PhDr. Anton Štefánek

Narozen: v roce 1877
Zemřel: v roce 1964

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠTEFÁNEK Anton, dr.

XV. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 17.

Byl členem výb. kult. - stál. (náhr.) a vyšetř.

Návrh resoluční:

k t. 780. 89, 29. XI. 1930; 23.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala z 13. XII. 1929 o programu vlády.

6, 20. XII. 1929; 55.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše z 30. I. 1930 o otázkách reparačních (haagská konference).

14, 4. II. 1930; 40.

o dohodách a ujednáních podepsaných 20. I. 1930 v Haagu (t. 466), o dohodách a závazcích vyplývajících z mírové smlouvy Trianonské, podepsaných 28. IV. 1930 v Paříži a ujednáních je doplňujících (t. 467) a o prohlášení min. zahr. dr Beneše z 20. V. 1930.

54, 27. V. 1930; 45.

o státním rozpočtu na r. 1931 (t. 780), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

87, 27. XI. 1930; 85.

o zprávě vyšetřovacího výboru o obviněních vznesených dr Stránským proti J. Stříbrnému (t. 1278).

132, 26. VI. 1931; 59.

o státním rozpočtu na rok 1932 (t. 1460), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. X. 1931.

152, 1. XII. 1931; 24.

o programovém prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 3. XI. 1932; mluví o jednotě Čechů se Slováky.

214, 8. XI. 1932; 3.

o prohlášení min. zahr. věcí dr Beneše o boji o demokracii v politice evropské a světové z 25. IV. 1933.

266, 27. IV. 1933; 62.

o návrhu na zřízení teologické fakulty evangelické v Bratislavě (t. 2487)

319, 22. II. 1934; 8.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760)

351, 30. XI. 1934; 14.

o zákonu, kterým se mění a doplňují zákony o zřizování a vydržování veřejných měšťanských škol, o docházce do nich a o jejich správě (t. 2975)

372, 11. IV. 1935; 23.ISP (příhlásit)