Ivan Kurťak

Narozen: v roce 1888
Zemřel: v roce 1933

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KURTJAK Ivan

XXIII. voleb. kraj

mk

Osvědč. posl. vydáno 254, 3. IV. 1924; 252. IX.

Volba verifikována dne 19. XII. 1924.

320, 29. I. 1925; 1066. X.

Slib vykonal 258, 8. IV. 1924; 340. IX.

Řeč v rozpravě:

o zaopatřovacích požitcích a jednorázových výpomocích učitelstvu nestátních škol na Podkarpatské Rusi a Slovensku (zpr. t. 4734 a 4733).

279, 25. VI. 1924; 1079. IX. (malorus. 1109)

o konečné úpravě rakousko-uherských válečných půjček (zpr. t. 4825).

284, 11. IX. 1924; 1336. IX. (malorus. 1368)

o státnězaměstnaneckých předlohách (zpr. t. 5019, 5020, 5021 a 5022).

316, 18. XII. 1924; 954. X. (malorusky 977)

o vlastní imunitní záležitosti (zpr. t. 5023).

352, 2. VII. 1925; 397. XI. (malorus. 404)

o prohlášení správce min. škol. dr. Markoviče ve věcech školských (naléh. interp. t. 5323, 5325 a 5327).

365, 29. IX. 1925; 702. XI. (malorus. 746)

Prohlášení:

učiněné jménem "Podkarpatoruského autonomního zemědělského svazu" o poměrech a požadavcích lidu na Podkarpatské Rusi u příležitosti projednávání zákona na úpravu promlčecí lhůty v imunitních záležitostech členů N. S. (zpr. t. 4546).

259, 9. IV. 1924; 449. IX. (malorus. 487)

jež podává jako zástupce strany "Podkarpatoruského autonomního zemědělského svazu", že se nezúčastní projednávání státního rozpočtu pro rok 1925 (zpr. t. 4930).

301, 19. XI. 1924; 354. X. (malorus. 383)

Interpelace:

o uskutečnění autonomie Podkarpatské Rusi,

t. 4886/I. 294, 30. X. 1924; 8. X.

Dotazy:

o československých občanech na rumunské hranici.

281, 4. IX. 1924; 1171. IX.

odpov. 283, 10. IX. 1924; 1268. IX.

o sirotcích, kteří za maďarské vlády patřili marmarošské a satmarské sirotčí sedrii.

281, 4. IX. 1924; 1171. IX.

odpov. 299, 17. XI. 1924; 239. X.

o obci Zaluž.

281, 4. IX. 1924; 1171. IX.

odpov. 299, 17. XI. 1924; 239. X.

o bývalém volovojském listonoši jménem Vasil Bobonič.

281, 4. IX. 1924; 1171. IX.

odpov. 283, 10. IX. 1924; 1268. IX.

že veljatynským rolníkům byla odebrána půda.

281, 4. IX. 1924; 1171. IX.

o škodách způsobených veljatynským obyvatelům.

281, 4. IX. 1924; 1171. IX.

odpov. 283, 10. IX. 1924; 1268. IX.

o úřednících přeložených do výslužby podle § 6 zák. č. 269 Sb. z. a n. z r. 1920.

281, 4. IX. 1924; 1173. IX.

odpov. 299, 17. XI. 1924; 239. X.

o Vasilovi Keverovi, církev. učiteli v. v.

308, 3. XII. 1924; 783. X.

odpov. 330, 16. III. 1925; 1324. X.

o živelních škodách způsobených v obci Rakašově (v župě marmarošské), dne 25. VIII. 1923.

308, 3. XII. 1924; 783. X.

odpov. 346, 9. VI. 1925; 277. XI.

o Marii Zichorové, bývalé poštmistrové v Seredném.

308, 3. XII. 1924; 783. X.

odpov. 324, 5. III. 1925; 1235. X.

o povolení na sklad prken, dřeva a šindelů v Hustě.

324, 5. III. 1925; 1234. X.

že Michal Miklošij nebyl přijat do služby.

324, 5. III. 1925; 1234. X.

odpov. 339, 1. IV. 1925; 19. XI.

že Štefán Semere byl dán na odpočinek.

324, 5. III. 1925; 1234. X.

odpov. 348, 23. VI. 1925; 296. XI.

že Ondřej Noď byl dán na odpočinek.

324, 5. III. 1925; 1234. X.

odpov. 348, 23. VI. 1925; 296. XI.

o přeložení na odpočinek Petra Roszpopa.

324, 5. III. 1925; 1234. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 112. XI.

o propuštění Vladimíra Nemeše.

324, 5. II. 1925; 1234. X.

odpov. 339, 1. IV. 1925; 19. XI.

o skladu dřeva Daniela Kahana v Hustě.

339, 1. IV. 1925; 19. XI.

o vyučovacím jazyku v řecko-katolické škole ve vsi Čemerném na Slovensku.

339, 1. IV. 1925; 19. XI.

odpov. 352, 2. VII. 1925; 386. XI.

o žádosti hustských zemědělců.

348, 23. VI. 1925; 296. XI.

všeobecně o dani.

351, I. VII. 1925; 357. XI.

o propuštění okresního podnáčelníka Pavla Grimma.

361, 18. IX. 1925; 559. XI.

o bývalém notáři Vasilu Dallošovi.

361, 18. IX. 1925; 559. XI.

o škodách způsobených povodní v obci Rakasovu.

361, 18. IX. 1925; 559. XI.

že Josef Citrovský nebyl přijat do služeb.

361, 18. IX. 1925; 559. XI.

odpov. 375, 13. X. 1925; 1447. XI.

že Fedor Milčevič, pomocník mistra v Rahově, byl dán do výslužby.

361, 18. IX. 1925; 559. XI.

že Ivan Zacharovič, smluvní dělník v Rahovu, byl dán do výslužby.

361, 18. IX. 1925; 559. XI.

jak rumunské pohraniční úřady násilně překážejí občanům Československé republiky, obyvatelům podkarpatoruských obcí: Ťačevo, Tekeháza, Černý-Ardov, Sasfalu, Čepa a j., v užívání jejich vlastního lesního a pozemkového vlastnictví, ležícího za rumunskými hranicemi.

369, 2. X. 1925; 989. XI.

o živelních škodách způsobených podkarpatoruským zemědělcům a o daňové otázce.

369, 2. X. 1925; 989. XI.

o školských věcech podkarpatorus. obcí.

369, 2. X. 1925; 989. XI.

Žádost ve věcech imunity:

soud. stol. v Beregsászu (přečin podle § 14, č. 2 zákona na ochranu republiky a přečin podle §§ 10, 24, č. 3 zák. čl. XIV z r. 1914, jichž se dopustil před volbami v okrese velkosevljušském rozšiřováním tiskopisů)

281, 4. IX. 1924; 1183. IX.

zpr. t. 4863; zprav. K. Moudrý;

nevydán 338, 31. III. 1925; 14. XI.

soud. stol. v Beregsászu (přečin podle § 14, č. 2 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výroky na veřejné schůzi dne 11. března 1924 v Kiralyhaze)

281, 4. IX. 1924; 1183. IX.

zpr. t. 4864; zprav. K. Moudrý;

nevydán 340, 1. IV. 1925; 53. XI.

soud. stol. v Hustu (přestupek podle § 4 zák. z 12. srpna 1921, č. 309 Sb. z. a n., a přečin urážky na cti podle § 2 zák. čl. XL z r. 1914, jichž se dopustil jednáním na schůzi spolku "Prosvita" dne 10. dubna 1924 v Hustu)

281, 4. IX. 1924; 1184. IX.

zpr. t. 4866; zprav. K. Moudrý;

nevydán 343, 22. V. 1925; 132. XI.

soud. stol. v Hustu (přečin utrhání na cti podle §§ 1 a 3, odst. 2 zák. čl. XLI z r. 1914 ca Václ. Balcar)

281, 4. IX. 1924; 1183. IX.

zpr. t. 4860; zprav. O. Hvizdák;

nevydán 337, 31. III. 1925; 9. XI.

soud. stol. v Užhorodě (přečin urážky a utrhání na cti podle §§ 1, 22, 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914 ca dr. Breščajko (uveřejněním článku v "Karpatoruském Věstníku" ze dne 9. srpna 1923)

294, 30. X. 1924; 31. X.

zpr. t. 4983; zprav. K. Moudrý;

vydán: 351, 1. VII. 1925; 374. XI.

soud. stol. v Beregsászu (přečin podle § 14, č. 3, přečin podle § 14, č. 5 a § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n. a přestupek podle § 46 zák. čl. LX z r. 1879, jichž se dopustil výroky na veřejné schůzi dne 18. května 1924 v Záluží)

303, 21. XI. 1924; 443. X.

zpr. t. 5023; zprav. V. Votruba;

vydán: 352, 2. VII. 1925; 396-9. XI.

soud. stol. v Beregsászu (přečin podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jehož se dopustil výroky dne 1. dubna 1925 ve V. Čongavě a ve V. Komjatech)

342, 22. V. 1925; 121. XI.

zpr. t. 5267; zprav. J. Valášek;

nevydán 377, 14. X. 1925; 1535-6. XI.

okres. s. v Hustu (přečin urážky na cti podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914 ca Ivan Mondič z Hustu)

344, 3. VI. 1925; 140. XI.

zpr. t. 5250; zprav. J. Konečný;

vydán: 372, 7. X. 1925; 1354-5. XI.

soud. stol. v Beregsászu (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 5, a přečin podle § 14, č. 2 zákona na ochranu republiky ze dne 19. března 1923, čís. 50 Sb. z. a n., spáchané výroky na schůzi dne 1. února 1925 ve Velkých Komjathách)

353, 8. VII. 1925; 411. XI.

zpr. t. 5396; zprav. K. Moudrý;

nevydán 378, 15. X. 1925; 1556-7. XI.

okres. s. v Hustu (přestupek podle § 41 zák. čl. XL z r. 1914 proti Krivuljakovi)

361, 18. IX. 1925; 568. XI.ISP (příhlásit)