Dominik Nejezchleb-Marcha

Narozen: v roce 1880
Zemřel: v roce 1961

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NEJEZCHLEB Dominik

XI. voleb. kraj

A

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 2. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. doprav. - imunit. - soc. pol. a zeměd.

Návrhy:

aby byly prodlouženy krátkodobé drobné pachty, t. 161.

10, 19. VI. 1920; 523. I.

na zrušení nájemních smluv s nájemci státních pozemků na Moravě, t. 571.

16, 4. XI. 1920; 47. II.

na zrušení smluv, týkajících se pozemků obcemi pronajatých, t. 1093.

40, 11. I. 1921; 1575. II.

na změnu § 52 zák. z 25. I. 1914, č. 15. ř. z., o služebním poměru stát. úředníků a sluhů (služeb. pragmatika), t. 1131.

40, 11. I. 1921; 1576. II.

na postátnění soukromé dráhy Brno-Líšeň, t. 1713.

60, 8. III. 1921; 2466. II.

na udělení podpory obci Chroustovu, okres Žďár na Moravě, postižené průtrží mračen a krupobitím, t. 2283.

69, 24. VI. 1921; 190. III.

na udělení vydatné podpory postiženým krajům živelními pohromami v soudních okresích: Bučovice, Blansko, Boskovice, Kunštát, Židlochovice, Tišnov a Hustopeč v župě brněnské, t. 4176.

215, 27. VI. 1923; 528. VII.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. ústní o žádosti posl. Baerana za udělení důtky posl. Langrovi pro urážlivý výrok.

48, 27. I. 1921; 1835. II.

im. výb. zpr. t. 1847 (im. dr. Lehnerta, zločin velezrady).

66, 31. III. 1921; 18. III.

im. výb. zpr. ústní (im. dr. Baerana).

129, 27. I. 1922; 2747. IV.

im. výb. zpr. t. 4432 (im. J. Jančeka)

249, 20. III. 1924; 138. IX.

im. výb. zpr. t. 4451 (im. V. Mikulíčka)

250, 26. III. 1924; 173. IX.

im. výb. zpr. t. 4452 (im. M. Karlovského)

250, 26. III. 1924; 174. IX.

im. výb. zpr. t. 4489 (im. M. Karlovského)

253, 1. IV. 1924; 247. IX.

im. výb. zpr. t. 4168 (im. G. Borovszkého)

265, 27. V. 1924; 749. IX.

im. výb. zpr. t. 4623 (im. Št. Daruly).

272, 12. VI. 1924; 913. IX.

im. výb. zpr. t. 4624 (im. Št. Daruly)

273, 13. VI. 1924; 950. IX.

im. výb. zpr. t. 4625 (im. Št. Daruly)

273, 13. VI. 1924; 951. IX.

im. výb. zpr. t. 4730 (im. J. Szentiványiho)

309, 3. XII. 1924; 813. X.

im. výb. zpr. t. 4874 (im. A. Malé)

311, 10. XII. 1924; 840. X.

im. výb. zpr. t. 4982 (im. H. Tausika)

314, 15. XII. 1924; 910. X.

im. výb. zpr. t. 4854 (im. V. Myslivce)

314, 15. XII. 1924; 910. X.

im. výb. zpr. t. 4875 (im. J. Hakena)

314, 15. XII. 1924; 911. X.

im. výb. zpr. t. 4984 (im. H. Tausika)

378, 15. X. 1925; 1552. XI.

im. výb. zpr. t. 4985 (im. H. Tausika)

378, 15. X. 1925; 1554. XI.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. polit.).

27, 30. XI. 1920; 674. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168).

93, 18. XI. 1921; 490. IV.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930).

301, 19. XI. 1924; 365. X.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329).

367, 30. IX. 1925; 824. XI.

Věcná poznámka:

jíž konstatuje mylnost výroku o něm proneseného posl. Koškem v záležitosti pronájmu státních dvorů v Rakvicích a Šakvicích na Hustopečsku.

193, 28. II. 1923; 2343. VI.

v níž polemisuje s vývody posl. B. Bezděka o poměru lidové strany k pozemkové reformě.

371, 6. X. 1925; 1303. XI.

Interpelace:

stran ochrany svobody politického přesvědčení česk. kněžstva proti šikanám biskupů, konsistoří a generálních vikářů,

t. 43. 7, 15. VI. 1920; 331. I.

odpov. t. 3006. 87, 19. X. 1921; 40. IV.

v záležitosti vojenských rekvisicí v obci Bosovicích, okres Klobouky na Moravě,

t. 44. 7, 15. VI. 1920; 331. I.

odpov. t. 410. 14, 26. X. 1920; 26. II.

v záležitosti splnění předpokladu pro přiznání dávky z majetku uvedeného v § 11, odst. 4. zákona ze dne 8. IV. 1920, č. 300 Sb. z. a n.,

t. 133. 10, 19. VI. 1920; 462. I.

o instrukcích, daných úředníkům revisního odboru min. financí pro vykonávání revise zemědělců za účelem vyměření osobní daně z příjmu,

t. 152. 10, 19. VI. 1920; 463. I.

odpov. t. 487. 14, 26. X. 1920; 28. II.

v zálež. zakupování cukrovarů holandskou finanč. skupinou, v zálež. zrušení pachtovních smluv na stát. velkostat. a v zálež. provádění pozemk. ref. na těchto velkostatcích,

t. 599. 16, 4. XI. 1920; 48. II.

odpov. t. 2154. 68, 31. V. 1921; 139. III.

aby vláda vydala prováděcí naříz. k zák. ze 17. XII. 1919, č. 20 ex 1920, o vyvlastnění soukromých pozemků ke stavbám,

t. 1332. 48, 27. I. 1921; 1834. II.

odpov. t. 2357. 69, 24. VI. 1921; 189. III.

o drakonických pokutách a rozsudcích, kterými okresní obilní úřady na Moravě pronásledují zemědělce, že z různých příčin nemohli dodati předepsaný obilní kontingent,

t. 1746. 63, 11. III. 1921; 2624. II.

odpov. t. 2793. 86, 18. X. 1921; 15. IV.

o předpisování a vybírání daní berními úřady R. Č.,

t. 2062. 67, 19. V. 1921; 105. III.

odpov. t. 2962. 86, 18. X. 1921; 18. IV.

o postupu zemského finančního ředitelství v Brně při placení váleč. daní,

t. 2213. 68, 31. V. 1921; 139. III.

odpov. t. 2961. 86, 18. X. 1921; 18. IV.

o požáru vojenských baráků v Hranicích na Moravě,

t. 3181/XVI. 103, 2. XII. 1921; 1361. IV.

odpov. t. 3430/VII. 130, 28. III. 1922; 10. V.

ve věci živelních pohrom na Boskovsku a Kunštátsku na Moravě,

t. 3561/XI. 148, 20. VI. 1922; 1017. V.

odpov. t. 3790/XVIII. 159, 24. X. 1922; 44. VI.

o živelních pohromách v obcích Borači, Huslích, Jestřabí, Kost. Maňové, Jilmoví, Doubravníku, Skoroticích, Sejřku, Křižovicích, Křeptově a Bělči na okrese tišnovském na Moravě,

t. 3610/XX. 159, 24. X. 1922; 37. VI.

odpov. t. 3883/XVI. 185, 6. II. 1923; 2110. VI.

aby bezodkladně poskytnuta byla pomoc těm, kdož postiženi byli požárem v obci Zubří u N. Města na Moravě,

t. 3670/VII. 154, 24. VI. 1922; 1316. V

odpov. t. 3800/XVII. 159, 24. X. 1922; 45. VI.

ve věci živelní pohromy v obcích. Vrtěříži, Olešničce a Věchňově, okres Nové Město na Moravě,

t. 3670/XVI. 154, 24. VI. 1922; 1316. V.

odpov. t. 3794/III. 159, 24. X. 1922; 44. VI.

ve věci živelní pohromy v obcích Borači, Bělči, Křeptově, Křížovicích, Jestřabí, Klokočí, Jilmoví, Skoroticích, Sejřku, Chlívském, Kalech, Maňové a Skrejích v okr. tišnovském na Mor.,

t. 3670/XVII. 154, 24. VI. 1922; 1316. V.

odpov. t. 3883/XVI. 185, 6. II. 1923; 2110. VI.

Dotazy:

v záležitosti veřejných dražeb erárních přebytečných koní.

19, 10. XI. 1920; 266. II.

v zálež. potrestání dlouhodobých pachtýřů na Třebíčsku za stížnost podanou na min. spravedlnosti.

19, 10. XI. 1920; 266. II.

odpov. 40, 11. I. 1921; 1571. II.

o nepřístojnostech u okres. soudu Brno-město.

35, 17. XII. 1920; 1421. II.

odpov. 60, 8. III. 1921; 2464. II.

o neslýchaném jednání četnictva v okrese kunštátském na Moravě.

60, 8. III. 1921; 2463. II.

odpov. 67, 19. V. 1921; 100. III.

o odnímání osiva zemědělcům na Moravě.

62, 10. III. 1921; 2484. II.

odpov. 79, 2. VIII. 1921; 907. III.

v záležitosti nátlaku, prováděného okres. obilním úřadem ve Vyškově.

62, 10. III. 1921; 2484. II.

v záležitosti lesa, který byl roku 1883 kostelu v Borůvce na Moravě farou v Hor. Bobrové podvodným způsobem odcizen.

62, 10. III. 1921; 2484. II.

o jmenování zemských školních inspektorů na Moravě.

67, 19. V. 1921; 99. III.

o dlouhodobých pachtech na Boskovsku.

87, 19. X. 1921; 39. IV.

odpov. 118, 10. I. 1922; 1981. IV.

stran opatřování lesního steliva a jeho cen.

87, 19. X. 1921; 39. IV.

odpov. 118, 10. I. 1922; 1981. IV.

o zařazení půdy do bonitních tříd.

87, 19. X. 1921; 39. IV.

v záležitosti exekuce v obcích živelními pohromami postižených.

237, 30. XI. 1923; 1249. VIII.

odpov. 250, 26. III. 1924; 152. IX.

ve věci místní dráhy Hustopeč nádraží Hustopeč město.

237, 30. X. 1923; 1249. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 15. IX.

o vzájemné úpravě poměrů kostelních výborů konkurečních a obcí.

244, 19. XII. 1923; 1587. VIII.

odpov. 254, 3. IV. 1924; 253. IX.

o poplatcích z převodů a o úlevách při knihovních výmazech.

244, 19. XII. 1923; 1587. VIII.

odpov. 250, 26. III. 1924; 151. IX.

o zrušování berních a poštovních úřadů.

244, 19. XII. 1923; 1587. VIII.

odpov. 250, 26. III. 1924; 151. IX.

o dávce z přírůstku hodnoty, vybírané pro země a obce.

244, 19. XII. 1923; 1587. VIII.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1176. IX.

ohledně vydání zákona o polním pychu.

244, 19. XII. 1923; 1587, VIII.

o provádění lesní reformy.

244, 19. XII. 1923; 1587. VIII.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1176. IX.

o poměrech na panství de Forestově, Veveří-Rosice na Moravě.

254, 3. IV. 1924; 253. IX.

odpov. 361, 18. IX. 1925; 562. XI.ISP (příhlásit)