Jan Rýpar

Narozen: v roce 1882
Zemřel: v roce 1938

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

RÝPAR Jan

XIV. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. inic. - kult. - rozp. - ústav. a ústav. práv.

Návrhy:

na doplnění zákona ze dne 23. V. 1919, č. 274 Sb. z. a n., o úpravě služebních příjmů a výsluž. učitelstva na veřej. školách obec. a občan., t. 159.

10, 19. VI. 1920; 463. I.

na sestátnění dráhy Studenka-Štramberk a vystavění místní dráhy Štramberk-Veřovice, t. 716.

22, 17. XI. 1920; 352. II.

na zřízení nádraží v Zubří u Val. Meziříčí na Moravě, t. 730.

22, 17. XI. 1920; 352. II.

na zřízení poštovního úřadu pro obce Hor. Ludgeřovice a Markvartice na Hlučínsku, t. 954.

31, 4. XII. 1920; 1286. II.

na vypravení osob. zastávky v Jilešovicích u Opavy, převzetí její do správy státní a vystavění nádražní budovy, t. 1092.

40, 11. I. 1921; 1575. II.

o úpravě mateřských škol a poměrů učitelek na mateř. škol., t. 1109.

40, 11. I. 1921; 1575. II.

na zřízení nových středních škol českých v Čes. Těšíně a Bohumíně, t. 1400.

51, 4. II. 1921; 2103. II.

na zřízení vyšší stát. průmyslové školy s odborem elektrotechnickým, strojnickým a chemickým spolu se školou mistrovskou počátkem škol. roku 1921/22 v Karvinné, t. 1456.

52, 8. II. 1921; 2123. II.

na zřízení státní odborné školy sklářské ve Val. Meziříčí na Moravě počátkem škol. roku 1921/22, t. 1591.

58, 1. III. 1921; 2388. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o zřizování fakult neb oddělení na vysokých školách (zpr. t. 3206) k § 1.

102, 2. XII. 1921; 1344. IV.

Zpravodajem:

kult. výb. zpr. t. 1516 (převzetí macochy do státní správy a zřízení Národního parku v Mor. Krasu).

55, 16. II. 1921; 2251. II.

kult. výb. zpr. ústní (o petici místní škol. rady v Roketnici, v níž se žádá o urychlení zřízení paralelky při obecné škole v Horní Roketnici (č. pet. 234).

65, 16. III. 1921; 2789. II.

ústav. výb. zpr. t. 2447 (úprava služebních požitků zřízenců obec. a okres.).

70, 30. VI. 1921; 303. III.

rozp. výb. zpr. t. 3936 (úprava placení náhrady při trvalém ubytování vojska v roce 1923).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1944, 1947. VI.

ústav. práv. výb. zpr. t. 4135 (zákon o vojenském. kázeň. právu).

210, 11. V. 1923; 334, 347. VII.

rozp. výb. zpr. t. 4302 (prodloužení platnosti dosavadní úpravy placení náhrady při trvalém ubytování vojska).

227, 20. XI. 1923; 264. VIII.

rozp. výb. zpr. t. 4301 (prodloužení platnosti dosavadní úpravy náhrady za vojenskou přípřež v míru).

227, 20. XI. 1923; 265. VIII.

rozp. výb. zpr. t. 4828 (mimořádné úlevy při placení přímých daní).

291, 24. IX. 1924; 2025, 2064. IX.

rozp. výb. zpr. t. 5022 (změna zákona o zaopatřovacích požitcích vojenských osob).

316, 18. XII. 1924; 936. X.

ústav. práv. výb. zpr. t. 5017 (dílčí dluhopisy města Brna).

319, 19. XII. 1924; 1035. X.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. škol.).

29, XII. 1920; 993. II.

o vládních prohlášeních učiněných ve 159. schůzi 24. X. 1922 vládou Švehlovou a o naléh. interp. t. 3809 a 3811 o hospodářské krisi.

161, 26. X. 1922; 226. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. kult.).

173, 24. XI. 1922; 1106. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. kult.).

232, 27. XI. 1923; 690. VIII.

o konečné úpravě rak.-uher. válečných půjček (zpr. t. 4825).

285, 12. IX. 1924; 1392. IX.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. fin. a kult.).

369, 2. X. 1925; 1051. XI.

Věcná poznámka:

v níž uvádí na pravou míru svůj výrok, učiněný při rozpočtové debatě, o odpovědnosti zástupců tisku a nedostatku mravní síly v redakcích.

236, 30. XI. 1923; 1148. VIII.

Interpelace:

o čsl. zajatcích v mramorových dolech v Italii,

t. 986. 32, 14. XII. 1920; 1275. II.

odpov. t. 1859. 66, 31. III. 1921; 10. III.

o vyšetřování s vinníky při zničení sochy Jana Nepom. v Dobrovici u Ml. Boleslavi,

t. 989. 32, 14. XII. 1920; 1315. II.

odpov. t. 1726. 64, 15. III. 1921; 2667. II.

o nepořádcích u okres. obil. úřadu v Nov. Jičíně na M. a o postupu předs. rep. komise okres. Rauflera při rozvrhování kontingentu,

t. 1329. 46, 25. I. 1921; 1821. II.

odpov. t. 2151. 68, 31. V. 1921; 140. III.

o urychlení zřízení menšinové občanské školy v Bílovci ve Slezsku,

t. 2889. 86, 18. X. 1921; 15. IV.

odpov. t. 3159/IV. 91, 16. XI. 1921; 254. IV.

Dotazy:

o nezákonném a rozkazu okr. polit. správy ve Val. Meziříčí se příčícím jednání při rozdělování trávy v Kladrubech u Val. Meziříčí na Moravě.

10, 19. VI. 1920; 461. I.

ohledně zavedení 8hodinné doby služební na poštovním úřadě v Hranicích.

14, 26. X. 1920; 20. II.

odpov. 16, 4. XI. 1920; 47. II.

stran vyšetření jednání učitelů v Drahotuších, okr. Hranice, Morava, při oslavě 28. října.

19, 10. XI. 1920; 266. II.

odpov. 55, 16. II. 1921; 2226. II.

o vyšetření urážek katol. nábož. učitelem Jos. Mikoláškem na Vsetíně.

21, 12. XI. 1920; 313. II.

odpov. 48, 27. I. 1921; 1833. II.

o osvětlování železničních vozů na místní dráze Hranice-Vsetín-Karlovice.

27, 30. XI. 1920; 680. II.

o žádosti obce Jilešovic u Opavy stran osobní zastávky.

35, 17. XII. 1920; 1421. II.

o zastoupení Ústředí Čsl. Orla v poradním sboru pro těles. vých. při min. veř. zdravotnictví.

odpov. 46, 25. I. 1921; 1818. II.

o přidělení síly poštovnímu úřadu ve Vsetíně.

49, 28. I. 1921; 2016. II.

odpov. 58, 1. III. 1921; 2384. II.

zda jest min. zásob. ochoten provésti uvolnění šrotovníků u zemědělců.

57, 18. II. 1921; 2320. II.

odpov. 66, 31. III. 1921; 7. III.

zda v brzké době budou vypsány obecní volby na Těšínsku.

83, 5. VIII. 1921; 1106. III.

odpov. 118, 10. I. 1922; 1981. IV.

zda jest min. železnic ochoten naříditi správě košicko-bohumínské dráhy a dráhy alpinské montanní společnosti, aby zřídily přechod nad kolejemi železničními před nádražím v Orlové.

86, 18. X. 1921; 8. IV.

zda jest min. školství ochoten naříditi, aby na II. české reálce v Kroměříži ustanoven byl zástupce ředitele podle dosud platných zákonů a nařízení.

91, 16. XI. 1921; 251. IV.

o užívání školní tělocvičny Dělnickou tělocvič. jednotou v Přívoze k spolkovým slavnostem.

93, 18. XI. 1921; 463. IV.

o činnosti hudebních inspektorů v republice Československé.

94, 19. XI. 1921; 565. IV.

o počínání vládního komisaře J. Zelnička při schůzi Lidové jednoty v Michalkovicích dne 13. XI. 1921.

105, 7. XII. 1921; 1444. IV.

jak daleko pokročilo jednání o zařazování polí do platebních kategorií podle nadmořské výše.

112, 19. XII. 1921; 1718. IV.

zda jest min. vnitra ochoten dáti vyšetřiti a zameziti nesprávnosti čs. farního úřadu při uzavírání sňatků v Rychvaldě na Těšínsku.

112, 19. XII. 1921; 1718. IV.

o nesprávném zadání nádražní restaurace ve Studénce ředitelstvím státních drah v Olomouci.

112, 19. XII. 1921; 1718. IV.

zda jest min. školství ochoten zakročiti, aby v Albrechtičkách, okres Nový Jičín na Moravě, dostalo se čs. straně lidové zastoupení v místním školním výboru.

112, 19. XII. 1921; 1718. IV.

o zavedení telefonického vedení v okresu valašsko-klobouckém na Moravě.

114, 20. XII. 1921; 1798. IV.

o vystupování řídícího učitele v Třeboníně u Čáslavi proti tělocvičné jednotě čs. Orla tamtéž.

124, 24. I. 1922; 2359. IV.

o bezdůvodném otvírání dopisů Rich. Mastilovi ve Zbrašově u Hranic na Moravě správcem poštovny ve Zbrasově.

124, 24. I. 1922; 2359. IV.

o návštěvě katolické bohoslužby vojínů v Krnově v neděli a zasvěcené svátky.

126, 25. I. 1922; 2551. IV.

o vypsání místa učitele katolického náboženství v Uh. Brodě.

126, 25. I. 1922; 2551. IV.

v zájmu urychleného šetření o náhradě škody, způsobené rolníku J. Kremrovi v Mokrých Lazcích požárem ovsa dne 9. srpna 1921.

133, 31. III. 1922; 147. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 34. VI.

kdy jest min. veř. prací ochoten podati Národnímu shromáždění návrh horního zákona, jímž by vzati byli majitelé domů a pozemků v uhelných revírech v ochranu proti uhelným dolům.

134, 4. IV. 1922; 190. V.

odpov. 164, 7. XI. 1922; 346. VI.

o zneužívání osoby pana presidenta republiky k urážkám náboženského citu katolických dětí ve škole učitelem V. Hájkem ve IV. tř. občan. školy v Mor. Ostravě, I. okres.

134, 4. IV. 1922; 190. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 33. VI.

o zneužití školních dětí k politickým cílům.

136, 5. IV. 1922; 259. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 34. VI.

kdy bude ujednáno placení pense provisionistům na Hlučínsku podle čl. 312 mírové smlouvy versailleské.

144, 9. VI. 1922; 743. V.

odpov. 162, 27. X. 1922; 279. VI.

v záležitosti započítání let z duchovní správy učitelům náboženství obecných a občanských škol na Moravě a ve Slezsku.

145, 13. VI. 1922; 775. V.

odpov. 166, 9. XI. 1922; 370. VI.

o úpravě školství v Nosislavi u Brna.

154, 24. VI. 1922; 1315. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 36. VI.

v záležitosti vyplacení remunerace za vyučování náboženství v Náměšti n. Osl.

159, 24. X. 1922; 31. VI.

odpov. 159, 24. X. 1922; 36. VI.

o provádění inspekcí před obsazováním definitivních míst učitelských, zvláště inspekce okresního školního inspektora Maráka ze Znojma v Bojanovicích u Znojma.

159, 24. X. 1922; 31. VI.

zda jest min. školství ochoten dáti spravedlivě vyšetřiti případ potrestání Miroslavy Janečkové z Vyškovic, žákyně III. tř. obč. školy z Zábřehu nad Odrou, učitelkou Hyánkovou pro vítání arcibiskupa dr. A. C. Stojana při udílení svátosti biřmování ve Staré Bělé u Moravské Ostravy.

164, 7. XI. 1922; 346. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2108. VI.

o zneužití školy a školních dětí učiteli odbornými Opialem, Krtičkou a odb. učitelkou Martou Součkovou na občanské škole ve Svinově ve Slezsku.

168, 16. XI. 1922; 448. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2108. VI.

o letecké produkci 5. XI. 1922 v Josefově.

168, 16. XI. 1922; 448. VI.

odpov. 186, 9. II. 1923; 2137. VI.

o zneužití školy a školních dětí učitelkou Zbořilovou v Mor. Šumperku k agitaci, jež směřuje proti malému škol. zákonu.

168, 16. XI. 1922; 448. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2108. VI.

o zneužití školy a školních dětí učitelskými sbory obecných a občanských škol v Brně k agitaci proti malému školskému zákonu.

168, 16. XI. 1922; 448. VI.

odpov. 195, 8. III. 1923; 2458. VI.

o zneužití školy a školních dětí učitelstvem na občanské škole ve Svinově, okres Bílovec, k agitaci, jež směřuje proti malému škol. zákonu, k čemuž dal svolení okr. školní výbor v Bílovci.

168, 16. XI. 1922; 448. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2108. VI.

o zneužití školy a školních dětí řídící učitelkou Tenerovou a učitelkou Fajfrlíkovou v Mor. Ostravě k agitaci, jež směřuje proti malému školskému zákonu.

168, 16. XI. 1922; 448. VI.

odpov. 185, 6. II. 1922; 2107. VI.

o zneužití státní české reálky v Jevíčku profesorským sborem tamějším ku politické agitaci a o výnosu zemské školní rady ze dne 2. října 1922, čís. 29.090 v téže záležitosti a o příkrém úsudku o jednotě čsl. "Orla".

170, 21. XI. 1922; 653. VI.

odpov. 187, 13. II. 1923; 2148. VI.

zda dovoleno jest užívati v obecných školách "Malých dějin československých" od A. Cahy.

170, 21. XI. 1922; 653. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2108. VI.

o nároku na přiznání státní podpory v nezaměstnanosti domácím dělnicím továrním v Tiché.

170, 21. XI. 1922; 653. VI.

odpov. 185, 6. II. 1922; 2107. VI.

zda jest min. soc. péče ochoten doplniti výnos ze dne 12. května 1922, č. 12.901 o podporách v nezaměstnanosti v okr. bíloveckém.

170, 21. XI. 1922; 653. VI.

odpov. 185, 6. II. 1922; 2107. VI.

o počtu týdenních hodin vyučování náboženství v jednotlivých třídách, případně odděleních, škol obec. a občanských.

170, 21. XI. 1922; 653. VI.

odpov. 181, 15. a 16. XII. 1922; 1602. VI.

zda jest ministr školství ochoten působiti k tomu, aby rodiče, kteří následkem agitace odhlásili své dítky z vyučování náboženství, mohli je opětně v určité době do vyučování náboženství přihlásiti.

170, 21. XI. 1922; 653. VI.

odpov. 185, 6. II. 1922; 2107. VI.

o zadrženém přídavku dle zákona učitelského, zvaného reparačního, katechetům škol. okresu táborského, jež zaviněno bylo tím, že okres. škol. rada se nepostarala o plný počet hodin.

170, 21. XI. 1922; 653. VI.

odpov. 195, 8. III. 1923; 2458. VI.

o potrestání škol. dětí na chlapecké obecné a občanské škole v Litomyšli pro účast při otevření a svěcení spolkového domu v Litomyšli.

176, 5. XII. 1922; 1455. VI.

odpov. 201, 17. IV. 1923; 32. VII.

o zákazu vojínům v Českém Těšíně odebírati jakékoli politické noviny.

178, 12. XII. 1922.; 1539. VI.

odpov. 195, 8. III. 1923; 2457. VI.

o podvodech žáků němec. škol v Opavě s odhlasováním v domácích obcích a přihlašováním v Opavě, aby dále mohli choditi do němec. škol v Opavě.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1602. VI.

odpov. 201, 17. IV. 1923; 33. VII.

o nevyplácené remuneraci za vyučování náboženství na českých měšťanských školách v Břeclavě za školní rok 1920/1.

185, 6. II. 1923; 2105. VI.

odpov. 195, 8. III. 1923; 2457. VI.

v záležitosti zprošťování školních dítek od vyučování náboženství okres. školním výborem v Kyjově.

193, 28. II. 1923; 2305. VI.

odpov. 219, 30. X. 1923; 8. VIII.

zda a jakým způsobem jest min. železnic ochoten působiti, aby při stavbě dráhy Vsetín-Bilnice při pracích a dodávkách byl vzat co největší zřetel na dělnictvo a živnostnictvo vsetínského okresu.

193, 28. II. 1923; 2305. VI.

odpov. 201, 17. IV. 1923; 32. VII.

o stížnosti rodičů katolických dětí v Dombrové.

195, 8. III. 1923; 2457. VI.

odpov. 219, 30. X. 1923; 8. VIII.

o protináboženských výrocích učitele J. Schneidera ve Vel. Kunčicích u Frýdku.

195, 8. III. 1923; 2457. VI.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 521. VII.

o nepřijetí omluvenky M. Rečkové, žákyně II. tř. obč. školy ve Frenštátě, pro den 2. února 1923 učitelkou Dostálovou

195, 8. III. 1923; 2457. VI.

odpov. 219, 30. X. 1923; 6. VIII.

o stavbě budov menšinových škol na Těšínsku.

197, 9. III. 1923; 2478. VI.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 523. VII.

o poskytnutí úlev v placení daní obyvatelstvu na Hlučínsku.

202, 19. IV. 1923; 104. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 6. VIII.

o záhadné smrti M. Vaňka z Raduně u Opavy ve věznici v Olomouci.

215, 27. VI. 1923; 521. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 7. VIII.

o pobuřování proti státním úřadům vládního komisaře Jindř. Šmuka v Rychvaldě na Těšínsku.

215, 27. VI. 1923; 521. VII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 12. IX.

o urážlivém snětí praporu československých barev státních s radnice v Mar. Horách předsedou správní komise Vavříkem při slavnosti dne 3. června 1923.

215, 27. VI. 1923; 521. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 7. VII.

o postupu přípravných vodocestných prací zvláště na Ostravsku a Slezsku.

234, 29. XI. 1923; 925. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 14. IX.

v záležitosti jednání správy nemocnice v Košicích při úmrtí železničního zřízence J. Volného z Dobré u Frýdku.

234, 29. XI. 1923; 925. VIII.

odpov. 275, 18. VI. 1924; 997. IX.

o zařazení města Zábřeha do vyšší třídy místních přídavků, t. j. tř. III.

246, 20. XII. 1923; 1695. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 16. IX.

o vyučování občanské nauce na obecné škole v Ústí, okr. hranický.

247, 6. III. 1924; 11. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1176. IX.

o kolportáži různých časopisů na české občanské škole v Němec. Lutyni u Bohumína.

254, 3. IV. 1924; 253. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1174. IX.

o nájmu obecní honitby v obci Albrechtičkách, pol. okres N. Jičín.

254, 3. IV. 1924; 253. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 6. X.

o jednání a mluvení před dětmi ve škole učitele Bedřicha Kobylky v Deštné, okr. Moravská Třebová.

265, 27. V. 1924; 732. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1176. IX.

o jednání učitele Frajse v Ústí na Moravě, okres Hranice, oproti školním dětem.

265, 27. V. 1924; 732. IX.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1070. X.

v záležitosti odvolání F. Jurečky v Brušperku proti ředitelce dívčí měšť. školy Marii Machové v Brušperku, okr. Místek, na min. školství a nár. osvěty.

281, 4. IX. 1924; 1171. IX.

odpov. 294, 30. X. 1924; 5. X.

o veřejném dotazu okres. školnímu výboru a okresní politické správě v Nov. Jičíně v "Novinách z pod Radhoště" na jednání řídícího učitele Machače v Hostašovicích.

281, 4. IX. 1924; 1171. IX.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1070. X.

v záležitosti dětí a rodičů Ignáce a Ludmily Nasadilových v Mohelnici na Moravě.

290, 23. IX. 1924; 1888. IX.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1070. X.

o vyučování náboženství podle osnovy pro kursy při občanských školách.

294, 30. X. 1924; 4. X.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1070. X.

o podpoře požárem postižených občanů v Polici u Val. Meziříčí.

322, 11. II. 1925; 1094. X.

o postátnění silnice Opava-Hlučín a Moravská Ostrava.

324, 5. III. 1925; 1234. X.

odpov. 361, 18. IX. 1925; 562. XI.

v záležitosti podpory postiženým velkým požárem v obci Horní Lhota, okres Bílovec.

328, 12. III. 1925; 1298. X.

odpov. 364, 24. IX. 1925; 626. XI.

o zřízení německé státní školy menšinové v Jaktaři u Opavy.

341, 2. IV. 1925; 58. XI.

o potrestání žákyně M. Jarošové na obecné škole ve Vřesině na Hlučínsku tamním učitelem Paličkou a řídícím tamní školy J. Krejčím.

341, 2. IV. 1925; 58. XI.

odpov. 361, 18. IX. 1925; 562. XI.

o zrušení stanice Baška na Ostravsko-Frýdlantské dráze.

350, 25. VI. 1925; 337. XI.

v záležitostí provedení regulačního programu u řek na Místecku, Ostravsku a Příborsku.

369, 2. X. 1925; 989. XI.

o stavbě nové budovy pro poštovní úřad v Hranicích na Moravě.

373, 12. X. 1925; 1366. XI.

o opatření proti povodním na Valašsku.

373, 12. X. 1925; 1366. XI.

o regulaci řek a bystřin na Těšínsku.

373, 12. X. 1925; 1366. XI.

Volán k pořádku:

29, 2. XII. 1920; 996. II.ISP (příhlásit)