Josef Knejzlík

Narozen: v roce 1878

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KNEJZLÍK Josef

XII. voleb. kraj

ČS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 4, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 11, I.

Byl členem výb. soc.-pol. a zeměd.

Návrhy:

na poskytnutí pomoci postiženým živelními pohromami v obcích: Bohuňovice, Starnov, Mor. Huzová, Trusovice, Mor. Loděnice a j., t. 369.

29, 10. VI. 1926; 1583, II.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku (t. 360).

30, 11. VI. 1926; 1667, II.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813) skup. hospod. a doprav., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

170, 25. X. 1928; 85, VII.

Interpelace:

naléhavá, o výměně 3% odškodňovacích dluhopisů, t. 1051.

98, 12. VII. 1927; 2503, IV.

odpov. t. 1151. 2517, IV.

naléhavá, o přepadání českých lidí v menšinách na severní Moravě, t. 1052.

99, 12. VII. 1927; 2588, IV.

odpov. t. 1170.

101, 14. VII. 1927; 2725, IV.

naléhavá, ve věci trvání okresních soudů a berních úřadů v níže uvedených městech, t. 1053.

99, 12. VII. 1927; 2588, IV.

odpov. t. 1173.

101, 14. VII. 1927; 2725, IV.

o zadání prodejny tabáku v Přerově a ve Velkém Týnci, t. 955/VIII.

75, 26. IV. 1927; 668, IV.

odpov. t. 1197/XXI.

102, 25. X. 1927; 14, V.

o povolování stavebních subvencí min. sociální péče v Praze, t. 955/IX.

75, 26. IV. 1927; 668, IV.

o přeložení české měšťanské školy z Úsova do Dubicka, t. 955/XII.

75, 26. IV. 1927; 668, IV.

odpov. t. 1197/V.

102, 25. X. 1927; 14, V.

o živelních pohromách na Moravě, t. 1122/II.

101, 14. VII. 1927; 2620, IV.

odpov. t. 1235/XX.

106, 25. XI. 1927; 77, V.

o porušení zákona ze dne 23. IV. 1925, č. 96 Sb. z., t. 1122/III.

101, 14. VII. 1927; 2620, IV.

odpov. t. 1221/I.

104, 23. XI. 1927; 11, V.

o porušení zákona č. 96 ze dne 23. IV. 1925, t. 1433/X.

128, 7. II. 1928; 7, V.

odpov. t. 1568/XVI.

141, 13. VI. 1928; 7, VI.

o utvoření kartelu továren papíru "Prodejna papíru v Praze", t. 1433/XIV.

128, 7. II. 1928; 7, V.

odpov. t. 1587/VII.

152, 11. VII. 1928; 26, VI.

o ustavení místního osvětového sboru v Přerově, t. 1471/III.

133, 13. III. 1928; 7, VI.

odpov. t. 1587/V.

152, 11. VII. 1928; 26, VI.

o převzetí lesních komplexů na lichtensteinském velkostatku v Zábřehu na Moravě, t. 1495/IX.

140, 12. VI. 1928; 12, VI.

odpov. t. 1689/XX.

157, 6. IX. 1928; 7, VI.

o jazykové schopnosti soudců v Unhošti, t. 1495/X.

140, 12. VI. 1928; 12, VI.

odpov. t. 1587/X.

152, 11. VII. 1928; 26, VI.

o nespravedlivém provedení systemisace zaměstnanců agrárních (zcelovacích) úřadů na Moravě, t. 1495/XI.

140, 12. VI. 1928; 12, VI.

o definitivním ustanovení pevného bodu pro stavbu přehrady na řece Březné u Hoštejna na sev. Moravě a o neodkladném zahájení řízení, aby se stavbou mohlo býti započato, t. 1495/XII.

140, 12. VI. 1928; 12, VI.

odpov. t. 1732/VII.

158, 7. IX. 1928; 4, VI.

o přeložení trestnice z Mírova do Illavy a Leopoldova, t. 1580/XII.

146, 22. VI. 1928; 3, VI.

o provokativním zájmu svršků a devastování soukromého majetku při soudní exekuci v Mor. Berouně, t. 1580/XIII.

146, 22. VI. 1928; 3, VI.

o subvencování Landwirtschaftliche Flachsverarbeitung v Mor. Berouně, t. 1580/XIV.

146, 22. VI. 1928; 4, VI.

odpov. t. 1892/XI.

176, 13. XII. 1928; 13, VII.

o stranickém jednání okresního soudce dr Fr. Mildnera ve Dvorcích na sev. Moravě, t. 1595/XVIII.

148, 26. VI. 1928; 5, VI.

o zřízení čekáren na zastávkách Bohutín a Komňatce, t. 1595/XX.

148, 26. VI. 1928; 5, VI.

odpov. t. 1957/II.

182, 14. II. 1929; 9, VII.

o nepřípustném a protizákonném jednání berní správy v Uh. Brodě, t. 1615/VII.

151, 10. VII. 1928; 7, VI.

odpov. t. 1978/XX.

182, 14. II. 1929; 68, VII.

o dobudování železniční tratě ze Šilperka do Zábřeha, t. 1615/X.

151, 10. VII. 1928; 7, VI.

odpov. t. 1887/XXIV.

176, 13. XII. 1928; 13, VII.

o vymáhání paušálních poplatků ze služebních požitků starostů a obecních radních na okresu přerovském okr. finančním ředitelstvím v Uherském Hradišti, t. 1623/XIV.

151, 10. VII. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1887/I.

176, 13. XII. 1928; 12, VII.

o vysílání komisí ke zjištění nevhodného umístění českých občanských škol menšinových na sev. Moravě, t. 1767/XI.

163, 20. IX. 1928; 94, VI.

o přeřazení městečka Kvasic do skupiny C pro výměru činovného, t. 1847/XII.

173, 7. XI. 1928; 113, VII.

odpov. t. 2123/XXV.

194, 25. IV. 1929; 10, VIII.

o trestním stíhání členů výboru Národní Jednoty v Lipníku n. Beč., t. 1863/XV.

176, 13. XII. 1928; 11, VII.

odpov. t. 2193/VII.

196, 2. V. 1929; 6, VIII.

o odškodňování pasekářů za škody způsobené zvěří na velkostatku Seilerna, t. 2111/IV.

192, 20. III. 1929; 8, VIII.

odpov. t. 2255/XXVI.

200, 4. VI. 1929; 6, VIII.

o nepřístojném jednání ředitele věznice krajského soudu v Olomouci Františka Dýmy, t. 2111/VII.

192, 20. III. 1929; 8, VIII.

odpov. t. 2193/V.

196, 2. V. 1929; 6, VIII.

o pronásledování poplatníka Antonína Hýbla v Jedlí u Šilperka finančními úřady, t. 2111/X.

192, 20. III. 1929; 8, VIII.

odpov. t. 2255/XXV.

200, 4. VI. 1929; 6, VIII.

o daňových odpisech Václavu Svobodovi ve Lhotě u Nákla, okres Litovel, t. 2122/XIV.

194, 25. IV. 1929; 8, VIII.

o přeřazení města Šilperku do skupiny C činovného, t. 2122/XVI.

194, 25. IV. 1929; 9, VIII.

o používání vězňů k zemědělským pracím na zbytkovém statku Vl. Nedoluhy v Mladějovicích u Šternberka, t. 2122/XVII.

194, 25. IV. 1929; 9, VIII.

o pomoci maloškolkařům, kteří letošní krutou zimou utrpěli katastrofální škody, t. 2206/I.

198, 23. V. 1929; 9, VIII.

o postavení obytných domů pro železniční zaměstnance v Přerově, t. 2206/VII.

198, 23. V. 1929; 9, VIII.

o liknavém vyřizování trestních případů u státního zastupitelství v Košicích, t. 2254/XVI.

200, 4. VI. 1929; 5, VIII.

o záborovém velkostatku Gejzy Andrássyho v obcích na východním Slovensku, t. 2278/I.

203, 11. VI. 1929; 5, VIII.

Dotazy:

o obsazení místa přednosty okr. správy politické v Berouně na sever. Moravě.

11, 25. II. 1926; 473, I.

o rozdělování vánočních remunerací úřednictvu zemskou správou politickou v Brně před volbami.

11, 25. II. 1926; 473, I.

o zabavení 900.000 Kč židovskému podloudníku Jul. Friedovi, jež měly býti vyvezeny z naší republiky.

11, 25. II. 1926; 473, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1095, II.

o nepřístojném chování správce okresní správy politické ve Šternberku na Moravě dr Dostála.

11, 25. II. 1926; 473, I.

o poměrech na moravském vojenském léčebném ústavě pro plicní choroby ve Šternberku.

11, 25. II. 1926; 473, I.

odpov. 43, 15. X. 1926; 31, III.

o nesprávných manipulacích starosty obce Pivonína při vymáhání státní podpory z titulu nezaměstnanosti.

11, 25. II. 1926; 473, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1095, II.

o zakoupení škol. budovy pro státní menšinovou školu v Dol. Lipové.

13, 11. III. 1926; 598, I.

odpov. 43, 15. X. 1926; 30, III.

o vypsání konkursu na místo definitivního učitele na státním gymnasiu v Praze v Resslově ulici.

13, 11. III. 1926; 598, I.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1095, II.

o důtce učitelskému spolku "Komenský" a odbočce Říšského svazu profesorů v Kroměříži pro účast na veřejném shromáždění dne 22. II. 1925 v Kroměříži.

15, 16. III. 1926; 854, I.

o snížení dovozného po dráze pro kolonisty na Slovensku.

19, 6. V. 1926; 1093, II.

odpov. 19, 6. V. 1926; 1095, II.

o podpoře okresní sociální péče o mládež v Konici na Moravě.

19, 6. V. 1926; 1093, II.

odpov. 23, 26. V. 1926; 1253, II.

o zřízení průmyslového státního podniku na Šilpersku, sever. Morava.

20, 7. V. 1926; 1159, II.

odpov. 63, 15. III. 1927; 9, IV.

o sestátnění lesů, patřících řádu německých rytířů na severní Moravě a ve Slezsku.

20, 7. V. 1926; 1159, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 30, III.

o regulaci potoka Bystřičky v povodí městyse Dřevohostic na Moravě.

20, 7. V. 1926; 1159, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 30, III.

o zakázaném přístupu do státního parku "Obůrka" v Jemnici na Moravě.

20, 7. V. 1926; 1159, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 30, III.

ve věci sestátnění městského koedukačního učitelského ústavu v Olomouci.

20, 7. V. 1926; 1159, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 31, III.

o nepřístojnostech, páchaných vrchním ředitelem věznice krajského soudu v Olomouci Františkem Dýmou.

23, 26. V. 1926; 1252, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 30, III.

o nesprávném vyplácení pense četnickému závodčímu v. v. Janu Spáčilovi v Olomouci, na Letné.

23, 26. V. 1926; 1252, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 32, III.

o mimořádném příspěvku k exkursnímu fondu státní odborné školy mlynářské v Břeclavě.

23, 26. V. 1926; 1252, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 29, III.

o obsazení revírního úřadu v Mlýnickém Dvoře na sever. Moravě.

23, 26. V. 1926; 1252, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 30, III.

o poskytnutí stavební podpory statkáři Janu Šimoníkovi z Přerova.

23, 26. V. 1926; 1252, II.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1590, III.

o bezodkladném zahájení stavby státní obecné školy v Mladějovicích u Šternberka.

23, 26. V. 1926; 1252, II.

odpov. 63, 15. III. 1927; 9, IV.

o přeložení finanční stráže pohraniční z Ostružné a Velkého Vrbna do Kolštejna na severní Moravě.

26, 1. VI. 1926; 1326, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 32, III.

o německém lesním personálu na státních statcích býv. knížete Lichtensteina na severní Moravě.

26, 1. VI. 1926; 1326, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 30, III.

o německém personálu v Kolštejně na severní Moravě.

26, 1. VI. 1926; 1326, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 30, III.

o znovuzbudování a převzetí do státních služeb zámku Lichtenšteinského v Kolštejně, severní Morava.

26, 1. VI. 1926; 1326, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 30, III.

o zneužití úřední moci rotmistrem Klečkou v Olomouci.

29, 10. VI. 1926; 1521, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 31, III.

o zneužití úřední moci stavebním úřadem v Přerově a o nezákonném jednání Jana Šimoníka v Přerově.

29, 10. VI. 1926; 1521, II.

odpov. 61, 15. II. 1927; 1591, III.

ve věci poskytnutí denaturovaného nezdaněného cukru pro nouzové krmení včel.

30, 11. VI. 1926; 1615, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 32, III.

o znovupřijetí provinivšího se poštovního oficiála Kuchynky u poštovního úřadu v Přerově 2.

30, 11. VI. 1926; 1615, II.

odpov. 43, 15. X. 1926; 29, III.

ve věci postavení nové školní budovy občanské školy menšinové v Úsově na severní Moravě.

50, 22. XI. 1926; 433, III.

o sestátnění lichtenšteinských lesů v okresu šilperském.

65, 17. III. 1927; 134, IV.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1575, IV.

o rušení vojenských kantin v kasárnách a přeměně jich na vojenské prodejny (zátiší).

65, 17. III. 1927; 134, IV.

odpov. 84, 9. VI. 1927; 1575, IV.

o stavbě státní školy ve Slavoníně u Olomouce.

66, 22. III. 1927; 188, IV.

odpov. 102, 25. X. 1927; 11, V.

o jazykových poměrech na berním úřadě v Moravském Berouně.

116, 13. XII. 1927; 5, V.

odpov. 128, 7. II. 1928; 6, V.

o pozemkové reformě na velkostatku kojetínském.

125, 26. I. 1928; 3, V.

odpov. 151, 10. VII. 1928; 6, VI.

o bytových poměrech státních zaměstnanců v Javorníku na sev. Moravě.

140, 12. VI. 1928; 6, VI.

o výměně válečných půjček.

140, 12. VI. 1928; 6, VI.

odpov. 186, 1. III. 1929; 41, VII.

o neudržitelných poměrech školních v Jestřebí u Zábřeha na severní Moravě.

140, 12. VI. 1928; 6, VI.

odpov. 176, 13. XII. 1928; 8, VII.

o zakoupení domu v Javorníku k účelům školským.

140, 12. VI. 1928; 8, VI.

o zakoupení domu p. Lehnerta v Šumperku, Schillerova třída č. 5 pro účely hlavní pošty v Šumperku.

155, 14. VII. 1928; 4, VI.

odpov. 157, 6. IX. 1928; 5, VI.

o zadávání vojenských dodávek.

165, 18. X. 1928; 5, VII.

odpov. 191, 13. III. 1929; 4, VII.

o jazykových poměrech panství hanušovického a rudského na sever. Moravě.

165, 18. X. 1928; 5, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 6, VIII.

o používání novinářských známek.

172, 6. XI. 1928; 3, VII.

odpov. 186, 1. III. 1929; 41, VII.

o mravním ocenění služeb traťmistra Karla Vykoupila, prokázaných Československé republice při bolševickém vpádu na Slovensko.

172, 6. XI. 1928; 3, VII.

odpov. 186, 1. III. 1929; 41, VII.

o jmenování správní komise pro okres. nemoc. pojišťovnu v Šumperku.

196, 2. V. 1929; 4, VIII.

Žádost ve věcech imunity:

zem. trest. s. v Praze (zločiny, pokud se týče přestupky podle § 10, č. 1 a § 15, č. 3 zákona na ochranu republiky a zločin podle §§ 152 a 155 a) tr. zák.)

38, 23. VI. 1929; 2519, II.

zpr. t. 520 a 523; zprav. dr Halla;

vydán: 41, 25. VI. 1926; 2659, II.ISP (příhlásit)