Albín Chalupa

Narozen: v roce 1880

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

CHALUPA Albín

I B. voleb. kraj.

ČSD

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 2, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 10, I.

Byl členem výb. zeměd. a živn.

Vzdal se posl. mandátu 9. III. 1928.

Za něho nastoupil dr Macek Josef.

Návrhy:

na změnu zákona o úrazovém pojištění dělnickém ze dne 28. XII. 1887, č. 1 ř. z. z r. 1888, t. 72.

7, 16. II. 1926; 266, I.

pozměň. návrh k osnově zákona o poskytování podpor při živelních pohromách (t. 1159) k § 2.

97, 8. VII. 1927; 2476, IV.

Řeč v rozpravě:

o změně celního sazebníku (t. 360).

30, 11. VI. 1926; 1619, II.

o zákonu o zatímní ochraně lesů (t. 977).

86, 14. VI. 1927; 1646, IV.

Žádost ve věcech imunity:

okres. s. v Mnich. Hradišti (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 491 tr. z.).

43, 15. X. 1926; 44, III.

zpr. t. 823; zprav. dr Daněk;

nevydán 98, 12. VII. 1927; 2515, IV.ISP (příhlásit)