JUDr. Robert Kubiš

Narozen: v roce 1889
Zemřel: v roce 1953

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KUBIŠ Robert, dr.

XVII. voleb. kraj

HL

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 12, I.

Byl členem výb. br. - doprav. - im. a ústav.-práv.

Návrhy:

na vrácení imun. věci t. 520 a 523, pokud se týče F. Zeminové, výboru im.

41, 25. VI. 1926; 2658, II.

Řeč v rozpravě:

o vojenských předlohách (t. 752, 893, 868, 890 a 894).

70, 29. III. 1927; 360, IV.

Interpelace:

aby úprava platů rozšířena byla i na referenty sirotčích úřadů I. stol., t. 285/I.

27, 8. VI. 1926; 1354, II.

odpov. t. 568/XVIII.

43, 15. X. 1926; 38, III.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Trenčíně (zločin podle § 176 tr. z. a přestupek podle § 4, č. 2, zák. č. 309/1921 Sb. z., jichž se dopustil výroky na schůzi dne 17. V. 1925 v Žilině)

7, 16. II. 1926; 267, I.

žád. odvolána 110, 30. XI. 1927; 4, V.

adv. komory v Turč. Sv. Martině za souhlas k disciplinárnímu stíhání (provinění kvalifikované podle § 68 a) a § 69 c) zák. čl. XXXIV z r. 1874)

19, 6. V. 1926; 1104, II.

zpr. t. 791; zprav. inž. Hrdina;

nevydán 98, 12. VII. 1927; 2513-4, IV.

adv. komory v Turč. Sv. Martině za souhlas s disciplinárním stíháním (provinění kvalifikované podle § 68 b) zák. čl. XXXIV z r. 1874)

27, 8. VI. 1926; 1355, II.

zpr. t. 792; zprav. inž. Hrdina;

nevydán 98, 12. VII. 1927; 2514, IV.

sedrie v Bratislavě (přečin pomluvy podle §§ 1, 3, odst. II, č. 1 a 2 a § 9, č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914)

61, 15. II. 1927; 1597, III.

žád. odvolána 120, 17. I. 1928; 12, V.

okr. s. v Čadci (přečin ublížení na cti podle §§ 2, 4, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914)

61, 15. II. 1927; 1598, III.

zpr. t. 1308; zprav. dr Halla;

vydán: 132, 10. II. 1928; 2, V.

okr. s. v Žilině (přestupek útisku podle § 4 zák. č. 309/1921 Sb. z.)

157, 6. IX. 1928; 11, VI.

Volán k pořádku:

3, 18. XII. 1925; 40, I.ISP (příhlásit)