Msgr. Pavel Macháček

Narozen: v roce 1887
Zemřel: v roce 1969

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MACHÁČEK Pavel

XVI. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 12.

Byl členem výb. techn.-doprav. - zahr. a živn.-obch.

Zvolen zapisovatelem posl. sněmovny

1, 12. XII. 1929; 21-2.

Vzdal se posl. mandátu 6. I. 1931.

97, 27. I. 1931; 4.

Za něho nastoupil Galovič Josef.

Řeč v rozpravě:

o dohodách a ujednáních podepsaných 20. I. 1930 v Haagu (t. 466), o dohodách závazcích vyplývajících z mírové smlouvy Trianonské, podepsaných dne 28. IV. 1930 v Paříži a ujednáních je doplňujících (t. 467) a o prohlášení min. zahr. dr Beneše z 20. V. 1930.

53, 26. V. 1930; 48.ISP (příhlásit)