PhDr. Anton Štefánek

Narozen: v roce 1877
Zemřel: v roce 1964

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠTEFÁNEK Anton, dr.

XVI. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Byl členem výb. kult. - rozp. a soc.-pol.

Jmenován ministrem školství a národní osvěty 20. II. 1929.

184, 26. II. 1929; 4, VII.

Pověřen řízením ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisace správy 8. X. 1929.

Zproštěn úřadu ministra školství a národní osvěty a úřadu správce ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisace správy 7. XII. 1929.

Návrhy:

pozměň. návrh k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva (t. 334) k § 1.

34, 17. VI. 1926; 2127, II.

Zpravodajem:

ústav.-práv. výb. zpr. t. 514 (udělení čsl. státního občanství některým osobám a doplnění § 10 zák. čl. XXII/1886).

41, 25. VI. 1926; 2597, II.

kult. výb. zpr. t. 1175 (zákon o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických).

101, 14. VII. 1927; 2670, doslov 2716, IV.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. dr Beneše o maďarské aféře penězokazecké (naléh. interp. t. 98).

10, 19. II. 1926; 413, I.

o návrhu oposice na vyslovení nedůvěry vládě (t. 128)

14, 12. III. 1926; 787, I.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670); skup. kult.

53, 25. XI. 1926; 798, III.

o návrhu dr Czecha a druhů, aby vládě byla vyslovena nedůvěra pro předložení vládního návrhu o volebním právu branné moci a četnictva (t. 988)

76, 29. IV. 1927; 739, IV.

o stát. rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260) skup. polit., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

107, 26. XI. 1927; 34, V.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí dne 9. X. 1928.

167, 22. X. 1928; 21, VII.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914, jehož se dopustil článkem "Pozemková reforma a pán Danihel zo Solešnice", uveřejněným v časopise "Slovenská Vlast" dne 25. VIII. 1926 proti Danihelovi).

43, 15. X. 1926; 42, III.

žád. odvolána 102, 25. X. 1927; 21, V.

žád. obnovena 128, 7. II. 1928; 8, V.

zpr. t. 812; zprav. dr Halla;

vydán: 152, 11. VII. 1928; 23, VI.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2, § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914, jehož se dopustil článkem "Ministerský rada Šel konečně idu preč z Bratislavy", uveřejněným v časopise "Slovenská Politika" dne 9. III. 1926).

43, 15. X. 1926; 43, III.

žád. odvolána 100, 13. VII. 1927; 2612, IV.ISP (příhlásit)