JUDr. Otakar Klapka

Narozen: v roce 1891
Zemřel: v roce 1941

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

KLAPKA Otakar, Dr.

I. B voleb. kraj

ČNS-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 8.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. rozp., ústav.-práv., zahr. a zeměď.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrhy iniciativní:

aby byla poskytnuta vydatná pomoc osobám postiženým živelní pohromou, průtrží mračen, krupobitím a velkou vodou v okrese říčanském, t. 12.

4, 24. VI. 1935; 4.

na změnu zákona ze dne 14. IV. 1920, č. 262 Sb. z. a n. o dani z masa,

t. 448. 45, 14. V. 1936; 2.

na vydání zákona o Pomocném fondu dlužnickém,

t. 830. 86, 11. III. 1937; 4.

na vydání zákona, kterým se doplňuje zákon ze dne 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních,

t. 1240. 130, 22. II. 1938; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 542. 58, 26. VI. 1936; 51.

k t. 635. 61, 8. X. 1936; 31.

k t. 1264. 145, 5. IV. 1938; 27.

k t. 1320. 146, 7. IV. 1938; 34.

k t. 1432. 155, 19. XI. 1938; 8.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení předsedy vlády J. Malypetra z 18. VI. 1935 o programu vlády.

3, 19. VI. 1935; 35.

o zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních, (t. 542).

55, 22. VI. 1936; 13.

o zákonu, kterým se. mění finanční zákon na rok 1936 (t. 567).

59, 27. VI. 1936; 18.

o zákonu o nejvyšším správním soudě (t. 837).

89, 1. IV. 1937; 14.

o zákonech vztahujících se ke stát. rozpočtu pro rok 1938 (t. 1158, 1164, 1169, 1170, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1176, 1177, 1178).

125, 14. XII. 1937; 21.ISP (příhlásit)