JUDr. Robert Kubiš

Narozen: v roce 1889
Zemřel: v roce 1953

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KUBIŠ Robert, dr.

XVII. voleb. kraj

LS

Nastoupil za Kmeťko Karla, dr., jenž se vzdal mandátu.

Volba verifikována 139, 23. V. 1922; 410. V.

Slib vykonal 123, 20. I. 1922; 2243. IV.

Byl členem výb. bran. - imunit. - soc. pol. a ústav. práv.

Návrhy:

aby zpr. im. výb. t. 4708 (im. Fl. Tománka) byla vrácena výboru zpět k novému projednání.

328, 12. III. 1925; 1307. X.

Resoluce:

k stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300), týkající se memoranda sdružení slovenských odborových organ. z 9. IX. 1923.

235, 29. XI. 1923; 1068. VIII.

k osnově zák. o témž předmětu, týkající se směrnic při censurování novin.

236, 30. XI. 1923; 1159. VIII.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 4331 (im. dr. Jurigy).

240, 11. XII. 1923; 1313. VIII.

im. výb. zpr. t. 4332 (im. dr. Jurigy, A. Hlinky a Fl. Tománka).

240, 11. XII. 1923; 1314. VIII.

im. výb. zpr. t. 4356 (im. dr. Jurigy).

248, 18. III. 1924; 107. IX.

im. výb. zpr. t. 4491 (im. A. Hlinky).

255, 3. IV. 1924; 268. IX.

im. výb. zpr. t. 4492 (im. dr. Gažíka).

255, 3. IV. 1924; 268. IX.

im. výb. zpr. t. 4493 (im. A. Hlinky).

255, 3. IV. 1924; 269. IX.

im. výb. zpr. t. 4528 (im. A. Hlinky).

259, 9. IV. 1924; 465. IX.

im. výb. zpr. t. 4529 (im. Fl. Tománka a dr. Jurigy).

259, 9. IV. 1924; 465. IX.

im. výb. zpr. t. 4531 (im. Fl. Tománka).

259, 9. IV. 1924; 465. IX.

im. výb. zpr. t. 5432 (im. A. Hlinky).

259, 9. IV. 1924; 466. IX.

im. výb. zpr. t. 4530 (im. dr. Jurigy).

264, 16. IV. 1924; 706. IX.

im. výb. zpr. t. 4533 (im. A. Hlinky).

264, 16. IV. 1924; 706. IX.

im. výb. zpr. t. 4554 (im. Fl. Tománka a dr. Jurigy).

266, 27. V. 1924; 770. IX.

im. výb. zpr. t. 4555 (im. dr. Gažíka).

266, 27. V. 1924; 770. IX.

im. výb. zpr. t. 4556 (im. Fl. Tománka a dr. Jurigy).

266, 27. V. 1924; 771. IX.

im. výb. zpr. t. 4848 (im. Št. Onderčo).

328, 12. III. 1925; 1308. X.

im. výb. zpr. t. 5194 (im. J. Sopko).

351, 1. VII. 1925; 375. XI.

im. výb. zpr. t. 5123 (im. dr. Labaje).

355, 9. VII. 1925; 469. XI.

im. výb. zpr. t. 5125 (im. N. Sedorjaka).

358, 10. VII. 1925; 511. XI.

im. výb. zpr. t. 5266 (im. H. Tausika).

377, 14. X. 1925; 1527. XI.

im. výb. zpr. t. 5268 (im. I. Mondoka).

377, 14. X. 1925; 1527. XI.

Řeč v rozpravě:

o prozatímní úpravě zřízení obcí na Slovensku (zpr. t. 3735).

156, 26. VI. 1922; 1466. V.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hospod. a soc. pol.)

174, 28. XI. 1922; 1182. VI.

o zákonu o překládání státních zaměstnanců (zpr. t. 3934).

184, 19. a 20. XII. 1922; 1968. VI.

o vlastní imunitní záležitosti (zpr. t. 4108).

205, 27. IV. 1923; 275. VII.

o imunit. zálež. A. Hlinky (zpr. t. 4574); kritisuje praxi imunit. výb.

274, 17. VI. 1924; 978. IX.

o zpr. im. výb. t. 4708 (im. Fl. Tománka), v níž kritisuje imunitní praxi v posl. sněm.

328, 12. III. 1925; 1306. X.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. fin. a kult.).

369, 2. X. 1925; 1033. XI.

Interpelace:

o přibírání nových českých sil k poště,

t. 4636/IV. 273, 13. VI. 1924; 955. IX.

odpov. t. 4799/IV. 281, 4. IX. 1924; 1182. IX.

Žádost ve věcech imunity:

hlav. stát. zast. v Bratislavě (přečin podle § 1 zák. čl. XLI z r. 1914, kvalifikovaný podle § 3, bod 1. a 2., spáchaný tiskem v časopisu "Slovák")

133, 31. III. 1922; 147. V.

řízení zast. 199, 10. IV. 1923; 21. VII.

hlav. stát. zast. v Bratislavě (přečin po mluvy tiskem ca dr. Brežný)

198, 23. III. 1923; 10. VII.

zpr. t. 4108; zprav. J. Koudelka;

vydán: 205, 27. IV. 1923; 275-6. VII.

okr. s. v Žilině (urážka na cti podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914 ca dr. J. Brežný)

219, 30. X. 1923; 20. VIII.

zpr. t. 4737; zprav. dr. Mazanec;

vydán: 352, 2. VII. 1925; 394. XI.

sedrie v Trenčíně (podezřelý z přečinu násilí proti vrchnosti podle § 4, odst. II. zák. čl. XL z r. 1914 a přestupku podle § 46 zák. čl. XL z r. 1879).

228, 21. XI. 1923; 349. VIII.

zpr. t. 4775; zprav. V. Dyk;

vydán: 319, 19. XII. 1924; 1052-4. X.

sedrie v Báňské Bystřici (zločin násilí proti vrchnosti podle § 2, odst. II. zák. čl. XL z r. 1914 a kvalif. podle § 3, odst. II. téhož zákona)

247, 6. III. 1924; 73. IX.

zpr. t. 4742; zprav. dr. Mazanec;

nevydán 307, 27. XI. 1924; 776. X.

sedrie v Trenčíně (přečin utrhání na cti podle §§ 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914)

294, 30. X. 1924; 31. X.

zpr. t. 5000; zprav. O. Hvizdák;

nevydán 352, 2. VII. 1925; 394. XI.

okr. s. v Žilině (přečin urážky na cti podle § 2 zák. čl. XLI z r. 1914 ca dr. Josef Krupec),

348, 23. VI. 1925; 299. XI.

zpr. t. 5248; zprav. J. Mach;

nevydán 372, 7. X. 1925; 1356. XI.

sedrie v Trenčíně (zločin podle § 176 tr. z. a přestupek podle § 4, č. 2 zák. č. 308 Sb. z. a n., jichž se dopustil výkřiky na shromáždění dne 17. V. 1925 v Žilině)

367, 30. IX. 1925; 761. XI.

Volán k pořádku:

169, 17. XI. 1922; 618. VI.

174, 28. XI. 1922; 1190. VI.

280, 26. VI. 1924; 1129, 1130. IX.ISP (příhlásit)