Dominik Nejezchleb-Marcha

Narozen: v roce 1880
Zemřel: v roce 1961

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NEJEZCHLEB-MARCHA Dominik

XI. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 13, I.

Byl členem výb. doprav. - inkompatib. a zeměd.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 153 (další obnova prozatímního vnuceného pachtu)

15, 16. III. 1926; 888, doslov 903, I.

zeměd. výb. zpr. t. 977 (zákon o zatímní ochraně lesů)

84, 9. VI. 1927; 1599, IV.

doslov 88, 23. VI. 1927; 1707, IV.

oprava tiskových chyb a vyjádření o resolucích.

89, 24. VI. 1927; 1783, IV.

zeměd. výb. zpr. t. 2215 (zákon, kterým se doplňují a částečně mění některá ustanovení honebně-policejní, zejména o hájení zvěře)

200, 4. VI. 1929; 10, doslov 29, VIII.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1927 (t. 670).

50, 22. XI. 1926; 453, III.

o zákonu o přímých daních (t. 1000).

77, 3. V. 1927; 843, IV.

o státním rozpočtu pro r. 1928 (t. 1260), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

109, 29. XI. 1927; 77, V.

o prohlášení min. železnic J. V. Najmana o železničním neštěstí v Zaječí 10. IX. 1928.

159, 13. IX. 1928; 26, VI.

o zákonu, kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. VII. 1926, č. 139 Sb. z., o finanční podpoře elektrisace venkova (t. 2100) a o zákonu o elektrisačním fondu (t. 2103).

190, 12. III. 1929; 19, VII.

Dotazy:

ve věci placení daní velkostatkáře Hugona Salma-Reifferscheidta v Rájci.

7, 16. II. 1926; 260, I.

odpov. 57, 10. XII. 1926; 1382, III.

o vyplácení remunerace členům přípravného výboru Akciové společnosti pro výzkum a bádání "Mor. Kras".

7, 16. II. 1926; 260, I.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1590, III.

o nedovoleném vývozu arcibiskupských peněz za hranice Juliem Frýdem z Kroměříže.

10, 19. II. 1926; 409, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1095, II.

o vykácení užitkových stromů na zabraném majetku Augustinianského kláštera v Nových Hvězdlicích.

10, 19. II. 1926; 409, I.

odpov. 32, 15. VI. 1926; 1845, II.

o stranickém obsazování soudů na Moravě a o neudržitelných poměrech u Nejvyššího soudu v Brně.

23, 26. V. 1926; 1252, II.

odpov. 47, 17. XI. 1926; 305, III.

o vyšetření příčin zátop na Židlochovsku, o podpoře postiženým a o regulaci při stoku Svitavy a Svratky tamtéž.

35, 18. VI. 1926; 2215, II.

odpov. 120, 17. I. 1928; 7, V.

o hospodaření na panství býv. knížete Salma.

84, 9. VI. 1927; 1574, IV.

o nepořádcích u okresního soudu v Tišnově.

165, 18. X. 1928; 5, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 6, VIII.

o tyfové epidemii ve Velkých Opatovicích a okolí.

176, 13. XII. 1928; 6, VII.

odpov. 198, 23. V. 1929; 5, VIII.

o zásobování a drahotě dřeva na panství vyškovském a na Moravě vůbec.

189, 8. III. 1929; 4, VII.ISP (příhlásit)