Josef Mayer

Narozen: v roce 1877
Zemřel: v roce 1938

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MAYER Josef

VII. voleb. kraj

NA

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 5. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. bran. - soc. pol. a zahraničního.

Návrhy:

v záležitosti živelní pohromy krupobitím v obci Pilmersreuthu, okres Cheb, t. 100.

8, 16. VI. 1920; 354. I.

na změnu zák. z 1. VI. 1889, č. 91 ř. z. o poplatkových úlevách pro úvěrní a záložní spolky, t. 1015.

32, 14. XII. 1920; 1276. II.

na zavedení dovolených na setí a žně pro vojáky čsl. branné moci, t. 1301.

46, 25. I. 1921; 1822. II.

na změnu branného zákona z 19. března 1920, t. 1654.

59, 3. III. 1921; 2452. II.

obnoven č. 3630; viz t. 3644.

144, 9. VI. 1922; 745. V.

o živelní pohromě způsobené trvalými dešti v polit. okresích kraslickém, nýdeckém, jáchymovském a přísečnickém,

t. 5352.

370, 5. X. 1925; 1127. XI.

pozměňov. návrh k osnově zák. o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské (zpr. t. 4471) k §§ 7, 13, 14, 16 a 24.

251, 28. III. 1924; 209, 210. IX.

Resoluce:

4 resol. k státnímu rozpočtu pro r. 1924, kapit. X. a XI. (zpr. t. 4300), týkající se nezasahování ministerstva zahraničí do poměru mezi lužickými Srby a německou říší, určení doby cvičení ve zbrani pro zemědělce, úlev pro zemědělce v plnění vojenské povinnosti, seznamu osob s označením národnosti a povolání, jež sloužily v r. 1923 pouze 6 měsíců a o zrušení volebního práva do obcí u vojínů.

235, 29. XI. 1923; 1073, 1074. VIII.

Řeč v rozpravě:

o odškodnění majitelů dluhopisů rak. a uh. váleč. půjček a o IV. stát. půjčce R. Č. (zpr. t. 118).

10, 19. VI. 1920; 511. I. (něm. 552)

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. polit.)

27, 30. XI. 1920; 654. II. (něm. 705)

o ratifikaci mírových smluv (zpr. t. 1325, 1324 a 1371).

48, 27. I. 1921; 1908. II. (něm. 1937)

o poskytnutí půjčky republice Rakouské (zpr. t. 3687).

148, 20. VI. 1922; 1051. V. (něm. 1133)

o vládních prohlášeních učiněných ve 159. schůzi dne 24. X. 1922 při nastoupení vlády Švehlovy a o naléh. interpelacích t. 3809 a 3811 o hospodářské krisi.

161, 26. X. 1922; 202. VI. (něm. 256)

o zákonu, jímž se stanoví výhody v plnění branné povinnosti (zpr. t. 3880).

176, 5. XII. 1922; 1458. VI. (něm. 1493)

o prohlášení min. zahran. věcí dr. Beneše z 219. schůze.

221, 31. X. 1923; 61. VIII. (něm. 82)

Interpelace:

naléhavá, o drakonických rozsudcích nad vojáky, kteří neuposlechli mobilisačního rozkazu nebo uposlechli příliš pozdě,

t. 3353. 122, 19. I. 1922; 2182. IV.

ve věci jednání vládního komisaře R. Č. ve valné hromadě Rakousko-uherské banky,

t. 70. 7, 15. VI. 1920; 330. I.

odpov. t. 367. 14, 26. X. 1920; 26. II.

o vypsání obecních voleb v obci Rež (okres Jesenice),

t. 102. 8, 16. VI. 1920; 354. I.

odpov. t. 810. 23, 23. XI. 1920; 365. II.

o podpoře hudební školy v Bečově,

t. 206. 11, 8. VII. 1920; 572. I.

odpov. t. 539. 14, 26. X. 1920; 30. II.

ohledně boje proti července v R. Č.,

t. 214. 11, 8. VII. 1920; 572. I.

odpov. t. 539. 27, 30. XI. 1920; 605. II.

o nouzi, jež vznikla selháním vázaného hospodářství v okresech přísečnickém a výprtském,

t. 250. 11, 8. VII. 1920; 573. I.

odpov. t. 880. 27, 30. XI. 1920; 605. II.

o rozdělování umělého hnojiva,

t. 257. 11, 8. VII. 1920; 573. I.

odpov. t. 543. 14, 26. X. 1920; 30. II.

o zabavení budovy zimní hospodář. školy v Hradišti a o přeložení této školy do Hostinného,

t. 769. 22, 17. XI. 1920; 353. II.

odpov. t. 1450. 52, 8. II. 1921; 2123. II.

o používání masa z nouzových porážek,

t. 881. 27, 30. XI. 1920; 604. II.

odpov. t. 2088. 67, 19. V. 1921; 111. III.

o přídělu uhlí dělníkům při zemědělství,

t. 943. 31, 4. XII. 1920; 1228. II.

odpov. t. 1385. 50, 3. II. 1921; 2055. II.

stran nedostatečné péče při nastoupení nováčků,

t. 1002. 32, 14. XII. 1920; 1316. II.

odpov. t. 1562. 58, 1. III. 1921; 2387. II.

o výrocích poštov. úředníků, že nebudou dopravovat dopisy s německými nápisy,

t. 1154. 41, 13. I. 1921; 1589. II.

odpov. t. 2972. 86, 18. X. 1921; 19. IV.

o provádění jazykového zákona u vrchního zemsk. soudu v Praze,

t. 1459. 52, 8. II. 1921; 2122. II.

odpov. t. 2089. 67, 19. V. 1921; 111. III.

o zabavení časopisu "Egerer Kreisblatt",

t. 1926. 67, 19. V. 1921; 106. III.

odpov. t. 2314. 69, 24. VI. 1921; 188. III.

o silničních poměrech v záp. Čechách,

t. 2175. 68, 31. V. 1921; 139. III.

odpov. t. 2802. 83, 5. VIII. 1921; 1106. III.

o kontrole potravin na trati chebsko-plzeňské,

t. 2268. 69, 24. VI. 1921; 185. III.

odpov. t. 3118. 90, 26. X. 1921; 241. IV.

o. vyhlášce ministerstva financí, aby bankovky s padělanými kolky odevzdaly se poštovním úřadům,

t. 2277. 69, 24. VI. 1921; 186. III.

odpov. t. 2912. 86, 18. X. 1921; 17. IV.

o uveřejněné listině francouzských válečných zločinců,

t. 2658. 79, 2. VIII. 1921; 907. III.

odpov. t. 3049. 87, 19. X. 1921; 41. IV.

o událostech v posádce stříbrské,

t. 2934. 86, 18. X. 1921; 16. IV.

odpov. t. 3322/XLII. 124, 24. I. 1922; 2361. IV.

o zabavování časopisů,

t. 3181/IX. 103, 2. XII. 1921; 1360. IV.

odpov. t. 3340/XXVIII. 130, 28. III. 1922; 12. V.

o zabavení časopisu "Der deutsche Landbote" ze dne 22. VI. 1921,

t. 3351/XI. 128, 27. I. 1922; 2714. IV.

o včasném nebo zpožděném vývozu ječmene,

t. 3410/IV. 130, 28. III. 1922; 8. V.

o zabavení časopisu "Der deutsche Landbote" v Karlových Varech,

t. 3410/VII. 130, 28. III. 1922; 8. V.

aby byl zbořen barákový tábor bývalého zajatec. tábora v Něm. Jablonném a Markvarticích,

t. 3410/XIII. 130, 28. III. 1922; 9. V.

o vývozu ječmene,

t. 3519/X. 139, 23. V. 1922; 417. V.

odpov. t. 3800/XI. 159, 24. X. 1922; 45. VI.

že se předpisují kolkovní poplatky na potvrzení o zaplacených spolkových příspěvcích,

t. 3519/XV. 139, 23. V. 1922; 417. V.

odpov. t. 3794/XIV. 159, 24. X. 1922; 44. VI.

jak se choval vládní zástupce na sjezdu venkovského dorostu v Brně,

t. 3550/IV. 140, 26. V. 1922; 485. V.

odpov. t. 3790/XIV. 159, 24. X. 1922; 43. VI.

o zabavení časopisu "Deutsche Landruf" ze dne 25. IV. 1922,

t. 3561/XIII. 148, 20. VI. 1922; 1017. V.

odpov. t. 3790/IV. 159, 24. X. 1922; 43. VI.

o potrestání německých poštovních úředníků v Mar. Lázních,

t. 3670/X. 154, 24. VI. 1922; 1316. V.

odpov. t. 3953/XIV. 185, 6. II. 1923; 2112. VI.

o zabavení časopisu "Deutscher Landruf" v Chebu,

t. 3808/VI. 160, 25. X. 1922; 55. VI.

odpov. t. 3953/XXI. 185, 6. II. 1923; 2113. VI.

o české schůzi konané v místnostech chebského nádraží,

t. 3816/VI. 167, 14. XI. 1922; 399. VI.

odpov. t. 4097/XVI. 209, 11. V. 1923; 327. VII.

o událostech v Chebu dne 22. října 1922,

t. 3816/VII. 167, 14. XI. 1922; 399. VI.

odpov. t. 4065/XII. 206, 3. V. 1923; 287. VII.

o otvírání dopisů na žateckém poštovním úřadě,

t. 3853/V. 173, 24. XI. 1922; 1118. VI.

odpov. t. 4033/XV. 198, 23. III. 1923; 7. VII.

o užívání trestanců k zemědělským pracím,

t. 3917/VIII. 185, 6. II. 1923; 2109. VI.

odpov. t. 4249/III. 225, 13. XI. 1923; 229. VIII.

o přeložení německých poštovních úředníků z Mar. Lázní,

t. 3917/IX. 185, 6. II. 1923; 2109. VI.

odpov. t. 4033/VI. 198, 23. III. 1923; 7. VII.

o opětovných zabaveních časopisu "Deutscher Landruf",

t. 3967/XIII. 191, 23. II. 1923; 2192. VI.

odpov. t. 4082/IX. 209, 11. V. 1923; 321. VII.

jak se postupuje při zabavování padělaných 50korunových státovek,

t. 4009/VII. 194, 6. III. 1923; 2359. VI.

odpov. t. 4082/XVIII. 209, 11. V. 1923; 322. VII.

o dodání české přihlášky německým učitelům,

t. 4017/X. 198, 23. III. 1923; 6. VII.

odpov. t. 4410/VIII. 247, 6. III. 1924; 23. IX.

že byly zakázány sbírky milodarů pro strádající Němce v obsazeném území,

t. 4041/IX. 199, 10. IV. 1923; 17. VII.

odpov. t. 4097/XIII. 209, 11. V. 1923; 327. VII.

o postátnění chebské policie,

t. 4044/V. 199, 10. IV. 1923; 18. VII.

odpov. t. 4254/XVII. 225, 13. XI. 1923; 230. VIII.

o zabavení časopisu "Deutscher Landruf" v Chebu,

t. 4171/XIII. 215, 27. VI. 1923; 526. VII.

odpov. t. 4243/X. 219, 30. X. 1923; 17. VIII.

o vývozu žita,

t. 4171/XV. 215, 27. VI. 1923; 526. VII.

odpov. t. 4249/XIX. 225, 13. XI. 1923; 229. VIII.

že v údolí potoka fleissenského neustále řádí snět slezinná,

t. 4306/I. 236, 30. XI. 1923; 1223. VIII.

odpov. t. 4746/XIV. 281, 4. IX. 1924; 1179. IX.

že chebské státní zastupitelství používá libovolně tiskového zákona,

t. 4436/IV. 248, 18. III. 1924; 101. IX.

odpov. t. 4607/XI. 265, 27. V. 1924; 739. IX.

jak české vojenské úřady nakládají s německou řečí,

t. 4436/V. 248, 18. III. 1924; 101. IX.

odpov. t. 4607/XVIII. 265, 27. V. 1924; 740. IX.

o událostech u osobní pokladny státní dráhy v Chebu,

t. 4436/VI. 248, 18. III. 1924; 101. IX.

odpov. t. 4593/XVI. 265, 27. V. 1924; 739. IX.

že vlastníci pozemků kadaňské vojenské střelnice nedostali náhrady,

t. 4515/XI. 260, 11. IV. 1924; 501. IX.

odpov. t. 4808/XVII. 286, 16. IX. 1924; 1491. IX.

o přímo neudržitelných poměrech na solném trhu,

t. 4592/VII. 265, 27. V. 1924; 737. IX.

odpov. t. 5035/IX. 320, 29. I. 1925; 1073. X.

že hlídky českého leteckého sboru v Chebu přepadly občany,

t. 4617/III. 267, 3. VI. 1924; 780. IX.

odpov. t. 5035/I. 320, 29. I. 1925; 1073. X.

o novém neospravedlněném zabavení časopisu "Deutscher Landruf",

t. 4793/III. 282, 4. IX. 1924; 1189. IX.

odpov. t. 4904/XV. 301, 19. XI. 1924; 373. X.

o zabavení č. 1022 časopisu "Deutscher Landruf" ze dne 2. září t. r.,

t. 4841/VIII. 294, 30. X. 1924; 8. X.

odpov. t. 4974/VII. 320, 29. I. 1925; 1072. X.

o škodách způsobených povodní na plodinách ve volebním okrese Cheb-Karlovy Vary,

t. 4885/IX. 294, 30. X. 1924; 9. X.

odpov. t. 5035/XV. 320, 29. I. 1925; 1074. X.

o zabavení časopisu "Deutscher Landruf" v Chebu,

t. 4926/XIII. 309, 3. XII. 1924; 809. X.

odpov. t. 5037/III. 322, 11. II. 1925; 1095. X.

o zabavení spisku, jejž vydal Reichslandbund v Berlíně,

t. 4952/I. 311, 10. XII. 1924; 827. X.

odpov. t. 5037/XIII. 322, 11. II. 1925; 1096. X.

o hromadném překládání německých poštovních úředníků od chebských poštovních úřadů,

t. 4975/X. 313, 15. XII. 1924; 890. X.

odpov. t. 5056/III. 332, 18. III. 1925; 1345. X.

o zabavení č. 90, 4. ročníku karlovarského časopisu "Deutscher Landbote",

t. 4975/XII. 313, 15. XII. 1924; 890. X.

odpov. t. 5056/VII. 332, 18. III. 1925; 1346. X.

o mužstvu, které za mobilisace v roce 1921 nenastoupilo vojenskou službu,

t. 5089/XI. 342, 22. V. 1925; 116. XI.

že ve Františkových Lázních byly odstraněny umělecké pomníky,

t. 5246/V. 360, 15. VII. 1925; 535. XI.

Dotazy:

o událostech v Chebu při nastoupení nováčků.

20, 11. XI. 1920; 276. II.

odpov. 66, 31. III. 1921; 6. III.

o používání německých finančních dozorců na Slovensku.

20, 11. XI. 1920; 276. II.

odpov. 49, 28. I. 1921; 2017. II.

o odmítání německých podání u pražského obchodního soudu.

20, 11. XI. 1920; 276. II.

odpov. 40, 11. I. 1921; 1571. II.

o poměrech při pokladní službě na chebském nádraží.

20, 11. XI. 1920; 276. II.

odpov. 43, 18. I. 1921; 1722. II.

o poměrech v rozdělovně uhlí v Želině.

27, 30. XI. 1920; 602. II.

odpov. 41, 13. I. 1921; 1589. II.

o vybírání chlebenkových přirážek od cizinců, kteří se v naší zemi nezásobují.

51, 4. II. 1921; 2085. II.

odpov. 64, 15. III. 1921; 2666. II.

o nařízení okres. polit. správy v Teplé, jednajícím o dodávání obilí.

24, 23. XI. 1920; 437. II.

odpov. 58, 1. III. 1921; 2383. II.

o neoprávněném obtěžování poplatníků berními úřady.

64, 15. III. 1921; 2665. II.

že se nedopravují dopisy s nadpisem "Chebsko".

65, 16. III. 1921; 2763. II.

o zabavení bankovek.

67, 19. V. 1921; 98. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 11. IV.

o používání dvojjazyčných tiskopisů u okresního soudu ve Výprtech.

67, 19. V. 1921; 99. III.

odpov. 71, 12. VII. 1921; 338. III.

o výměně starých rakouských bankovek vojínům ze zajetí se vracejícím.

69, 24. VI. 1921; 181. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 8. IV.

že plzeňská evidence koní přidělila Jos. Buberlovi v Lázních Kunžvartě záložního koně.

69, 24. VI. 1921; 181. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 9. IV.

o vyplacení zadržených 1000 let Frant. Eberlovi z Chebu.

72, 14. VII. 1921; 430. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 12. IV.

o uvolnění peněz zadržených při okolkování bankovek a o mírném vymáhání daní.

odpov. 86, 18. X. 1921; 9. IV.

o obchodu se soudcovskými místy.

159, 24. X. 1922; 31. VI.

o prodeji koní na revers.

161, 26. X. 1922; 177. VI.

odpov. 187, 13. II. 1923; 2149. VI.

o potrestání vojína A. Pöpperla.

186, 9. II. 1923; 2136. VI.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 522. VII.

o účasti německých škol na českých národních podnicích.

198, 23. III. 1923; 5. VII.

aby okres ašský byl pojat mezi okresy, jimž byly přiznány dopravní úlevy pro krmivo a stelivo.

205, 27. IV. 1923; 269. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 6. VIII.

že řediteli svazu "Reichslandbund", vládnímu radovi von Volkmannovi, bylo odepřeno povolení příjezdu.

205, 27. IV. 1923; 269. VII.

o omezení dopravy na trati Tršnice-Schönbach.

215, 27. VI. 1923; 520. VII.

odpov. 222, 5. XI. 1923; 90. VIII.

že bylo odepřeno povolení k příjezdu do Nassengrubu v okrese ašském.

247, 6. III. 1924; 11. IX.

odpov. 265, 27. V. 1924; 735. IX.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. v Mariánských Lázních (urážka na cti spáchaná na Josefu Hořejším podle § 487 a § 496 tr. z., přestupek podle § 312 tr. z. a přestupek podle §§ 12 a 19 zák. ze dne 17. XI. 1867, čís. 135 ř. z.)

159, 24. X. 1922; 6. VI.

(pro přestupek § 312 a přestupek §§ 2 a 19 zák. ze 17. XI. 1867, č. 135 ř. z. odvolána).

198, 23. III. 1924; 10. VII.

zpr. t. 4390; zprav. J. Konečný;

pro přestupek §§ 487 a 496 vydán:

248, 18. III. 1924; 108, 109. IX.

okr. s. v Chebu (přestupek podle § 312 tr. z. proti dr. Hejdovi)

175, 29. XI. 1922; 1302. VI.

žád. odvolána.

194, 6. III. 1923; 2445. VI.

kraj. s. v Chebu (zločin podle § 58 c) tr. z. a přečiny §§ 302 a 305 tr. z., dále § 491 tr. z., čl. V. zák. ze dne 17. prosince 1862, č. 8 ř. z. z r. 1863, jichž se dopustil v řeči dne 22. října t. r. v Chebu pronesené)

175, 29. XI. 1922; 1429. VI.

žádost za vydání pro přečin podle § 305 a přestupek podle § 491 tr. z. čl. V.

odvolána. 198, 23. III. 1923; 10. VII.

řízení zast. 219, 30. X. 1923; 22. VIII.

okr. s. v Chebu (přestupek podle § 23 tiskového zákona)

184, 19. a 20. XII. 1922; 2040. VI.

žád. odvolána. 194, 6. III. 1923; 2445. VI.

okr. s. v. Chebu (přestupek podle § 23 tiskového zákona)

199, 10. IV. 1923; 22. VII.

řízení zast. 208, 8. V. 1923; 306. VII.

zemsk. tr. s. v Praze (zločin veř. násilí podle § 81 tr. z., těžkého ublížení na těle podle §§ 152 a 155 b) tr. z. a veř. násilí zlomyslným poškozením cizího majetku podle § 85 a) tr. z. ca strážník Kadlec)

215, 27. VI. 1923; 530. VII.

zpr. t. 4547; zprav. dr. Patejdl;

nevydán 264, 16. IV. 1924; 708. IX.

zemsk. tr. s. v Praze (přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil řečí pronesenou v Berlíně, uveřejněnou v časopise "Deutsche Landpost" pod titulem "Die Tagung des Reichslandbundes" dne 19. února 1925)

342, 22. V. 1925; 120. XI.

zpr. t. 5351; zprav. J. Aster;

nevydán 377, 14. X. 1925; 1532. XI.

kraj. s. v Chebu (zločin podle § 81 tr. z., přečin podle § 14, č. 3 a 5 zákona pro ochranu republiky a přestupek podle § 312 tr. z., jichž se dopustil dne 9. VIII. 1925 v Karlových Varech)

363, 22. IX. 1925; 610. XI.

Volán k pořádku:

69, 24. VI. 1921; 211. III.

161, 26. X. 1922; 206, 207. VI.ISP (příhlásit)