ThDr. Ferdiš Juriga

Narozen: v roce 1874
Zemřel: v roce 1950

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JURIGA Ferdiš, dr.

XVI. voleb. kraj

HL, mk

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 11, I.

Byl členem výb. ústav.-práv.

Návrhy:

2 pozměň. návrhy k osnově zákona o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1159) k §§ 1 a 3.

97, 8. VII. 1927; 2476-7, IV.

Resoluce:

k osnově zákona, kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepní (t. 1110), stran živnosti cukrářské.

97, 8. VII. 1927; 2450, IV.

Řeč v rozpravě:

o návrhu oposice na vyslovení nedůvěry vládě (t. 128).

14, 12. III. 1926; 803, I.

o zákonu o organisaci politické správy a o zákonu o volbách zemských a okresních zastupitelstev (t. 1101 a 1102).

91, 28. VI. 1927; 1975, IV.

Věcná poznámka:

v níž ohlašuje podání návrhu na obžalobu ministerského předsedy dr Švehly a dr Franke oposicí; za rozpravy o vládním prohlášení min. předsedy dr Švehly z 18. XII. 1925.

6, 21. XII. 1925; 234, I.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Komárně (přečin podle § 14, č. 5, 3 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výroky na schůzi dne 12. VII. 1925 v Starém Tekově)

7, 16. II. 1926; 267, I.

zpr. t. 130; zprav. dr Daněk;

nevydán 16, 17. III. 1926; 1023-4, I.

sedrie v Košicích (přečin podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky spáchaný výroky dne 31. I. 1923 v Košicích)

7, 16. II. 1926; 268, I.

žád. odvolána 102, 25. X. 1927; 21, V.

následkem amnestie presidenta republiky z 2. VI. 1927 bezpředmětno.

127, 1. II. 1928; 23, V.

sedrie v Nitře (přečin výzvy k neplnění povinností a přestupek výzvy k hromadnému páchání přestupků podle § 15, č. 1 a 4 zákona na ochranu republiky, přečin urážky na cti podle §§ 2, 4, odst. II zák. čl. XLI z r. 1914, jichž se dopustil výroky na schůzi lidu dne 12. VIII. 1923 v Hlohovci)

7, 16. II. 1926; 269, I.

žád. odvolána 120, 17. I. 1928; 12, V.

sedrie v Bratislavě (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 3 a přečin urážky presidenta republiky podle § 11, č. 1 a 2 zákona na ochranu republiky ze dne 19. III. 1923, č. 50 Sb. z., spáchaný výroky na schůzi dne 23. VIII. 1925 v Modré)

7, 16. II. 1926; 271, I.

zpr. t. 134; zprav. dr Ravasz;

nevydán 21, 18. V. 1926; 1238-9, II.

sedrie v Bratislavě (I. přečin podle § 14, č. 3, přečin podle § 14, č. 4, přečin podle § 14, č. 3, přečin podle § 14, č. 1 zákona na ochranu republiky a přestupek podle § 46 zák. čl. XL z r. 1879, jichž se dopustil výroky na schůzi dne 27. IX. 1925 v Moravských Svätých Jánoch; II. přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výrokem na schůzi dne 20. IX. 1925 v Pezinku; III. přečin podle § 14, č. 1 a 3 zákona na ochranu republiky, přečin podle § 176 tr. zák. a § 15, č. 2 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil výroky na schůzi dne 8. XI. 1925 ve Velkých Levároch; IV. přečin podle § 14, č. 1 a 3, přečin podle § 14, č. 5, a přečin podle § 14, č. 3 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil výroky na schůzi dne 8. XI. 1925 v Gajaroch; V. přečin podle § 14, č. 3 a přečin podle § 14, č. 1 a 5 zákona na ochranu republiky, jichž se dopustil výroky na schůzi 8. XII. 1925 v Malackách)

19, 6. V. 1926; 1103, II.

žád. odvolána 120, 17. I. 1928; 12, V.

okr. s. v Trnavě (přečin pomluvy podle § 1 zák. čl. XLI z r. 1914)

171, 26. X. 1928; 143, VII.

kraj. s. v Bratislavě (přečin pomluvy tiskem podle §§ 1, 3, odst. II, č. 1 zák. čl. XLI z r. 1914)

198, 23. V. 1929; 12, VIII.

Volán k pořádku:

3, 18. XII. 1925; 35, I.

6, 21. XII. 1925; 191, 235, I.ISP (příhlásit)