Kálmán Füssy

Narozen: v roce 1878

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

FÜSSY Kálmán

XVI. voleb. kraj

LW, MN

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 5, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. soc.-pol.

Přestal býti členem klubu LW

102, 25. X. 1927; 4, V.

Stal se členem klubu MN

119, 16. XII. 1927; 4, V.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260) skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. fin. dr Engliše z 25. X. 1927.

111, 1. XII. 1927; 3, V.

o zákonu, kterým se mění hlava II, odst. 1. zákona ze 14. VII. 1927, č. 125 Sb. z., o organisaci politické správy (t. 1644).

150, 28. VI. 1928; 43, VI.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813) skup. fin., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

171, 26. X. 1928; 14, VII.

Interpelace:

o zneužíváních páchaných u úřadu pro nákup tabáku v Komárně a Nových Zámcích, t. 215/VIII.

19, 6. V. 1926; 1097, II.

odpov. t. 2033/XVIII.

187, 6. III. 1929; 6, VII.

o provádění pozemkové reformy, t. 215/XI.

19, 6. V. 1926; 1097, II.

odpov. t. 564/III.

43, 15. X. 1926; 35, III.

o cvičení ve zbrani jednotlivců zemědělských, t. 215/XII.

19, 6. V. 1926; 1097, II.

odpov. t. 576/III.

44, 19. X. 1926; 125, III.

o zřízení odborných zemědělských škol s vyučovacím jazykem maďarským, t. 215/XV.

19, 6. V. 1926; 1097, II.

odpov. t. 803/II.

61, 15. II. 1927; 1593, III.

o dvojitém zdanění obyvatelů obcí na hranicích československo-maďarských v dolině Ipoly a Hronu, t. 229/I.

19, 6. V. 1926; 1098, II.

odpov. t. 576/XVII.

44, 19. X. 1926; 125, III.

o vyměřování daně důchodkové se zpětnou platností na 6 roků a její bezodkladné splatnosti v území finančních ředitelstev na Slovensku, t. 354/VIII.

33, 16. VI. 1926; 1857, II.

odpov. t. 568/V.

43, 15. X. 1926; 38, III.

o pensijních požitcích dělníků státní loděnice v Komárně, t. 575/II.

44, 19. X. 1926; 80, III.

odpov. t. 1020/III.

86, 14. VI. 1927; 1619, IV.

o stanovách "Gazdovského krúžku" v Buči, t. 1688/XVI.

157, 6. IX. 1928; 8, VI.

odpov. t. 1957/XII.

182, 14. II. 1929; 9, VII.

o uzavření vnitřní okružní cesty pevnosti v Komárně, t. 2133/XII.

194, 25. IV. 1929; 11, VIII.

o zrušení autonomie odvodňovací a vodoregulační společnosti levého břehu Váhu, t. 2133/XIII.

194, 25. IV. 1929; 11, VIII.

Dotazy:

o zřízení slovenské obecné školy v Nedede.

61, 15. II. 1927; 1588, III.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 9, V.

o persekuci čsl. státního občana Adolfa Himlauera úřady SHS.

102, 25. X. 1927; 7, V.

odpov. 104, 23. XI. 1927; 10, V.

o pensi válečného invalidy Jana Pisty.

133, 13. III. 1928; 6, VI.

odpov. 198, 23. V. 1929; 6, VIII.

o vdovské pensi válečné vdovy po Janovi Tarjányi, bytem v Lučenci.

176, 13. XII. 1928; 6, VII.

odpov. 187, 6. III. 1929; 37, VII.ISP (příhlásit)