JUDr. Viktor Stern

Narozen: v roce 1885
Zemřel: v roce 1958

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

STERN Viktor, dr.

V. voleb. kraj

K

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1090, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Byl členem výb. inkompatib. - rozp. - soc.-pol. - Stál. (náhr.) - ústav.-práv. a zahr.

Návrhy:

3 pozměňov. návrhy k osnově zákona o ochraně domácího trhu práce (t. 1439) k §§ 1, 3 a 11.

129, 8. II. 1928; 32-3, V.

aby se ministerský předseda, ministr vnitra a ministr veřejných prací dostavili do schůze poslanecké sněmovny, v níž bude tento návrh odhlasován a podali zprávu o živelní katastrofě v území na československé straně Rudohoří a o opatřeních vlády.

99, 12. VII. 1927; 2587, IV.

Resoluce:

k osnově zákona o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1180), stran zásad při poskytování náhrad.

101, 14. VII. 1927; 2704, IV.

3 resol. k osnově zákona o ochraně domácího trhu práce (t. 1439), stran zajištění pracovních podmínek pro cizince, novelisace zákona o státní příslušnosti a domovském právu, novelisace zákona o závodních výborech a radách.

129, 8. II. 1928; 33, V.

Řeč v rozpravě:

o návrhu oposice na vyslovení nedůvěry vládě (t. 128).

14, 12. III. 1926; 815, I.

o vojenských předlohách (t. 752, 893, 868, 890 a 894).

71, 30. III. 1927; 439, IV.

o zákonu o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1180).

101, 14. VII. 1927; 2687, IV.

o státním rozpočtu na rok 1928 (t. 1260) a o prohlášení ministra financí dr Engliše z 25. X. 1927.

106, 25. XI. 1927; 45, V.

o prohlášení náměstka předsedy vlády dr Šrámka ze 24. I. 1928 o případu svatogotthardském (pašování zbraní do Maďarska)

123, 24. I. 1928; 36, V.

o zákonu o ochraně domácího trhu práce (t. 1439)

129, 8. II. 1928; 16, V.

o státním závěrečném účtu republiky československé za rok 1926 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1429).

138, 22. III. 1928; 5, VI.

o Mezinárodní opiové konvenci (t. 1672); vysvětluje příčiny nezdaru Rudého dne.

152, 11. VII. 1928; 8, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

166, 19. X. 1928; 60, VII.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1845 a k t. 1845); vzpomíná jedenáctého výročí ruské revoluce.

173, 7. XI. 1928; 20, VII.

o II. dodatkovém protokolu k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou z 28. XII. 1925, podepsaném v Bruselu dne 21. II. 1928 (t. 1848); mluví o vnitropolitické situaci (postup fašismu).

176, 13. XII. 1928; 29, VII.

o dodatkových dohodách k obchodním smlouvám mezi RČS a Norskem, Španělskem a Italií (t. 2037, 2041 a 2042); obírá se událostmi v Mezinárodním Všeodborovém Svazu.

192, 20. III. 1929; 15, VIII.

o vládním prohlášení předsedy vlády a min. národní obrany Fr. Udržala ze 4. VI. 1929.

202, 7. VI. 1929; 7, VIII.

Interpelace:

naléhavá, o účasti Československa v protisovětském bloku a o válečných plánech československé vlády, t. 2108.

198, 23. V. 1929; 37, VIII.

odpov. t. 2192.

199, 24. V. 1929; 44, VIII.

naléhavá, o bezohledném zastavení přádelny lnu ve Frýdlantu n. Moravicí.

209, 24. VI. 1929; 3, VIII.

o postupu liberecké policie proti májovým projevům, t. 1198/IX.

102, 25. X. 1927; 13, V.

odpov. t. 1456/X.

133, 13. III. 1928; 8, VI.

o domovní prohlídce v místnostech kraj. sekretariátu komunistické strany a komunistické mládeže v Liberci, t. 1480/I.

133, 13. III. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1689/IV.

157, 6. IX. 1928; 7, VI.

Dotazy:

o zabavení řečí, proslovených ve sněmovních výborech a uveřejněných v novinách.

110, 30. XI. 1927; 3, V.

Žádost ve věcech imunity:

zemsk. tr. s. v Brně (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a § 8 tr. z., jichž se dopustil článkem "Rok po smrti Leninově", uveřejněným v časopise "Pravda" dne 21. I. 1925).

12, 4. III. 1926; 536, I.

zpr. t. 384; zprav. dr Daněk;

nevydán 47, 17. XI. 1926; 301, III.

kraj. s. v Mostě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

102, 25. X. 1927; 19, V.

zpr. t. 1367; zprav. dr Daněk;

nevydán 143, 15. VI. 1928; 8-9, VI.

kraj. s. v Litoměřicích (zločin podle § 15, č. 3 zák. na ochranu republiky).

102, 25. X. 1927; 19, V.

zpr. t. 1506; zprav. dr Ravasz;

nevydán 153, 12. VII. 1928; 17-18, VI.

kraj. s. v Litoměřicích (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky).

112, 2. XII. 1927; 4, V.

zpr. t. 1984; zprav. J. Tůma;

nevydán 197, 3. V. 1929; 32-3, VIII.

kraj. s. v Litoměřicích (zločin podle § 81 a § 214 tr. z. a přečin podle § 279 tr. z.).

118, 15. XII. 1927; 5, V.

zpr. t. 1678; zprav. dr Daněk;

vydán: 185, 28. II. 1929; 72, VII.

sedrie v Bratislavě (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky).

120, 17. I. 1928; 11, V.

zpr. t. 1917; zprav. dr Ravasz;

nevydán 192, 20. III. 1929; 58, VIII.

kraj. s. v Litoměřicích (zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky).

128, 7. II. 1928; 7, V.

zpr. t. 2071; zprav. J. Tůma;

nevydán 203, 11. VI. 1929; 18, VIII.

kraj. s. ve Znojmě (zločin podle § 15, č. 3, resp. 16, č. 2, přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky).

128, 7. II. 1928; 7, V.

zpr. t. 2147; zprav. J. Tůma;

nevydán 206, 14. VI. 1929; 45, VIII.

kraj. s. v Liberci (přečin podle § 14, č. 5 a přestupek podle § 15, č. 4 zákona na ochranu republiky).

168, 23. X. 1928; 3, VII.

okres. s. pro přestupky v Praze (přestupek podle § 11 zákona o tisku).

170, 25. X. 1928; 116, VII.

okres. s. v Lokti (přestupek podle §§ 3, 19 zákona o právu shromažďovacím).

194, 25. IV. 1929; 15, VIII.

kraj. s. v Písku (přečiny podle § 14, č. 5 a § 18, č. 2 zákona na ochranu republiky).

200, 4. VI. 1929; 7, VIII.

okres. s. ve Stodě (přestupek podle §§ 2, 3 a 19 zákona o právu shromažďovacím).

200, 4. VI. 1929; 7, VIII.

kraj. s. v Chebu (přestupek podle §§ 3, 19 zákona o právu shromažďovacím a přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky).

205, 13. VI. 1929; 4, VIII.

Volán k pořádku:

125, 26. I. 1928; 34, V.

173, 7. XI. 1928; 22, VII.

178, 18. XII. 1928; 5, VII.ISP (příhlásit)