Ivan Kurťak

Narozen: v roce 1888
Zemřel: v roce 1933

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KURŤAK Ivan

XXII. voleb. kraj

mk (AZS)

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Řeč v rozpravě:

o vlád. prohlášení min. předs. dr Švehly z 18. XII. 1925.

3, 18. XII. 1925; 61, I.

o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi (t. 16).

12, 4. III. 1926; 548, I.

o návrhu oposice na vyslovení nedůvěry vládě (t. 128).

15, 16. III. 1926; 861, I.

o změně celního sazebníku (t. 360).

28, 9. VI. 1926; 1465, II.

o státním rozpočtu pro r. 1927 (t. 670); skup. polit.

52, 24. XI. 1926; 622, III.

o změně a prodloužení platnosti zákona o dávkách za úřední výkony ve věcech správních a zákona o dani z obratu a dani přepychové (t. 756 a 757).

56, 9. XII. 1926; 1269, III.

o prozatímní úpravě obchodních styků mezi Československou republikou a Maďarskem, sjednané v Praze 26. VIII. 1926 (t. 767)

61, 15. II. 1927; 1614, III.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102).

91, 28. VI. 1927; 1954, IV.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. X. 1927.

106, 25. XI. 1927; 26, V.

o zákonu, kterým se mění hlava II, odst. 1. zákona ze 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644).

148, 26. VI. 1928; 40, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), o prohlášení ministra financí dr Engliše ze dne 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

165, 18. X. 1928; 57, VII.

o prohlášení předsedy vlády Fr. Udržala o programu vlády a o státním závěrečném účtu RČS za rok 1927 (t. 1998).

182, 14. II. 1929; 42, VII.

Věcná poznámka:

osobní pozn., v níž hájí se proti výroku posl. Vološina za rozpravy o návrhu oposice na vyslovení nedůvěry vládě (t. 128); polemisuje též s vývody dr Kramáře.

15, 16. III. 1926; 883, I.

Interpelace:

naléhavá, aby konečně vláda odpověděla na interpelaci posl. Kurťaka a druhů t. 1548/VI o protistátních činech dr Štefana, podanou ještě v dubnu 1928, t. 2007.

192, 20. III. 1929; 61, VIII.

odpov. t. 2119.

193, 21. III. 1929; 4, VIII.

naléhavá, o soudním sporu mezi urbariálními občinami obcí Dubové a Krasnošory a ředitelstvím stát. lesů o upravení poměrů vlastnictví půdy, t. 2204.

201, 6. VI. 1929; 52, VIII.

odpov. t. 2292.

202, 7. VI. 1929; 3, VIII.

naléhavá, že v obci Holjatin (v Marmaroši, volovský okres) byla pastviska a louky odebrány místním zemědělcům.

205, 13. VI. 1929; 3, VIII.

naléhavá, o nepravidelnostech při pronajímání půdy a pastvisk fy "Latorica".

205, 13. VI. 1929; 3, VIII.

o vládním jazykovém nařízení, týkajícím se Podkarpatské Rusi a vydaném dne 3. II. 1926, t. 125/I.

12, 4. III. 1926; 535, I.

odpov. t. 309/VII.

32, 15. VI. 1926; 1846, II.

o "rozsudku" sevljušského okr. úřadu (na Podk. Rusi) ve věci Michala Ševera, zemědělce z Vel. Kopani, t. 1548/III.

140, 12. VI. 1928; 13, VI.

odpov. t. 1689/XII.

157, 6. IX. 1928; 7, VI.

o bezdůvodném trestání ruských zemědělců, t. 1548/IV.

140, 12. VI. 1928; 13, VI.

odpov. t. 1689/XI.

157, 6. IX. 1928; 7, VI.

o nezákonitém pronásledování členů strany Autonomního zemědělského svazu četnictvem a politickými úřady na Podkarpatské Rusi, t. 1548/V.

140, 12. VI. 1928; 13, VI.

odpov. t. 1732/XVIII.

158, 7. IX. 1928; 4, VI.

o protistátních činech posl. Štefana, spáchaných v cizině v letech 1919 až 1924 proti Československé republice, t. 1548/VI.

140, 12. VI. 1928; 13, VI.

odpov. t. 2033/I.

187, 6. III. 1929; 6, VII.

o dražbě nemovitostí obce Kibral, t. 1569/II.

140, 12. VI. 1928; 14, VI.

odpov. t. 2123/IX.

194, 25. IV. 1929; 9, VIII.

že četníci zneužívají úřední moci, t. 1569/III.

140, 12. VI. 1928; 14, VI.

odpov. t. 1978/VII.

182, 14. II. 1929; 68, VII.

o západních (ruskoslovenských) hranicích Podkarp. Rusi, t. 1569/XIV.

140, 12. VI. 1928; 15, VI.

odpov. t. 1768/VII.

172, 6. XI. 1928; 6, VII.

o nařízení civilní správy Podkarpatské Rusi číslo 34.208 a 1928 o novém určení důchodů duchovních řecko-katolické církve, t. 1652/V.

155, 14, VII. 1928; 5, VI.

odpov. t. 1978/I.

182, 14. II. 1929; 68, VII.

o jmenování československých učitelů na ruské školy v Podkarpatské Rusi, t. 1652/VI.

155, 14, VII. 1928; 5, VI.

že nebyly povoleny schůze Autonomního zemědělského svazu v obcích velkosevljušského okresu (Marmaroš), t. 1652/VII.

155, 14, VII. 1928; 5, VI.

odpov. t. 1887/II.

176, 13. XII. 1928; 12, VII.

o zpronevěření 136.626 Kč státních peněz Viktorem Mikšíčkem, okresním hajným, t. 1652/XIX.

155, 14, VII. 1928; 5, VI.

o propuštění nebo pensionování starých zřízenců Boržavské železnice na Podkarpatské Rusi, t. 1688/III.

157, 6. IX. 1928; 8, VI.

odpov. t. 2123/I.

194, 25. IV. 1929; 9, VIII.

o ochraně majetníků pobřežních pozemků před plavením dřeva na řekách Podkarpatské Rusi, t. 1767/IX.

163, 20. IX. 1928; 94, VI.

odpov. t. 2033/XI.

187, 6. III. 1929; 6, VII.

o podpoře zemědělců v obcích na Podkarpatské Rusi, kteří utrpěli ohromné škody krupobitím, t. 1767/XIX.

163, 20. IX. 1928; 95, VI.

odpov. t. 1978/XVII.

182, 14. II. 1929; 69, VII.

o účasti četnictva na politických schůzích na Podkarp. Rusi, t. 1767/XX.

163, 20. IX. 1928; 95, VI.

odpov. t. 2033/II.

187, 6. III. 1929; 6, VII.

o důchodu válečného invalidy Nikolaje Popoviče ve Vyžní Apši, t. 1836/II.

172, 6. XI. 1928; 5, VII.

odpov. t. 2277/III.

207, 18. VI. 1929; 4, VIII.

o nezákonitém zabavení dobytka ve prospěch státu, t. 1836/III.

172, 6. XI. 1928; 5, VII.

odpov. t. 2095/XXI.

192, 20. III. 1929; 9, VIII.

o daňových úlevách z důvodu jubilejního roku republiky, t. 1836/IV.

172, 6. XI. 1928; 5, VII.

odpov. t. 2205/XVI.

198, 23. V. 1929; 11, VIII.

o státní ruské občanské škole v Perečíně, t. 1993/XII.

184, 26. II. 1929; 5, VII.

Dotazy:

že bylo zabaveno čís. 2 časopisu "Russkij Věstník".

11, 25. II. 1926; 473, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1096, II.

o státní příslušnosti Desideria Demetra z Ploska.

13, 11. III. 1926; 598, I.

odpov. 102, 25. X. 1927; 10, V.

o regulaci potoka u obce Rakasova.

19, 6. V. 1926; 1093, II.

odpov. 63, 15. III. 1927; 9, IV.

o propuštění Ivana Balaže.

19, 6. V. 1926; 1093, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 30, III.

o bezprávném trestání obyvatelstva Podkarpatské Rusi, které při volbách nehlasovalo.

19, 6. V. 1926; 1093, II.

odpov. 47, 17. XI. 1926; 305, III.

odpov. 57, 10. XII. 1926; 1382, III.

o náhradě škod, způsobených bouří v r. 1925 v obci Nižní Seliště,

23, 26. V. 1026; 1252, II.

o bývalém poštovním podúředníku Ludvíku Feješovi z Chudlova na Podkarpatské Rusi.

23, 26. V. 1926; 1252, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 29, III.

o regulaci řečiště "Rěky".

23, 26. V. 1926; 1252, II.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1589, III.

o nezdařilé a povodní zničené regulaci Selského Potoka v obci Rakasově v okresu Velký Sevljuš na Podkarpatské Rusi.

43, 15. X. 1926; 28, III.

odpov. 63, 15. III. 1927; 9, IV.

aby bylo rychleji provedeno disciplinární vyšetřování činnosti Františka Reguly, notáře v Kušnici.

43, 15. X. 1926; 28, III.

odpov. 120, 17. I. 1928; 6, V.

o přijetí Josefa Šina, býv. rumunského železničního strážníka, občana Československé republiky, do železniční služby.

43, 15. X. 1926; 28, III.

odpov. 30, III.

o sirotčím důchodu Markéty Savčukové, sirotka po válečném invalidovi.

69, 24. III. 1927; 291, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 10, V.

o notáři Františku Řeholovi.

57, 10. XII. 1926; 1382, III.

odpov. 120, 17. I. 1928; 6, V.

o obci Vyškovu v župě marmarošské.

57, 10. XII. 1926; 1382, III.

odpov. 90, 27. VI. 1927; 1841, IV.

o železničním neštěstí u strážního domku č. 25 na trati Chust-Sekernice dne 25. XI. 1926.

61, 15. II. 1927; 1586, III.

odpov. 75, 26. IV. 1927; 667, IV.

že byla zamítnuta přihláška o připuštění k lékařské prohlídce válečného invalidy Michala Romana.

61, 15. II. 1927; 1586, III.

odpov. 66, 22. III. 1927; 188, IV.

že obce Rokosov a Veliká Kopaňa jsou stále ohroženy povodněmi.

61, 15. II. 1927; 1586, III.

odpov. 75, 26. IV. 1927; 667, IV.

aby dobytek z obce Veliká Kopaňa mohl býti napájen vodou tekoucí ze státního lesa.

61, 15. II. 1927; 1586, III.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1575, IV.

aby vdově po zemřelém invalidovi Vasilu Lemko z Chustu-Boroňavy byl přiznán vdovský důchod.

69, 24. III. 1927; 291, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 10, V.

aby byla dána náhrada Michalu Onyškovi z Velké Čyngavy za zadržené padělané státovky po 500 Kč.

69, 24. III. 1927; 291, IV.

odpov. 76, 29. IV. 1927; 709, IV.

o přijetí k československým státním drahám brzdaře Vasila Zoldy.

69, 24. III. 1927; 291, IV.

odpov. 88, 23. VI. 1927; 1705, IV.

o bezprávném potrestání obyvatelstva Podkarpatské Rusi, které při volbách nehlasovalo.

69, 24. III. 1927; 319, IV.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1576, IV.

aby byla vyplacena mzda Michalovi Miklošovi z Chustu.

69, 24. III. 1927; 319, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 10, V.

o přijetí Josefa Ižáka k čsl. státním drahám jako dělníka.

69, 24. III. 1927; 319, IV.

odpov. 88, 23. VI. 1927; 1705, IV.

o přijetí Ivana Matiho z Černého Ardova jako dělníka k čsl. státním drahám.

69, 24. III. 1927; 319, IV.

odpov. 88, 23. VI. 1927; 1705, IV.

o přijetí Michala Ižáka z Černého Ardova jako železničního dělníka.

69, 24. III. 1927; 319, IV.

odpov. 88, 23. VI. 1927; 1705, IV.

o výplatě legionářských doplatků legionáři Jiřímu Romanovi.

70, 29. III. 1927; 342, IV.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1575, IV.

o zabavení majetku Štěpána Kočiše, občana Československé republiky z Tiačeva, na jeho pozemcích v Rumunsku.

70, 29. III. 1927; 342, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 11, V.

dodat. odpov. 104, 23. XI. 1927; 10, V.

o válečné podpoře Vasila Tomyšina z Horinčova.

70, 29. III. 1927; 342, IV.

o náhradě válečných škod Ivana Machince, syna Vasila z Bedevli.

70, 29. III. 1927; 342, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 11, V.

o přijetí rotmistra Vasila Maheje do činné služby vojenské.

71, 30. III. 1927; 401, IV.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1575, IV.

o poukázání výslužného Ondřeji Lugešimu, bývalému poručíku v Berehově.

71, 30. III. 1927; 401, IV.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1575, IV.

o válečné podpoře Michala Romana Jiřího Ivanova z Velkého Rakovce v okrese sevljušském na Podkarpatské Rusi.

71, 30. III. 1927; 401, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 10, V.

o udělení válečné podpory Vasilovi Mudrovi Mišů z Velkých Komjat v okrese velkosevljušském.

71, 30. III. 1927; 401, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 10, V.

o důchodu předků Vasila Petreckého z obce Horinčova na Podkarpat. Rusi.

71, 30. III. 1927; 401, IV.

o vyplácení invalidního důchodu Michalu Dobrovskému z Rakasova na Podkarpatské Rusi.

71, 30. III. 1927; 401, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 10, V.

o pensi vdovy Anny Juskovičové, ženy Pavla, rozené Hafincové, z Horinčova na Podkarpatské Rusi.

71, 30. III. 1927; 401, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 10, V.

o povolení k odjezdu Mikuláše Kalužníka do sovětské Ukrajiny.

71, 30. III. 1927; 401, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 11, V.

o náhradě škody poškozeným obyvatelům užhorodským.

71, 30. III. 1927; 401, IV.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 9, V.

o nákupu kukuřice, ovsa, mouky a bramborů bez agrárních cel.

71, 30. III. 1927; 401, IV.

o bezprávném provedení exekuce u Mikuláše Podviče v obci Urmezijovo, v obvodu berního úřadu tiačevského na Podkarpatské Rusi.

71, 30. III. 1927; 401, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 8, V.

o provádění odst. 7 § 3 úst. listiny Československé republiky, pokud jde o školství na Podkarpatské Rusi.

78, 4. V. 1927; 890, IV.

o zabavování dobytčích pasů zemědělcům na Podkarpatské Rusi.

78, 4. V. 1927; 890, IV.

odpov. 120, 17. I. 1928; 7, V.

o válečné podpoře Jiřího Čorba z Velké Kopani.

78, 4. V. 1927; 890, IV.

o důchodu Michala Bory z Velké Kopani.

78, 4. V. 1927; 890, IV.

odpov. 133, 13. III. 1928; 6, VI.

o válečné pensi Marie Packanové ze Zolotareva.

78, 4. V. 1927; 890, IV.

odpov. 198, 23. V. 1929; 6, VIII.

o sproštění Simeona Dankoviče, sloužícího u II. baterie 102. dělostřeleckého pluku v Rokycanech, od vojenské služby.

78, 4. V. 1927; 890, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 9, V.

o prominutí daně Samuelu Vajnrajchovi v Chustu.

78, 4. V. 1927; 890, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 8, V.

o pensi vdovy a sirotků po Michalu Kišovi z Onyku v okrese velkosevljušském na Podkarpatské Rusi.

84, 9. VI. 1927; 1574, IV.

odpov. 198, 23. V. 1929; 6, VIII.

o invalidním důchodu Vasila Orose z Velké Kopani v okrese velkosevljušském na Podkarpatské Rusi.

84, 9. VI. 1927; 1574, IV.

o zpožděné přihlášce Sáša Děri Žigy z Chustu o vojenskou pensi.

84, 9. VI. 1927; 1574, IV.

odpov. 198, 23. V. 1929; 6, VIII.

o válečné pensi Pavla Žačkova z Chustu.

84, 9. VI. 1927; 1574, IV.

o úředním styku se stranami na Podkarpatské Rusi v ruském jazyku.

84, 9. VI. 1927; 1574, IV.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 9, V.

o dodávání úředních spisů ruskému obyvatelstvu na Podkarpatské Rusi v ruském jazyku.

84, 9. VI. 1927; 1574, IV.

aby Vasil Kadár z Chustu byl přijat do služby.

84, 9. VI. 1927; 1574, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 9, V.

o ruských ředitelích občanských škol na Podkarpatské Rusi.

84, 9. VI. 1927; 1574, IV.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 8, V.

o odnětí zbrojního pasu Ivanovi Valičovi z Veriače.

84, 9. VI. 1927; 1574, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 10, V.

o rozpuštění důvěrné schůze v Tiačevě na Podkarpatské Rusi.

86, 14. VI. 1927; 1618, IV.

odpov. 105, 24. XI. 1927; 3, V.

o válečné podpoře Julie Trombolové, rozené Papové, z Čepy (Podkarpatská Rus).

104, 23. XI. 1927; 8, V.

o válečné podpoře Markéty Savčukové z Tiačeva.

104, 23. XI. 1927; 8, V.

odpov. 198, 23. V. 1929; 6, VIII.

o udělení koncese na prodej nápojů válečné vdově Alžbětě Vajrauchové, rozené Molnárové.

128, 7. II. 1928; 5, V.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 8, VII.

že berní exekutor Petr Rospopa bezprávně veřejně prodal vepře zabaveného Nikolaji Podvičovi z obce Urmezijovo v berním okrese tiačevském.

128, 7. II. 1928; 5, V.

odpov. 182, 14. II. 1929; 7, VII.

aby z vojenské služby byl propuštěn Štefan Tegza, sloužící v Berehovu u jízdeckého pluku č. 10, 2. škadrony, 2. četa.

128, 7. II. 1928; 5, V.

odpov. 140, 12. VI. 1928; 9, VI.

aby bylo označeno procento výdělečné neschopnosti invalidy Vasila Lazurišince ze Sokernice v politickém okrese chustském.

128, 7. II. 1928; 5, V.

aby Juliu Trejtlovi, dělníku v Solivarech, bylo vyměřeno spravedlivé a zákonité odpočivné.

182, 7. II. 1928; 5, V.

odpov. 142, 14. VI. 1928; 4, VI.

že tiačevští rolníci nemohli vyvézti několik tisíc vozů sena ze svých pozemků v Rumunsku.

128, 7. II. 1928; 5, V.

odpov. 152, 11. VII. 1928; 4, VI.

že Rumuni regulují řeku Tisu u Sighetul Marmatiei-Garda proti obci Solotvině.

128, 7. II. 1928; 6, V.

odpov. 152, 11. VII. 1928; 4, VI.

o zproštění vojenské služby Alexandra Štefuci.

133, 13. III. 1928; 6, VI.

odpov. 157, 6. IX. 1928; 5, VI.

aby bylo prominuto vraceti vyplacenou válečnou podporu.

137, 20. III. 1928; 4, VI.

odpov. 182, 14. II. 1929; 6, VII.

že kominíci sevljušského okresu nesprávně požadují poplatky.

137, 20. III. 1928; 4, VI.

odpov. 152, 11. VII. 1928; 5, VI.

o odebrání hostinské licence několikráte trestanému Davidovi Martonovi z obce Malá Kopaňa.

138, 22. III. 1928; 5, VI.

že trafikant David Marton z Malé Kopani protizákonně spekuluje syrovým tabákem.

138, 22. III. 1928; 5, VI.

odpov. 157, 6. IX. 1928; 6, VI.

o propuštění Emericha Baló z vojenské služby.

140, 12. VI. 1928; 7, VI.

odpov. 157, 6. IX. 1928; 5, VI.

o zproštění Alexandra Keděše vojenské služby.

140, 12. VI. 1928; 7, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 8, VII.

o zproštění vojenské služby Viktora Melaje.

140, 12. VI. 1928; 7, VI.

odpov. 157, 6. IX. 1928; 5, VI.

o náhradě škody Ivanovi Dračovi, drobnému zemědělci z Nižní Koločavy, jemuž četníci svévolně vypálili celé hospodářství.

140, 12. VI. 1928; 7, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 7, VII.

že Antonín Ihnatko byl připuštěn k lékařské prohlídce a aby mu byla udělena válečná podpora.

140, 12. VI. 1928; 7, VI.

odpov. 182, 14. II. 1929; 6, VII.

o určení schopnosti k práci.

140, 12. VI. 1928; 7, VI.

odpov. 182, 14. II. 1929; 6, VII.

o udělení válečné podpory Jiřímu Romanovi z Vel. Rakovce.

140, 12. VI. 1928; 7, VI.

odpov. 182, 14. II. 1929; 6, VII.

o udělení válečné podpory Anně Radičové z Chustu.

140, 12. VI. 1928; 7, VI.

odpov. 182, 14. II. 1929; 6, VII.

aby Michalu Morosovi bylo přiznáno odpočivné nebo aby byl přijat zpět do služby.

140, 12. VI. 1928; 7, VI.

odpov. 148, 26. VI. 1928; 4, VI.

o propuštění dělníka Jiřího Meščeka z železniční služby.

140, 12. VI. 1928; 7, VI.

odpov. 148, 26. VI. 1928; 4, VI.

aby do železniční služby byl přijat dělník Mikuláš Miklóši.

140, 12. VI. 1928; 7, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 8, VII.

o přijetí Ivana Sirka z Velké Kopaně do železniční práce.

140, 12. VI. 1928; 7, VI.

odpov. 182, 14. II. 1929; 6, VII.

o špatném hospodaření s obecními býky v Malé Tarně.

140, 12. VI. 1928; 7, VI.

odpov. 178, 18. XII. 1928; 3, VII.

o přiznání výslužného vdově Mokraničočové, rozené Cimbotové ze Sinevir-Poljany.

140, 12. VI. 1928; 7, VI.

odpov. 157, 6. IX. 1928; 5, VI.

o zvýšení výslužného vdově po lesním hlídači Jiřím Rusňakovi z Nižního Sineviru.

140, 12. VI. 1928; 7, VI.

odpov. 182, 14. II. 1929; 6, VII.

o daňové otázce drobných zemědělců z obce Malá Tarna, v politickém okrese Velký Sevljuš.

140, 12. VI. 1928; 7, VI.

odpov. 178, 18. XII. 1928; 3, VII.

že se proti Vasilovi Selebinkovi vede exekuce pro daň vyměřenou nespravedlivě jako poplatek z dědictví místo poplatku z daru.

140, 12. VI. 1928; 7, VI.

odpov. 157, 6. IX. 1928; 6, VI.

o výslužném Petra Dorvoje z obce Lukovo.

140, 12. VI. 1928; 7, VI.

že Ivan Turok, býv. starosta v Zolotarevu v politickém okrese chustském byl odsouzen k pokutě 500 Kč.

140, 12. VI. 1928; 7, VI.

odpov. 157, 6. IX. 1928; 5, VI.

že četnictvo z Izy v politickém okrese chustském dopustilo se ublížení na těle.

140, 12. VI. 1928; 7, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 7, VII.

aby byl přijat do služby strážmistr Jiří Prikop z obce Solotviny v politickém okrese terešovském.

140, 12. VI. 1928; 8, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 7, VII.

o výstavbě cesty k obci Malá Tarna v politickém okrese velkosevljušském.

140, 12. VI. 1928; 8, VI.

odpov. 182, 14. II. 1929; 6, VII.

aby byl vojenské služby zproštěn syn Ludvíka Kooše, obyvatele tiačevského.

141, 13. VI. 1928; 3, VI.

odpov. 157, 6. IX. 1928; 5, VI.

o výplatě nedoplatků důchodu předků Ivanu Melekovi a Julianě Horničarové z Tiačeva.

151, 10. VII. 1928; 5, VI.

odpov. 182, 14. II. 1929; 6, VII.

aby byl přiznán důchod Marii Dohaničové ze Zolotareva po zemřelém jejím manželi.

151, 10. VII. 1928; 5, VI.

odpov. 182, 14. II. 1929; 6, VII.

o obeslání k lékařské prohlídce Petra Bony z Horinčova, aby my byl vyměřen invalidní důchod.

151, 10. VII. 1928; 5, VI.

odpov. 182, 14. II. 1929; 6, VII.

o udělení důchodu předků Ivanovi a Evě Halajovým z obce Repenoje.

151, 10. VII. 1928; 5, VI.

odpov. 182, 14. II. 1929; 6, VII.

o výplatě nedoplatku důchodu předků Marii Slivkové z Tiačeva.

151, 10. VII. 1928; 5, VI.

odpov. 182, 14. II. 1929; 6, VII.

o zjištění procenta neschopnosti k práci Ivana Helbiče z Ričky.

151, 10. VII. 1928; 5, VI.

odpov. 182, 14. II. 1929; 7, VII.

o udělení důchodu předků Alexandru a Marii Ostrovkovým ze Strojné.

151, 10. VII. 1928; 5, VI.

odpov. 182, 14. II. 1929; 7, VII.

o zvýšení výslužného Vasilu Miškovi ze Strojné.

151, 10, VII. 1928; 5, VI.

o výplatě nedoplatků Julianě Barnové.

151, 10, VII. 1928; 5, VI.

odpov. 182, 14. II. 1929; 7, VII.

o padělání dobytčích pasů obecním písařem Kohoutem.

151, 10, VII. 1928; 5, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 7, VII.

o útoku četnického velitele na Jiřího Markoniče z Nižního Šardu.

151, 10, VII. 1928; 5, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 7, VII.

o propůjčení trafiky.

151, 10, VII. 1928; 5, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 8, VII.

o dani z automobilu.

151, 10, VII. 1928; 5, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 8, VII.

o náhradě Ivana Paraščince.

151, 10, VII. 1928; 5, VI.

o náhradě škod nevinně obviněnému Ivanu Selebenkovi z obce Njagovo.

151, 10, VII. 1928; 5, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 8, VII.

že pošta v Isce nepřesně doručuje časopis "Ruskij Věstnik".

151, 10, VII. 1928; 5, VI.

odpov. 182, 14. II. 1929; 6, VII.

o udělení výslužného Štěpánu Madarovi z Tiačeva místo odbytného.

151, 10, VII. 1928; 5, VI.

odpov. 182, 14. II. 1929; 6, VII.

o udělení důchodu předků Ivanovi Fizerovi a jeho manželce ze Strojny.

155, 14. VII. 1928; 4, VI.

odpov. 185, 28. II. 1929; 6, VII.

o udělení povolení pro prodej tabáku Michalu Landělovi ve Vel. Komjatech.

155, 14. VII. 1928; 4, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 8, VII.

že Rumuni ve Velké Tarně zabrali dvoujitrovou zahradu Alex. Bordakovi a jeho bratřím z Malé Tarny.

155, 14. VII. 1928; 4, VI.

odpov. 178, 18. XII. 1928; 3, VII.

o náhradě peněz, jež četníci odňali Ivanu Kozakovi a Vasilu Voropovi z Kaločavy v pol. okrese volovském.

157, 6. IX. 1928; 5, VI.

odpov. 182, 14. II. 1929; 7, VII.

aby Josefu Abkorovičovi, lesnímu hajnému z Vyškova, bylo uděleno výslužné podle nového pensijního zákona.

158, 7. IX. 1928; 3, VI.

o jazykovém zmatku ve školách na Podkarpatské Rusi.

158, 7. IX. 1928; 3, VI.

aby Ivanu Komárovi z Chustu byly vráceny dolary, jež mu bezprávně zabavil celní úřad v Novém Segedíně.

159, 13. IX. 1928; 4, VI.

odpov. 184, 26. II. 1929; 5, VII.

o přijetí Jiřího Ivegeše z Králova nad Tisou jako stálého železničního dělníka.

159, 13. IX. 1928; 4, VI.

odpov. 178, 18. XII. 1928; 4, VII.

aby finanční ředitelství v Chustu úřadovalo jak slovem tak písmem v ruském jazyce.

159, 13. IX. 1928; 48, VI.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 7, VIII.

o udělení důchodu předků Mitrovi Fičurjakovi ze Sojmů.

169, 24. X. 1928; 3, VII.

odpov. 187, 6. III. 1929; 37, VII.

o udělení důchodu předků Vasilovi Teterjovi a manželce z Drahova.

169, 24. X. 1928; 3, VII.

odpov. 187, 6. III. 1929; 37, VII.

o udělení odbytného válečné vdově Hafii Dančové roz. Baňasové ze Zolotareva.

169, 24. X. 1928; 3, VII.

odpov. 192, 20. III. 1929; 7, VIII.

o vyplacení nedoplatků důchodu předků Achenii Olašinové, roz. Lazurové, ženě Pavla z obce Ternova.

169, 24. X. 1928; 3, VII.

odpov. 192, 20. III. 1929; 7, VIII.

o udělení důchodu předků Hafii Kynasové, rozené Mocové z Repeného v politickém okrese volovském.

169, 24. X. 1928; 3, VII.

odpov. 192, 20. III. 1929; 7, VIII.

o dávce Vasila Terminka, syna Michalova z obce Vlahova.

169, 24. X. 1928; 3, VII.

odpov. 182, 14. II. 1929; 7, VII.

o zproštění Pavla Madara z obce Ternova z vojenské služby.

169, 24. X. 1928; 3, VII.

odpov. 187, 6. III. 1929; 37, VII.

aby Mikuláš Musťanovič z Majdanu byl zpět přijat do služby anebo aby mu bylo uděleno výslužné podle nového pensijního zákona.

172, 6. XI. 1928; 3, VII.

odpov. 198, 23. V. 1929; 5, VIII.

o neracionelním hospodaření některých osob s urbariálním majetkem obce Buštiny.

172, 6. XI. 1928; 3, VII.

aby Petr Lenděl z obce Solotviny byl zase přijat do služby.

176, 13. XII. 1928; 6, VII.

odpov. 198, 23. V. 1929; 5, VIII.

aby byl přijat do státní služby Vasil Skěčka z Chustu.

176, 13. XII. 1928; 6, VII.

odpov. 198, 23. V. 1929; 5, VIII.

aby Jiří Balej z obce Chustu byl zase přijat do služby.

176, 13. XII. 1928; 7, VII.

odpov. 182, 14. II. 1929; 6, VII.

aby Pavel Pasulko z Velké Kopaně byl přijat zpět do železniční služby.

176, 13. XII. 1928; 7, VII.

odpov. 182, 14. II. 1929; 6, VII.

aby byl zase přijat do železniční služby Mikuláš Andraščuk z obce Kvasy.

176, 13. XII. 1928; 7, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 6, VIII.

o udělení důchodu předků Iljaně Farkašové, vdově po Vasilu z Hrušova.

176, 13. XII. 1928; 7, VII.

odpov. 198, 23. V. 1929; 5, VIII.

o udělení odbytného předků vdově Dančové, roz. Baňasové, z obce Zolotareva.

176, 13. XII. 1928; 7, VII.

odpov. 192, 20. III. 1929; 7, VIII.

o udělení důchodu předků Michalu Berecovi, obyvateli obce Saldoboš.

176, 13. XII. 1928; 7, VII.

odpov. 187, 6. III. 1929; 37, VII.

aby Fedor Eržan z Chustu byl zproštěn vojenské služby.

176, 13. XII. 1928; 7, VII.

odpov. 185, 28. II. 1929; 6, VII.

o nezákonitém postupu četníků v obci Njagovo.

176, 13. XII. 1928; 7, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 6, VIII.

o udělení důchodu předků Hafii Macolové roz. Cirikové z obce Hrušova.

179, 19. XII. 1928; 2, VII.

odpov. 198, 23. V. 1929; 6, VIII.

o obeslání k lékařské prohlídce Michala Kričfalušiho z obce Čomaljeva.

179, 19. XII. 1928; 2, VII.

odpov. 195, 26. IV. 1929; 3, VIII.

o udělení důchodu předků Fedoru Čipešovi z Králova nad Tisou.

179, 19. XII. 1928; 2, VII.

odpov. 195, 26. IV. 1929; 3, VIII.

o udělení důchodu předků Julianě Eržanové, roz. Džumuratové z Chustu.

179, 19. XII. 1928; 2, VII.

odpov. 198, 23. V. 1929; 6, VIII.

že úřady na Podkarpatské Rusi ignorují ruský jazyk.

179, 19. XII. 1928; 2, VII.

odpov. 195, 26. IV. 1929; 3, VIII.

o nespravedlivém vyměření činžovní daně J. Pinkasovičovi z obce Čomaljevo.

179, 19. XII. 1928; 2, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 7, VIII.

o daňové otázce Michala Orsala, syna Michala z obce Čomaljevo.

180, 19. XII. 1928; 3, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 7, VIII.

o prominutí domov. daně z nových domů.

180, 19. XII. 1928; 3, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 7, VIII.

že Libu Volvovičovi z obce Čomaljevo byla nespravedlivě vyměřena daň.

180, 19. XII. 1928; 3, VII.

odpov. 209, 24. VI. 1929; 3, VIII.

o udělení důchodu předků Marii Melnikové, rozené Filipové z Hrušova.

180, 19. XII. 1928; 3, VII.

odpov. 195, 26. IV. 1929; 3, VIII.

aby Ivanově Kocanové, rozené Dovbanové z Horbky byly vráceny odňaté dobytčí pasy.

180, 19. XII. 1928; 3, VII.

odpov. 203, 11. VI. 1929; 4, VIII.

o nezákonitém postupu okresního úřadu v Sevljuši při ohlašování veř. schůzí.

183, 15. II. 1929; 51, VII.

odpov. 197, 3. V. 1929; 4, VIII.

aby invalida Vasil Svitlík z Novoselice byl pozván k nové lékařské prohlídce.

185, 28. II. 1929; 5, VII.

odpov. 198, 23. V. 1929; 6, VIII.

že okresní nemocenská pojišťovna v Chustu nespravedlivě žádá pojistné poplatky od vdovy po Ivanu Pálovi z obce Tekeházy.

185, 28. II. 1929; 5, VII.

aby invalida Vasil Ogar z Velkých Komjat byl pozván k lékařské prohlídce.

185, 28. II. 1929; 5, VII.

odpov. 198, 23. V. 1929; 6, VIII.

o udělení invalidní podpory Ivanu Šimončincovi ze Strojné.

185, 28. II. 1929; 5, VII.

odpov. 200, 4. VI. 1929; 4, VIII.

o udělení důchodu předků Iljaně Melníkové, roz. Gundové z obce Hrušova.

185, 28. II. 1929; 5, VII.

odpov. 198, 23. V. 1929; 6, VIII.

aby invalida Vasil Gubera Jurův z Dubového byl pozván k nové lékařské prohlídce.

185, 28. II. 1929; 6, VII.

odpov. 198, 23. V. 1929; 6, VIII.

o výplatě nedoplatků invalidu Michalu Štenovi z Ternova.

185, 28. II. 1929; 6, VII.

odpov. 198, 23. V. 1929; 6, VIII.

že okresní nemocenská pojišťovna v Chustu nespravedlivě žádá pojistné nedoplatky od Ivana Talabirčuka z Králova nad Tisou.

185, 28. II. 1929; 6, VII.

o přijetí Michala Bodnara z Velké Kopani jako poštovního úředníka.

185, 28. II. 1929; 6, VII.

odpov. 198, 23. V. 1929; 5, VIII.

že četníci odňali dolary Marii Borové, ženě Michala z Velké Kopani.

185, 28. II. 1929; 6, VII.

odpov. 207, 18. VI. 1929; 4, VIII.

o udělení důchodu předků Ileně Durundové, rozené Bereznikové, z Dubového v pol. okrese tiačevském.

192, 20. III. 1929; 6, VIII.

odpov. 198, 23. V. 1929; 6, VIII.

o udělení důchodu předků Oleně Stremturové, roz. Mezejové, z Dubového v pol. okrese tiačevském.

192, 20. III. 1929; 6, VIII.

odpov. 198, 23. V. 1929; 6, VIII.

o udělení důchodu předků po zemřelých synech Mikuláši Kreculovi, dělníku z Ternova.

192, 20. III. 1929; 6, VIII.

o zproštění vojenské služby Vasila Palěnčaka z obce Hyža v okrese velkosevljušském.

192, 20. III. 1929; 60, VIII.

o udělení důchodu předků Julianě Erfanové, roz. Džumuratové z Chustu.

192, 20. III. 1929; 60, VIII.

odpov. 198, 23. V. 1929; 6, VIII.

o řádném placení za dodávky mléka do nemocnice obce Velký Sevljuš.

196, 2. V. 1929; 5, VIII.

o zaplacení pozemků vyvlastněných zemědělcům obce Verjače a Králova nad Tisou pro stavbu železniční trati.

196, 2. V. 1929; 5, VIII.

o daních Ivana Kobala, zemědělce z Čepy.

196, 2. V. 1929; 5, VIII.

o zrušení urbariální samosprávy v Kričově.

198, 23. V. 1929; 4, VIII.

aby Fedoru Kurťakovi, rolníku z Chustu, byly nahrazeny škody, způsobené Rumuny.

198, 23. V. 1929; 4, VIII.

o nespravedlivém provedení pozemkové reformy v obci Ize v politickém okrese chustském.

198, 23. V. 1929; 4, VIII.

že detektivové státní policie v Berehově odňali jmenovaným zemědělcům rak.-uherské peníze.

198, 23. V. 1929; 4, VIII.

že komisař ministerstva financí Sláma odňal falešných 100 dolarů pokladníku Zikmundovi Nadidojovi ve Velké Sevljuši.

198, 23. V. 1929; 4, VIII.

o daních Jos. Kurťaka z Chustu.

198, 23. V. 1929; 4, VIII.

aby Michal Papp z Králova nad Tisou byl znovu přijat do železniční služby.

198, 23. V. 1929; 4, VIII.

o nespravedlivém propuštění ze služby Ivana Dejáka, tesaře v Buštině.

198, 23. V. 1929; 4, VIII.

o prodeji pastviska obce Velké Kopani v pol. okrese velkosevljušském.

198, 23. V. 1929; 4, VIII.

o neracionelním hospodaření s urbariálním majetkem obce Buštiny.

198, 23. V. 1929; 4, VIII.

o válečném sirotčím důchodu Běle Mühlbauerové z Chustu.

198, 23. V. 1929; 4, VIII.

odpov. 207, 18. VI. 1929; 4, VIII.

o přijetí do poštovní služby Vasila Kadára z Chustu.

198, 23. V. 1929; 4, VIII.

o udělení důchodu předků v plné částce Iljaně Bakočové, roz. Stojkové, z Ugli, v pol. okrese tiačevském.

206, 14. VI. 1929; 5, VIII.

o vyplacení důchodu předků Anně Andrušové, rozené Astalošové, z Ugli, v pol. okrese tiačevském.

206, 14. VI. 1929; 5, VIII.

o udělení důchodu předků Anně Holubkové, roz. Negre, z obce Ugli, v politickém okrese tiačevském.

206, 14. VI. 1929; 5, VIII.

o udělení důchodu předků Marii Roškové, roz. Štecové, z Ugli, v politickém okrese tiačevském.

206, 14. VI. 1929; 5, VIII.

aby Ilajana Leškova, rozená Petričková, z Ugli, byla obeslána k nové lékařské prohlídce.

206, 14. VI. 1929; 5, VIII.

že vory plavené na řece Talabor zničily pozemky ležící na březích této řeky, hlavně v obcích Čomaljevo a Kričovo.

206, 14. VI. 1929; 5, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

soud. stol. v Beregsásu (přečin podle § 14, č. 2 a 3 zákona na ochranu ze dne 19. III. 1923, č. 50 Sb. z., spáchaný výroky na schůzi 30. VIII. 1925 ve Vel. Rakovci a Vlahové)

7, 16. II. 1926; 270, I.

zpr. t. 137; zprav. dr Ravasz;

nevydán 21, 18. V. 1926; 1239, II.

okr. s. v Chustu (přestupek podle § 41 zák. čl. XL z r. 1879 oproti Vasilu Krivuljakovi spáchaný 15. VIII. 1925 v Chustu)

7, 16. II. 1926; 270, I.

zpr. t. 169; zprav. V. Košek;

vydán: 24, 27. V. 1926; 1282-3, II.

soud. stol. v Beregsásu (přečin podle § 15, č. 2 a přečin podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky ze dne 19. III. 1923, č. 50 Sb. z., jichž se dopustil výroky na schůzích dne 13. IX. 1925 ve Velkých Komjatoch a v Onyku)

43, 15. X. 1926; 44, III.

žád. odvolána 102, 25. X. 1927; 21, V.

soud. stol. v Chustu (dvojnásobný přečin utrhání na cti podle § 1, § 3, č. 1 a 2 a podle § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914 a dvojnásobný přečin urážky na cti podle § 2, § 4, odst. II téhož zákona).

63, 15. III. 1927; 15, IV.

zpr. t. 1355; zprav. V. Votruba;

vydán: 146, 222. VI. 1928; 18-19, VI.

soud. stol. v Berehově (přečiny podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky, § 1, § 3, odst. II, č. 1, 2 a § 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914, přestupek podle § 46 zák. čl. XL z r. 1879 a přestupek podle § 15, č. 4 zákona na ochranu republiky).

116, 13. XII. 1927; 7, V.

zpr. t. 1927; zprav. J. Tůma;

vydán: 193, 21. III. 1929; 8-9, VIII.

soud. stol. v Chustu (přečin podle § 14, č. 5 zákona na ochranu republiky).

123, 21. I. 1928; 4, V.

zpr. t. 2070; zprav. J. Tůma; nevydán

203, 11. VI. 1929; 18, VIII.

okres. s. v Chustu (přečin podle §§ 301 a 302 tr. z.).

133, 13. III. 1928; 10, VI.

okres. s. ve Vel. Sevljuši (přečin utrhání na cti podle § 1 zák. čl. XLI z r. 1914).

140, 12. VI. 1928; 18, VI.

soud. stol. v Berehově (přečin podle § 2, § 4, odst. 2 a § 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914, přestupek podle hlavy C, č. 1 a 2 nařízení býv. uh. min. vnitra č. 7430 z 30. IX. 1913 a přestupek podle § 15, č. 4 zákona na ochranu republiky).

140, 12. VI. 1928; 18, VI.

Volán k pořádku:

3, 18. XII. 1925; 68, I.

12, 4. III. 1926; 541, I.

15, 16. III. 1926; 864, 865, 867, 884, I.ISP (příhlásit)