Jan Rýpar

Narozen: v roce 1882
Zemřel: v roce 1938

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

RÝPAR Jan

XIV. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byl členem výb. inkompatib. (náhr.) - kult. - rozp. a soc.-pol.

Zvolen provisorně zapisovatelem posl. sněmovny.

1, 17. XII. 1925; 20, I.

Zvolen definitivně zapisovatelem posl. sněmovny.

7, 16. II. 1926; 274, I.

Návrhy:

na poskytnutí pomoci postiženým živelními pohromami v obcích Kobeřicích, Strahovicích, Sudicích, Nebožticích atd. na Hlučínsku, t. 457.

37, 22. VI. 1926; 2400, II.

aby byl vydán zákon, jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů, jež vydá město Opava v úhrnné hodnotě 25,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, t. 924.

63, 15. III. 1927; 14, IV.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 12 (zákon o výši daně z cukru).

3, 18. XII. 1925; 69, doslov 82, I.

rozp. výb. zpr. t. 892 (zákon o stavebním ruchu).

63, 15. III. 1927; 19, IV.

doslov 65, 17. III. 1927; 158, IV.

vyjádření o resol. 67, 22. III. 1927; 223, IV.

rozp. výb. zpr. t. 1350 (zákon o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního. práva).

125, 26. I. 1928; 36, V.

doslov 126, 31. I. 1928; 23, V.

rozp. výb. zpr. t. 1463 (návrh B. Bradáče, dr Dolanského, dr Budaye, dr Lukavského, R. Mlčocha, dr Luschky, F. Windirsche a A. Stenzla, aby byl vydán zákon, kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů 6 % půjčky města Opavy z r. 1922 v úhrnné jmenovité hodnotě 25 mil. Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů).

138, 22. III. 1928; 64, VI.

doslov 139, 23. III. 1928; 14, VI.

rozp. výb. zpr. t. 1698 (zákon ze dne 7. III. 1924, č. 64 Sb. z., jímž se upravuje poměr Československé státní. správy k Československé plavební akciové společnosti Oderské).

152, 11. VII. 1928; 14, doslov 21, VI.

rozp. výb. zpr. t. 1700 (zákon o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva).

198, 23. V. 1929; 14, VIII.

doslov 199, 24. V. 1929; 16, VIII.

rozp. výb. zpr. t. 2356 (zákon o hranici příjmu, vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců).

208, 19. VI. 1929; 42, VIII.

doslov 211, 25. VI. 1929; 24, VIII.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670)

49, 19. XI. 1926; 392, III.

Dotazy:

o protináboženském působení a politické agitaci v hodinách vyučování učitelky Marie Kopřivové ve Vratimově.

7, 16. II. 1926; 261, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1095, II.

o přeložení okresní nemocenské pokladny z Fryštátu do Orlové.

17, 24. III. 1926; 1063, II.

odpov. 32, 15. VI. 1926; 1845, II.

o zřízení železniční výhybky ve stanici Dvořisko-Štítina na trati Svinov-Vítkovice-Opava.

17, 24. III. 1926; 1063, II.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1095, II.

o poskytnutí podpory na výstavbu škol v Novém Hrozenkově.

19, 6. V. 1926; 1094, II.

o přídělu nezdaněného cukru včelařům.

35, 18. VI. 1926; 2215, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 32, III.

o ochraně čsl. vkladatelů v Č. Těšíně, jimž zůstaly vklady v polských peněžních ústavech.

61, 15. II. 1927; 1588, III.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1575, IV.

o stavbě poštovní budovy ve Slezské Ostravě.

61, 15. II. 1927; 1588, III.

odpov. 68, 23. III. 1927; 230, IV.

o regulaci řeky Lučiny a přítoků ve Slezsku.

61, 15. II. 1927; 1588, III.

odpov. 75, 26. IV. 1927; 667, IV.

o zřízení spojovacích silnic mezi Valašskem a Slovenskem.

61, 15. II. 1927; 1589, III.

odpov. 79, 4. V. 1927; 953, IV.

o novostavbě poštovní budovy ve Studénce ve Slezsku-nádraží.

75, 26. IV. 1927; 666, IV.

odpov. 88, 23. VI. 1927; 1705, IV.

o katastrofální povodni na Moravě a ve Slezsku.

83, 11. V. 1927; 1561, IV.

odpov. 120, 17, I. 1928; 8, V.

o stavbě školy v Kravařích na Hlučínsku.

83, 11. V. 1927; 1561, IV.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. v Opavě (přestupek urážky na cti podle § 487 tr. z.).

47, 17. XI. 1926; 285, III.

žádost odvolána 56, 9. XII. 1926; 1230, III.ISP (příhlásit)