Albín Chalupa

Narozen: v roce 1880

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

CHALUPA Albín

I. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována. 1, 26. V. 1920; 3. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. inic. - zásob. - zeměd. a živnost.

Řeč v rozpravě:

o změně finančního zákona ze 17. XII. 1920, č. 682 Sb. z. a n. a o dodatku ke stát. rozpočtu na r. 1921 (zpr. t. 3373).

123, 20. I. 1922; 2254. IV.

o stát. rozpočtu pro r. 1924 (zpr. t. 4300; skup. hospod.)

234, 29. XI. 1923; 986. VIII.

Interpelace:

ve věci velké stávky na panství křivoklátském (býv. Fürstenbergské), jež jest pod vnucenou správou Pozemkového úřadu,

t. 665. 18, 9. XI. 1920; 206. II.

odpov. t. 1137. 40, 11. I. 1921; 1574. II.

Dotazy:

o poškozování zemědělských dělníků a zaměstnanců vůbec na zabraných pozemcích v Kolinci a okolních obcích.

242, 13. XII. 1923; 1444. VIII.

odpov. 258, 8. IV. 1924; 340. IX.ISP (příhlásit)