Dr.h.c. František Staněk

Narozen: v roce 1867
Zemřel: v roce 1936

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

STANĚK František, dr.

X. voleb. kraj.

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Byl členem výb. br. - kom. pro dáv. z maj. a Stál.

Návrhy:

na vydání zákona o odpisu daně pozemkové pro poškození naturálního výnosu živelními pohromami, t. 63.

7, 16. II. 1926; 266, I.

o zvýšení státní dotace na podporu zemědělců, postižených pádem dobytka, t. 73.

7, 16. II. 1926; 266, I.

na vydání zákona o dávce z přírůstku hodnoty nemovitostí, t. 78.

7, 16. II. 1926; 266, I.

na změnu § 9 zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 338 Sb. z., o dani z vodní síly, t. 87.

7, 16. II. 1926; 267, I.

aby urychleně provedena byla ustanovení II. hlavy zákona ze dne 15. X. 1925, č. 227 Sb. z., o státní pomoci při živelních pohromách 1925 a o opatření k zamezení škod při živelních pohromách v budoucnosti, t. 103.

9, 18. II. 1926; 364, I.

na zmírnění katastrofy pohořelým v Mikulově, t. 270.

21, 18. V. 1926; 1222, II.

na pomoc postiženým živelními pohromami, t. 396.

32, 15. VI. 1926; 1847, II.

na neprodlené vydání zákona o stavebním ruchu, t. 399.

31, 12. VI. 1926; 1832, II.

na vydání zákona, kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala záruku za výpůjčky Moravsko-slezských elektráren, akciové společnosti v Mor. Ostravě, t. 466.

38, 23. VI. 1926; 2491, II.

na vydání zákona, kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala záruku za výpůjčky Západomoravských elektráren, akciové společnosti v Brně, t. 467.

38, 23. VI. 1926; 2491, II.

na vydání zákona, kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala záruku za výpůjčky Severomoravských elektráren, akciové společnosti v Mohelnici, t. 468.

38, 23. VI. 1926; 2491, II.

na vydání zákona, kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala záruku za výpůjčky Středomoravských elektráren, akciové společnosti v Přerově, t. 469.

38, 23. VI. 1926; 2491, II.

na vydání zákona na rozšíření působnosti konkurenčních (silničních) okresů na Moravě a ve Slezsku při účasti v záležitostech elektrisačních a při úpravě (regulaci) vodních toků, spojení železničních a automobilových, t. 607.

45, 20. X. 1926; 222, III.

na pomoc krajům, v nichž dobytkářství ohroženo jest nemocí zv. distomatosa, t. 948.

70, 29. III. 1927; 342, IV.

na okamžité poskytnutí pomoci poškozeným katastrofální průtrží mračen a povodní na Třebíčsku, t. 1028.

84, 9. VI. 1927; 1579, IV.

na pomoc postiženým živelními pohromami v okrese Bystřice n. Pern., na Olomoucku a Opavsku, t. 1030.

84, 9. VI. 1927; 1579, IV.

na pomoc postiženým živelními pohromami, t. 1049.

86, 14. VI. 1927; 1620, IV.

na vydání zákona o úpravě některých právních poměrů výdělkových a hospodářských společenstev (družstev), t. 1526.

137, 20. III. 1928; 34, VI.

na poskytnutí státní pomoci postiženým krupobitím na okresech jihlavském, třešťském, telečském a počáteckém, t. 1608.

145, 21. VI. 1928; 5, VI.

na pomoc zemědělcům postiženým živelní pohromami v r. 1928, t. 1717.

157, 6. IX. 1928; 9, VI.

na mimořádná opatření v důsledku katastrofální letošní zimy, t. 2016.

184, 26. II. 1929; 6, VII.

pozměň. návrh k osnově zákona o změně ustanovení o přímých daních a stanovení státních mimořádných přirážek k přímým daním pro rok 1926 (t. 13) k čl. VIII.

11, 25. II. 1926; 499, I.

pozměň. návrh k osnově zákona o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1159) k § 1.

97, 8. VII. 1927; 2476, IV.

na volbu zapisovatelů o pořadatelů posl. sněmovny.

1, 17. XII. 1925; 20, I.

na zřízení 19členného výb. ústav.-práv.

1, 17. XII. 1925; 22, I.

aby rozp. výb. měl 31 členů, výb. in. a im. po 19 členech.

1, 17. XII. 1925; 22, I.

na zřízení 19člen. výb. br., kult. a zahr., 31člen. výb. soc.-pol., zeměd. a živn. podle zásady poměrného zastoupení.

7, 16. II. 1926; 275-9, I.

na zřízení 19člen. výb. zdrav., doprav., zásob. a vyšetř. podle zásady poměrného zastoupení.

11, 25. II. 1926; 505-7, I.

aby o vládních prohlášeních min. předs. dr Švehly a min. fin. dr Engliše ze 14. X. 1927 a o naléh. interp. v otázkách hospodářských t. 525, 586, 587, 588, 591, 592 a 594 byla zahájena jednotná rozprava.

43, 15. X. 1926; 46, III.

na zvolení Karla Chochole, min. rady v Praze náhradníkem volebního soudu za zemřel. Jos. Bukvaje.

60, 16. XII. 1926; 1572, III.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o prodeji vína vlastní výroby držiteli vinohradů a ovocných sadů na Slovensku a Podkarpat. Rusi (t. 2208); polemisuje s vývody posl. Koudelky ze 198. schůze o Švehlově poselství.

199, 24. V. 1929; 28, VIII.

Věcná poznámka:

za rozpravy o zákonu o zatímní ochraně lesů (t. 977), v níž se ohražuje proti výrokům posl. Mikulíčka.

87, 15. VI. 1927; 1690, IV.

Osobní poznámka:

za rozpravy o zákonu o zatímní ochraně lesů (t. 977), v níž ohražuje se proti výrokům ve věcné poznámce posl. Mikulíčka.

87, 15. VI. 1927; 1691, IV.

Interpelace:

naléhavá, o maďarské aféře penězokazecké, t. 98.

7, 16. II. 1926; 262, I.

zodpověděna prohlášením min. zahr. dr Beneše.

7, 16. II. 1926; 279, I.

o tragickém výbuchu třaskavin v Truhlářské ulici v Praze, t. 182/I.

14, 12. III. 1926; 824, I.

odpov. t. 199.

15, 16. III. 1926; 927, I.

2. odpov. t. 309/V.

32, 15. VI. 1926; 1846, II.

o opatřeních vlády proti loupeživému řádění tuláků, cikánů a jiných nebezpečných živlů, t. 1017/II.

86, 14. VI. 1927; 1618, IV.

Dotazy:

o zdražení palivového a stavebního dřeva v zabraných lesích i v lesích státních.

7, 16. II. 1926; 260, I.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1590, III.

o údolních přehradách u Kyniček a u Vranova na Moravě.

7, 16. II. 1926; 260, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1096, II.

v záležitosti zřízení šekového úřadu v Brně.

7, 16. II. 1926; 260, I.

odpov. 43, 15. X. 1926; 31, III.

aby přehrada na řece Dyji byla co nejdříve provedena a aby do státního rozpočtu republiky Československé na rok 1927 obnos potřebný vložen byl.

35, 18. VI. 1926; 2215, II.

odpov. 198, 23. V. 1929; 5, VIII.

aby vláda vyšetřila zátopy v župě jihlavské a poskytla podporu postiženým.

38, 23. VI. 1926; 2491, II.ISP (příhlásit)