Rudolf Malík

Narozen: v roce 1875
Zemřel: v roce 1969

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MALÍK Rudolf

XIII. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb. in. - inkompatib. (náhr.) - rozp. - soc.-pol. a živn.

Vzdal se posl. mandátu 3. V. 1929.

198, 23. V. 1929; 3, VIII.

Za něho nastoupil Skopal-Procházka Martin.

Návrhy:

aby pro živnost hostinskou a výčepnickou byl zaveden průkaz způsobilosti, t. 420.

32, 15. VI. 1926; 1847, II.

na vydání zákona o státní pomoci ku zmírnění škod, způsobených ve vinicích živelními pohromami, zejména květnovými mrazy v roce 1927, t. 1120.

89, 24. VI. 1927; 1821, IV.

na změnu § 8 zákona ze dne 25. IX. 1919, č. 533 Sb. z., jímž se zavádí všeobecná daň nápojová, t. 2142.

193, 21. III. 1929; 5, VIII.

pozměň. návrh k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333) k § 140.

34, 17. VI. 1926; 2116, II.

pozměň. návrh k osnově zákona o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva (t. 334) k § 21.

34, 17. VI. 1926; 2134, II.

pozměň. návrh k osnově zákona o nekalé soutěži (t. 1078) k § 14.

89, 24. VI. 1927; 1816, IV.

Resoluce:

k osnově zákona o umísťování déle sloužících poddůstojníků (t. 894), aby zákon dbal zájmů již umístěných zaměstnanců, na než se nevztahuje.

71, 30. III. 1927; 447, IV.

k osnově zákona, jímž se mění a doplňuje zákon z 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří (t. 1777), stran novely k zákonu ze dne 6. VI. 1924, č. 128 Sb. z.

164, 21. IX. 1928; 143, VI.

Zpravodajem:

soc.-pol. výb. zpr. t. 333 (zákon o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců).

31, 12. VI. 1926; 1836, II.

soc.-pol. výb. zpr. t. 334 (zákon o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva obecných a občanských škol).

33, 16. VI. 1926; 1858, II.

soc.-pol. výb. zpr. t. 335 (zákon o platových poměrech státních obecních (městských) a obvodních lékařů).

33, 16. VI. 1926; 1862, II.

doslov 34, 17. VI. 1926; 2140, II.

soc.-pol. výb. zpr. t. 759 (zákon o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců).

57, 10. XII. 1926; 1323, doslov 1352, III.

rozp. výb. zpr. t. 782 (zákon o dávce ze šumivého vína).

59, 16. XII. 1926; 1503, doslov 1517, III.

vyjádření o resolucích 60, 16. XII. 1926; 1569, III.

soc.-pol. výb. zpr. t. 1777 (zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří).

162, 19. IX. 1928; 3, VI.

doslov 164, 21. IX. 1928; 144, VI.

vyjádření o resol. 173, VI.

soc.-pol. výb. zpr. t. 1845 a k t. 1845 (zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 9. X. 1924, č. 221 Sb. z., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří).

173, 7. XI. 1928; 4, doslov 87, VII.

vyjádření o resol. 174, 8. XI. 1928; 82, VII.

soc.-pol. výb. zpr. t. 2000 (zákon o státních starobních podporách).

185, 28. II. 1929; 38, VII.

doslov 186, 1. III. 1929; 29, VII.ISP (příhlásit)