Msgr. Pavel Macháček

Narozen: v roce 1887
Zemřel: v roce 1969

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MACHÁČEK Pavel

XV. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 19, 6. V. 1926; 1091, II.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb. br. - inkompatib. (náhr.) - rozp. - zahr. - zásob. a živn.

Řeč v rozpravě:

o úpravě platových a služebních poměrů státních zaměstnanců (t. 333), učitelstva (t. 334) a platových poměrů obecních a obvodních lékařů (t. 335).

33, 16. VI. 1926; 1920, II.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670); připojuje prohlášení jménem slovenské ľudové strany o požadavku autonomie pro Slovensko a o domnělém daru 2 mil. Kč dr Hodži.

49, 19. XI. 1926; 402, III.

o zákonu o přímých daních (t. 1000).

77, 3. V. 1927; 835, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260), skup. polit., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

108, 28. XI. 1927; 17, V.

Interpelace:

v záležitosti způsobu odprodání dřeva vojenských lesních podniků v Malackách, t. 351/II.

27, 8. VI. 1926; 1380, II.

odpov. t. 576/XXIII.

44, 19. X. 1926; 126, III.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Báňské Bystřici (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky a přečin podle § 2, č. 3 zák. o tisku)

63, 15. III. 1927; 15, IV.

žád. odvolána 86, 14. VI. 1927; 1621, IV.

žád. obnovena 95, 7. VII. 1927; 2370, IV.

zpr. t. 1264; zprav. V. Košek;

nevydán 128, 7. II. 1928; 39-40, V.ISP (příhlásit)