František Ostrý

Narozen: v roce 1878

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

OSTRÝ František

XIV. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 14, I.

Byl členem výb. im. - in. a ústav.-práv.

Návrhy:

na odepsání daní všem lázeňským restauracím, hotelům, letním a výletním restauracím, t. 489.

38, 23. VI. 1926; 2492, II.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o právu původském (t. 447) k §§ 23 a 35.

38, 23. VI. 1926; 2509, II.

Zpravodajem:

ústav.-práv. výb. zpr. t. 174 (smlouva mezi RČS a republikou Polskou o otázkách právních a finančních z 23. IV. 1925.

16, 17. III. 1926; 982, doslov 1008, I.

im. výb. zpr. t. 172 (im. dr Jabloniczkého)

23, 26. V. 1926; 1264, II.

im. výb. zpr. t. 173 (im. A. Hancko).

24, 27. V. 1926; 1283, II.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 783 (zákon o příspěvcích (záznamném) pro bursovní fond Pražské bursy pro zboží a cenné papíry).

58, 15. XII. 1926; 1443, III.

vyjádření o resol. 60, 16. XII. 1926; 1567, III.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1078 (zákon o nekalé soutěži).

89, 24. VI. 1927; 1790, IV.

doslov 90, 27. VI. 1927; 1843, IV.

oprava tisk. chyb 91, 28. VI. 1927; 1989, IV.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1463 (návrh B. Bradáče, dr Dolanského, dr Budaye, dr Lukavského, R. Mlčocha, dr Luschky, Fr. Windirsche a A. Stenzla, aby byl vydán zákon, kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů 6 % půjčky města Opavy z r. 1922 v úhrnné jmenovité hodnotě 25. mil. Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů).

138, 22. III. 1928; 64, VI.

doslov 139, 23. III. 1928; 13, VI.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1681 (zákon o čepování alkoholických nápojů v den před volbami a v den volby).

174, 8. XI. 1928; 5, doslov 20, VII.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. dr Beneše o maďarské aféře penězokazecké (nal. interpelace t. 98)

9, 18. II. 1926; 356, I.

o imunitní záležitosti A. Můni (t. 141), v níž polemisuje s výroky Fr. Tomáška, kterých tento užil v prohlášení o způsobu projednávání imunitních záležitostí a vysvětluje vlastní imunitní záležitost, kterou obírá se t. 133.

27, 8. VI. 1926; 1372, II.

o úpravě platů duchovenstva náboženských společností státem uznaných (t. 429).

36, 19. VI. 1926; 2301, II.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102); rozprava podrobná.

92, 30. VI. 1927; 2103, IV.

Interpelace:

o obchodování Witkowitzer Warenhalle v Moravské Ostravě, t. 358/XIX.

37, 22. VI. 1926; 2400, II.

odpov. t. 593/IV.

46, 11. XI. 1926; 237, III.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Mor. Ostravě (přečin proti bezpečnosti cti tiskem ca Hampl, Marek, Kindl, Bechyně, Ecksteinová, Prokeš, dr Meissner, Pik, spáchaný článkem v časopise "Samostatnost" v č. 47 ze dne 13. XI. 1925)

7, 16. II. 1926; 271, I.

zpr. t. 133; zprav. A. Kříž;

nevydán 27, 8. VI. 1926; 1370, II.

stížnost M. Fedora podle § 51 jedn. ř.

9, 18. II. 1926; 303, I.

zprav. dr Daněk;

důtka neudělena 11, 25. II. 1926; 509-10, I.ISP (příhlásit)