Hugo Simm

Narozen: v roce 1890

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SIMM Hugo

IV. voleb. kraj

DNS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 15, I.

Byl členem výb. kult. - rozp. a soc.-pol.

Návrhy:

na změnu zákona ze dne 18. III. 1921, č. 130 Sb. z., kterým se upravují zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém, t. 43.

7, 16. II. 1926; 265, I.

na stavbu obytných domků, t. 88.

7, 16. II. 1926; 267, I.

na změnu zákona ze dne 27. XII. 1875, č. 158 ř. z., o vojenském zaopatření osob c. k. vojska, c. k. válečného loďstva a c. k. obrany zemské, t. 201.

17, 24. III. 1926; 1065, II.

aby byly zjištěny poměry na pracovním trhu a aby byla učiněna potřebná opatření, aby byly zlepšeny, t. 290.

23, 26. V. 1926; 1256, II.

aby v rámci sociálního pojištění pro zaměstnance byl vydán zákon o pojištění nezaměstnaných, t. 292.

23, 26. V. 1926; 1257, II.

aby se restringovaným státním úředníkům-právníkům poskytly výhody, jichž potřebují, t. 310.

23, 26. V. 1926; 1257, II.

na změnu zákona ze dne 31. III. 1925, č. 61 Sb. z., o zachování pracovních (služebních) poměrů po dobu cvičení ve zbrani, t. 391.

32, 15. VI. 1926; 1846, II.

na změnu § 28 zákona z 20. II. 1920, č. 142 Sb. z., o požitcích válečných poškozenců, novelovaného zákonem ze dne 25. I. 1922, č. 39 Sb. z., t. 545.

43, 15. X. 1926; 39, III.

na změnu zákona ze dne 3. IV. 1925, č. 65 Sb. z., o svátcích a památných dnech republiky Československé, t. 1571.

140, 12. VI. 1928; 17, VI.

na udělení jubilejního daru válečným invalidům, kteří nedostávají důchodu, t. 1578.

140, 12. VI. 1928; 17, VI.

na zákonitou úpravu oboru působnosti a oprávnění živnosti dentistické, t. 1756.

159, 13. IX. 1928; 4, VI.

na zákonnou úpravu smírčího řízení při sporech z pracovního poměru, t. 1980.

182, 14. II. 1929; 67, VII.

na změnu zákona z r. 1888 a zákona č. 207/1919 Sb. z. o úrazovém pojištění dělníků, t. 2101.

190, 12. III. 1929; 4, VII.

5 pozměň. návrhů k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333) k §§ 8, 10, 13, 17 a 28.

34, 17. VI. 1926; 2109-14, II.

19 pozměň. návrhů k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva (t. 334).

34, 17. VI. 1926; 2128-39, II.

pozměň. a event. návrh k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 759) k čl. I.

57, 10. XII. 1926; 1351, III.

10 pozměň. návrhů k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 892) k hlavě II.

65, 17. III. 1927; 148, 151-4, IV.

pozměň. návrh k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1384) k čl. I.

118, 15. XII. 1927; 29, V.

12 pozměň., 3 doplň. a 1 event. návrh k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 1484).

136, 16. III. 1928; 62-70, VI.

9 pozměň. a 1 doplň. návrh k osnově zákona o ochraně nájemníků (t. 1485).

136, 16. III. 1928; 73-9, VI.

pozměň. návrh k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1619) k čl. I.

145, 21. VI. 1928; 89, VI.

4 pozměň. návrhy k osnově zákona o stát. starobních podporách (t. 2000).

186, 1. III. 1929; 25-8, VII.

12 pozměň. a doplň. návrhů k osnově zákona o pomocných školách (třídách) (t. 2105).

197, 3. V. 1929; 18-21, VIII.

1 pozměň. návrh k osnově zákona o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 2356) k čl. I.

211, 25. VI. 1929; 22, VIII.

Resoluce:

2 resol. k osnově zákona o změně ustanovení o přímých daních a stanovení státních mimořádných přirážek k přímým daním pro rok 1926 (t. 13), stran úpravy výše daněprostého existenčního minima a úpravy úroků z prodlení.

11, 25. II. 1926; 499, I.

2 resol. k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), stran úpravy poměrů pensistů a započítání služební doby úředníkům vyšlým ze stavu správních poddůstojníků.

34, 17. VI. 1926; 2126-7, II.

2 resol. k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva o (t. 334), stran úpravy poměrů pěstounek mateřských škol a pobytu učitelských pensistů v cizině.

34, 17. VI. 1926; 2139, II.

6 resol. k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 892), stran nucené stavby bytů pro zaměstnance podniky, v nichž pracují, projednání t. 45 o zajištění stavebních pohledávek, prováděcího nařízení k zákonu a vydání jednotného stavebního zákona.

65, 17. III. 1927; 154-5, IV.

podaná při projednávání závěrečného účtu RČ za r. 1924 (t. 753), jíž se vyzývá vláda, aby ihned odvolala výjimečná o opatření v soudním okrese tanvaldském a v jednotlivých obcích jabloneckého soudního okresu, nařízená okresní politickou správou v Jablonci nad Nisou.

74, 7. IV. 1927; 649, IV.

3 resol. k osnově zákona o hranici příjmu, vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1384), stran prodloužení lhůty k přihlášce, vracení přeplatků a novelisace zákonů.

118, 15. XII. 1927; 31, V.

k osnově zákona o stavebním ruchu (t. 1484), stran scelení jednotlivých zákonů v jednotný stavební zákon.

136, 16. III. 1928; 70, VI.

k osnově zákona o ochraně nájemníků (t. 1485), stran vypracování bytové statistiky.

136, 16. III. 1928; 80, VI.

3 resol. k osnově zákona o hranici příjmu, vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1619), stran prodloužení lhůty k přihláškám a prominutí přeplatků.

145, 21. VI. 1928; 90, VI.

2 resol. k osnově finančního zákona pro rok 1929 (t. 1813).

171, 26. X. 1928; 93-4, VII.

k osnově zákona o státních starobních podporách (t. 2000), stran automatického poskytování starobní podpory.

186, 1. III. 1929; 29, VII.

3 resol. k osnově zákona o hranici příjmu, vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 2356).

211, 25. VI. 1929; 23, VIII.

Řeč v rozpravě:

o změně zákona o přímých daních a stanovení mimořádných státních přirážek k přímým daním pro r. 1926 (t. 13)

11, 25. II. 1926; 480, I.

o hranici příjmu vylučující nárok na důchod válečných poškozenců (t. 175).

15, 16. III. 1926; 922, I.

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obecních a obvodních lékařů (t. 335).

33, 16. VI. 1926; 1877, II.

o návrzích, týkajících se živelních pohrom (t. 519/I.-IV.).

46, 11. XI. 1926; 254, III.

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670), skup. kult.

52, 24. XI. 1926; 675, III.

o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 759)

57, 10. XII. 1926; 1344, III.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 892).

63, 15. III. 1927; 27, IV.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za r. 1924 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 753).

73, 5. IV. 1927; 580, IV.

o zákonech o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy (t. 1007), o stabilisačních bilancích (t. 1002) a o přímých daních (t. 1000); rozprava podrobná, část druhá.

81, 6. V. 1927; 1189, IV.

o státním rozpočtu pro r. 1928 (t. 1260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

108, 28. XI. 1927; 47, V.

o zákonu o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1384)

118, 15. XII. 1927; 24, V.

o zákonu o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) a o zákonu o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452).

130, 9. II. 1928; 19, V.

o zákonu o stavebním ruchu (t. 1484), ochraně nájemníků (t. 1485) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 1486)

133, 13. III. 1928; 26, VI.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1926 spolu s účty státního melioračního fondu, státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 1429)

138, 22. III. 1928; 10, VI.

o zákonu o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 1619)

145, 21. VI. 1928; 58, VI.

o zákonu, jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 17. III. 1925, č. 58 Sb. z., ve znění zákona ze dne 13. VII. 1927, č. 113 Sb. z., o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů (t. 1708).

154, 13. VII. 1928; 7, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), skup. kult. a soc., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

169, 24. X. 1928; 23, VII.

o zákonu, kterým se povoluje vrácení daně z obratu nebo přepychové a daně přepravní vývozním podnikům průmyslovým (t. 1862)

174, 8. XI. 1928; 55, VII.

o obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií, sjednané v Paříži dne 2. VII. 1928 (t. 2027)

185, 28. II. 1929; 31, VII.

o zákonu o státních starobních podporách (t. 2000).

185, 28. II. 1929; 63, VII.

o zákonu o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze (t. 524)

194, 25. IV. 1929; 19, VIII.

o zákonu o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců (t. 2356)

210, 24. VI. 1929; 3, VIII.

Interpelace:

naléhavá, že je nutno vypláceti státní příspěvky k podporám nezaměstnaných, t. 337.

33, 16. VI. 1926; 1856, II.

odpov. t. 451/VII.

34, 17. VI. 1926; 2182; II.

naléhavá, o škodách, které živelní pohromy dne 5. a 6. VI. způsobily v severních Čechách v údolích Nisy, Ploučnice, Kamenice, Labe a Ohře, t. 367.

33, 16. VI. 1926; 1856, II.

odpov. t. 451/X.

34, 17. VI. 1926; 2182; II.

naléhavá, že nutno konečně upraviti právní poměry pensistů, t. 935.

79, 4. V. 1927; 1005, IV.

odpov. t. 992. 1005, IV.

naléhavá, o provádění nutných opatření v jablonecké průmyslové oblasti, t. 1006.

96, 7. VII. 1927; 2429, IV.

odpov. t. 1016. 2429, IV.

naléhavá, o stoupající drahotě a o nutných opatřeních proti ní, t. 1094.

111, 1. XII. 1927; 111, V.

odpov. t. 1279.

112, 2. XII. 1927; 164, V.

o vydání zákona na zvýšení důchodů Všeobecného pensijního ústavu s působností od 1. I. 1926 až do nové úpravy pensijního pojištění, t. 22/XI.

7, 16. II. 1926; 262, I.

odpov. t. 214/XV.

19, 6. V. 1926; 1100, II.

o nutné reformě vojenství, t. 181/X.

17, 24. III. 1926; 1065, II.

odpov. t. 309/XVI.

32, 15. VI. 1926; 1846, II.

že se neodůvodněně užívá poplatkového práva pro příslušníky menšiny, t. 285/IV.

27, 8. VI. 1926; 1354, II.

odpov. t. 568/X.

43, 15. X. 1926; 38, III.

o české menšinové škole v Pobučí, v okrese zábřežském, t. 358/I.

37, 22. VI. 1926; 2399, II.

o praporové aféře jabloneckého tělocvičného spolku v neděli dne 13. VI. 1926, t. 528/II.

43, 15. X. 1926; 34, III.

odpov. t. 808/XIII.

61, 15. II. 1927; 1595, III.

o zabavení článku v jabloneckém časopise "Volkswehr" ze dne 22. I. 1927, t. 955/V.

75, 26. IV. 1927; 668, IV.

odpov. t. 1217/VI.

102, 25. X. 1927; 16, V.

že je nutno znovu zahájiti regulační práce v údolí Bílé Desné, t. 989/XIV.

84, 9. VI. 1927; 1577, IV.

odpov. t. 1217/XX.

102, 25. X. 1927; 16, V.

o zkrácení zaopatřovacích platů státních pensistů, jsou-li ustanoveni v jiné veřejné službě, t. 989/XVIII.

84, 9. VI. 1927; 1577, IV.

odpov. t. 1235/VI.

106, 25. XI. 1927; 77, V.

o novelování zákona ze dne 3. IV. 1925, č. 65 Sb. z., o svátcích a památných dnech Českoslov. republiky, t. 989/XX.

84, 9. VI. 1927; 1577, IV.

odpov. t. 1217/XXV.

102, 25. X. 1927; 16, V.

o opatření vládního zástupce na schůzi ve Starém Habendorfě, konané dne 23. IV. 1927, t. 989/XXI.

84, 9. VI. 1927; 1577, IV.

odpov. t. 1217/VII.

102, 25. X. 1927; 16, V.

o zabrání místností pro policejní komisařství v Jablonci n. Nisou, t. 1017/XVIII.

86, 14. VI. 1927; 1619, IV.

odpov. t. 1235/VIII.

106, 25. XI. 1927; 77, V.

o slíbené školské samosprávě, t. 1163/IV.

102, 25. X. 1927; 12, V.

aby němečtí železničáři byli přeloženi na svá dřívější služební místa, t. 1234/XI.

104, 23. XI. 1927; 11, V.

odpov. t. 1481/XI.

133, 13. III. 1928; 9, VI.

o stávce sklářů na Jablonecku, t. 1337/III.

120, 17. I. 1928; 8, V.

že se odmítá dovolená učitelům, kteří byli zvoleni starosty, t. 1337/IV.

120, 17. I. 1928; 8, V.

odpov. t. 1553/XIV.

140, 12. VI. 1928; 16, VI.

že tříletá promlčecí lhůta pro několik pohledávek uvedených v §§ 1480 a 1486 v. o. z. uplyne dnem 1. IV. 1928, t. 1495/XVIII.

140, 12. VI. 1928; 12, VI.

odpov. t. 1568/XIII.

141, 13. VI. 1928; 7, VI.

o zrušení německé školní expositury v Grünu, patřící k obecné škole v Lobzech (okres falknovský), t. 1495/XXI.

140, 12. VI. 1928; 12, VI.

o urychlení přípravných prací k novele o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců, t. 1554/XI.

140, 12. VI. 1928; 13, VI.

odpov. t. 1978/X.

182, 14. II. 1929; 68, VII.

o opatření proti zvýšení ceny zdejšího cukru, t. 1560/VH.

140, 12. VI. 1928; 14, VI.

odpov. t. 2182/VII.

195, 26. IV. 1929; 28, VIII.

aby byl novelován zákon ze dne 3. IV. 1925, č. 65 Sb. z., o svátcích a památných dnech republiky Československé, t. 1560/XI.

140, 12. VI. 1928; 14, VI.

aby byly opět zavedeny dvojité svátky, t. 1569/VII.

140, 12. VI. 1928; 14, VI.

aby byla uzavřena vzájemná dohoda v oboru sociálního a pensijního pojištění s Německem, Rakouskem a Polskem, t. 1569/VIII.

140, 12. VI. 1928; 14, VI.

aby byl podán návrh na novelisaci zákonů pro péči o válečné poškozence, t. 1569/IX.

140, 12. VI. 1928; 15, VI.

aby podřízené úřady dodržovaly rozhodnutí nejvyššího správního soudu, t. 1615/XVII.

151, 10. VII. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1892/XIV.

176, 13. XII. 1928; 14, VII.

o zlepšení těžké finanční situace restringovaných státních úředníků, zřízenců, učitelů, profesorů, železničních a poštovních zaměstnanců, t. 1615/XX.

151, 10. VII. 1928; 8, VI.

odpov. t. 2178/IV.

194, 25. IV. 1929; 13, VIII.

o železničním neštěstí ve Vratislavicích n. N. dne 31. V. 1928, t. 1623/I.

151, 10. VII. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1892/V.

176, 13. XII. 1928; 13, VII.

o naléhavém vybudování nádraží v Jablonci n. N., t. 1623/II.

151, 10. VII. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1892/III.

176, 13. XII. 1928; 13, VII.

o pokračování v akci pro náhradu za občanské šaty, ztracené při mobilisaci těch osob, které nastoupily vojenskou službu, t. 1623/III.

151, 10. VII. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1768/XVI.

172, 6. XI. 1928; 6, VII.

že jest nutno předložiti návrh zákona o pěstounkách mateřských škol, t. 1623/VI.

151, 10. VII. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1887/XIV.

176, 13. XII. 1928; 13, VII.

o zpronevěrách notáře Lva Veita v Tanvaldě, t. 1623/VIII.

151, 10. VII. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1887/XXII.

176, 13. XII. 1928; 13, VII.

o zařazení města Trutnova do skupiny B podle § 12, odst. 7 platového zákona, t. 1623/X.

151, 10. VII. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1957/XI.

182, 14. II. 1929; 9, VII.

o zákonné ochraně zástupců cestujících motorovými vozy proti následkům automobilových a motorových úrazů, t. 1623/XI.

151, 10. VII. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1978/IX.

182, 14. II. 1929; 68, VII.

aby bylo vydáno nařízení k zákonu ze dne 24. VI. 1926, č. 103 Sb. z., o rozsahu, v jakém lze započítati dobu, ztrávenou v určité službě, pro zvýšení platu při jmenování profesorem, t. 1623/XXI.

151, 10. VII. 1928; 9, VI.

odpov. t. 1999/II.

185, 28. II. 1929; 75, VII.

aby byl podán návrh zákona o zřízení smírčích výborů, t. 1652/II.

155, 14. VII. 1928; 5, VI.

odpov. t. 2255/XIV.

200, 4. VI. 1929; 6, VIII.

o rychlé pomoci v krajích postižených bouří u Broumova a Štětí, t. 1652/III.

155, 14. VII. 1928; 5, VI.

odpov. t. 1999/VI.

185, 28. II. 1929; 75, VII.

o vyplácení požitků pensistům, t. 1713/XVII.

157, 6. IX. 1928; 6, VI.

odpov. t. 2095/I.

192, 20. III. 1929; 8, VIII.

o jubilejním daru státním zaměstnancům, učitelům, a osobám jim na roveň postaveným, t. 1863/VI.

176, 13. XII. 1928; 11, VII.

o uzavření železničního přechodu přes místní dráhu Liberec-Jablonec n. N.-Tanvald v km 4.282, t. 1890/VI.

176, 13. XII. 1928; 11, VII.

odpov. t. 2193/XXIV.

196, 2. V. 1929; 6, VIII.

o nuceném ubytování vojínů, t. 1890/XIV.

176, 13. XII. 1928; 12, VII.

odpov. t. 2123/XVI.

194, 25. IV. 1929; 9, VIII.

že se povolávají vojíni ke stavbám soukromých korporací, t. 1890/XIX.

176, 13. XII. 1928; 12, VII.

odpov. t. 2123/XV.

194, 25. IV. 1929; 9, VIII.

o německé vysoké škole pro obchod a hospodářství, jejíž zřízení se stalo velmi naléhavým, t. 1970/XVII.

182, 14. II. 1929; 68, VII.

že byly vydány jednojazyčné tiskopisy pro strany ve styku se železničními úřady, t. 1993/III.

184, 26. II. 1929; 5, VII.

o vánočních remuneracích, vyplacených z t. zv. správních přebytků učitelům německých menšinových škol, t. 2025/XIV.

187, 6. III. 1929; 7, VII.

odpov. t. 2182/VI.

195, 26. IV. 1929; 28, VIII.

o přizpůsobení služební pragmatiky státních učitelů zvláštním služebním poměrům učitelů obecných a občanských škol, t. 2291/II.

205, 13. VI. 1929; 4, VIII.

aby byly co nejrychleji zahájeny a provedeny přístavby školní budovy v Praze II., Štěpánská ulice, jichž jest třeba k bezvadnému umístění Jindřišského reálného gymnasia, t. 2291/IV.

205, 13. VI. 1929; 4, VIII.

Dotazy:

aby nařízením byl zaveden celodenní nedělní klid v okresech frýdlantském, jabloneckém n. N., libereckém, rumburském a varnsdorfském.

7, 16. II. 1926; 260, I.

odpov. 21, 18. V. 1926; 1221, II.

aby byla provedena nutná sociální opatření, pokud jde o propuštěné státní úředníky.

7, 16. II. 1926; 260, I.

odpov. 12, 4. III. 1926; 533, I.

o zákonné úpravě kolektivních smluv.

19, 6. V. 1926; 1094, II.

odpov. 30, 11. VI. 1926; 1615, II.

ministru financí, že v jeho odboru byl neodůvodněně propuštěn jeden zaměstnanec.

19, 6. V. 1926; 1094, II.

o zbytečných zákazech libereckého policejního ředitelství.

43, 15. X. 1926; 28, III.

odpov. 64, 16. III. 1927; 75, IV.

o nutnosti všeobecné úpravy německých praporů.

43, 15. X. 1926; 28, III.

odpov. 102, 25. X. 1927; 54, V.

ve věci válečné vdovy Antonie Feixové z Lučan n. Nisou.

43, 15. X. 1926; 28, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1590, III.

o úřadování Všeobecného pensijního ústavu.

43, 15. X. 1926; 28, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1590, III.

o nespravedlivém rozdělení státních cen za písemnictví a umění.

46, 11. XI. 1926; 233, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1589, III.

o vydání předpisů, jimiž by se zabránilo dvojitému pojištění podle zákona o sociálním pojištění.

56, 9. XII. 1926; 1227, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1590, III.

aby se při rozdělování prací Léčebného fondu veřejných zaměstnanců pamatovalo také na zkoušené zubní techniky.

56, 9. XII. 1926; 1227, III.

aby německým učitelům z karpatských zemí bylo dovoleno zúčastniti se německých vzdělávacích kursů v zemích Čechy, Morava a Slezsko, dále aby německým ženám ze Slovenska bylo dovoleno zúčastniti se letošních německých kursů pro vzdělání porodních babiček.

61, 15. II. 1927; 1587, III.

odpov. 102, 25. X. 1927; 11, V.

o výhradně českém úřadování na železnicích.

61, 15. II. 1927; 1587, III.

odpov. 102, 25. X. 1927; 10, V.

aby byla co nejdříve vydána některá ustanovení o osvobození od poštovného a kolkovného ve věcech poručenských a provedena ještě jiná úprava ve věcech poručenských.

61, 15. II. 1927; 1587, III.

odpov. 76, 29. IV. 1927; 709, IV.

že léčebný fond neoprávněně sráží nemocenské příspěvky polovičním sirotkům.

63, 15. III. 1927; 8, IV.

min. sociální péče a min. financí, aby vydali pokyny, jichž je třeba, aby finanční podřízené úřady pracovaly rychleji a přehledněji.

63, 15. III. 1927; 8, IV.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1575, IV.

o získávání dětí pro české školy.

102, 25. X. 1927; 7, V.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 10, VI.

o pohoršlivé události na dráze v Jablonci nad Nisou.

116, 13. XII. 1927; 5, V.

odpov. 133, 13. III. 1928; 7, VI.

že jest nutno brzy vydati jednotný rybářský zákon.

122, 19. I. 1928; 5, V.

odpov. 137, 20. III. 1928; 4, VI.

o státní dobročinné loterii.

127, 1. II. 1928; 27, V.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 9, VI.

o věci, která se přihodila na trati Liberec-Praha.

196, 2. V. 1929; 5, VIII.

Volán k pořádku:

12, 4. III. 1926; 563, I.ISP (příhlásit)