Josef Mayer

Narozen: v roce 1877
Zemřel: v roce 1938

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MAYER Josef

VII. voleb. kraj

LW, mk, hosp. MN.

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 13, I.

Byl členem výb. zahr.

Přestal býti členem klubu poslanců LW 7. VII. 1927.

98, 12. VII. 1927; 2502, IV.

Stal se hospitantem klubu poslanců MN.

119, 16. XII. 1927; 4, V.

Zbaven posl. mandátu nálezem volebního soudu z 8. II. 1928.

133, 13. III. 1928; 3, VI.

Za něho nastoupil Gläsel Christof.

Návrhy:

aby byl omezen dovoz dobytka, t. 114.

11, 25. II. 1926; 474, I.

na zavedení účinné celní ochrany pro domácí zemědělství, t. 115.

11, 25. II. 1926; 474, I.

na změnu císařského nařízení ze dne 15. IX. 1915, č. 280 ř. z., o poplatcích ze smluv pojišťovacích, smluv o doživotní důchod a zaopatřovacích smluv a prováděcího nařízení ze dne 10. XII. 1915, č. 363 ř. z., t. 178.

15, 16. III. 1926; 855, I.

o zhoršení předpisů na ochranu zdejšího dobytkářství proti zavlečení nákaz z ciziny, t. 1046.

86, 14. VI. 1927; 1619, IV.

Interpelace:

že v chebském měst. divadle byla zakázána říšskoněmecká vlajka, t. 215/XXIV.

19, 6. V. 1926; 1098, II.

odpov. t. 568/III.

43, 15. X. 1926; 37, III.

o censuře divadelních cedulí v Chebu, t. 249/II.

23, 26. V. 1926; 1254, II.

odpov. t. 564/XX.

43, 15. X. 1926; 36, III.

o zabavení časopisu "Deutscher Landbote", t. 1198/I.

102, 25. X. 1927; 12, V.

odpov. t. 1280/IX.

117, 14. XII. 1927; 6, V.

že chebská berní správa, přijímajíc podaná přiznání, odpírá vydávati dvojjazyčná potvrzení a používati dvojjazyčného úředního razítka, t. 1407/IV.

125, 26. I. 1928; 4, V.

Dotazy:

o poměrech u poštovního úřadu v Mar. Lázních.

43, 15. X. 1926; 28, III.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1589, III.

o ztěžování poštovní dopravy.

43, 15. X. 1926; 28, III.

o přidělení společníka trafice Václava Schächera v Chebu.

63, 15. III. 1927; 7, IV.

odpov. 90, 27. VI. 1927; 1841, IV.

o zabavení časopisu "Egerer Zeitung" ze dne 29. IV. t. r., č. 100.

84, 9. VI. 1927; 1574, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 9, V.

že chebský berní referát odpírá německá potvrzení.

127, 1. II. 1928; 4, V.

že se poštovní úředník zdráhá přijmouti doporučené dopisy do německých míst,

127, 1. II. 1928; 4, V.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Chebu (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky ze dne 19. III. 1923, č. 50 Sb. z., spáchaný podle zpráv časopisů "Bayrische Rundschau" z 11. V. 1925 a "Egerer Zeitung" ze dne 14. V. 1925 výroky na schůzi pořádané v měsíci květnu b. r. v Kulmbachu)

3, 18. XII. 1925; 33, I.

zpr. t. 27; zprav. dr Daněk;

nevydán 11, 25. II. 1926; 508, I.

kraj. s. v Chebu (zločin podle § 81 tr. z., dva přečiny podle § 14, č. 3 a 5 zákona na ochranu republiky a dva přestupky § 312 tr. z., jichž se dopustil u příležitosti slavnosti konané 9. VIII. 1925 v Karlových Varech-Rybářích)

3, 18. XII. 1925; 33, I.

zpr. t. 355; zprav. V. Votruba;

zpr. vrácena výb. im.

70, 29. III. 1927; 381-6, IV.

kraj. s. v Chebu (přečin podle § 488 tr. z. a § 491 tr. z. spáchaný tiskem v časopise "Egerer Zeitung" ze dne 28. X. 1925 článkem "Am Grabe der deutschen Einheitsfront")

7, 16. II. 1926; 267, I.

žád. odvolána 17, 24. III. 1926; 1066, II.

17, 24. III. 1926; 1066, II.

kraj. s. v Chebu (přečin podle § 493 tr. z., jehož se dopustil článkem "Landu. forstwirtschaftlicher Bezirksverband in Eger", uveřejněným v časopise "Deutscher Landruf" ca Ferdinand Sommer a spol.)

19, 6. V. 1926; 1103, II.

zpr. t. 377; zprav. V. Košek;

nevydán 48, 18. XI. 1926; 329-330, III.

okr. s. pro přestupky v Praze (přestupek urážky na cti)

46, 11. XI. 1926; 239, III.

zpr. t. 961; zprav. Al. Beneš;

nevydán 127, 1. II. 1928; 25, V.

okr. s. ve Vildštejně (urážka na cti)

102, 25. X. 1927; 20, V.

kraj. s. v Chebu (přečin podle §§ 488, 491, 493 tr. z. ca V. Reinl)

125, 26. I. 1928; 5, V.

kraj. s. v Chebu (přečin podle §§ 488, 491, 493 tr. z. ca Josef Türmer)

128, 7. II. 1928; 7, V.ISP (příhlásit)