ThDr. Ferdiš Juriga

Narozen: v roce 1874
Zemřel: v roce 1950

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

JURIGA Ferdiš, dr.

XVI. voleb. kraj

L LS

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. bran. - imunit. - rozp. - Stál. - stát. zříz. - ústav. práv. - zahran. a živnost.

Návrhy:

na změnu zákona ze dne 15. dubna 1919, č. 210 Sb. z. a n., o úpravě poměru družstev na Slovensku, t. 1807.

64, 15. III. 1921; 2730. II.

pozměňov. návrh k osnově zák. o dani z obratu a dani přepychové (zpr. t. 4371) k § 1.

245, 19. XII. 1923; 1628. VIII.

na odložení hlasování o odpovědi min. dr. Fajnora ohledně naléh. interp. dr. Jurigy t. 789, až po úředním vyšetření celé záležitosti.

54, 14. II. 1921; 2214. II.

Resoluce:

k osnově zák. o státním rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300), týkající se unifikace některých daní.

236, 30. XI. 1923; 1156. VIII.

Řeč v rozpravě:

o vládním prohlášení min. předsedy Vl. Tusara z 1. VI. 1920.

5, 10. VI. 1920; 175. I.

o stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hospod.)

30, 3. XII. 1920; 1169. II.

o naléh. interp. L. Surányiho (t. 607) o porušení práva asylu na území R. Č.

33, 15. XII. 1920; 1351. II.

o naléh. interp. dr. L. Labaje (t. 630) ohledně námestovské vraždy.

33, 15. XII. 1920; 1368. II.

o vlastní naléh. interp. t. 789, o nepořádcích v Ústřed. družstvu v Bratislavě.

54, 14. II. 1921; 2211. II.

o investiční půjčce dopravní (zpr. t. 1770).

64, 15. III. 1921; 2677. II.

o státním příspěvku k opravným pracím na morav. vodotocích, (zpr. t. 2225).

71, 12. VII. 1921; 377. III.

o přihlížení k potřebám válečných poškozenců při zadávání trafík, kantin a pod. (zpr. t. 2481).

84, 6. VIII. 1921; 1175. III.

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. fin.)

96, 22. XI. 1921; 760. IV.

o zřízení plodinové bursy v Bratislavě a o zákazu termínových obchodů s obilím na Slovensku a v Podkarp. Rusi (zpr. t. 3347).

122, 19. I. 1922; 2189. IV.

o dodatku ke stát. rozpočtu pro r. 1921 (zpr. t. 3373.)

124, 24. I. 1922; 2377. IV.

o úvěru k opatření výzbroje a různého vojenského materiálu (zpr. t. 3370).

127, 26. I. 1922; 2558. IV.

o zmocnění ministra financí k uzavírání výpůjček též v cizí měně (zpr. t. 3445).

131, 29. III. 1922; 42. V.

o částečném zrušení zák. čl. LXI. 11. z r. 1912 o výjimeč. opatřeních (zpr. t. 3463).

134, 4. IV. 1922; 210. V.

o naléh. interp. t. 3555, 3562, 3567, 3580, 3581, 3582, 3560, (stávka kovodělníků, hospodářská krise a zdražování).

142, 30. V. 1922; 678. V.

o rozšíření působnosti zemských úvěrních ústavů na Slovensko a Podkarpatskou Rus (zpr. t. 3715).

151, 22. VI. 1922; 1227. V.

o naléh. interp. A. Hlinky t. 3584 o demolování redakce a administrace "Slováka" a "Ľudových Novin".

151, 22. VI. 1922; 1241. V.

o vládních prohlášeních učiněných ve 159. schůzi dne 24. X. 1922 při nastoupení vlády Švehlovy a o naléhavých interp. t. 3809 a 3811 o hospodářské krisi.

162, 27. X. 1922; 313. VI.

o povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných a k čelení nezaměstnanosti vůbec (zpr. t. 3832).

167, 14. XI. 1922; 424. VI.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. polit.).

171, 22. XI. 1922; 795. VI.

o prodloužení působnosti některých právních předpisů v oboru dělnického pojištění (zpr. t. 3951).

184, 19. a 20. XII. 1922; 2000. VI.

o naléh. interp. ve věci hospodářské krise a nezaměstnanosti (t. 3977, 3989, 3992 a 3994).

192, 27. II. 1923; 2254. VI.

o prohlášení min. zahran. věcí dr. Beneše ze 219. schůze; připojuje jménem svého klubu prohlášení, jímž požaduje se autonomie Slovenska; též o vystěhovalectví.

222, 5. XI. 1923; 120. VIII.

o prohlášeních min. financí inž. Bečky (rozpočet na rok 1925) a min. zahraničí dr. Beneše (Protokol ženevský); připojuje protest jménem slovenské strany ľudové a nectění 30. října jako dne svátečního.

295, 30. X. 1924; 37. X.

o prohlášení min. J. Stříbrného ve věci drahoty (interp. t. 5041 a 5043) a o srážce demonstrantů s policií v Praze 10. II. 1925.

323, 12. II. 1925; 1190. X.

o vlastní imunitní záležitosti zpr. t. 4759.

355, 9. VII. 1925; 456. XI.

Věcná poznámka:

ve které se ohražuje proti udělení důtky a vysvětluje svůj výrok při řeči dr. Markoviče v 89. schůzi, za který mu byla důtka udělena.

89, 21. X. 1921; 207. IV.

Interpelace:

naléhavá, ohledně velkých nepořádků v Ústřed. družstva v Bratislavě,

t. 789. 22, 17. XI. 1920; 353. II.

odpov. t. 1225. 43, 18. I. 1921; 1723. II.

zodpověděna prohlášením min. pro Slovensko dr. Fajnora v debatě o ní.

54, 14. II. 1921; 2210. II.

v záležitosti zabavení časopisu "Slovák" pro báseň Borinovu "Babylon", uveřejněnou v čís. 193 dne 27. srpna 1922,

t. 3862/XVII. 180, 14. XII. 1922; 1595. VI.

odpov. t. 3975/VII. 191, 23. II. 1923; 2192. VI.

v záležitosti konfiskace "Slováka" ze dne 23. XI. 1923; č. 255,

t. 4354/VII. 245, 19. XII. 1923; 1659. VIII.

odpov. t. 4395/VI. 247, 6. III. 1924; 20. IX.

o zabavení 63. čísla "Slováka" ze dne 15. března 1924,

t. 4748/VIII. 281, 4. IX. 1924; 1178. IX.

odpov. t. 4808/IX. 286, 16. IX. 1924; 1490. IX.

Dotazy:

v záležitosti zabavení časopisu "Slovák" pro převzatý článek Štefana Radiče "Dnešná česká politika voči chorvatskému a slovenskému národu", uveřejněný ve 252. č. tohoto časopisu dne 4. listopadu 1922.

173, 24. XI. 1922; 1117. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2108. VI.

Žádost ve věcech imunity:

hlav. stát. zastup. v Bratislavě (přečin pomluvy spáchaný tiskem podle §§ 1 a 3, odst. 2, bod 1, zák. čl. LXI z r. 1914)

86, 18. X. 1921; 23. IV.

žád. obnovena 139, 23. V. 1922; 421. V.

zpr. t. 4507; zprav. dr. Mazanec;

nevydán 256, 4. IV. 1924; 287. IX.

hlav. stát. zastup. v Bratislavě (přečin pomluvy a urážky na cti podle §§ 1 a 2 s ohledem na § 3, bod 1 a 2 zák. čl. XLI z r. 1914, spáchaný obsahem článku v časopisu "Slovenské ľudové noviny" ca Ulehla)

91, 16. XI. 1921; 257. IV.

žád. obnovena 139, 23. V. 1922; 421. V.

řízení zast. 291, 24. IX. 1924; 2025. IX.

sedrie v Bratislavě (přečiny pobuřování podle § 172, odst. 1, 2, § 173 tr. z.)

139, 23. V. 1922; 420. V.

řízení zast. 219, 30. X. 1923; 22. VIII.

hlav. stát. zastup. v Bratislavě (přečin pobuřování podle II. odst. § 172 tr. z.)

159, 24. X. 1922; 8. VI.

zpr. t. 4536; zprav. dr. Kubiš;

nevydán 248, 18. III. 1924; 107. IX.

sedrie v Nitře (přečin podle § 172, odst. II. tr. z., spáchaný pronesenou řečí dne 10. července 1922 k shromáždění v Píšťanech)

175, 29. XI. 1922; 1302. VI.

zpr. t. 4556; zprav. dr. Kubiš;

nevydán 266, 27. V. 1924; 771. IX.

hlav. stát. zastup. v Bratislavě (přečin pobuřování podle § 172, odst. 1 a 2, tr. z., pronesenou řečí dne 25. V. 1922 na shromáždění v Prievidzi)

179, 12. XII. 1922; 1587. VI.

zpr. t. 4332; zprav. dr. Kubiš;

nevydán 240, 11. XII. 1923; 1313, 1314, VIII.

hlav. stát. zastup. v Bratislavě (přečin pomluvy (žaluje dr. Dérer a Srba)

185, 6. II. 1923; 2115. VI.

zpr. t. 4331; zprav. dr. Kubiš;

vydán: 240, 11. XII. 1923; 1313. VIII.

vrch. stát. zastup. v Košicích (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 3 zák. z 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., a ze skutkové podstaty přestupku podle § 46 čl. XL z r. 1879 ca adjunkt stát. drah Jaroslav Doubalík)

202, 19. IV. 1923; 105. VII.

sedrie v Nitře (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 3 a 5 zákona ze dne 15. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jehož se dopustil řečí na veřejné schůzi dne 23. září 1923 ve Velkých Topolčanech)

245, 19. XII. 1923; 1660. VIII.

zpr. t. 4554; zprav. dr. Kubiš;

nevydán 266, 27. V. 1924; 770. IX.

sedrie v Bratislavě (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 2 a 5 zákona na ochranu republiky, přečin vyzývání k trestným činům podle § 15, č. 2 téhož zákona a § 279 zákona trestního a přečin pomluvy podle § 1 a § 3, č. 1 a 2, § 8, č. 3 zák. čl. XLI z r. 1914, jichž se dopustil řečí na schůzi dne 26. srpna 1923 v Holiči)

247, 6. III. 1924; 72. IX.

zpr. t. 4530; zprav. dr. Kubiš;

nevydán 264, 16. IV. 1924; 706. IX.

sedrie v Nitře (přečin podle § 15, č. 1 a 4 zákona na ochranu republiky a přečin urážky na cti podle § 2, § 3, č. 2 zák. čl. XL z r. 1914, jichž se dopustil řečí na veřejném shromáždění dne 12. srpna 1923 v Hlohovci)

247, 6. III. 1924; 72. IX.

sedrie v Bratislavě (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 3 a 5 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výroky na schůzi dne 13. července 1923 v Dolnej Krupej)

247, 6. III. 1924; 72. IX.

zpr. t. 4723; zprav. J. Konečný;

nevydán 299, 17. XI. 1924; 246. X.

sedrie v Bratislavě (přečin rušení obecného míru podle § 14, č. 3 zákona ze dne 19. března 1923, č. 50 Sb. z. a n., jichž se dopustil řečí na schůzi dne 29. července 1923 ve Velkých Šenkviciach konané)

247, 6. III. 1924; 72. IX.

zpr. t. 4529; zprav. dr. Kubiš;

nevydán 259, 9. IV. 1924; 465. IX.

okres. s. v Bratislavě (přečin pomluvy podle § 1 zák. čl. XLI z r. 1914 ca dr. Ivanka Milan a jeho manželka Elena)

247, 6. III. 1924; 73. IX.

zpr. t. 4572; zprav. J. Konečný;

vydán: 271, 6. VI. 1924; 858. IX.

okr. s. v Košicích (přečin urážky na cti podle §§ 2 a 4, II. odst. zák. čl. XLI z r. 1914 proti Jaroslavu Ďoubalíkovi, adj. stát. drah v Košicích)

zpr. t. 4770; zprav. J. Valášek;

vydán: 341, 2. IV. 1925; 96. XI.

sedrie v Bratislavě (přečin podle § 14, č. 1, 2, 3 a 5 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výroky na schůzi konané dne 8. července 1923 v Nadaši)

247, 6. III. 1924; 74. IX.

zpr. t. 4759; zprav. J. Mach;

vydán: pro přečiny § 14, č. 2 a 5.

355, 9. VII. 1925; 455-465. XI.

sedrie v Ružomberku (přečin pomluvy podle § 1, § 3, odst. II, č. 1 a 2, § 9,

č. 6 zák. čl. XLI z r. 1914 spáchaný výroky 27. srpna 1924 v Černové)

342, 22. V. 1925; 121. XI.

zpr. 5263; zprav. J. Konečný;

nevydán 376, 13. X. 1925; 1505-6. XI.

stížnost dr. Dérera pro urážku jemu učiněnou dr. Jurigou ve 229. schůzi.

229, 22. XI. 1923; 434. VIII.

zpr. ústní; zprav. V. Dyk;

důtka udělena 237, 30. XI. 1923; 1249, 1250. VIII.

Volán k pořádku:

25, 24. XI. 1920; 444. II.

88, 20. X. 1921; 181. IV.

131, 29. III. 1922; 46. V.

134, 4. IV. 1922; 213. V.

148, 20. VI. 1922; 1095. V.

162, 27. X. 1922; 315. VI.

167, 14. XI. 1922; 430. VI.

172, 23. XI. 1922; 940. VI.

184, 19. a 20. XII. 1922; 1970, 2000. VI.

192, 27. II. 1923; 2259. VI.

222, 5. XI. 1923; 122. VIII.

223, 6. XI. 1923; 192. VIII.

229, 22. XI. 1923; 370. VIII.

279, 25. V. 1924; 1080. IX.

295, 30. X. 1924; 38. X.

323, 12. II. 1925; 1194. X.

352, 2. VII. 1925; 399. XI.

355, 9. VII. 1925; 457. XI.ISP (příhlásit)