Heřman Tausik

Narozen: v roce 1879

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TAUSIK Heřman

XXI. voleb. kraj

K

Volební soud odepřel volbu ověřiti.

1, 17. XII. 1925; 5, I.

Za něho nastoupil Kubicsko Michal.ISP (příhlásit)