Štefan Suroviak

Narozen: v roce 1892

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SUROVJAK Štefan

XVII. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1091, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Byl členem výb. doprav. - inkompatib. - in. - kult. a ústav.-práv.

Zvolen pořadatelem posl. sněmovny.

60, 16. XII. 1926; 1571, III.

Návrhy:

na poskytnutí pomoci pohořelým v Radoli u Nového Města n. Kysucou (župa XVII, Slovensko), t. 1613.

145, 21. VI. 1928; 5, VI.

Řeč v rozpravě:

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obecních a obvodních lékařů (t. 335).

34, 17. VI. 1926; 2097, II.

o stát. rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

111, 1. XII. 1927; 70, V.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. hospod. a doprav., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

170, 25. X. 1928; 103, VII.

Interpelace:

naléhavá, ohledně trýznění a pronásledování dělnictva odboru pro udržování tratě v Žilině, t. 126.

14, 12. III. 1926; 824, I.

odpov. t. 250/XI.

23, 26. V. 1926; 1255, II.

naléhavá, o zlomyslně stranickém jednání se železničními úředníky-Slováky přednostou V. odd. košického ředitelství H. Kabešem a dopravním kontrolorem Klimou z Teplé od ředitelství bratislavského, t. 127.

14, 12. III. 1926; 824, I.

odpov. t. 250/XIV.

23, 26. V. 1926; 1256, II.

naléhavá, ohledně odstraňování slovenských a zavádění českých nápisů u slovenských železnic v obvodě bratislavského a košického ředitelství, t. 266.

23, 26. V. 1926; 1254, II.

odpov. t. 725/XVIII.

58, 15. XII. 1926; 1466, III.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Trenčíně (přečin pomluvy podle § 1 zák. čl. XLI z r. 1914, spáchaný článkem v časopise "Hlas slovenských železničiarov" z 1. VII. 1925 proti Juliu Kissovi).

7, 16. II. 1926; 269, I.

zpr. t. 138; zprav. dr Ravasz;

nevydán 24, 27. V. 1926; 1281, II.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 2, § 3, odst. II, č. 1, § 24 zák. čl. XLI z r. 1914, přečin vyděračství podle § 350 tr. z. a přestupek útisku podle § 1 zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 309 Sb. z.).

63, 15. III. 1927; 15, IV.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1, 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914).

75, 26. IV. 1927; 669, IV.

žádost odvolána 120, 17. I. 1928; 12, V.

sedrie v Ružomberku (přečin urážky na cti podle § 2, § 3, č. 1, § 4, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914).

102, 25. X. 1927; 18, V.

zpr. t. 1930; zprav. dr Halla;

vydán: 205, 13. VI. 1929; 43-4, VIII.

okres. s. v Žilině (přestupek útisku podle § 4 zákona č. 309/1921 Sb. z.).

157, 6. IX. 1928; 11, VI.

kraj. s. v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2 a § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914).

200, 4. VI. 1929; 7, VIII.ISP (příhlásit)