ThDr. Wenzel Feierfeil

Narozen: v roce 1868

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

FEIERFEIL Wenzel, dr.

VI. voleb. kraj

DCHS

Volba verifikována 1, 17. XII. 1925; 3, I.

Slib vykonal 1, 17. XII. 1925; 9, I.

Byl členem výb. Stál. (náhr.) - vyšetř. a zahr.

Návrhy:

na změnu § 7 nařízení ze dne 6. XI. 1920, č. 608 Sb. z., o zřízení okresních výborů školních, t. 195.

16, 17. III. 1926; 1030, I.

aby byla ihned poskytnuta pomoc oblastem okresu teplického, duchcovského a bilínského, postiženým živelní pohromou, t. 543.

43, 15. X. 1926; 39, III.

pozměň. návrh k osnově zákona o převzetí a přiznání odpočivných a zaopatřovacích požitků v souvislosti s pensijními úmluvami, sjednanými v Římě dne 6. IV. 1922 a ve Vídni dne 30 XI. 1923 (zpr. t. 287) k § 2.

26, 1. VI. 1926; 1328, II.

Resoluce:

k osnově zákona o převzetí a přiznání odpočivných a zaopatřovacích požitků v souvislosti s pensijními úmluvami, sjednanými v Římě 6. IV. 1922 a ve Vídni 30. XI. 1923 (t. 287), stran novelisace zákona z 19. III. 1920, č. 194 Sb. z.

26, 1. VI. 1926; 1328, II.

8 resol. k osnově finančního zákona pro r. 1929 (t. 1813).

171, 26. X. 1928; 86-121, VII.

Řeč v rozpravě:

o prohlášení min. zahr. dr Beneše o maďarské aféře penězokazecké (nal. interp. t. 98).

9, 18. II. 1926; 335, I.

o další obnově prozatímního vnuceného pachtu (t. 153).

15, 16. III. 1926; 897, I.

o převzetí a přiznání odpočivných a zaopatřovacích požitků v souvislosti s pensijními úmluvami, sjednanými v Římě dne 6. IV. 1922 a ve Vídni dne 30. XI. 1923 (t. 287).

25, 28. V. 1926; 1298, II.

o státním rozpočtu pro rok 1928 (t. 1260) skup. polit., a o prohlášení min. fin. dr Engliše. z 25. X. 1927.

107, 26. XI. 1927; 30, V.

k témuž předmětu; skup. hospod. a doprav.

111, 1. XII. 1927; 98, V.

o zákonu o úpravě pensí staropensistů (t. 1448) a o zákonu o úpravě pensí některých vojenských osob (t. 1452).

130, 9. II. 1928; 3, V.

o státním rozpočtu na rok 1929 (t. 1813) skup. polit., o prohlášení min. fin. dr Engliše ze 7. IX. 1928 a o prohlášení min. veř. prací dr Spiny o stavební katastrofě v Praze na Poříčí 9. X. 1928.

168, 23. X. 1928; 43, VII.

o témž předmětu; skup. kult. a soc.

169, 24. X. 1928; 19, VII.

o zákonu o pomocných školách (třídách)

(t. 2105). 197, 3. V. 1929; 4, VIII.

Interpelace:

že prý má býti zrušeno místo obvodního lékaře v Kalku, v soudním okresu jirkovském, t. 22/VIII.

7, 16. II. 1926; 262, I.

odpov. t. 214/V.

19, 6. V. 1926; 1099, II.

že v Pivoni (ve školním okrese horšovsko-týnském) jest umístěna česká škola v bytě tamějšího faráře, t. 22/IX.

7, 16. II. 1926; 262, I.

odpov. t. 697/XVI.

56, 9. XII. 1926; 1275, III.

o novém složení okresních školních výborů, t. 144/XI.

14, 12. III. 1926; 825, I.

odpov. t. 564/XVI.

43, 15. X. 1926; 36, III.

že prý francouzská cizinecká legie najímá českoslov. státní občany, t. 227/XV.

19, 6. V. 1926; 1098, II.

odpov. t. 568/I.

43, 15. X. 1926; 37, III.

o záležitostech, týkajících se pozemkového úřadu, t. 229/VII.

19, 6. V. 1926; 1099, II.

o české menšinové škole v Pobučí, v okrese zábřežském, t. 358/I.

37, 22. VI. 1926; 2399, II.

aby ministr železnic umožnil zahájení provozu na železnicích Obernhau-Německá Nová Ves (v Sasku) v Rudohoří, t. 528/VI.

43, 15. X. 1926; 35, III.

odpov. t. 773/X.

61, 15. II. 1927; 1593, III.

Dotazy:

o případu manželů Rulfových, jejž má rozhodnouti rozhodčí komise pozemkového úřadu.

41, 25. VI. 1926; 2561, II.

odpov. 50, 22. XI. 1926; 433, III.

o úpravě požitků staropensistů.

63, 15. III. 1927; 8, IV.

odpov. 73, 5. IV. 1927; 556, IV.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. s. v Litoměřicích (přečin podle § 17, č. 1 zákona na ochranu republiky, jehož se dopustil výroky na různých schůzích v březnu t. r. v Rakousku).

37, 22. VI. 1926; 2467, II.

žádost odvolána 89, 24. VI. 1927; 1775, IV.ISP (příhlásit)