František Ostrý

Narozen: v roce 1878

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

OSTRÝ František

XIV. voleb. kraj

Ž

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 13.

Byl členem výb. rozp. - soc.-pol. a úst.-práv.

Návrhy iniciativní:

na změnu zákonných ustanovení o zákazu výčepu, prodeje a podávání nápojů obsahujících alkohol v den a před volbou a v den volby do Národního shromáždění, do obcí, do zemských a okresních zastupitelstev, t. 104.

9, 16. I. 1930; 9.

na vydání zákona o právní úpravě živnosti drogistické, t. 666.

71, 2. X. 1930; 12.

Návrhy pozměňovací:

k t. 388. 45, 2. V. 1930; 48.

k t. 429. 59, 6. VI. 1930; 45.

k t. 790. 82, 20. XI. 1930; 72-4.

k t. 1008. 112, 19. III. 1931; 11.

k t. 2105. 229, 16. XII. 1932; 21.

k t. 2155. 248, 10. II. 1933; 25.

k t. 2232. 267, 28. IV. 1933; 38.

k t. 2967. 373, 12. IV. 1935; 23.

Návrhy resoluční:

k t. 1050. 115, 27. III. 1931; 84.

k t. 2385. 306, 5. XII. 1933; 64.

k t. 2760. 352, 1. XII. 1934; 32-33.

Zpravodajem:

úst.-práv. výb. zpr. t. 407 (zákon o úpravě příslušnosti ve věcech cejchovních na Slovensku a Podkarpatské Rusi)

52, 22. V. 1930; 6, doslov 16.

Řeč v rozpravě:

o osnově zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (t. 16) a zákona, kterým se prodlužuje platnost zákona o dani z obratu a dani přepychové, (t. 17).

3, 17. XII. 1929; 39.

o zákonu, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. července 1927. č. 116 Sb. z., o silničním fondu (t. 1050) a o zákonu o spotřební dani z minerálních olejů, (t. 1049).

115, 27. III. 1931; 39.

o zákonu o přechodné přirážce k dani z tantiem (t. 1473) a o zákonu o úsporných opatřeních platových ve veřejné správě (t. 1474).

148, 26. XI. 1931; 57.

o zákonu o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti (t. 1720).

178, 22. IV. 1932; 14.

o zákonu o povinném mísení lihu s pohonnými látkami (t. 1783) a o zákonu, jímž se mění některá ustanovení o dani z lihu a upravuje hospodaření s lihem (t. 1782).

186, 19. V. 1932; 27.

o zákonu, kterým se mění a rozšiřuje platnost zákona ze dne 28. listopadu 1931, č. 177 Sb. z., o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem (t. 1900) a o zákonu o spotřební dani z droždí (t. 1886); mluví též o Sokolstvu.

200, 1. VII. 1932; 28.

o zákonu o změně a doplnění některých předpisů o řízení exekučním a o trestním stíhání pletich při dražbách (t. 2105).

229, 16. XII. 1932; 17.

o zákonu o dani z elektrických zdrojů záření (t. 2155).

248, 10. II. 1933; 5.

o zákonu, kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům (t. 2232).

267, 28. IV. 1933; 24.

o návrzích Fr. Mašaty (koal.) na změnu a doplnění některých ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z., o jednacím řádu posl. sněmovny NSRČ. (t. 2271) a na změnu některých ustanovení jednacího řádu posl. sněmovny ze dne 15. dubna 1920. č. 325 Sb. z. (t. 2272)

274, 24. V. 1933; 29, poznámka k hlasování 50.

o zákonu o mimořádné moci nařizovací (t. 2292).

282, 8. VI. 1933; 20.

o vlastní imunitní věci (t. 2302).

286, 23. VI. 1933; 17.

o zákonu o kartelech a soukromých monopolech (kartelový zákon) (t. 2325).

291, 7. VII. 1933; 26.

o zákonu o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran (t. 2358).

296, 20. X. 1933; 37.

o zákonu, jímž se mění §§ 1 a 2 zákona ze dne 5. května 1933, č. 74 Sb. z., kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům, a §§ 1 a 2 vládního nařízení ze dne 29. července 1933, č. 155 Sb. z., o dočasných opatřeních v oboru řízení konkursního na jmění zemědělců (t. 2453).

311, 19. XII. 1933; 5.

o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti nezaměstnaným (t. 2499) a zemědělcům (t. 2500).

319, 22. II. 1934; 35.

o zákonu o zřízení Československého reeskontního a lombardního ústavu (t. 2509).

321, 8. III. 1934; 25.

o státním závěrečném účtu republiky Československé za rok 1932 spolu s účty státního bytového fondu a dávky z majetku (t. 2603).

330, 7. VI. 1934; 28.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760).

350, 29. XI. 1934; 3.

o zákonu, jímž se mění některá ustanovení o spotřební dani z minerálních olejů (t. 2966) a o zákonu o dopravě motorovými vozidly a jich zdanění (t. 2967).

373, 12. IV. 1935; 9.

Interpelace:

o dovozu polského a maďarského chleba,

t. 306/IX. 36, 2. IV. 1930; 7.

odpov. t. 620/VIII. 68, 17. IX. 1930; 5.

Dotaz podle § 70 jedn. řádu:

zda jest předseda živn.-obch. výb. ochoten dáti návrhy tisky 666 a 796 (právní úprava živnosti drogistické) na pořad nejbližší schůze živnostensko-obchodního výboru.

Odpov. předs. živn.-obch. výb. J. Netolického.

299, 9. XI. 1933; 28.

Žádost ve věcech imunity:

žádost posl. Jos. Tůmy, aby proti posl. Ostrému zakročeno bylo podle § 51 jedn. řádu pro urážlivý výrok, jehož proti němu použil ve schůzi posl. sněmovny.

283, 9. VI. 1933; 3.

zpr. t. 2302; zprav. dr Daněk; důtka udělena

286, 23. VI. 1933; 16-20.

Volán k pořádku:

282, 8. VI. 1933; 21, 24.

283, 9. VI. 1933; 21.

Slovo odňato:

282, 8. VI. 1933; 24.ISP (příhlásit)