Rudolf Malík

Narozen: v roce 1875
Zemřel: v roce 1969

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MALÍK Rudolf

XIII. voleb. kraj

A

Nastoupil za Stoupala Viktora, jenž se vzdal mandátu.

Volba verifikována 40, 11. I. 1921; 1570. II.

Slib vykonal 22, 17. XI. 1920; 350. II.

Byl členem výb. soc. pol. a živnost.

Návrhy:

na postátnění městské mlynářské školy v Břeclavě, t. 2557.

74, 19. VII. 1921; 576. III.

na změnu zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 260 Sb. z. a n., a zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 296 Sb. z. a n., o úpravě uhelného hospodářství, t. 4268.

223, 6. XI. 1923; 201. VIII.

2 pozměňov. návrhy k osnově zákona o úsporných opatřeních ve veřejné správě (zpr. t. 5021) k §§ 6 a 11.

317, 18. XII. 1924; 1004-5. X.

5 pozměňov. návrhů k osnově zákona o ochraně nájemníků (zpr. t. 5113) k §§ 1, 4 a 31.

334, 20. III. 1925; 1448-52. X.

doplňov. návrh k osnově zákona o zákazu podávání alkoholických nápojů mladistvým (zpr. t. 3169) k §§ 1, 2, 3 a 4.

121, 17. I. 1922; 2152. IV.

Resoluce:

k osnově zákona o stavebním ruchu (zpr. t. 3949), jímž se vláda vyzývá k všestranné podpoře stavebního ruchu.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2018. VI.

Zpravodajem:

soc. pol. výb. zpr. t. 3944 (úprava požitků veškerých státních zaměstnanců).

181, 15. a 16. XII. 1922; 1604, 1698. VI.

soc. pol. výb. zpr. t. 4372 (zákon o stavebním ruchu).

243, 14. XII. 1923; 1524, 1542. VIII.

soc. pol. výb. zpr. t. 4377 (stanovení hranice příjmu, vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců).

245, 19. XII. 1923; 1638, 1652. VIII.

soc. pol. výb. zpr. t. 4734 (zaopatřovací požitky a jednorázové výpomoci učitelstvu nestátních škol na Podkarpatské Rusi).

279, 25. VI. 1924; 1064, 1086. IX.

soc. pol. výb. zpr. t. 4733 (zaopatřovací požitky a jednorázové výpomoci učitelstvu nestátních škol na Slovensku).

279, 25. VI. 1924; 1065. IX.

soc. pol. výb. zpr. t. 4933 (příjmová hranice vylučující z nároků na důchod válečných poškozenců).

308, 3. XII. 1924; 786, 800. X.

soc. pol. výb. zpr. t. 4940 (úprava požitků některých veřejných zaměstnanců na Slovensku a Podkarpatské Rusi, jakož i pensí po nich).

312, 12. XII. 1924; 850. X.

soc. pol. výb. zpr. t. 5021 (úsporná opatření ve veřejné správě).

316, 18. XII. 1924; 933. X.

doslov 317, 18. XII. 1924; 1007. X.

soc. pol. výb. zpr. t. 5019 (změna zákona o odpočivných a zaopatřovacích požitcích státních a jiných veřejných zaměstnanců).

316, 18. XII. 1924; 933. X.

doslov 317, 18. XII. 1924; 1018. X.

Řeč v rozpravě:

o změně zák. o všeob. dani nápojové a zvláštní dávce z vína v lahvích (zpr. t. 874).

34, 16. XII. 1920; 1407. II.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. polit.)

95, 21. XI. 1921; 672. IV.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856).

169, 17. XI. 1922; 618. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. fin.)

231, 26. XI. 1923; 587. VIII.

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795).

288, 18. IX. 1924; 1645. IX.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. fin.)

304, 24. XI. 1924; 526. X.

o ochraně nájemníků (zpr. t. 5113).

334, 20. III. 1925; 1430. X.

Interpelace:

o vybírání všeobecné daně nápojové z vína pro vlastní spotřebu určeného a dani nepodléhajícího,

t. 2643. 75, 22. VII. 1921; 707. III.

odpov. t. 3037. 87, 19. X. 1921; 43. IV.ISP (příhlásit)