Hugo Simm

Narozen: v roce 1890

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SIMM Hugo

IV. voleb. kraj

NND

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. kult. - rozp. a zásob.

Návrhy:

na vydání přechodných ustanovení pro německé školství, t. 283.

12, 9. VII. 1920; 625. I.

obnoven č. 3627; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 744. V.

o přidělování kamenného uhlí plynárnám ve veřejném vlastnictví, t. 1652.

59, 3. III. 1921; 2452. II.

na vydání zákona o pomocných školách, t. 2082.

67, 19. V. 1921; 103. III.

obnoven č. 3628; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 745. V.

na doplnění živnostenského řádu, aby se pro učně v. otázce dovolené užívalo § 17 zákona o obchodních pomocnících ze dne 16. ledna 1910, t. 2208.

68, 31. V. 1921; 141. III.

na vydání služební pragmatiky pro učitele na středních školách, t. 2234.

71, 12. VII. 1921; 342. III.

obnoven č. 3629; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 745. V.

na zařadění obce Roketnice do I. třídy místních přídavků, t. 2334.

69, 24. VI. 1921; 190. III.

na vydání zákona, jímž zřizuje se státní německá obchodní a hospodářská vysoká škola v Ústí n. L. jako oddělení německé vysoké školy technické v Praze, t. 2747.

86, 18. X. 1921; 21. IV.

obnoven č. 3626; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 744. V.

na přeložení sídla pražské německé university, t. 3335.

120, 13. I. 1922; 2100. IV.

obnoven t. 3910/V.

182, 16. XII. 1922; 1783. VI.

na stavbu obytných domků, t. 4595.

265, 27. V. 1924; 740. IX.

změnu zákona ze dne 27. prosince 1875, č. 158 ř. z., jenž se týče vojenského opatření osob c. k. vojska, c. k. válečného loďstva a c. k. obrany zemské, t. 4609.

265, 27. V. 1924; 740. IX.

na úpravu drahotních přídavků na děti pensistů, t. 4756.

280, 26. VI. 1924; 1153. IX.

ve věci škod, způsobených povodní v Harrachově, t. 4786.

281, 4. IX. 1924; 1183. IX.

na změnu zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 303 Sb. z. a n., o zubním lékařství a zubní technice a prováděcího nařízení vlády republiky Československé ze dne 17. prosince 1920, č. 673 Sb. z. a n., t. 4899.

294, 30. X. 1924; 31. X.

na změnu zákona ze dne 18. března 1921, č. 130 Sb. z. a n., kterým se upravují zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém, t. 5094.

336, 21. III. 1925; 1550. X.

pozměňov. návrh k osnově zák. o daňových výhodách pro stavby a opatřování strojů (zpr. t. 1208), týkající se § 2, č. 4, odst. 2.

44, 20. I. 1921; 1796. II.

14 pozměňov. návrhů k stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XIII.

100, 26. XI. 1921; 1274, 1275. IV.

3 pozměňov. a 1 event. návrh k osnově zák. o změně některých zákonů o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských (zpr. t. 3751), k § 2, čl. V. a X.

154, 24. VI. 1922; 1357, 1359, 1360. V.

5 pozměňov. a 2 doplňov. návrhy k osnově zák. o změně a doplnění zákonů o školách obecných a občanských (zpr. t. 3768) k §§ 1, 2, 5, 6, 9, 10 a 11.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1549, 1550, 1551, 1552. V.

12 pozměňov. a 1 event. návrh k osnově zák. o úpravě požitků veškerých stát. zaměstnanců (zpr. t. 3944) k §§ 1, 4-8, 10-14 a 19.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1671-76. VI.

3 pozměňov. návrhy k osnově zákona o zaopatřovacích požitcích a jednorázových výpomocích učitelstvu nestátních škol na Podkarpatské Rusi (zpr. t. 4734) k § 1, 2 a.

279, 25. VI. 1924; 1084. IX.

14 doplňov. návrhů k osnově stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300) ke kapit. XIII. a XXIII.

236, 30. XI. 1923; 1165-8, 1170, 1171. VIII.

Resoluce:

2 resol. k stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830), týkající se vrácení peněz zabavených při přechodu přes hranice a zařadění stát. úředníků v určitých okrscích do vyšší třídy místního přídavku.

28, 1. XII. 1920; 813. II.

3 resol. k témuž předmětu, týkající se vybudování tratě z Rychnova do Jablonce n. N. a přestavby nádraží v Jablonci n. N. a regulace Bílé Desné.

31, 4. XII. 1920; 1232, 1233, 1238. II.

k osnově zákona o státním příspěvku k opravným pracím na moravských vodotocích (zpr. t. 2225), týkající se regulace Bílé Desné v r. 1922.

71, 12. VII. 1921; 372. III.

30 resol. k stát. rozpočtu pro rok 1922 (zpr. t. 3168) ke kapit. XIII.

100, 26. XI. 1921; 1286-1289. IV.

2 resol. k osnově zák. o změně a doplnění zákonů o školách obecných a občanských (zpr. t. 3768), týkající sa vybudování občanské školy a reformy vzdělání učitelů.

158, 27. a 28. VI. 1922; 1553. V.

k osnově zák. o úpravě požitků veškerých stát. zaměstnanců (zpr. t. 3944), týkající se definitivní úpravy právních poměrů učitelek mateřských škol.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1677. VI.

k státnímu rozpočtu pro rok 1924 kapit. VIII. (zpr. t. 4300), týkající se vydání zákona o učitelích ve výslužbě.

235, 29. XI. 1923; 1071. VIII.

5 resol. k témuž předmětu, týkající se úpravy poměrů pěstounek na mateřských školách, zřízení samostatné německé střední školy v Bratislavě, vyučování češtině na obecných školách německých, zřizování německých průmyslových škol na Slovensku a investic pro vysoké školy německé.

236, 30. XI. 1923; 1150-2, 1163. VIII.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předs. J. Černého z 26. X. 1920.

17, 26. XI. 1920; 149. II. (něm. 182)

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. škol.)

29, XII. 1920; 957. II. (něm. 1010)

o daňových výhodách pro stavby a pro zaopatření strojů (t. 1208).

44, 20. I. 1921; 1784. II. (něm. 1801)

o stavebním ruchu (t. 1706).

62, 10. III. 1921; 2500. II. (něm. 2536)

o státním příspěvku na nouzové práce na moravských vodotocích (zpr. t. 2225).

71, 12. VII. 1921; 364. III. (něm. 409)

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. kult.).

97, 23. XI. 1921; 889. IV. (něm. 984)

o upravení výhod poskytnutých státním zaměstnancům z důvodů mimořádných poměrů (zpr. t. 3290) a o změně a doplnění některých zákonitých ustanovení o zaměstnancích okresních a obecních (zpr. t. 3285).

110, 16. a 17. XII. 1921; 1617. IV. (něm. 1671).

o naléh. interp. t. 3555, 3562, 3567, 3580, 3581, 3582 a 3560 (stávka kovodělníků, hospodářská krise a zdražování).

142, 30. V. 1922; 655. V. (něm. 709)

o naléh. interp. t. 3563-66 a 3651 podaných v záležitostech školských.

146, 14. VI. 1922; 875. V. (něm. 910)

o zákonu, jímž se mění a doplňují zákony o školách obecných a občanských (zpr. t. 3768).

158, 27. a 28. VI. 1922; 1541. V. (něm. 1667)

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. kult.).

173, 24. XI. 1922; 1083. VI. (něm. 1146)

o upravení požitků veškerým státním zaměstnancům (zpr. t. 3944).

181, 15. a 16. XII. 1922; 1638. VI. (něm. 1749).

o naléh. interp. ve věci hospodářské krise a nezaměstnanosti (t. 3977, 3989, 3992 a 3994).

192, 27. II. 1923; 2262. VI. (něm. 2290)

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. kult.)

232, 27. XI. 1923; 725. VIII. (něm. 782)

o zákonu na ochranu nájemníků (zpr. t. 4542).

257, 7. IV. 1924; 310. IX. (něm. 330)

o zaopatřovacích požitcích a jednorázových výpomocích učitelstvu nestátních škol na Podkarpatské Rusi a Slovensku (zpr. t. 4734 a 4733).

279, 25. VI. 1924; 1073. IX. (něm. 1102)

o naléh. interp. t. 4818, 4820, 4809 a 4821, podaných ve věcí vzestupu drahoty.

282, 4. IX. 1924; 1211. IX. (něm. 1255)

o prohlášení správce min. škol. dr. Markoviče ve věcech školských (naléh. interp. t. 5323, 5325 a 5327).

365, 29. IX. 1925; 670. XI. (něm. 733)

o státní pomoci při živelních pohromách 1925 a o opatření k zamezení škod v budoucnosti (zpr. t. 5333).

374, 12. X. 1925; 1417. XI. (něm. 1436)

Věcná poznámka:

jíž opravuje svůj výrok o paušálním obvinění učitelstva, kterým odpovídal dr. Petersilkovi.

236, 30. XI. 1923; 1145. VIII. (něm. 1246)

Interpelace:

naléhavá, stran regulace Bílé Desné,

t. 355. 14, 26. X. 1920; 23. II.

odpov. t. 847. 25, 24. XI. 1920; 441. II.

naléhavá, ohledně vydání nařízení o zkouškách a prováděcího naříz. k zák. o úpravě živnosti zubních techniků,

t. 1080. 34, 16. XII. 1920; 1414. II.

odpov. t. 1390. 49, 28. I. 1921; 2015. II.

naléhavá, o drakonických rozsudcích nad vojáky, kteří neuposlechli mobilisačního rozkazu nebo příliš pozdě,

t. 3363. 122, 19. I. 1922; 2182. IV.

naléhavá, o novém rušení škol,

t. 3564. 143, 8. VI. 1922; 734. V.

zodpověděna prohlášením min. školství dr. Šrobára.

146, 14. VI. 1922; 804. V.

naléhavá, o zákazu vydržovati zrušené německé školní třídy na útraty obcí,

t. 3565. 143, 8. VI. 1922; 734. V.

zodpověděna prohlášením min. školství dr. Šrobára.

146, 14. VI. 1922; 844. V.

naléhavá, o násilí spáchaném na německé soukromé škole v České Třebové,

t. 3579. 143, 8. VI. 1922; 735. V.

odpov. t. 5302/III. 365, 29. IX. 1925; 718. XI.

naléhavá, o rušení německých středních škol,

t. 4858. 290, 23. IX. 1924; 1975. IX.

odpov. t. 4938/VII. 311, 10. XII. 1924; 828. X.

naléhavá, o zákazu účasti žáků v turistických spolcích,

t. 4870. 294, 30. X. 1924; 30. X.

odpov. t. 5037/VI. 322, 11. II. 1925; 1095. X.

naléhavá, o rušení školních tříd,

t. 4915. 298, 11. XI. 1924; 233. X.

odpov. t. 5090/III. 342, 22. V. 1925; 117. XI.

naléhavá, o nových redukcích obecných škol na Moravě,

t. 4981. 311, 10. XII. 1924; 841. X.

odpov. t. 5168/XVII. 348, 23. VI. 1925; 298. XI.

naléhavá, o novém omezování německého školství,

t. 5327. 363, 22. IX. 1925; 622. XI.

zodpověděna prohlášením správce min. škol. dr. Markoviče

363, 22. IX. 1925; 612. XI.

ve věci procesu zahájeného s Němci pro vyzvědačství,

t. 996. 32, 14. XII. 1920; 1316. II.

odpov. t. 1451. 52, 8. II. 1921; 2123. II.

o zákazu veř. schůze posl. Simma v Rokytnici n. Jiz.,

t. 997. 32, 14. XII. 1920; 1316. II.

odpov. t. 1524. 55, 16. II. 1921; 2253. II.

o zabavených penězích,

t. 999. 32, 14. XII. 1920; 1316. II.

odpov. t. 1351. 50, 3. II. 1921; 2054. II.

jak se provádějí zkoušky zubních techniků,

t. 1540. 54, 14. II. 1921; 2214. II.

odpov. t. 2238. 69, 24. VI. 1921; 187. III.

aby byly stanoveny nákladní sazby pro důležitá průmyslová místa z jejich stanic,

t. 1793. 66, 31. III. 1921; 8. III.

o přechodném ubytování ve Vrchlabí,

t. 2274. 69, 24. VI. 1921; 186. III.

odpov. t. 3159/XXIII.

91, 16. XI. 1921; 255. IV.

o neudržitelných poměrech v exposituře úřadu pro zahraniční obchod v Jablonci n. Nisou,

t. 2299. 69, 24. VI. 1921; 186. III.

odpov. t. 2624. 75, 22. VII. 1921; 708. III.

o porušení povinné péče poštovní správy při doručování dopisů,

t. 2852. 86, 18. X. 1921; 13. IV.

odpov. t. 3322/XXII. 124, 24. I. 1922; 2361. IV.

jak se bezdůvodně protahuje utvoření okresních školních výborů v politických okresích, které podle starších předpisů měly dvě okresní školní rady, německou a českou,

t. 2868. 86, 18. X. 1921; 14. IV.

odpov. t. 3322/XL. 124, 24. I. 1922; 2361. IV.

o zrušení německého ústavu pro vzdělání učitelů v Praze a spojení jeho s ústavem pro vzdělání učitelek,

t. 2946. 86, 18. X. 1921; 17. IV.

odpov. t. 3322/XLIII. 124, 24. I. 1922; 2361. IV.

o povolení větších vánočních nebo novoročních remunerací úředníkům na vedoucích místech,

t. 3351/VI. 128, 27. I. 1922; 2714. IV.

o zabrání dalších školních místností pro české školy v Mostě,

t. 3410/V. 130, 28. III. 1922; 8. V.

obnovena t. 3781/XXXVIII.

159, 24. X. 1922; 41. VI.

že ze státní tkalcovské školy v Kežmarku byl propuštěn dílovedoucí Vilém Palumbiny,

t. 3410/XI. 130, 28. III. 1922; 9. V.

obnovena t. 3781/XXXIX.

159, 24. X. 1922; 41. VI.

o zrušení německé obecné školy v Želívsku, v okrese moravsko-třebovském,

t. 3410/XVII. 130, 28. III. 1922; 9. V.

obnovena t. 3781/XL.

159, 24. X. 1922; 41. VI.

o zřízení německé soukromé školy obecné v Starých Horách, okrese německo-brodském,

t. 3550/VII. 140, 26. V. 1922; 486. V.

odpov. t. 3966/IV. 187, 13. II. 1923; 2149. VI.

že česko-dubská místní školní rada odepřela německé obecné a občanské škole v Českém Dubu příslušné učebné pomůcky,

t. 3550/VIII. 140, 26. V. 1922; 486. V.

odpov. t. 3966/III. 187, 13. II. 1923; 2149. VI.

o zavření německé soukromé obecné školy ve Znojmě-Hradisku,

t. 3550/IX. 140, 26. V. 1922; 486. V.

o reklamacích školních dětí na Moravě,

t. 3561/X. 148, 20. VI. 1922; 1017. V.

o zamezení soukromému domácímu vyučování v Mlíčovicích v okrese znojemském,

t. 3561/XI. 148, 20. VI. 1922; 1017. V.

o nuceném pensionování německých učitelů,

t. 3561/XII. 148, 20. VI. 1922; 1017. V.

o přijímání školních dítek do německých menšinových škol,

t. 3780/IX. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

odpov. t. 3823/VIII. 167, 14. XI. 1922; 400. VI.

o zabrání mateřské školy v Hradci-Podolí,

t. 3780/X. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

o utiskování německé obecné školy v Lužici, okrese šternberském.

t. 3780/XI. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

o zřízení německé obecné školy v Hlučíně,

t. 3780/XII. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

o zabrání budovy bývalé školy v Studénkách, okrese jihlavském.

t. 3780/XIII. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

odpov. t. 3953/I. 185, 6. II. 1923; 2112. VI.

o zřízení německé menšinové obecné školy v Neředíně u Olomouce.

t. 3780/XV. 159, 24. X. 1922; 39. VI.

o náhradě škod způsobených československým vojskem německé živnostenské pokračovací škole v Ústí n. Labem,

t. 3785/II. 159, 24. X. 1922; 41. VI.

odpov. t. 4065/XVII. 206, 3. V. 1923; 287. VII.

o zabrání pozemku pro českou menšinovou školu v Boru,

t. 3785/XVI. 159, 24. X. 1922; 42. VI.

odpov. t. 3966/X. 187, 13. II. 1923; 2149. VI.

o zabrání německé mateřské školy v Karvinné (ve Slezsku) pro české školní učily,

t. 3785/XVII. 159, 24. X. 1922; 42. VI.

o nepřístojnostech v péči o válečné poškozence,

t. 3816/XII. 167, 14. XI. 1922; 400. VI.

odpov. t. 4097/V. 209, 11. V. 1923; 327. VII.

o překládání učitelstva z trestu,

t. 3816/III. 167, 14. XI. 1922; 400. VI.

odpov. t. 3975/II. 191, 23. II. 1923; 2192. VI.

o přehmatech, jichž se dopustili četníci v Jablonci n. N.,

t. 3853/III. 173, 24. XI. 1922; 1118. VI.

odpov. t. 3975/III. 191, 23. II. 1923; 2192. VI.

že v Olomouci opět byly odňaty německé školní místnosti pro české školy,

t. 3853/XXIX. 173, 24. XI. 1922; 1119. VI.

o nezákonném zabrání žatecké budovy chlapecké a dívčí obecné školy III. pro tamější český ústav pro vzdělání učitelů,

t. 3862/XII. 180, 14. XII. 1922; 1595. VI.

odpov. t. 4254/III. 225, 13. XI. 1923; 229. VIII.

o rozsáhlém překládání německých železničních zaměstnanců na tratích liberecko-jablonecko-tanvaldské dráhy,

t. 3887/XVI. 180, 14. XII. 1922; 1594. VI.

odpov. t. 3966/XX. 187, 13. II. 1923; 2150. VI.

o zabrání německé školní budovy v Heřmanicích, v okrese hranickém, pro českou menšinovou školu,

t. 3917/V. 185, 6. II. 1923; 2109. VI.

odpov. t. 5056/XX. 332, 18. III. 1925; 1346. X.

o zřízení německé menšinové školy v Jaktaři u Opavy,

t. 3917/VII. 185, 6. II. 1923; 2109. VI.

odpov. t. 4254/XX. 225, 13. XI. 1923; 230. VIII.

o jazykových přehmatech poštovních úřadů,

t. 3967/VII. 191, 23. II. 1923; 2191. VI.

odpov. t. 4173/XI. 215, 27. VI. 1923; 527. VII.

o přehmatech vrchlabské okres. politické správy,

t. 3967/VIII. 191, 23. II. 1923; 2191. VI.

odpov. t. 4173/I. 215, 27. VI. 1923; 526. VII.

o odtržení německých obcí od okresu jabloneckého n. N. a o jejich připojení k okr. polit. správě v Železném Brodě, jež se má zříditi,

t. 4009/VIII. 194, 6. III. 1923; 2360. VI.

odpov. t. 4082/IV. 209, 11. V. 1923; 321. VII.

že se na Moravě překáží domácímu soukromému vyučování,

t. 4009/X. 194, 6. III. 1923; 2360. VI.

odpov. t. 4231/VIII. 219, 30. X. 1923; 15. VIII.

o zákazu vydávati a přijímati německé výplatní listiny, jakož i že se vydávají čistě české dotazníky k zákonu o státních zaměstnancích ze dne 20. prosince 1922, č. 394 Sb. z. a n.,

t. 4009/XIII. 194, 6. III. 1923; 2360. VI.

o německém ústavu pro vzdělání učitelů v Opavě,

t. 4017/XI. 198, 23. III. 1923; 6. VII.

odpov. t. 4250/XII. 222, 5. XI. 1923; 91. VIII.

o zrušení zimní expositury v Rydrovicích, okrese lanškrounském,

t. 4017/XIV. 198, 23. III. 1923; 6. VII.

odpov. t. 4231/X. 219, 30. X. 1923; 16. VIII.

o změně jazykového styku ve školních úřadech,

t. 4017/XV. 198, 23. III. 1923; 6. VII.

o nepřijetí školních dítek do německé občanské školy v Č. Dubě,

t. 4041/XVIII. 199, 10. IV. 1923; 18. VII.

odpov. t. 4179/XII. 219, 30. X. 1923; 13. VIII.

o výnose okres. polit. správy v Jablonci n. N., směřujícím proti jazykovému zákonu,

t. 4044/III. 199, 10. IV. 1923; 18. VII.

odpov. t. 4231/XXIII. 219, 30. X. 1923; 16. VIII.

o výjimečných opatřeních na ochranu poplatníků,

t. 4044/IV. 199, 10. IV. 1923; 18. VII.

odpov. t. 4243/XVI. 219, 30. X. 1923; 17. VIII.

o požadování devíti místností německých středních škol v Litoměřicích pro české reformní reál. gymnasium,

t. 4044/XIV. 199, 10. IV. 1923; 19. VII.

odpov. t. 4231/XII. 219, 30. X. 1923; 16. VIII.

o protizákonném potrestání německých rodičů na Moravě, že jejich děti nedocházejí do českých menšinových škol,

t. 4044/XIX. 199, 10. IV. 1923; 19. VII.

odpov. t. 4254/XVIII. 225, 13. XI. 1923; 230. VIII.

o zabaven německé mateřské školky v Žalhosticích pro účely české menšinové školy,

t. 4044/XX. 199, 10. IV. 1923; 19. VII.

odpov. t. 4254/V. 225, 13. XI. 1923; 230. VIII.

o zřízení něm. menšinové školy v Skřečoni u Bohumína,

t. 4044/XXI. 199, 10. IV. 1923; 19. VII.

odpov. t. 4254/II. 225, 13. XI. 1923; 229. VIII.

o stíhání vojínů, kteří jsou válečnými poškozenci s vyššími procenty podle zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., pro neuposlechnutí někdejšího mobilisačního rozkazu,

t. 4048/XIV. 201, 17. IV. 1923; 34. VII.

odpov. t. 4179/XI. 219, 30. X. 1923; 13. VIII.

že královéhradecké ředitelství státních drah vrací německy vyplněné žákovské průkazky,

t. 4048/III. 201, 17. IV. 1923; 33. VII.

odpov. t. 4231/XIV. 219, 30. X. 1923; 16. VIII.

o nové redukci německých obecných škol v Ústí n./Labem,

t. 4048/V. 201, 17. IV. 1923; 33. VII.

odpov. t. 4243/XIV. 219, 30. X. 1923; 17. VIII.

o rozpuštění sboru dobrovolných hasičů v Bezděčíně u Hodkovic v politickém okrese turnovském,

t. 4085/V. 209, 11. V. 1923; 320. VII.

odpov. t. 4231/XV. 219, 30. X. 1923; 16. VIII.

o rozpuštění magistrátu města Liberce,

t. 4085/XIV. 209, 11. V. 1923; 320. VII.

odpov. t. 4333/III. 247, 6. III. 1924; 17. IX.

o novém zkracování německého školství a o nestejném nakládání s německým školstvím proti českému,

t. 4098/V. 213, 14. V. 1923; 465. VII.

o zrušení 7 tříd dívčích obecných škol v Ústí nad Labem a o nezákonném postupu předsedy ústeckého okres. školního výboru,

t. 4115/V. 215, 27. VI. 1923; 524. VII.

odpov. t. 4266/VIII. 229, 22. XI. 1923; 434. VIII.

o omezování německých obecných škol, k nimž jsou připojeny školy občanské jako školy povinné,

t. 4157/XIII. 215, 27. VI. 1923; 525. VII.

odpov. t. 4243/XIII. 219, 30. X. 1923; 17. VIII.

o poskytnutí zvláštních přídavků k pensím podle § 64, č. 9 ústavní listiny,

t. 4157/XVIII. 215, 27. VI. 1923; 525. VII.

odpov. t. 4243/III. 219, 30. X. 1923; 17. VIII.

o zákazu, aby německé školní třídy byly dále vydržovány na útraty obcí,

t. 4171/II. 215, 27. VI. 1923; 526. VII.

odpov. t. 4391/I. 247, 6. III. 1924; 19. IX.

že okr. doplňovací velitelstva povolávají válečné poškozence k vojenským cvičením ve zbrani a dodávají jim vojenské průkazy,

t. 4226/XVI. 219, 30. X. 1923; 15. VIII.

odpov. t. 4395/III. 247, 6. III. 1924; 20. IX.

o utiskování německé školy v Dolejším Těšově v okrese sušickém,

t. 4256/XI. 226, 13. XI. 1923; 249. VIII.

že na Hlučínsku a na Moravě bylo znovu překaženo německé domácí soukromé vyučování,

t. 4274/I. 228, 21. XI. 1923; 277. VIII.

odpov. t. 4639/III. 274, 17. VI. 1924; 962. IX.

o německé soukromé obecné škole v Benecku,

t. 4274/III. 228, 21. XI. 1923; 278. VIII.

o změně školního obvodu německé obecné školy v Pláni Věžovaté, okrese česko-krumlovském,

t. 4274/V. 228, 21. XI. 1923; 278. VIII.

odpov. t. 4442/V. 252, 1. IV. 1924; 231. IX.

o novém rušení prozatímních poboček a slučování nižších školních tříd na německých obecných školách v Čechách, do nichž dochází málo dětí,

t. 4274/VII. 228, 21. XI. 1923; 278. VIII.

ze jednotlivé berní úřady zahájily proti poplatníkům exekuci pro nedoplatky

t. 4281/IX. 228, 21. XI. 1923; 348. VIII.

odpov. t. 4458/II. 2257, 7. IV. 1924; 323. IX.

aby byly vyplaceny bankovky zadržené ještě při kolkování,

t. 4281/XII. 228, 21. XI. 1923; 348. VIII.

odpov. t. 4458/I. 257, 7. IV. 1924; 323. IX.

že předseda brněnské zemské školní rady znovu zrušil exposituru v Terešově v okresu vyškovském,

t. 4317/X. 241, 12. XII. 1923; 1336. VIII.

o utiskování německé dvoutřídní obecné školy v Čachrově tím, že presidium zemské školní rady stále pomýšlí na změny školních obvodů,

t. 4385/XII. 247, 6. III. 1924; 18. IX.

že do české menšinové školy v Haselbachu v okresu domažlickém docházejí německé školní dítky,

t. 4405/IV. 247, 6. III. 1924; 19. IX.

odpov. t. 5168/XXII. 348, 23. VI. 1925; 298. XI.

o zřízení české menšinové občanské školy ve Vyšném (na vitorazském území, okres kaplický),

t. 4405/VII. 247, 6. III. 1924; 19. IX.

odpov. t. 4639/VIII. 274, 17. VI. 1924; 962. IX.

že se neoprávněně započítávají úroky z prodlení,

t. 4454/V. 249, 20. III. 1924; 119. IX.

odpov. t. 4796/XVII. 281, 4. IX. 1924; 1181. IX.

o zamýšleném spojení německých obecných škol v Sofienwaldu, Krabonoši a Nové Vsi n. Lužnicí,

t. 4454/I. 249, 20. III. 1924; 119. IX.

odpov. t. 4607/XVII. 265, 27. V. 1924; 710. IX.

o postupu komisaře s plnou mocí pro Hlučínsko proti německému domácímu soukromému vyučování a spolku "Ortsgruppe des Deutschen Kulturverbandes" v Kravařích,

t. 4443/XIV. 251, 28. III. 1924; 189. IX.

o bezohledném vedení exekucí proti poplatníkům jakož i o neodůvodněném zajišťování v pozemkových knihách fiktivních daňových nedoplatků na držebnostech poplatníků, kteří nezaplatili daní,

t. 4443/XVII. 251, 28. III. 1924; 190. IX.

odpov. t. 4796/VII. 281, 4. IX. 1924; 1181. IX.

o jazykové otázce místních školních rad,

t. 4515/X. 260, 11. IV. 1924; 501. IX.

odpov. t. 4938/XI. 311, 10. XII. 1924; 828. X.

o náhradě civilních šatů, zanechaných při nastoupení vojenské služby za světové války,

t. 4677/VII. 277, 24. VI. 1924; 1017. IX.

odpov. t. 4891/VII. 294, 30. X. 1924; 7. X.

o neodůvodněné censuře článku, jenž pod názvem "Velká lež" vyšel v časopise "Trautenauer Tagblatt",

t. 4677/VIII. 277, 24. VI. 1924; 1017. IX.

odpov. t. 4808/XV. 286, 16. IX. 1924; 1491. IX.

o naléhavých opatřeních, jež by se měla provésti, aby se čelilo nouzi státních zaměstnanců a učitelů,

t. 4824/IX. 289, 19. IX. 1924; 1766. IX.

odpov. t. 5134/XIX. 342, 22. V. 1925; 118. XI.

o špatném nakládání s německými branci, kteří nastoupili k vojenským cvičením,

t. 4824/X. 289, 19. IX. 1924; 1766. IX.

odpov. t. 5037/XII. 322, 11. II. 1925; 1096. X.

o repatriaci válečných zajatců, kteří ještě zůstali v Rusku,

t. 4886/II. 294, 30. X. 1924; 8. X.

odpov. t. 5037/XIV. 322, 11. II. 1925; 1096. X.

o nutné podpoře libereckému útulku pro mrzáky,

t. 4886/III. 294, 30. X. 1924; 9. X.

odpov. t. 5056/XVII. 332, 18. III. 1925; 1346. X.

o zrušení německé obecné školy v Karlově,

t. 4975/II. 313, 15. XII. 1924; 889. X.

odpov. t. 5056/XVIII. 332, 18. III. 1925; 1346. X.

že z německé školní obce Náhlova byly vyňaty některé osady,

t. 4975/IV. 313, 15. XII. 1924; 889. X.

odpov. t. 5134/I. 342, 22. V. 1925; 118. XI.

o omezení německé obecné školy v Čachrově,

t. 4975/VI. 313, 15. XII. 1924; 889. X.

o bránění v docházce do německých škol ve Frýdku,

t. 4975/VIII. 313, 15. XII. 1924; 889. X.

o zřízení a stavbě české menšinové školy ve Velkých Skalinách,

t. 4975/XI. 313, 15. XII. 1924; 890. X.

odpov. t. 5134/VI. 342, 22. V. 1925; 118. XI.

o porušování jazykového zákona ze dne 2. února 1920, č. 122 Sb. z. a n., při správě německého školství,

t. 5013/I. 320, 29. I. 1925; 1072. X.

že se nevyplácejí požitky a vdovská pense po gymnasijním profesoru Josefu Nowakovi,

t. 5013/III. 320, 29. I. 1925; 1072. X.

o neoprávněné censuře článku, jenž vyšel pod titulem "Pět let pozemkového úřadu" v časopise "Der Güterbeamte" ze dne 15. listopadu 1924,

t. 5032/III. 320, 29. I. 1925; 1072. X.

odpov. t. 5090/XVI. 342, 22. V. 1925; 117. XI.

že ministerstvo školství a nár. osvěty přestalo vydávati německé vydání svého Věstníku,

t. 5050/IV. 324, 5. III. 1925; 1236. X.

odpov. t. 5302/V. 365, 29. IX. 1925; 718. XI.

že železniční zaměstnanec Fr. Sýko a od staničního úřadu v Tiefenbachu-Desné koná vadně službu a týrá strany,

t. 5089/I. 342, 2. V. 1925; 115. XI.

odpov. t. 5209/XIII. 361, 18. IX. 1925; 563. XI.

že do českých menšinových škol docházejí německé děti,

t. 5089/VII. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

že školní úřady v Čechách a na Moravě úmyslně překážejí zřizování německých soukromých škol,

t. 5133/X. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

o zevním označení a razítkách německých státních středních škol,

t. 5154/IV. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

že němečtí profesoři na středních školách nebyli povýšeni do vyšších hodnotních tříd,

t. 5162/IV. 344, 3. VI. 1925; 177. XI.

aby konečně byly zřízeny okresní školní výbory v Českém Těšíně a ve Fryštátě,

t. 5290/II. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

o zrušení německé jednotřídní obecné školy v Náhlově,

t. 5290/VII. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

o zrušení německé občanské školy v Českém Dubě,

t. 5290/IX. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

o zrušení německé dvoutřídní obchodní školy v Jihlavě,

t. 5290/XI. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

o agitaci mezi německými školními dítkami pro českou menšinovou školu v Železné Rudě Městysi,

t. 5301/III. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

o vyplácení osobních přídavků německým středoškolským profesorům, působícím na Slovensku,

t. 5301/I. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

o útisku německého obyvatelstva na Hlučínsku v oboru školství,

t. 5301/VI. 361, 18. IX. 1925; 565. XI.

o výnosu min. škol. z 20. VI. 1925, číslo 76.669/25, vydaném středním školám,

t. 5303/I. 365, 29. IX. 1925; 717. XI.

o neudržitelných telefonních poměrech v Jablonci n. N.,

t. 5338/XX. 378, 15. X. 1925; 1547. XI.

že v Miříkově jsou německé děti nuceny choditi do české menšinové školy.

379, 16. X. 1925; 1608. XI.

o zřízení české menšinové školy v Srní a o nátlaku, aby děti docházely do této školy.

379, 16. X. 1925; 1608. XI.

o zrušení občanské školy v Hrušově.

379, 16. X. 1925; 1608. XI.

o zřízení české menšinové školy v Záblatí a opatření místnosti pro ni.

379, 16. X. 1925; 1608. XI.

Dotazy:

o zřízení české obchodní akademie a odbočky české odborné školy v Jablonci n. N.

5, 10. VI. 1920; 152. I.

o osobách odsouzených pro padělání kolků na bankovkách.

20, 11. XI. 1920; 276. II.

odpov. 41, 13. I. 1921; 1589. II.

o zaopatření uhlí státním úřadům v okresu Jablonec-Tannvald.

20, 11. XI. 1920; 276. II.

odpov. 43, 18. I. 1921; 1721. II.

o zlepšení provozu ve spojení západního Slezska s Prahou.

20, 11. XI. 1920; 277. II.

odpov. 37, 18. XII. 1920; 1529. II.

o výroku min. fin., odpírajícím učitelstvu výpomoc, přiznávanou stát. zaměstnancům.

20, 11. XI. 1920; 277. II.

odpov. 50, 3. II. 1921; 2053. II.

pro nový zákon o školském dozoru.

21, 12. XI. 1920; 313. II.

o nedostatečném dodávání uhlí do Jablonce n. N.

34, 16. XII. 1920; 1403. II.

odpov. 64, 15. III. 1921; 2666. II.

o zpožděném provádění úředních jednání.

43, 18. I. 1921; 1720. II.

odpov. 66, 31. III. 1921; 6. III.

ve věci úpravy na Bílé Desné v zimním období 1920 a v příčině dalšího provádění v r. 1921.

odpov. 50, 3. II. 1921; 2053. II.

o nevyřízených rekursech podle zákona o pensijním pojištění.

51, 4. II. 1921; 2085. II.

odpov. 64, 15. III. 1921; 2666. II.

o použití částek stanovených svého času vládou pro obytné novostavby.

51, 4. I. 1921; 2085. II.

o nákupu děl německých umělců pro "Moderní galerii" v Praze.

58, 1. III. 1921; 2417. II.

odpov. 69, 24. VI. 1921; 183. III.

o obsazení místa okres. školního inspektora ve Vrchlabí.

63, 11. III. 1921; 2623. II.

o rychlém udělení milosti t. zv. kolkařům.

64, 15. III. 1921; 2665. II.

odpov. 68, 31. V. 1921; 136. III.

o vládním nařízení ze dne 16. listopadu 1920, č. 608.

67, 19. V. 1920; 99. III.

odpov. 72, 14. VII. 1921; 430. III.

o vlád. nařízení ze 6. XI. 1920, č. 605.

67, 19. V. 1920; 99. III.

odpov. 73, 15. VII. 1921; 514. III.

ve věci novelování zákona o požitcích válečných poškozenců.

67, 19. V. 1920; 99. III.

odpov. 76, 27. VII. 1921; 728. III.

o snížení jízdného na želez. pro učitele.

67, 19. V. 1921; 99. III.

o národnostně nespravedlivém rozdělování státních prostředků.

67, 19. V. 1921; 99. III.

odpov. 71, 12. VII. 1921; 338. III.

o soustavné počešťovací práci jednotlivých železničních ředitelství.

67, 19. V. 1921; 99. III.

o zkracování občanů Českoslov. státu.

67, 19. V. 1921; 99. III.

odpov. 72, 14. VII. 1921; 430. III.

o jednání krajského soudu v Liberci, které protiví se jazykovému zákonu.

67, 19. V. 1921; 99. III.

odpov. 72, 14. VII. 1921; 430. III.

o rozmnožení úřednického personálu u poštovního úřadu ve Vrkoslavicích.

odpov. 67, 19. V. 1921; 100. III.

o ochraně zájmů čsl. státních občanů.

69, 24. VI. 1921; 181. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 9. IV.

o zřízení státního kursu pro učitele na občanských školách v Karlových Varech.

69, 24. VI. 1921; 181. III.

odpov. 76, 27. VII. 1921; 728. III.

o umístění české obecné a občanské školy ve Vrchlabí.

69, 24. VI. 1921; 181. III.

odpov. 76, 27. VII. 1921; 728. III.

o soukromé škole v Čes. Šumburku, polit. okres Jablonec n. N.

69, 24. VI. 1921; 182. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 12. IV.

o vyřazení odborných učitelů ze VI. hodnostní třídy.

odpov. 70, 30. VI. 1921; 276. III.

o obcházení zákonitých ustanovení správcem telegrafního úřadu v Jablonci n. N.

odpov. 73, 15. VII. 1921; 514. III.

o poskytnutí subcence něm. tělocvičnému spolku ve Vrkoslavicích, polit. okres Jablonec n. N.

86, 18. X. 1921; 8. IV.

odpov. 118, 10. I. 1922; 1982. IV.

o snížení celních sazeb při určitých objednávkách z ciziny.

86, 18. X. 1921; 8. IV.

o rozhodnutí slezské zemské školní rady ze dne 12. srpna 1921, č. II-3013.

91, 16. XI. 1921; 252. IV.

o špatných poměrech, v nichž žijí na Slovensku němečtí nováčkové, kteří nastoupili vojenskou službu.

118, 10. I. 1922; 1980. IV.

o nařízení vlády ze dne 1. dubna 1919, č. 167, o zákazu výplat cizozemských účtů vzniklých před 26. únorem 1919.

118, 10. I. 1922; 1980. IV.

o úpravě služební doby jisté části československého četnictva.

139, 23. V. 1922; 412. V.

odpov. 141, 29. V. 1922; 511. V.

o přečinu finančního inspektora Jana Perschina v Horních Polubnách v okrese jabloneckém proti bezpečnosti života.

139, 23. V. 1922; 13. V.

odpov. 154, 24. VI. 1922; 1315. V.

o subvenci na stavbu silnice v obci Dolní Maxdorf.

139, 23. V. 192; 413. V.

odpov. 162, 27. X. 1922; 279. VI.

aby bylo konečně vystavěno telefonní vedení v Radle, v okr. jabloneckém n. N.

164, 7. XI. 1922; 346. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2107. VI.

o nanejvýše nutné přestavbě a vybudování nádraží v Jablonci n. Nisou.

164, 7. XI. 1922; 346. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2107. VI.

kdy konečně budou vdovám po četnických staropensistech vyplaceny přídavky k platu.

168, 16. XI. 1922; 448. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2106. VI.

o neoprávněném zabrání místností v hostinci "U zlaté lodi" v Lovosicích pro českou školu.

176, 5. XII. 1922; 1455. VI.

odpov. 209, 11. V. 1923; 319. VII.

o neoprávněném zabavení peněz československými celníky.

177, 7. XII. 1922; 1511. VI.

odpov. 195, 8. III. 1923; 2458. VI.

o nepravidelném vlakovém provozu na liberecko-jablonecko-tannvaldské dráze a na odbočce Železný Brod-Tannvald.

178, 12. XII. 1922; 1539. VI.

odpov. 198, 23. III. 1923; 5. VII.

o poskytování snížených jízdenek na železnicích republiky oněm příslušníkům republiky, kteří jsou žáky cizozemských škol.

178, 12. XII. 1922; 1540. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2108. VI.

o prodloužení působnosti nařízení ze dne 30. června 1922, č. 180 Sb. z. a n., o zachování služebních poměrů zaměstnanců, podléhajících zákonu o obchodních pomocnících.

180, 14. XII. 1922; 1593. VI.

odpov. 198, 23. III. 1923; 5. VII.

že dopisy s německým označením "Prag" v Praze nejsou doručovány.

185, 6. II. 1923; 2106. VI.

odpov. 203, 24. IV. 1923; 236. VII.

o zachování povinného nemocenského pojištění v případě nezaměstnanosti.

185, 6. II. 1923; 2106. VI.

odpov. 219, 30. X. 1923; 7. VIII.

aby v Jablonci n. N. bylo znovu zavedeno dodávání poštovních balíčků.

185, 6. II. 1923; 2106. VI.

odpov. 247, 6. III. 1924; 13. IX.

že státní zaměstnanci jsou omezování ve svých občanských právech.

189, 16. II. 1923; 2177. VI.

odpov. 202, 19. IV. 1923; 105. VII.

o jazykových přehmatech pardubického ředitelství pošt a telegrafů.

191, 23. II. 1923; 2190. VI.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 522. VII.

o produktivní podpoře nezaměstnaných

191, 23. II. 1923; 2190. VI.

odpov. 219, 30. X. 1923; 8. VIII.

o úpravě vdovského důchodu Anny Süssové v Habersbirku č. 152.

201, 17. IV. 1923; 32. VII.

odpov. 221, 31. X. 1923; 49. VIII.

že okres. polit. správa v Jablonci n. N. zakázala rozšiřovati letáky.

201, 17. IV. 1923; 32. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 9. VIII.

o přeložení vrchního revidenta A. Schuberta v Liberci do výslužby.

215, 27. VI. 1923; 520. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 7. VIII.

o místním názvu města Rychnova v polit. okrese Jablonec n. N.

215, 27. VI. 1923; 520. VII.

odpov. 221, 31. X. 1923; 49. VIII.

o naléhavé úpravě právních poměrů pěstounek mateřských škol.

215, 27. VI. 1923; 520. VII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 13. IX.

o přiznání drahotního přídavku podle § 6, odst. 1 zákona z 20. XII. 1922, č. 394.

218, 28. VI. 1923; 640. VII.

odpov. 221, 31. X. 1923; 49. VIII.

že státní správa kupuje domy.

218, 28. VI. 1923; 640. VII.

odpov. 221, 31. X. 1923; 49. VIII.

o podpoře nezaměstnaných pro obchodní a technické zaměstnance jabloneckého průmyslu a vývozu, kteří jsou bez práce.

218, 28. VI. 1923; 640. VII.

odpov. 219, 3. X. 1923; 9. VIII.

o konečné úpravě právních poměrů státních pensistů, vdov a sirotků.

218, 28. VI. 1923; 640. VII.

odpov. 238, 10. XII. 1923; 1258. VIII.

o ohrožené existenci úředníků, zřízenců a dělníků panských lesů, které stát exekutivně přejímá.

218, 28. VI. 1923; 640. VII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 13. IX.

že byla zamítnuta žádost o licenci na biograf vrchlabské místní skupiny svazu válečných poškozenců, vdov a sirotků v Č. R., sídlem v Liberci.

219, 30. X. 1923; 5. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 14. IX.

že chebský berní referát nespravedlivě předepsal daň výdělkovou, z obratu a přepychovou Fr. Hausmannovi, učiteli v. v. v Schönbachu.

227, 20. XI. 1923; 256. VIII.

odpov. 265, 27. V. 1924; 734. IX.

aby ve zvláštním případě částky zadržené při okolkování bankovek byly vyplaceny.

242, 13. XII. 1923; 1444. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 15. IX.

že řediteli občanské školy Karlu Zimmermannovi z Chebu nebyl přiznán rodinný přídavek na jeho syna Jiřího, jenž studuje v cizině.

247, 6. III. 1924; 11. IX.

odpov. 259, 9. IV. 1924; 422. IX.

o zabezpečení existence úředníků, zřízenců a dělníků na velkostatcích.

247, 6. III. 1924; 11. IX.

o propuštění bývalého skladištního mistra Viléma Königa v Liberci.

247, 6. III. 1924; 11. IX.

odpov. 248, 18. III. 1924; 100. IX.

o odsouzení R. Friese z Polevska u Boru u České Lípy.

249, 20. III. 1924; 118. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 735. IX.

že daňové úřady dávají berní nedoplatky vkládati do pozemkových knih na nemovitosti poplatníků.

257, 7. IV. 1924; 299. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1175. IX.

že učitelstvu nebyly dosud vyplaceny mimořádné přídavky, poskytnuté státním zaměstnancům všech druhů podle usnesení minist. rady ze dne 22. února 1923.

265, 27. V. 1924; 731. IX.

aby byl vydán zákon, jímž se právníkům dovoluje přechod do jiného oboru a upravuje postavení právníků ve státní službě k svobodným právnickým povoláním.

269, 5. VI. 1924; 816. IX.

odpov. 324, 5. III. 1925; 1235. X.

o zavedení úplného neděl. klidu v jabloneckých obchodech podle § 75 článku IX živnost. řádu.

295, 30. X. 1924; 36. X.

odpov. 322, 11. II. 1925; 1095. X.

o daňových předpisech pro dělníky a zaměstnance.

324, 5. III. 1925; 1234. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 112. XI.

že liberecká posádka byla pro pohotovost dne 1. května vyzbrojena střelami dumdum.

342, 22. V. 1925; 111. XI.

odpov. 352, 2. VII. 1925; 38. XI.

o repatriaci válečných zajatců, kteří ještě zůstali v Rusku.

351, 1. VII. 1925; 357. XI.

že se záložníkům, povolaným k cvičení ve zbrani, zadržují noviny z jejich kraje.

353, 8. VII. 1925; 410. XI.

o zákazu barev při 14. okresní tělocvičné slavnosti německého tělocvičného spolku "Eiche" v Prostředním a Horním Lánově.

361, 18. IX. 1925; 560. XI.

o okresním školním inspektoru prof. Fr. Kempfovi v Ústí n. L.

378, 15. X. 1925; 1546. XI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Jablonci n. N. (přečin utrhání na cti ca Urban)

244, 19. XII. 1923; 1587. VIII.

zpr. t. 4654; zprav. Fr. Modráček;

nevydán 274, 17. VI. 1924; 983. IX.

kraj. s. v Liberci (přečin podle § 18, č. 2 zákona na ochranu republiky a přečin podle § 488 tr. z. a čl. V zákona ze dne 17. prosince 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863, spáchané tiskem ("Reichenberger Zeitung" ze dne 28. dubna 1925, č. 100)

346, 9. VI. 1925; 278. XI.

kraj. s. v Liberci (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky)

zpr. t. 5121; zprav. K. Moudrý;

nevydán 351, 1. VII. 1925; 376. XI.

Volán k pořádku:

146, 14. VI. 1922; 879. V.

192, 27. II. 1923; 2268. VI.ISP (příhlásit)