Gábriel Steiner

Narozen: v roce 1887
Zemřel: v roce 1939

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

STEINER Gábriel

XVI. voleb. kraj

K

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.)

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahran. dr Beneše o madarské aféře penězokazecké (naléh. interp. t. 98)

9, 18. II. 1926; 359, I.

o obchodní smlouvě mezi Československou republikou a královstvím Maďarským ze dne 31. V. 1927 (t. 1125).

95, 7. VII. 1927; 2400, IV.

Interpelace:

naléhavá, o rozpuštění obecního zastupitelského sboru v Madaru, t. 1472.

138, 22. III. 1928; 75, VI.

odpov. t. 1496.

139, 23. III. 1928; 48, VI.

v záležitosti poskytnutí pomoci povodní postiženým obcím: Balony, Szap, Csiliznyárad, Csilizradvány, Medve a Bös na Žitném ostrově a regulování řek a kanálů, jakož i postavení čerpacích stanic, t. 575/VIII.

44, 19. X. 1926; 80, III.

odpov. t. 1020/VI.

86, 14. VI. 1927; 1619, IV.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Komárně (přečin pomluvy podle § 1 zák. čl. XLI z roku 1914 kvalif. podle § 3, č. 1 a 2, odst. II téhož zák. článku a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, spáchané výroky na shromáždění dne 1. VII. 1923 v Komárně)

7, 16. II. 1926; 271, I.

zpr. t. 703; zprav. Al. Beneš;

nevydán 76, 29. IV. 1927; 760-1, IV.

sedrie v Komárně (dvojnásobný zločin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky, přečin pomluvy podle §§ 1, 3, č. 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914 a přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil výroky na veřejné schůzi dne 11. VIII. 1924 v Komárně)

10, 19. II. 1926; 410, I.

zpr. t. 437; zprav. V. Votruba;

vydán: 70, 29. III. 1927; 378-81, IV.

sedrie v Bratislavě (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a přečin pomluvy podle § 1, č. 1 a 2, odst. II, § 3, č. 3 a § 8 zák. čl. XLI z roku 1914, jichž se dopustil výroky na schůzi dne 25. I. 1925 v Dunajské Stredě)

11, 25. II. 1926; 475, I.

zpr. t. 436; zprav. V. Votruba;

nevydán 70, 29. III. 1927; 378, IV.

sedrie v Bratislavě (přečin podle § 14, č. 5, přečin podle § 14, č. 1, přečin podle § 14, č. 5, zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, a § 159 voj. tr. zák., jichž se dopustil výroky na schůzi dne 1. V. 1925 v Maďarském Diósegu a Galantě a dne 10. V. 1925 v Alsónyárasdu)

19, 6. V. 1926; 1102, II.

zpr. t. 888; zprav. J. Koudelka;

nevydán 114, 6. XII. 1927; 19-20, V.

sedrie v Bratislavě (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky ze dne 19. III. 1923, č. 50 Sb. z., event. přestupek podle nařízení býval. maďarského ministerstva vnitra č. 766 z roku 1898, jichž se dopustil výroky na schůzi dne 13. II. 1926 ve Várkonyi)

28, 9. VI. 1926; 1392, II.

zpr. t. 1324; zprav. Al. Beneš;

nevydán 138, 22. III. 1928; 66, VI.

sedrie v Komárně (přečin podle § 15, č. 1 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výroky na schůzi dne 1. IV. 1926 v Komárně)

43, 15. X. 1926; 41, III.

zpr. t. 732; zprav. V. Votruba;

nevydán 104, 23. XI. 1927; 35, V.

sedrie v Bratislavě (zločin podle § 176 tr. z., přečin podle § 4, odst. I zák. čl. XL/1914 a přestupek podle nařízení ministerstva vnitra ze dne 13. II. 1898, č. 766 pres.)

104, 23. XI. 1927; 14, V.

zpr. t. 1606; zprav. dr Ravasz;

nevydán 160, 17. IX. 1928; 4, VI.

sedrie v Komárně (zločin podle § 15, č. 3, přečiny podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky a přečin pomluvy čsl. branné moci podle §§ 1, 3, odst. II, č. 1 a 2, § 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914)

122, 19. I. 1928; 6, V.

zpr. t. 1988; zprav. Al. Beneš;

nevydán 199, 24. V. 1929; 40, VIII.

sedrie v Komárně (zločin podle § 15, č. 3, přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a přečin pomluvy podle §§ 1, 3, odst. II, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914)

122, 19. I. 1928; 6, V.

sedrie v Komárně (přečin podle § 4, odst. I zák. čl. XL z roku 1914, přečiny podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky a přestupek nařízení býv. uher. ministerstva vnitra č. 766 J. M. z roku 1898)

133, 13. III. 1928; 10, VI.

zpr. t. 2017; zprav. J. Tůma;

vydán: 199, 24. V. 1929; 41, VIII.

sedrie v Komárně (přečin podle § 14, č. 5, přestupek podle § 18, č. 1 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

140, 12. VI. 1928; 18, VI.

zpr. t. 2074; zprav. dr Halla;

vydán: pouze pro zločin podle § 15 zákona na ochranu republiky

203, 11. VI. 1929; 19, VIII.

sedrie v Komárně (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky a přestupek podle nařízení býv. uher. ministerstva vnitra č. 766/98)

182, 14. II. 1929; 11, VII.

sedrie v Komárně (přečiny podle § 14, č. 5 a § 18, č. 2 zákona na ochranu republiky)

187, 6. III. 1929; 8, VII.ISP (příhlásit)