Heřman Tausik

Narozen: v roce 1879

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

TAUSIK Heřman

XXI. voleb. kraj

ČSD K

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. doprav. - vyšetřov. a živnost.

Návrhy:

na udělení vydatné podpory krajům východního Slovenska a Podkarp. Rusi postiženým jarní povodní, t. 4517.

254, 3. IV. 1924; 254. IX.

na poskytnutí náhrady a pomoci obyvatelům Spišských Vlachů, postižených požárem 11. července 1924, t. 4787.

821, 4. IX. 1924; 1183. IX.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předs. J. Černého z 26. X. 1920.

21, 12. XI. 1920; 322. II.

ve vlastní imunitní záležitosti (žádost J. Pociska za udělení důtky H. Tausikovi pro urážlivý výrok).

63, 11. III. 1921; 2622. II.

o státní záruce družstvům dělnickým, zemědělským a svazům družstev živnostenských (zpr. t. 3314, 3315 a 3317).

119, 12. I. 1922; 2042. IV.

o dodatku ke státnímu rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 3373).

124, 24. I. 1922; 2388. IV.

o naléh. interp. A. Hlinky t. 3584 o demolování redakce a administrace časop. "Slovák" a "Ľudové Noviny".

151, 22. VI. 1922; 1232. V.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. fin.); poměry na Podkarp. Rusi.

172, 23. XI. 1922; 916. VI.

o prohlášení min. zahraničí dr. Beneše ze 219. schůze; poměry na Podkarp. Rusi.

223, 6. XI. 1923; 186. VIII.

o vlastní imunit. záležitosti zpr. t. 4579.

272, 12. VI. 1924; 909. IX.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. hospod.).

30, 26. XI. 1924; 665. X.

Prohlášení:

jménem klubu K o výsledku voleb do Nár. shrom. na Podkarpatské Rusi (u příležitosti rozpravy o obchodní dohodě s Norskem.

248, 18. III. 1924; 104. IX.

Interpelace:

naléhavá, o protizákon. a korupčním jednání ministra s plnou mocí pro Slovensko dr. Mičury,

t. 2762. 80, 3. VIII. 1921; 995. I.

odpov. t. 3425/XV. 130, 28. III. 1922; 9. V.

naléhavá, o poměrech na Verchovině v Podkarpatské Rusi,

t. 3879. 174, 28. XI. 1922; 1164. VI.

naléhavá, o hrozných poměrech, jimiž trpí obyvatelstvo okresu svidnického na východním Slovensku,

t. 4290. 227, 20. XI. 1923; 267. VIII.

odpov. t. 4612/VII. 269, 5. VI. 1924; 817. IX.

naléhavá, o konfiskaci "Ročenky slovenské chudoby",

t. 4359. 245, 19. XII. 1923; 1659. VIII.

odpov. t. 4420/XIV. 247, 6. III. 1924; 22. IX.

naléhavá, o hospodaření v ústředně pro nákup vlny na Slovensku,

t. 4774. 281, 4. IX. 1924; 1179. IX.

o nezákonném popravování občanských osob ve vých. Slovensku vojenskými orgány a o nezákonném postupu velitelů vojenských oddílů,

t. 80. 8, 16. VI. 1920; 353. I.

odpov. t. 494. 14, 26. X. 1920; 29. I.

o nepřijímání váleč. invalidů s četnou rodinou do služeb vojenské správy,

t. 984. 32, 14. XII. 1920; 1275. II.

odpov. t. 1615. 58, 1. III. 1921; 2387. II.

o postupu úřadů v zemplinské župě,

t. 1413. 50, 3. II. 1921; 2054. II.

o censurní praxi na Slovensku, zvláště v Košicích,

t. 1488. 56, 17. II. 1921; 2263. II.

o neodpovědném a věcně neodůvodněném dráždění dělnictva na Slovensku,

t. 1777. 130, 28. III. 1922; 10. V.

odpov. t. 3430/IX. 130, 28. III. 1922; 10. V.

o nezákonném postupu úřadů na Slovensku a vypovídání příslušníků čsl. státu,

t. 2048. 67, 19. V. 1921; 107. III.

o nesprávnostech dozorčích úřadů a vměšování se ministra pro Slovensko či administračních úřadů do distribuce lihu,

t. 2123. 67, 19. V. 1921; 108, III.

o provádění zákona o mimořádných přechodných ustanoveních na Slovensku,

t. 3190/III. 104, 6. XII. 1921; 1392. IV.

o vydávání maďarských emigrantů maďarské vládě,

t. 3190/VIII. 104, 6. XII. 1921; 1392. IV.

o stále se opakujícím týrání zatčených osob na Slovensku státní policií a četnictvem,

t. 3519/I. 139, 23. V. 1922; 416. V.

odpov. t. 3883/XVIII. 185, 6. II. 1923; 2110. VI.

o přesídlování důležitých továren ze Slovenska a Podkarpatské Rusi do Maďarska a Rumunska,

t. 3690/XIII. 158, 27. a 28. VI. 1922; 1517. V.

odpov. t. 4033/XVIII. 198, 23. III. 1923; 7. VII.

v záležitosti úřední Č. T. K. v časopisech republiky Československé a za hranicemi rozšířených zpráv o atentátu na ministra Udržala,

t. 3853/IX. 173, 24. XI. 1922; 1118. VI.

odpov. t. 4007/VI. 194, 6. III. 1923; 2360. VI.

o nezákonném jednání policejních úřadů v Podkarp. Rusi,

t. 3853/X. 173, 24. XI. 1922; 1118. VI.

odpov. t. 4333/XIV. 247, 6. III. 1924; 17. IX.

o stálých národnostních a třídních provokacích obyvatelstva východního Slovenska,

t. 3853/XI. 173, 4. XI. 1922; 1118. VI.

odpov. t. 4082/VI. 209, 11. V. 1923; 321. VII.

o uzavření opálových dolů v Dubníku u Prešova,

t. 3862/XX. 180, 14. XII. 1922; 1595. VI.

odpov. t. 3975/VI. 191, 23. II. 1923; 2192. VI.

o brutálním postupu policie proti nezaměstnanému dělnictvu v Lučenci,

t. 3917/III. 185, 6. II. 1923; 2109. VI.

odpov. t. 4420/I. 247, 6. III. 1924; 2. IX.

ve věci křiklavě nesprávného ustanovení podplukovníka Wollmanna přednostou vojenské prokuratury v Košicích,

t. 3917/IV. 185, 6. II. 1923; 2109. VI.

odpov. t. 5153/VI. 342, 22. V. 1925; 119. XI.

o konfiskační praxi v Košicích,

t. 3967/XI. 191, 23. II. 1923; 2191. VI.

odpov. t. 4065/XI. 206, 3. V. 1923; 287. VII.

o neustálé provokační činnosti policejního ředitelství v Kosicích; o nezákonném vypovídání příslušníků pracující třídy na Slovensku; o vydávání československých příslušníků a politických uprchlíků do horthyovsk. Maďarska; o provokač. postupu proti "Skautům FDTJ" v Košicích, o bestiálním týrání zatčených; o prohlídkách a persekvování hnutí dělnického v Košicích, a o národnostně šovinistickém štvaní obyvatelstva v Košicích pod ochranou policejních úředníků a strážníků,

t. 4031/III. 197, 9. III. 1923; 2478. VI.

o nezákonném jednání tiskového oddělení policejního ředitelství v Košicích,

t. 4048/IX. 201, 17. IV. 1923; 34. VII.

odpov. t. 4266/II. 229, 2. XI. 1923; 434. VIII.

o poměrech ve svidnickém okresu na východním Slovensku,

t. 4048/XI. 201, 17. IV. 1923; 34. VII.

odpov. t. 4333/XVII. 247, 6. III. 1924; 17. IX.

o utajování násilných činů četnictva a policie na Slovensku a o nesprávném zodpovědění interpelace,

t. 4076/XV. 206, 3. V. 1923; 286. VII.

odpov. t. 4612/VI. 269, 5. VI. 1924; 817. IX.

o politické persekuci a o stálém šikanování mužstva posádky prešovské,

t. 4157/VIII. 215, 27. VI. 1923; 525. VII.

odpov. t. 4266/III. 229, 22. XI. 1923; 434. VIII.

o provokační činnosti policejních úřadů v Košicích a o neudržitelné soudní praxi tamtéž,

t. 4157/XV. 215, 27. VI. 1923; 525. VII.

odpov. t. 4458/X. 257, 7. IV. 1924; 323. IX.

o provokační činnosti policejního ředitele dr. Klímy na Slovenském Východě,

t. 4226/XVII. 219, 30. X. 1923; 15. VIII.

odpov. t. 4593/I. 265, 27. V. 1924; 738. IX.

o neodpovědném a nekontrolovaném hospodaření státními prostředky v Tiskovém odboru předsednictva minist. rady a o poměrech ve státních tiskárnách v Košicích,

t. 4317/XIV. 241, 12. XII. 1923; 1336. VIII.

o poměrech v Podkarpatské Rusi, o krveprolití v Dulové a bestiálním náporu četnictva proti obyvatel.,

t. 4385/VIII. 247, 6. III. 1924; 18. IX.

v záležitosti nevinně odsouzeného Antonína Veselého,

t. 4394/I. 247, 6. III. 1924; 18. IX.

odpov. t. 4442/XIII. 252, 1. IV. 1924; 231. IX.

že průmyslové podniky v okrese novovesském na Slovensku porušují beztrestně zákon o osmihodinné době pracovní,

t. 4793/VI. 282, 4. IX. 1924; 1189. IX.

odpov. t. 4974/XVI. 320, 29. I. 1925; 1073. X.

odpov. t. 5090/XIX. 342, 22. V. 1925; 117. XI.

o soustavné persekuci mládeže komunistické strany na Slovensku a v Podkarpatské Rusi,

t. 4841/II. 294, 30. X. 1924; 8. X.

že v textilní továrně firmy Tiberghien v Trenčíně se porušují ustanovení o 8hodinné době pracovní a předpisy bezpečnostní a zdravotní,

t. 4885/III. 294, 30. X. 1924; 9. X.

odpov. t. 5035/XX. 320, 29. I. 1925; 1074. X.

o neudržitelné správě nemocenských pokladen na Slovensku,

t. 4898/III. 294, 30. X. 1924; 9. X.

odpov. t. 5035/VII. 320, 29. I. 1925; 1073. X.

o trenčínských událostech z října minulého roku,

t. 5133/IX. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

o nepřístojnostech státních úřadů v Košicích při příležitosti neoficielní návštěvy ministra zahraničních záležitostí dr. Beneše,

t. 5162/VII. 344, 3. VI. 1925; 177. XI.

o zabavení přílohy časopisu."Matice Svobody" určené pro Sloven.,

t. 5177/VIII. 348, 23. VI. 1925; 297. XI.

odpov. t. 5302/II. 365, 29. IX. 1925; 718. XI.

o omezování shromažďovací svobody na Slovensku a v Podkarpatské Rusi,

t. 5246/I. 360, 15. VII. 1925; 535. XI.

Dotazy:

ohledně činnosti francouzských důstojníků a ohledně týrání čsl. příslušníků, internovaných v Uhrách.

17, 5. XI. 1920; 133. II.

odpov. 54, 14. II. 1921; 2185. II.

o činnosti občana Karáska, přednosty odbočky Čsl. lihové komise v Bratislavě.

27, 30. XI. 1920; 602. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 102. III.

o úpravě osobních poměrů státních zaměstnanců na Slovensku.

40, 11. I. 1921; 1571. II.

odpov. 49, 28. I. 1921; 2017. II.

v záležitosti Mikuláše Turčíka, obyvatele města Prešova.

68, 31. V. 1921; 136. III.

odpov. 92, 17. XI. 1921; 339. IV.

o zrušení nedělního vyučování učňů v Bratislavě.

122, 19. I. 1922; 2182. IV.

proč dosud nezavedeno nemocenské pojištění příslušníků rodin dělnictva čsl. továren na tabák.

138, 6. IV. 1922; 298. V.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2108. VI.

o státním hospodářství ve vládním referátu veřej. prací v Bratislavě.

142, 30. V. 1922; 687. V.

odpov. 164, 7. XI. 1922; 346. VI.

ve věci drahotních přídavků státním zaměstnancům na Slovensku a v Podkarpatské Rusi.

147, 16. VI. 1922; 920. V.

odpov. 175, 29. XI. 1922; 1427. VI.

o poměrech v nádražních restauracích.

151, 22. VI. 1922; 1221. V.

odpov. 208, 8. V. 1923; 305. VII.

o zabavování časopisu "Munkás" v Košicích a o pověřování policejního ředitelství v Košicích předběžnou censurou.

185, 6. II. 1923; 2105. VI.

o porušení práv a svobod občanských při neoprávněných prohlídkách v Košicích.

185, 6. II. 1923; 2105. VI.

o odškodnění vdově po Jánoši Tepperovi z Košic.

186, 9. II. 1923; 2136. VI.

o stavebních poměrech v Košicích.

195, 8. III. 1923; 2457. VI.

odpov. 203, 24. VI. 1923; 236. VII.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 523. VII.

o pensijních požitcích tabákové dělnice Mefferové-Sandorové v Košicích.

198, 23. III. 1923; 4. VII.

o nesprávnostech, kterých se dopouštějí úřady státní stavební správy v Košicích a v Bratislavě.

208, 8. V. 1923; 305. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 8. VIII.

o odpovědi na interpelaci o politické persekuci, o stálém šikanování mužstva posádky prešovské a o nových případech šikanování mužstva a týrání vojáka Turzy.

243, 14. XII. 1923; 1518. VIII.

odpov. 248, 18. III. 1924; 100. IX.

o nezákonném jednání okresního náčelníka gelnického Mareše.

243, 14. XII. 1923; 1518. VIII.

odpov. 267, 3. VI. 1924; 779. IX.

o nedostatcích školství na Slovensku.

243, 14. XII. 1923; 1518. VIII.

odpov. 250, 26. III. 1924; 151. IX.

o používání trestanců na Slovensku k soukromým pracem.

247, 6. III. 1924; 17. IX.

odpov. 258, 8. IV. 1924; 340. IX.

o bezohledném poškozování zdraví vojínů při cvičení a o hrubém a surovém jednání s vojíny posádky košické.

247, 6. III. 1924; 12. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 733. IX.

o neudržitelných poměrech zdravotních a o opatření ke zdolání vypuknuvší epidemie paratyfové v Handlové na Slovensku.

264, 16. IV. 1924; 651. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1175. IX.

o trestním oznámení na minist. radu dr. Jar. Klímu, polic. řed. v Bratislavě.

276, 24. VI. 1924; 1012. IX.

odpov. 342, 22. V. 1925; 114. XI.

o rozpuštění správního výboru okres. nemocenské poklady v Košicích.

280, 26. VI. 1924; 1119. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 5. X.

o provokativním jednání velitele 11. divise generála Radoly Gajdy (Rudolfa Hajdla).

281, 4. IX. 1924; 1173. IX.

odpov. 297, 11. XI. 1924; 181. X.

o hrubém porušení listov. tajemství.

281, 4. IX. 1924; 1173. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 5. X.

o neodkladné pomoci finanční pohořelým ve Spišských Vlaších.

281, 4. IX. 1924; 1173. IX.

odpov. 361, 18. IX. 1925; 562. XI.

o poměrech v sedriální věznici v Košicích.

281, 4. IX. 1924; 1173. IX.

odpov. 297, 11. XI. 1924; 181. X.

o nezákonném vniknutí zřízenců košické policie do místností odborových organisací dělnických v Košicích.

294, 30. X. 1924; 4. X.

o zneužití úřední moci přednostou polit. oddělení košické policie.

320, 29. I. 1925; 1068. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 113. XI.

o náhlém úmrtí voj. Simoviče v Košicích.

320, 29. I. 1925; 1068. X.

odpov. 329, 12. III. 1925; 1316. X.

o poměrech v solivarech v Solnohradech a v Prešově.

361, 18. IX. 1925; 559. XI.

Žádost ve věcech imunity:

stát. zastupit. v Beregsásu (přečin pobuřování dle § 172, odst. II. trest. zák.)

14, 26. X. 1920; 15. II.

košické sedrie (pokus přečinu veřejného násilí podle § 65 tr. z. a § 4 zák. čl. XLI z roku 1914)

40, 11. I. 1921; 1577. II.

žád. obnovena

257, 7. IV. 1924; 300. IX.

řízení zast. 265, 27. V. 1924; 741. IX.

okr. s. ve Frýštátě (urážka orgánu dozorčího jsoucího ve službě podle § 312 trest. zák.)

66, 31. III. 1921; 5. III.

řízení zast. 219, 30. X. 1923; 22. VIII.

soud. stol. v Beregsasu (zločin podle § 172 a § 173 uh. tr. zák.)

67, 19. V. 1921; 52. II.

sedrie v Levoči (přečiny utrhání a urážky na cti podle §§ 1, 2, 3, odst. II, č. 2 čl. z. XLI z r. 1914)

139, 23. V. 1922; 420. V.

zpr. t. 4590; zprav. J. Rouček;

272, 12. VI. 1924; 912. IX.

hlav. stát. zastupit. v Bratislavě (zločin podle §§ 158/II. a 153/11. tr. z.).

145, 13. VI. 1922; 775. V.

zpr. t. 4166; zprav. J. Haken;

nevydán 218, 28. VI. 1923; 644. VII.

vrch. stát. zastupit. v Košicích (přečin urážky na cti podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914, proti dr. Dimitriji Sobínovi)

153, 23. VI. 1922; 1265. V.

zpr. t. 4477; zprav. V. Dyk;

vydán: 251, 28. III. 1924; 215, 216. IX.

vrch. stát. zastupit. v Košicích (přečin pobuřování podle § 172, odst. 2)

159, 24. X. 1922; 6. VI.

zpr. t. 4121; zprav. J. Rouček;

nevydán 208, 8. V. 1923; 314. VII.

hlav. stát. zastupit. v Košicích (přestupek § 76 tr. zák.)

159, 24. X. 1922; 7. VI.

zpr. t. 4119; zprav. dr. Jos. Černý;

nevydán 207, 4. V. 1923; 301. VII.

vrch. stát. zastupit. v Kosicích (urážka na cti contra dr. Mičura)

164, 7. XI. 1922; 347. VI.

zpr. t. 4591; zprav. J. Rouček;

nevydán 272, 12. VI. 1924; 912-3. IX.

vrch. stát. zastupit. v Košicích (zločin podle § 2, odst. 1 a § 3, odst. 1 zák. čl. XL z roku 1914)

164, 7. XI. 1922; 347. VI.

zpr. t. 4580; zprav. J. Špaček;

vydán: 272, 12. VI. 1924; 911, 912. IX.

vrch. stát. zastupit. v Košicích (přečin podle § 301 tr. z. proti Desideru Strellingerovi)

176, 5. XII. 1922; 1457. VI.

zpr. t. 4561; zprav. J. Rouček;

vydán: 270, 6. VI. 1924; 850. IX.

vrch. stát. zastupit. v Kosicích (přečin pomluvy podle § 1 zák. čl. XLI z r. 1914 ca Elemér Bogáti)

185, 6. II. 1923; 2114. VI.

zpr. t. 4540; zprav. J. Rouček;

nevydán 269, 5. VI. 1924; 834. IX.

vrch. stát. zastupit. v Kosicích (přečin pomluvy podle § 1 zák. čl. XLI z roku 1914 ca Alexander a Sándor Kalniovics)

185, 6. II. 1923; 2114. VI.

zpr. t. 4541; zprav. J. Rouček;

nevydán 269, 5. VI. 1924; 834. IX.

vrch. stát. zastupit. v Košicích (zločin podle § 4, odst. I. zák. čl. XL z r. 1914, přečin podle § 172, odst. II, § 174 zák. čl. V. z r. 1878, přečin podle. §§ 1, 2, 3, odst. II, bod 1, 2 zák. čl. XLI z r. 1914, a přestupek podle §§ 46, 66 zák. přestupkového zák. čl. XL z r. 1879, dopustivšího se výroky na schůzi ve Svaljavě dne 21. května 1922)

185, 6. II. 1923; 2115. VI.

zpr. t. 4664; zprav. J. Konečný;

vydán: 280, 26. VI. 1924; 1139-40. IX.

vrch. stát. zastupit. v Košicích (přečin pomluvy, § 1 zák. čl. XLI z roku 1914 ca Jan Slivovský)

187, 13. II. 1923; 2150. VI.

zpr. t. 4460; zprav. J. Rouček;

vydán: 250, 26. III. 1924; 174. IX.

stát. zastupit. v Báňské Bystřici (pro urážku sněmovny podle § 8, 1 zák. čl. XLI z r. 1914, spáchanou řečí na veřej. schůzi dne 3. srpna 1922 v Hronci)

199, 10. IV. 1923; 21. VII.

zpr. t. 4476; zprav. J. Rouček;

nevydán 251, 28. III. 1924; 215. IX.

hlav. stát. zastupit. v Bratislavě (přečin pobuřování podle § 172, odst. II tr. z., přečin pobuřování podle § 173 tr. z" přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. 1 a 2. § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914, přečin vzpoury podle § 158, odst. 2, § 152, č. 3 tr. z. a přečin urážky na cti podle §§ 2, 3, č. 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914, jichž se dopustil řečí na veřej. shromáždění ve Vel. Topolčanech dne 13. srpna 1922)

199, 10. IV. 1923; 21. VII.

zpr. t. 4421; zprav. J. Rouček;

nevydán 248, 18. III. 1924; 110. IX.

vrch. stát. zastupit. v Kosicích (přečin urážky četnictva na cti podle §§ 2, 3, odst. II, č. 2 zák. čl. XLI z roku 1914, jehož se dopustil řečí na veřej. schůzi dne 7. listopadu 1922 v Smolníku)

199, 10. IV. 1923; 21. VII.

zpr. t. 4539; zprav. J. Rouček;

nevydán 269, 5. VI. 1924; 833. IX.

hlav. stát. zastupit. v Bratislavě (přečin osočování podle §§ 1, 3, bod 1, 2, § 9, bod 6, přečin urážky na cti §§ 2, 3, bod 1, 2 zák. čl. XLI z r. 1914)

199, 10. IV. 1923; 22. VII.

zpr. t. 4538; zprav. J. Konečný;

nevydán 265, 27. V. 1924; 760. IX.

vrch. stát. zastupit. v Kosicích (přečin podle § 14:1 zákona ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n.)

203, 24. IV. 1923; 236. VII.

zpr. t. 4536; zprav. J. Konečný;

nevydán 265, 27. V. 1924; 760. IX.

hlav. stát. zastupit. v Bratislavě (podezřelý z přečinu vzpoury podle § 152, bod 6, a § 158, odst. 2. tr. z., dále z přečinu pobuřování vyzýváním k trestným činům podle § 172, odst. 1. tr. z. a z přečinu pomluvy podle §§ 1 a 3, bod 2 zák. čl. XLI z r. 1914, jichž se dopustil řečí na schůzi dne 14. ledna 1923 v Trnavě pronesené (Mičura, Kállay)

219, 30. X. 1923; 20. VIII.

zpr. t. 4527; zprav. J. Rouček;

zpr. t. 4527 vrácena im. výb.

259, 9. IV. 1924; 463-5. IX.

nová zpr. t. 4984; zprav. D. Nejezchleb;

vydán: pouze pro přečin pomluvy.

378, 15. X. 1925; 1552-3. XI.

vrch. stát. zastupit. v Košicích (přečin s rušení obecného míru podle § 14, č. 3 zákona ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., a přečin utrhání na cti ca dr. Rašín, dr. Klíma, Kubíček a Brunner, jichž se dopustil výroky na schůzi dne 8. října 1922, konané v místnostech "Černého Orla" v Prešově)

219, 30. X. 1923; 20. VIII.

zpr. t. 4487; zprav. J. Rouček;

nevydán 253, 1. IV. 1924; 246. IX.

sedrie v Nitře (zločin podle § 15, č. 3 a podle § 1, č. 1 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil řečí na schůzi zemědělských a lesních robotníků dne 3. června 1923 v Bučanech)

219, 30. X. 1923; 21. VIII.

zpr. t. 4514; zprav. J. Rouček;

nevydán 256, 4. IV. 1924; 289-90. IX.

sedrie v Báňské Bystřici (přečin výzvy ke vzpouře podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky, § 153 tr. z. a přečinu urážky policie podle §§ 2 a 3, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914, jichž se dopustil řečí na veř. schůzi v Báňské Šťávnici dne 26. února 1923)

219, 30. X. 1923; 21. VIII.

zpr. t. 4486; zprav. J. Rouček;

nevydán 253, 1. IV. 1924; 246. IX.

okr s. ve Spišském Podhradí (urážka na cti ca Vratislav Mareš, jíž se dopustil výroky na veřejné schůzi dne 8. července 1923 v Krompaších)

231, 26. XI. 1923; 581. VIII.

zpr. t. 4579; zprav. Fr. Modráček;

vydán: 272, 12. VI. 1924; 909-11. IX.

hlav. stát. zastupit. v Bratislavě (přečin s urážky presidenta republiky podle § 11, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky a z přečinu rozšiřování poplašných zpráv podle § 18, č. 1, 2 a 3 a přečin výzvy k trestným činům uvedeným v § 153 tr. z., podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil řečí na veřejném shromáždění dne 1. května 1923 v Trenčíně)

245, 19. XII. 1923; 1660. VIII.

zpr. t. 4651; zprav. J. Rouček;

nevydán 273, 13. VI. 1924; 953-4. IX.

sedrie v Levoči (přečin podle § 14, čl. 5 zákona na ochranu republiky, dále pro urážku inspektora Brunnera, okresního náčelníka Mareše atd. podle § 2, § 3, odst. II, č. 1 a 2, § 8:3 zák. č. XLI z r. 1914 a § 2, § 3, odst. II, č. 1 (2), § 96 téhož zák. čl., a přestupek podle § 46 zák. čl. XL z r. 1879).

244, 19. XII. 1923; 1587. VIII.

zpr. t. 4650; zprav. J. Rouček;

vydán: pouze pro delikty podle § 2, § 3, odst. II, č. 1 a 2, § 8:3 zák. čl. XLI z r. 1914 a § 2, § 3, odst. II, č. 1 (2), § 9:6 téhož zák. čl. a podle § 46 zák. čl. XL z r. 1879)

273, 13. VI. 1924; 953. IX.

vrch. stát. zastupit. v Košicích (přečin urážky presidenta republiky podle § 11, č. 1, odst. 1, 2 a § 40 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., a přečin urážky vlády ve smyslu § 2, 3 II, 1, 2, § 8, č. 2 zák. čl. XLI z r. 1914, kterých se dopustil výrokem na schůzi veřejné dne 31. května 1923 v Solnohradě, okres Prešov)

246, 20. XII. 1923; 1780. VIII.

zpr. t. 4653; zprav. V. Dyk;

vydán: 274, 17. VI. 1924; 983. IX.

sedrie v Levoči (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, z přečinu urážky předsedy vlády, četnictva, ministra nár. obrany, jakož i okres. náčelníka Mareše, jichž se dopustil výroky na schůzi dne 22. července 1923 ve Spiš. Podhradí a 25. září 1923 ve Švedlárech)

247, 6. III. 1924; 72. IX.

vydán: pouze pro přečin urážky na cti okresního náčelníka Mareše.

314, 15. XII. 1924; 909, 910. X.

sedrie v Nitře (přečin pomluvy vlády podle § 1 a § 3, č. 12 a § 8, č. 2 zák. čl. XLI z r. 1914; přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 3 zákona ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., spáchaný popuzováním k zášti proti židům; přečin pomluvy podle § 1 a § 3, odst. II., č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914 ca polic. ředitel dr. Jar. Klíma, jichž se dopustil řečí na veř. schůzi dne 15. dubna 1923 v Hlohovci)

247, 6. III. 1924; 73. IX.

zpr. t. 4498; zprav. dr. Mazanec;

nevydán 255, 3. IV. 1924; 269. IX.

stát. zastup. v Prešově (přečin urážky na cti posl. sněmovny N. S. R. Č. podle § 2, § 3, č. 1, § 8, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914, jehož se dopustil řečí na schůzi dne 4. března 1923 v Prešově).

247, 6. III. 1924; 73. IX.

zpr. t. 4726; zprav. J. Konečný;

347, 9. VI. 1925; 289-90. XI.

nevydán 348, 23. VI. 1925; 318. XI.

soud. stol. v Hustu (přečin utrhání na cti podle § 1, § 2, § 3, č. 2, 4 zák. čl. XL z r. 1914, jichž se dopustil řečí na schůzi dne 2. září 1923; v Hrušově proti četnictvu, čsl. armádě a veř. úředníkům)

247, 6. III. 1924; 74. IX.

zpr. t. 4725; zprav. dr. Černý;

nevydán 326, 10. III. 1925; 1281-2. X.

sedrie v Prešově (přečin urážky vlády podle § 2, § 4, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914, jehož se dopustil výroky na schůzi konané dne 23. srpna 1923 ve Svidniku)

261, 14. IV. 1924; 510. IX.

zpr. t. 4692; zprav. Fr. Modráček;

347, 9. VI. 1925; 290. XI.

vydán: 348, 23. VI. 1925; 318. XI.

soud. stol. v Užhorodě (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil řečí na schůzi dne 18. listopadu 1923 v Užhorodě)

265, 27. V. 1924; 740. IX.

zpr. t. 4662; zprav. J. Maxian;

nevydán 280, 26. VI. 1924; 1138. IX.

sedrie v Bratislavě I.) přečin urážky presidenta republiky podle § 11, č. 1, 2 zák. ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., 11.) rušení obecného míru podle § 14, č. 5 téhož zákona, III.) přečin pomluvy podle § 1, § 3, č. 1 a 2, § 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914, IV.) přečin pomluvy podle § 1, § 3, č. 1 a 2, § 9, č. 4 zák. čl. XLI z r. 1914, jichž se dopustil na schůzi dne 30. prosince 1923 v Trnavě)

zpr. t. 4693; zprav. J. Valášek;

vydán: pouze pro delikty uvedené pod bodem III.

299, 17. XI. 1924; 246-7. X.

sedrie v Košicích 1.) zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, 2.) přečin podle § 14, č. 5, § 18, č. 2 a 3 téhož zákona, 3.) přečin utrhání na cti podle § 1, § 3, odst. II., č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914 ve smyslu § 9, č. 6 cit. zák. čl., 4.) dvojnásobný přečin podle § 15, č. zákona na ochranu republiky, 5.) přečin urážky čsl. vojska podle § 2 a § 4, II. odst. zák. čl. XLI z r. 1914 ve smyslu § 8, č. 3 cit. zák. čl., jichž se dopustil řečí v Michalovcích 11. listopadu 1923 a v Košicích 13. a 14. listopadu 1923)

272, 12. VI. 1924; 867. IX.

zpr. t. 4760; zprav. J. Konečný;

vydán: pro delikty v odstavci 4. a 5. v 2. tam, kde se čin kvalifikuje jako urážka na cti)

326, 10. III. 1925; 1282-3. X.

sedrie v Prešově (přečin podle § 1, 3, odst. II, b. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914, jehož se dopustil řečí na schůzi v Prešově dne 4. března 1923)

281, 4. IX. 1924; 1184. IX.

zpr. t. 4883; zprav. K. Moudrý;

vydán: 351, 1. VII. 1925; 372-3. XI.

sedrie v Levoči (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil řečí na veř. schůzi dne 8. prosince 1923 v Mníšku)

281, 4. IX. 1924; 1185. IX.

zpr. t. 4876; zprav. J. Mach;

nevydán 341, 2. IV. 1925; 95. XI.

sedrie v Bratislavě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky a několikanásobný přečin pomluvy podle § 1, odst. II, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914, jichž se dopustil řečí na schůzi v Malackách 28. X. 1923)

286, 16. IX. 1924; 1428. IX.

zpr. t. 4880; zprav. K. Moudrý;

355, 9. XII. 1925; 469, 470. XI.

vydán: pouze pro činy, jimiž dopouští se urážky na cti osob nebo stavů.

356, 9. VII. 1925; 481, XI.

sedrie v Levoči (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, přečin utrhání na cti vládě podle § 1, § 3, odst. II, 1, 2 zák. čl. XLI z r. 1914, přečin utrhání na cti notáři Isidoru Šebovi, jehož se dopustil řečí na kom. shromáždění v Levoči dne 16. prosince 1923)

294, 30. X. 1924; 32. X.

zpr. t. 4966; zprav. V. Votruba;

nevydán 351, 1. VII. 1925; 373. XI.

sedrie v Levoči (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914 ca ředitel Adeé (schůze 1. května 1924 ve Smolníku)

294, 30. X. 1924; 32. X.

zpr. t. 4967; zprav. V. Votruba;

vydán: 362, 18. IX. 1925; 595-599. XI.

sedrie v Levoči (přečin urážky četnictva podle § 2, § 4, § 3, odst. II., č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914, jichž se dopustil výroky na schůzi dne 22. července 1923 ve Spiš. Podhradí)

294, 30. X. 1924; 32. X.

zpr. t. 4982; zprav. D. Nejezchleb;

nevydán 314, 15. XII. 1924; 910. X.

hlav. stát. zastupit. župy, košické (přestupek proti § 29 zák. čl. XLI z r. 1914, spáchaný rozšiřováním zakázaných letáků)

294, 30. X. 1924; 32. X.

zpr. t. 5001; zprav. O. Hvizdák;

355, 9. VII. 1925; 470. XI.

nevydán 356, 9. VII. 1925; 481. XI.

sedrie v Levoči 1.) přečin podle § 18, č. 1 a 3 zák. ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., 2.) přečin pomluvy vlády podle § 1, § 3/II 1, 2 zák. čl. XLI z r. 1914 a urážky na cti vlády podle § 2, § 4/2 téhož zákona, 3.) utrhání na cti županům, okresním náčelníkům, notářům, starostům měst podle § 1, § 3/II, 1, 2 zák. čl. XLI z r. 1914, 4.) přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky ca náčelník Mareš, 5.) přečin urážky na cti podle § 2, § 4/2 zák. čl. XLI z r. 1914 ca notář Gloser, 6.) přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky (notář Gloser), jichž se dopustil výroky na schůzi dne 8. prosince 1923 ve Švedlaru)

294, 30. X. 1924; 31. X.

zpr. t. 5098; zprav. O. Hvizdák;

nevydán 376, 13. X. 1925; 1503. XI.

sedrie v Levoči (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a přečin pomluvy podle § 1, § 3 odst. II, bod 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914, jichž se dopustil řečí na schůzi dne 9. prosince 1923 ve Vondrišli)

294, 30. X. 1924; 32. X.

zpr. t. 4985; zprav. D. Nejezchleb;

vydán: pouze pro přečin pomluvy.

378, 15. X. 1925; 1554. XI.

sedrie v Košicích (přečin násilí proti orgánu vrchnosti podle § 4, II. odst. zák. čl. XL z r. 1914 a přestupek podle § 46 zák. čl. XL z r. 1879)

294, 30. X. 1924; 32. X.

soud. stol. v Užhorodě (přečin utrhání a urážky na cti podle § 1, § 2, § 3, odst. II, bod 2 a 4, odst. II a § 6 zák. čl. XLI z r. 1914 ca Cyril Jaska)

297, 11. XI. 1924; 183. X.

zpr. t. 4949; zprav. J. Koudelka;

vydán: 358, 10. VII. 1925; 510. XI.

hlavnoslúžnovského úřadu v Nižních Vereckách (nedovolené rozšiřování letáků)

297, 11. XI. 1924; 183. X.

zpr. t. 5080; zprav. V. Votruba;

nevydán 358, 10. VII. 1925; 510-11. XI.

zemsk. tr. s v Praze (zločin podle § 81 tr. z. se zřetelem na přečin podle § 283 tr. z. a přestupek podle § 312 tr. z. (skutkem i slovem), spáchané na Staroměstském nám. dne 17. září 1924)

308, 3. XII. 1924; 785. X.

sedrie v Levoči (přečin pomluvy čsl. vlády podle § 1, § 3/II, č. 1, 2 zák. čl. XLI z r. 1924, přečin pomluvy komisaře inž. Bohuslava Kriško, okresního náčelníka Mareše, přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 a 1 zákona na ochranu republiky a přečin pomluvy podle § 13/II, č. 1, 2 zák. čl. XLI z r. 1914 ca náčelník Mareš a pol. komisař Brunner, jichž se dopustil řečí dne 3. února 1924 v Krompachách).

312, 12. XII. 1924; 849. X.

zpr. t. 5243; zprav. J. Aster;

vydán: pouze pro přečin pomluvy inž. Krišky.

377, 14. X. 1925; 1530-1. XI.

sedrie v Levoči (přečin pomluvy podle § 1, § 3/II, č. 1, 2 zák. čl. XLI z r. 1914 1) proti náčelníku Marešovi, 2) županovi Mičurovi a 3) čsl. polic. orgán.; přečin urážky 4) notáře Pálky a 5) komisaře Jamborského podle § 2, 4/2 zák. čl. XLI z r. 1914, 6) přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky, 7) zločin podle § 69.330/1 tr. z., 8) přečin násilí proti orgánu vrchnosti podle § 4/2 zák. čl. XLI z r. 1914 a 9) přestupek podle § 46 zákona o přestupcích, jichž se dopustil výroky na schůzi 10. února 1924)

312, 12. XII. 1924; 850. X.

zpr. t. 5237; zprav. J. Aster;

vydán: pouze pro delikty uvedené pod bod. 1, 2, 3, 8 a 9.

376, 13. X. 1925; 1510. XI.

sedrie v Prešově (přečin podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky a přečin podle § 18, č. 1 téhož zákona, přečin podle § 2, § 4, odst. II. zák. čl. XLI z r. 1914 a přečin podle § 15, č. 2 zákona ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jichž se dopustil výroky na schůzi dne 15. srpna 1924 v Sabinově)

312, 12. XII. 1924; 850. X.

zpr. t. 5097; zprav. O. Hvizdák;

nevydán 376, 13. X. 1925; 1503. XI.

sedrie v Levoči (přečin pomluvy orgánu bezpečnosti podle 1, 3/I, 1/2 zák. čl. XLI z r. 1914, kvalifikovaný podle § 9, č. 6 téhož zák. článku, jehož se dopustil výroky dne 11. května 1924 proti strážníkovi Němečkovi v Krompachách)

315, 16. XII. 1924; 919. X.

zpr. t. 5238; zprav. J. Aster;

nevydán 376, 13. X. 1925; 1510-1. XI.

sedrie v Nitře (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, pro přečin pomluvy podle §§ 1, 3 odst. II, č. 1. a 2, a § 9, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914, a přečin podle § 24, č. 3 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil výroky na schůzi 20. ledna 1924 v Nových Zámcích)

321, 29. I. 1925; 1086. X.

zpr. t. 5236; zprav. J. Aster;

vydán: pouze pro přečin pomluvy min. dr. Kállaye.

376, 13. X. 1925; 1509-10. XI.

okr. s. ve Spišském Podhradí (přečin urážky na cti podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914 a podle § 78 zák. čl. XL z r. 1879, jichž se dopustil výroky na veřejné schůzi dne 17. srpna 1924 v Krompachách proti insp. Haškovi a nadstr. Gajdošovi)

324, 5. III. 1925; 1238. X.

zpr. t. 5310; zprav. K. Moudrý;

vydán: pouze pro urážku na cti insp. Haška a nadstr. Gajdoše.

377, 14. X. 1925; 1529. XI.

presid. soud. stol. v Užhorodě (zločin podle § 2, odst. II zák. čl. XL z r. 1914 a přečiny podle § 2, 4, § 6 zák. čl. XLI z r. 1914 a pro přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 2 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil na schůzi dne 1. června 1924 v Poljaně)

324, 5. III. 1925; 1238. X.

sedrie v Prešově (výroky na schůzi dne 27. června 1924 v Prešově konané a kvalifikované jako: 1) přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, 2) přečin urážky presidenta podle § 11, č. 2 téhož zákona 3) přečin utrhání čsl. vládě, min. předsedovi Švehlovi podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914), 4) zločin výzvy k trestním činům podle § 15, č. 3 zákona ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n.; výroky na schůzi dne 6. dubna 1924 v Prešově konané a kvalifikované jako: 1) přečin utrhání na cti četnictvu podle § 1, § 3, odst. 11, č. 1 a 2

zák. čl. XLI z r. 1914, 2) přečin utrhání na cti ministerstvu s plnou mocí pro správu Slovenska (dr. Kállay) podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914, 3) přečin utrhání na cti dr. Mičurovi podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914, 4) přečin utrhání na cti vládě Československé republiky podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914, 5) přečin utrhání na cti podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914 ca policejní ředitel dr. Klíma, 6) přečin utrhání na cti min. předsedovi Švehlovi podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914, 7) přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky, a 8) přestupek šíření nepravdivých zpráv podle § 18, č. 1 téhož zákona)

zpr. t. 5309; zprav K. Moudrý;

vydán: pouze pro delikty, jimiž utrhal na cti dr. Kállayovi, dr. Mičurovi, dr. Klímovi a min. předs. Švehlovi.

377, 14. X. 1925; 1529. XI.

sedrie v Košicích (a) přečin podle § 18, č. 1, 2 a 3 zákona na ochranu republiky, b) přečin urážky četnictva jako sboru podle § 2, § 4, § 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914, c) přečin utrhání na cti četnictva podle § 1, § 3, § 9 zák. čl. XLI z r. 1914, d) přečin utrhání na cti vlády podle § 1, § 3, §8, č. 22 zák. čl. XLI z r. 1914, e) přečin utrhání na cti podle § 1, § 3, § 9, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914; 2. přečin utrhání na cti exponovaných úředníků podle § 1, § 3, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914; 3. přečin podle § 18, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky a přečin utrhání na cti vlády a úředníků na Podkarpatské Rusi podle § 1, § 3, § 8, č. 2 a § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914; 4. přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky; 5. přestupek podle § 46 přestupkového zákona z r. 1879, a 6. přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jichž se dopustil na demonstraci pořádané dne 3. srpna 1924 ve Svaljavě)

342, 22. V. 1925; 120. XI.

zpr. t. 5373; zprav. J. Mach;

vydán: pro všechny uvedené delikty vyjma přečin podle.§ 14, č. 1 zákona na ochranu republiky.

377, 14. X. 1925; 1534. XI.

zemsk. tr. s. v Praze (zločin veř. násilí podle § 81 a § 82 tr. z., jehož se dopustil v zasedací síni posl. sněmovny proti členům parlamentní stráže Karlu Dlouhému a Jaroslavu Hostičkovi).

zpr. t. 5401; zprav. K. Moudrý;

nevydán 378, 15. X. 1925; 1558. XI.

sedrie v Bratislavě (přečin podle § 14, č. 5, pro zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, zločin § 159 voj. tr. z., pro dvojnásobný přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2 zák. čl. s XLI z r. 1914 a pro dvojnásobný přečin urážky na cti podle § 2, § 3, odst. II, č. 1 a 2, § 4, odst. II, téhož zák. čl., jichž se dopustil řečí na veřej. shromáždění v Malackách dne 9. XI. 1924)

344, 3. VI. 1925; 140. XI.

zpr. t. 5395; zprav. K. Moudrý;

vydán: pouze pro výrok, jímž ublížil na cti nadp. Kroupovi.

378, 15. X. 1925; 1556. XI.

předs. soud. stol. v Užhorodě (přečin podle § 14, č. 5, § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., dvojnásobný přečin utrhání na cti sbor. soudu v Košicích a pres. tabule dr. Mičurovi podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a, § 9, č. 4 zák. čl. XLI z r. 1914 a trojnásobný přečin podle § 2, § 4, odst. II, § 6 zák. čl. XLI z r. 1914 ca viceguvernér Rozsypal, pol. řed. Vohlídal a guvernér dr. Beskid, jichž se dopustil výroky na táboru v Užhorodě dne 26. X. 1924)

346, 9. VI. 1925; 278. XI.

zpr. t. 5311; zprav. K. Moudrý;

vydán: pro urážlivé výroky o dr. Mičurovi, dr. Rozsypalovi a dr. Beskidovi.

377, 14. X. 1925; 1530. XI.

hlav. stát. zastupit. v Košicích (přestupek podle § 46 zák. čl. XL z r. 1879, jehož se dopustil dne 13. května 1925 v Košicích)

351, 1. VII. 1925; 359. XI.

zpr. t. 5266; zprav. dr. Kubiš;

nevydán 377, 14. X. 1925; 1527. XI.

sedrie v Košicích (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 2 a 3 zákona na ochranu republiky a přečin utrhání na cti podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914, jichž se dopustil řečí na schůzi dne 14. prosince 1924 v Medzi-Laborci)

359, 13. VII. 1925; 522. XI.

sedrie v Košicích (přečin podle § 24, č. 4 tisk. zák.)

352, 2. VII. 1925; 387. XI.

zpr. t. 5346; zprav. J. Aster;

nevydán 377, 14. X. 1925; 1531. XI.

sedrie v Trenčíně 1.) přečin pomluvy okres. úřadu v Trenčíně, 2.) přečin pomluvy okres. náčelníka dr. Galvánka a inž. Boška, kvalif. podle §§ 1, 3, odst. 2, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914, 3.) přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zák. na ochranu republiky, 4.) přečin urážky generála Gajdy a úředníka pol. správy podle §§ 2, 4, odst. II, § 6 zák. čl. XLI z r. 1914, 5.) přečin urážky četnictva podle §§ 2, 4, odst. 11, § 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914, 6.) přečin podle § 15, č. 2 zák. na ochranu republiky, 7.) přečin podle § 18, č. 1 a 3, § 14, č. 5 téhož zákona, 8.) přečin podle § 18, č. 1 a 3 zák. na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jichž se dopustil výroky dne 11. ledna 1925 na komunistickém táboru v Trenčíně).

361, 18. IX. 1925; 567. XI.

okr. s. v Michalovcích (přečin pomluvy podle § 2, § 4, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914 proti Alexandru Vološinovičovi v Michalovcích)

361, 18. IX. 1925; 567. XI.

zpr. t. 5390; zprav. J. Konečný;

nevydán 378, 15. X. 1925; 1555-6. XI.

sedrie v Prešově (trojnásobný přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 3 zák. na ochranu republiky, zločin výzvy k trestným činům podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a dvojnásobný přečin šíření nepravdivých zpráv podle § 18, č. 1 a 2 zákona ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jichž se dopustil řečí 28. prosince 1924 na schůzi v Prešově)

361, 18. IX. 1925; 567. XI.

zpr. t. 5388; zprav. J. Konečný;

nevydán 378, 15. X. 1925; 1554-5. XI.

sedrie v Levoči (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zák. na ochranu republiky, jehož se dopustil řečí na veřejném shromáždění v Smolníku dne 30. května 1925).

361, 18. IX. 1925; 568. XI.

zpr. t. 5398; zprav. K. Moudrý;

nevydán 378, 15. X. 1925; 1557. XI.

sedrie v Levoči (zločinná výzva k trestným činům podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 téhož zákona, přečin pomluvy předsedy soudní tabule dr. Mičury podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914 a ublížení na cti gen. Gajdy podle §§ 2, 4, odst. II téhož zák. čl., přečin schvalování trestných činů podle § 16, č. 1 zák. na ochranu republiky a přečin podle § 14, č. 1 zák. ze dne 19. března 1925, č. 50 Sb. z. a n., jichž se dopustil 21. ledna 1925 řečí na veřejném shromáždění v Levoči)

361, 18. IX. 1925; 568. XI.

sedrie v Prešově (přečin utrhán a urážky ní cti vládě podle §§ 1, 3, odst. II, č. 1 a 2, §§ 2, 4, odst. 11 zák. čl. XLI z r. 1914 a zločin podle § 15, č. 3 zák. na ochranu republiky spáchané řečí dne 1. května 1925 na veř. schůzi v Prešově)

361, 18. IX. 1925; 568. XI.

zpr. t. 5374; zprav. J. Mach;

vydán: pouze pro přečin utrhání a urážky na cti vládě.

377, 14. X. 1925; 1534-5. XI.

sedrie v Košicích (přečin pomluvy podle § 1 zák. čl. XLI z r. 1914 a přečin urážky na cti podle § 2 téhož zákona spáchaný tiskem proti dr. Kövesovi článkem v časop. "Munkás" ze dne 23. července 1923)

364, 24. IX. 1925; 627. XI.

zpr. t. 5389; zprav. J. Konečný;

nevydán 378, 15. X. 1925; 1555. XI.

sedrie v Košicích (přečin podle § 4, odst. 2 zák. čl. XL z r. 1914 a přestupek podle § 46 zák. čl. XL z r. 1879, jichž se dopustil výroky na schůzi dne 14. června 1925 v Michalovcích)

379, 16. X. 1925; 1608. XI.

sedrie v Košicích (zločin výzvy k trest. činům podle § 15, č. 3, přečin šíření nepravdivých zpráv podle § 18, č. 1, 2 a 3 a přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, čís. 50 Sb. z. a n., jichž se dopustil na veřejné schůzi dne 2. srpna 1925 v Trebišově.

379, 16. X. 1925; 1608. XI.

žádost za udělení důtky posl. Pociskovi podle § 51 jedn. řádu pro urážlivý výrok učiněný v 63. schůzi.

63, 11. III. 1921; 2624. II.

Volán k pořádku:

124, 24. I. 1922; 2390. IV.

128, 27. I. 1922; 2671. IV.

151, 22. VI. 1922; 1234, 1235, 1236. V.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1594. V.

172, 23. XI. 1922; 917, 923. VI.

175, 29. XI. 1922; 1425, 1426. VI.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1620. VI.

187, 13. II. 1923; 2148. VI.

194, 6. III. 1923; 2361, 2362. VI.

217, 28. VI. 1923; 583. VII.

259, 9. IV. 1924; 451. IX.

264, 16. IV. 1924; 668. IX.

272, 12. VI. 1924; 909, 910, 911. IX.

306, 26. XI. 1924; 665, 666, 667, 672. X.

322, 11. II. 1925; 1097, 1098. X.

Důtka udělena

za výrok o posl. Biňovcovi při řeči dr. Šmerala.

43, 18. I. 1921; 1725. II.

na žádost posl. Pociska pro urážlivý výrok ve schůzi 59.

64, 15. III. 1921; 2727. II.

Vyloučen ze sněmovního jednání

na 8 schůzí.

194, 6. III. 1923; 236, 2363. VI.

na 10 schůzí a zbaven posl. platu na měsíc březen.

322, 11. II. 1925; 1097-8. X.ISP (příhlásit)