlík)

215, 27. VI. 1923; 530. VII.

sedrie v Nitře (přečin podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výroky při veřejném shromáždění dne 24. června 1923 v Broďanech)

245, 19. XII. 1923; 1660. VIII.

zpr. t. 4531; zprav. dr. Kubiš;

nevydán 259, 9. IV. 1924; 465-6. IX.

sedrie v Nitře (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 3 a 5 zák. ze dne 15. III. 1923, č. 50 Sb. z. a n., jehož se dopustil řečí na veřejné schůzi dne 23. září 1923 ve Velkých Topolčanech).

245, 19. XII. 1923; 1660. VIII.

zpr. t. 4554; zprav. dr. Kubiš;

nevydán 266, 27. V. 1924; 770. IX.

sedrie v Nitře (přečin podle § 14, č. 3 zák. ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jichž se dopustil řečí na veř. shromáždění dne 12. srpna 1923 v Hlohovci)

247, 6. III. 1924; 72. IX.

sedrie v Bratislavě (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 3 zák. na ochranu republiky a přečin utrhání na cti podle § 1, § 3, č. 1 a 2, § 9, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914, jichž se dopustil řečí na schůzi dne 29. července 1923 ve Velkých Šenkvicích)

247, 6. III. 1924; 72. IX.

zpr. t. 4529; zprav. dr. Kubiš;

nevydán 259, 9. IV. 1924; 465. IX.

sedrie v Bratislavě (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 3 a 5 zákona na ochranu republiky a přečin utrhání na cti podle § 1 a § 3, č. 1 a 2, § 9, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914, jichž se dopustil výroky na schůzi dne 13. června 1923 v Dolnej Krupej).

247, 6. III. 1924; 72. IX.

zpr. t. 4723; zprav. J. Konečný;

nevydán 299, 17. XI. 1924; 246. X.

sedrie v Bratislavě (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 3 a 5 zákona na ochranu republiky a přečin podle § 2, § 3, č. 1 a § 4 zák. čl. XLI z r. 1914 ca dr. Hodža, jichž se dopustil výroky na schůzi dne 22. července 1923 v Kopčanech)

247, 6. III. 1924; 73. IX.

zpr. t. 4722; zprav. dr. Mazanec;

nevydán 297, 11. XI. 1924; 206. X.

sedrie v Nitře (přečin podle § 14, č. 3 zák. ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., a přečin pomluvy četnictva podle § 1, § 3, odst. 2, č. 2, § 3 zák. čl. XLI z r. 1914, jichž se dopustil výrokem na shromáždění dne 9. listopadu 1923 ve Velkých Šuranech)

247, 6. III. 1924; 73. IX.

zpr. t. 4573; zprav. J. Maxian;

nevydán 271, 6. VI. 1924; 858-9. IX.

sedrie v Bratislavě (1.) přečin podle § 14, č. 2 a 3, § 15, č. 1, § 16, č. 1 zákona na ochranu republiky, 2.) přečin urážky na cti podle § 2, § 3, č. 1, 2, § 8, č. 2, zák. čl. XLI z r. 1914, jichž se dopustil výroky na schůzi konané dne 8. července 1923 v Nadaši)

247, 6. III. 1924; 74. IX.

zpr. t. 4759; zpr. v. J. Mach;

vydán: pro delitky uvedené pod bod. 2.)

335, 9. VII. 1925; 455-65. XI.

sedrie v Bratislavě přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil článkem v "Ľudových Novinách" ze dne 14. září 1923)

247, 6. III. 1924; 74. IX.

zpr. t. 4571; zprav. J. Maxian;

nevydán 271, 6. VI. 1924; 857-8. IX.

presidia polic. ředit. v Bratislavě (přestupky podle § 43 a § 46 zák. čl. XL z r. 1879)

281, 4. IX. 1924; 1184. IX.

zpr. t. 4862; zprav. J. Konečný;

nevydán 319, 19. XII. 1924; 1054. X.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy spáchané tiskem podle § 1, § 3, odst. 11, č. 1 a 2, § 9, č. 4 zák. čl. XLI z r. 1914, jehož se dopustil článkem v "Slovenských Ľudových Novinách" v č. 21 ze dne 23. května 1924 ca soudce Květ)

294, 30. X. 1924; 31. X.

zpr. t. 4951; zprav. J. Mach;

vydán: 348, 23. VI. 1925; 318, 319. XI.

sedrie v Bratislavě (přečin utrhání na cti podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914 proti okres. náčelníku Drbohlavovi)

303, 21. XI. 1924; 443. X.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy tiskem (článek v "Slov. Ľud. Novinách" ze dne 3. října 1924, č. 40) podle § 1, § 2 kvalif. podle § 3 odst. 1 zák. čl. XLI 1914 ca Fodor Dimitrijevič)

324, 5. III. 1925; 1238. X.

sedrie v Ružomberku (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky, spáchaný 28. srpna 1924 v Ružomberku)

342, 22. V. 1925; 121. XI.

zpr. t. 5263; zprav. J. Konečný;

nevydán 37, 13. X. 1925; 1505-6. XI.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914, jehož se dopustil článkem v "Slov. Ľud. Novinách" ze dne 23. ledna 1925 proti posl. ing. Hrušovskému)

342, 22. V. 1915; 121. XI.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914 proti Rosolovi)

370, 5. X. 1925; 1127. XI.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2, § 9, č. § zák. čl. XLI z r. 1914)

379, 16. X. 1925; 1609. XI.

Volán k pořádku:

142, 30. V. 1922; 593. V.

233, 28. XI. 1923; 854, 871. VIII.

262, 15. IV. 1924; 548. IX.

274, 17. VI. 1924; 982. IX.

291, 24. IX. 1924; 2030. IX.

336, 21. III. 1925; 1492. X.

Důtka udělena:

k stížnosti dr. Dérera pro urážku ve 229. schůzi.

237, 30. XI. 1923; 1249-50. VIII.ISP (příhlásit)