Gábriel Steiner

Narozen: v roce 1887
Zemřel: v roce 1939

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

STEINER Gábriel

XVI. voleb. kraj.

K

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 16.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.) - živn.-obchod.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1931 (t. 780), skup. hospod. a doprav. a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

88, 28. XI. 1930; 23.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

152, 1. XII. 1931; 7.

o zákonu o nové soustavě drobných peněz (t. 1807); mluví o poměrech dělnictva na Slovensku.

192, 3. VI. 1932; 10.

Interpelace:

naléhavá, v záležitosti poskytnutí práce a podpory nezaměstnaným v Komárně a barbarského napadnutí a ztýrání nezaměstnaných komárenskou policií,

t. 469. 69, 23. IX. 1930; 34.

odpov. t. 657. 70, 25. IX. 1930; 94.

ve věci usnesení policejního ředitelství v Bratislavě č. 3591/1932, kterým nebyla povolena výstava "pětiletky" a "proletářské literatury" bratislavské skupiny podpůrného spolku dělnického,

t. 1672/XIV. 174, 7. IV. 1932; 5.

odpov. t. 1813/XVIII. 194, 17. VI. 1932; 6.

o praksi policie v Bratislavě pří provádění domovních prohlídek,

t. 1878/XI. 202, 12. VII. 1932; 5.

odpov. t. 2072/II. 230, 16. XII. 1932; 2.

o censurní praksi státního zastupitelství v Bratislavě a o zabavení brožury "Éhséglegenda" (Legenda hladu),

t. 1980/XIV. 207, 20. X. 1932; 8.

odpov. t. 2168/XVII. 253, 28. II. 1933; 4.

o protahování věznění bývalého poslance Štefana Majora,

t. 1989/XIII. 209, 24. X. 1932; 4.

odpov. t. 2051/II. 221, 25. XI. 1932; 5.

o vypovězení Štefana Szabo a Josefa Školníka z lučeneckého okresu,

t. 2334/IX. 293, 17. X. 1933; 9.

odpov. t. 2422/XVIII. 313, 17. I. 1934; 7.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Komárně (přečiny podle § 14, č. 5 a § 18, č. 2 zákona na ochranu republiky)

3, 17. XII. 1929; 6.

zpr. t. 372; zprav. dr Mareš; nevydán

52, 22. V. 1930; 25-6.

kraj. s. v Bratislavě (přečin násilí podle § 4, odst. II zák. čl. XL z r. 1914)

3, 17. XII. 1929; 6.

zpr. t. 479; zprav. dr Mareš; nevydán

66, 24. VI. 1930; 20.

sedrie v Komárně (zločin podle § 15, č. 3, přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1, 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914)

3, 17. XII. 1929; 7.

zpr. t. 371; zprav. dr Mareš; nevydán

52, 22. V. 1930; 25.

sedrie v Komárně (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky a přestupek podle nařízení býv. maď. min. vnitra č. 766/1898 pres.)

3, 17. XI. 1929; 7.

zpr. t. 353; zprav dr Markovič; vydán pouze pro přestupek podle nařízení býv. maď. min. vnitra č. 766/1898 pres.

47, 8. V. 1930; 4.

kraj. s. v Bratislavě (přečiny podle § 14, č. 5, § 18, č. 1 a 2 a zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

8, 8. I. 1930; 4.

zpr. t. 350; zprav. dr Stránský; nevydán

47, 8. V. 1930; 3-4.

kraj. s. v Komárně (zločin podle § 15, č. 3 (§ 1) zákona na ochranu republiky)

10, 23. I. 1930; 7.

zpr. t. 582; zprav Fr. Ježek; nevydán

83, 21. XI. 1930; 87.

kraj. s. v Bratislavě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky, přečin pomluvy podle § 1, § 3. odst. II. č. 1 a 2. § 9. č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914)

12, 30. I. 1930; 4.

zpr. t. 1230; zprav. dr Markovič; nevydán

132, 26. VI. 1931; 71-2.

kraj. s. v Prešově (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

13, 3. II. 1930; 6.

zpr. t. 511; zprav. J. Koudelka; nevydán

69, 23. IX. 1930; 33.

kraj. s. v Komárně (dvojnásobný zločin podle § 15, č. 3 a dvojnásobný přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky)

18, 19. II. 1930; 88.

zpr. t. 679; zprav. dr Mareš; nevydán

99, 29. I. 1931; 34.

polic. ředit. v Bratislavě (přestupek nařízení býv. uh. ministerstva vnitra ze dne 4. července 1901, č. 64.573 B. M.)

19, 20. II. 1930; 4.

zpr. t. 862; zprav. dr Markovič; nevydán

112, 19. III. 1931; 76.

kraj. s. v Bratislavě (zločin podle § 15, č. 3 (§ 1, odst. I) a přečiny podle § 14, č. 1, § 15, č. 2 (§ 17, č. 1) zákona na ochranu republiky)

19, 20. II. 1930; 4.

zpr. t. 1200; zprav. F. Richter; nevydán

131, 25. VI. 1931; 21-2.

kraj. s. v Bratislavě (přestupek nařízení býv. uh. min. vnitra z 30. IX. 1913, č. 7430/13 B. M. E., a přečin podle § 4, odst. I zák. čl. XL z r. 1914)

43, 24. IV. 1930; 6.

zpr. t. 596; zprav. dr Daněk; vydán pouze pro přečin podle § 4, odst. I zák. čl. XL z r. 1914)

91, 5. XII. 1930; 57-8.

kraj. s. v Komárně (zločin podle § 15, č. 3, přečiny podle § 14, č. 5 a § 18, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky)

67, 16. IX. 1930; 17.

zpr. t. 1376; zprav. V. Košek; nevydán

158, 16. XII. 1931; 28.

kraj. s. v Komárně (přečin podle § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky)

67, 16. IX. 1930; 17.

zpr. t. 1373; zprav. V. Košek; nevydán

144, 16. X. 1931; 67-8.

kraj. s. v Komárně (zločin podle § 4, odst. 1, § 6, odst. I zák. čl. XL z r. 1914, a přestupky podle § 15, č. 4 zákona na ochranu republiky a podle nařízení bývalého uh. ministerstva vnitra ze dne 30. září 1913, č. 7430 B. M.)

69, 23. IX. 1930; 4.

zpr. t. 2403; zprav. dr Markovič; vydán

326, 4. V. 1934; 34.

kraj. s. v Komárně (zločin podle § 15, č. 3 (§ 1) zákona na ochranu republiky)

95, 15. XII. 1930; 4.

zpr. t. 2052; zprav. J. Koudelka; nevydán

226, 13. XII. 1932; 17-18.

kraj. s. v Bratislavě (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

202, 12. VII. 1932; 5.

zpr. t. 2431; zprav. dr Moudrý; nevydán

328, 17. V. 1934; 13-14.

polic. ředitelství v Bratislavě (přestupek podle § 16 polic. tr. pokr. čís. 65000/1909 B. M.)

253, 28. 11. 1933; 4.

zpr. t. 2433; zprav. dr Moudrý; nevydán

329, 5. VI. 1934; 30.

kraj. s. v Komárně (zločin podle § 15, č. 3 a přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

313, 17. I. 1934; 8.

zpr. t. 2617; zprav. dr Markovič; nevydán

335, 21. VI. 1934; 21.

kraj. s. v Komárně (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

329, 5. VI. 1934; 7.

zpr. t. 2896; zprav. V. Košek; nevydán

368, 2. IV. 1935; 19.

kraj. s. v Košicích (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

329, 5. VI. 1934; 7.

zpr. t. 2952; zprav. F. Richter; nevydán

372, 11. IV. 1935; 55.

kraj. s. v Rim. Sobotě (zločin podle § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky)

343, 25. X. 1934; 22.

zpr. t. 2953; zprav. dr Mareš; nevydán

372, 11. IV. 1935; 55-56.

kraj. s. v Komárně (zločin podle § 15, č. 3 zákona č. 50/1923 Sb. z.)

360, 5. III. 1935; 10.

zpr. t. 2969; zprav. dr Mareš; vydán

372, 11. IV. 1935; 57.

Volán k pořádku:

2, 13. XII. 1929; 7.

Vyloučen ze sněmovního jednání:

na 10 schůzí a zbaven posl. platu na měsíc leden.

2, 13. XII. 1929; 8-9.ISP (příhlásit)