JUDr. Bohumír Šmeral

Narozen: v roce 1880
Zemřel: v roce 1941

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ŠMERAL Bohumír, dr.

VI. voleb. kraj

K

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 16, I.

Byl členem výb. Stál. - ústav.-práv. a zahr.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925.

31, 18. XII. 1925; 45, I.

o prozatímní úpravě obchodních styků mezi RČS a republikou Tureckou z 30. IX. 1926 a o dodatkovém protokolu k obchodní smlouvě mezi RČS a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou z 28. XII. 1925 (t. 768 a 769); mluví o vztahu Anglie k revolučnímu hnutí v Číně a pozdravuje sjezd proti potlačování koloniálních národů v Bruselu.

61, 15. II. 1927; 1632, III.

Interpelace:

naléhavá, o amnestii a abolici politických deliktů, t. 21.

7, 16. II. 1926; 262, I.

odpov. t. 99.

9, 18. II. 1926; 364, I.

o monarchistickém nebezpečí a pronásledování dělnického hnutí v Maďarsku, t. 946/III.

73, 5. IV. 1927; 557, IV.

odpov. t. 1235/III.

106, 25. XI. 1927; 77, V.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. pro přestupky v Praze (přestupek podle § 491 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. XII. 1862, č. 8 ř. z., jehož se dopustil výroky dne 6. X. 1925 v Praze na Slovanském ostrově).

3, 18. XII. 1925; 34, I.

zpr. t. 32; zprav. dr Daněk;

nevydán 11, 25. II. 1925; 509, I.

místopředseda Fr. Horák přikazuje im. výb. věc dr Šmerala, který se nezúčastnil bez platné omluvy řady schůzí a byl v důsledku toho po třikráte pokutován podle odst. 2, § 3 jedn. řádu.

137, 20. III. 1928; 3, VI.

zpr. t. 1640; zprav. dr Daněk;

pokutován ztrátou diet po 6 měsíců

155, 14. VII. 1928; 25, VI.

zpráva im. výb. podle § 3, odst. 3 jedn. ř. v záležitosti dr B. Šmerala t. 2196; zprav. dr Daněk;

pokutován ztrátou diet po dobu 6 měsíců.

195, 26. IV. 1929; 25-6, VIII.ISP (příhlásit)