JUDr. Otakar Klapka

Narozen: v roce 1891
Zemřel: v roce 1941

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KLAPKA Otakar, dr.

IB voleb. kraj

ČS

Nastoupil za Stříbrného Jiřího, jenž byl zbaven mandátu.

Volba verifikována 176, 13. XII. 1928; 4, VII.

Slib vykonal 140, 12. VI. 1928; 4, VI.

Byl členem výb. ústav.-práv.

Návrhy:

o okamžitém zákroku a pomoci úřadů obcím postiženým pohromou na okrese říčanském a černokosteleckém, t. 1654.

151, 10. VII. 1928; 9, VI.

na doplnění § 21 zákona ze dne 12. VIII. 1921, č. 329 Sb. z., o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním, t. 1705.

154, 13. VII. 1928; 5, VI.

na doplnění ustanovení § 72 zákona ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních, t. 1827.

167, 22. X. 1928; 4, VII.

na vydání zákona, kterým se upravují dávkové povinnosti, plynoucí z patronátu neb jiného obdobného závazku obecního, t. 1971.

182, 14. II. 1929; 10, VII.

na změnu řádu volení v obcích, t. 2022.

184, 26. II. 1929; 6, VII.

na okamžitý zákrok a pomoc úřadů obcím, postiženým živelní pohromou na okresu Kameníce n. Lípou, t. 2309.

203, 11. VI. 1929; 6, VIII.

1 pozměňov. a 3 event. návrhy k osnově zákona, kterým se mění hlava II., odst. 1 zákona ze 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644) k § 1.

150, 28. VI. 1928; 55-6, VI.

pozměňov. návrh k osnově finančního zák. pro r. 1929 (t. 1813) k čl. XXI.

171, 26. X. 1928; 82, VII.

6 pozměňov. a event. návrhů k osnově zákona o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva (t. 1700) k čl. I, II a IV.

199, 24. V. 1929; 14-15, VIII.

Resoluce:

20 resol. k osnově finančního zákona pro r. 1929 (t. 1813)

171, 26. X. 1928; 118-123, VII.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se mění hlava II., odst. 1. zákona ze dne 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644).

149, 27. VI. 1928; 10, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813), o prohlášení ministra financí dr Engliše ze dne 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

166, 19. X. 1928; 35, VII.

o prohlášení předs. vlády Fr. Udržala o programu vlády a o státním závěrečném účtu RČS za rok 1927 (t. 1998).

182, 14. II. 1929; 59, VII.

Interpelace:

naléhavá, o systemisaci zemských úředníků v Čechách, t. 1834.

180, 19. XII. 1928; 3, VII.

odpov. t. 1950.

181, 20. XII. 1928; 6, VII.

naléhavá, o jmenování členů zemských a okres. zastupitelstev, t. 1962.

185, 28. II. 1929; 75, VII.

odpov. t. 2002.

186, 1. III. 1929; 42, VII.

naléhavá, o obvodech a sídlech okresních úřadů, t. 1963.

185, 28. II. 1929; 75, VII.

odpov. t. 2003.

186, 1. III. 1929; 42, VII.

naléhavá, o jazykových předpisech pro zemská a okresní zastupitelstva a výbory, t. 2010.

192, 20. III. 1929; 61, VIII.

odpov. t. 2093.

193, 21. III. 1929; 4, VIII.

naléhavá, o jmenování členů okresních zastupitelstev, t. 2011.

192, 20. III. 1929; 61, VIII.

odpov. t. 2094.

193, 21. III. 1929; 4, VIII.

naléhavá, o zárukách a příspěvcích, povolených dle zákonů o finanční podpoře stavebního ruchu, t. 2275.

211, 25. VI. 1929; 53, VIII.

odpov. t. 2395.

212, 26. VI. 1929; 4, VIII.

o přeřazení města Říčan do skupiny B činovného podle § 12, odst. 7 zákona ze dne 24. VI. 1926, č. 103 Sb. z., t. 1623/XV.

151, 10. VII. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1999/XIV.

185, 28. II. 1929; 76, VII.

o pomoci postiženým živelními pohromami v okresu říčanském, t. 1652/IX.

155, 14. VII. 1928; 5, VI.

odpov. t. 1957/XVIII.

182, 14. II. 1929; 9, VII.

o náhradě za vybírání daně z masa obcím, t. 1847/I.

173, 7. XI. 1928; 113, VII.

odpov. t. 2033/XIII.

187, 6. III. 1929; 6, VII.

o zdražení mléka a másla, t. 1964/I.

182, 14. II. 1929; 8, VII.

odpov. t. 2178/IX.

194, 25. IV. 1929; 13, VIII.

o jednacích řádech pro zemská a okresní zastupitelstva a výbory, t. 1964/II.

182, 14. II. 1929; 8, VII.

odpov. t. 2178/XII.

194, 25. IV. 1929; 13, VIII.

ve věci cukru, t. 1964/XIX.

182, 14. II. 1929; 8, VII.

o vyměřování a vymáhání daní, t. 1964/XX.

182, 14. II. 1929; 8, VII.

odpov. t. 2193/IX.

196, 2. V. 1929; 6, VIII.

o poukazu 22 milionů Kč ostřihomskému arcibiskupovi, t. 1993/XXVI.

184, 26, II. 1929; 6, VII.

odpov. t. 2201/X.

198, 23. V. 1929; 10, VIII.

o nedostatečném personálním obsazení okresních soudů, t. 1993/XXX.

184, 26, II. 1929; 6, VII.

odpov. t. 2193/XVI.

196, 2. V. 1929; 6, VIII.

o vyměřování přímých daní, t. 1993/XXXI.

184, 26. II. 1929; 6, VII.

odpov. t. 2193/XV.

196, 2. V. 1929; 6, VIII.

o dovolené veřejným zaměstnancům, kteří jsou členy obecních zastupitelstev, t. 1993/XXXII.

184, 26, II. 1929; 6, VII.

odpov. t. 2201/XI.

198, 23. V. 1929; 10, VIII.

o prodeji domu čp. 856 v Praze, Na Příkopě, ministerstvem školství a národní osvěty, t. 2025/II.

187, 6. III. 1929; 7, VII.

odpov. t. 2178/XX.

194, 25. IV. 1929; 13, VIII.

o omezování práv členů okresních výborů a zastupitelstev, t. 2122/XVIII.

194, 25. IV. 1929; 9, VIII.

odpov. t. 2277/XVII.

207, 18. VI. 1929; 5, VIII.

ve věci zařazení obce Opařan do skupiny C činovného, t. 2181/IV.

198, 23. V. 1929; 8, VIII.

Dotazy:

o daňových slevách akciovému cukrovaru v Bohušovicích.

182, 14. II. 1929; 5, VII.

odpov. 194, 25. IV. 1929; 7, VIII.ISP (příhlásit)