JUDr. Oldřich Suchý

Narozen: v roce 1892
Zemřel: v roce 1973

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SUCHÝ Oldřich, dr.

I.B voleb. kraj

REP

Nastoupil po zemřelém dr Otakaru Srdínkovi.

Volba verifikována 170, 16. III. 1932; 5.

Slib vykonal 99, 29. 1. 1931; 4.

Byl členem výb. im. - soc.-pol. - úst.-práv. - vyšetř. a zeměd.

Návrhy pozměňovací:

k t. 2271. 274, 24. V. 1933; 50.

k t. 2268. 277, 1. VI. 1933; 14.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 1089 (im. A. Hodinové)

120, 19. V. 1931; 29.

im. výb. zpr. t. 1110 (im. A. Hodinové)

120, 19. V. 1931; 29, doslov 31.

im. výb. zpr. t. 1111 (im. R. Gajdy)

120, 19. V. 1931; 31.

im. výb. zpr. t. 1112 (im. R. Gajdy)

123, 21. V. 1931; 31.

im. výb. zpr. t. 1188 (im. I. Majora)

124, 2. VI. 1931; 9.

doslov 125, 2. VI. 1931; 4.

im. výb. zpr. t. 1195 (im. F. Kubače)

130, 23. VI. 1931; 27.

im. výb. zpr. t. 1194 (im. J. Hrubého)

131, 25. VI. 1931; 19.

im. výb. zpr. t. 1514 (im. J. Stříbrného)

166, 28. I. 1932; 36.

im. výb. zpr. t. 1515 (im. H. Knirsche)

166, 28. I. 1932; 36.

im. výb. zpr. t. 1518 (im. K. Procházky)

166, 28. I. 1932; 36.

im. výb. zpr. t. 1619 (im. dr Noska a dr Nováka)

175, 7. IV. 1932; 5.

úst.-práv. výb. zpr. t. 1840 (zákon o knihovním provedení přídělů a směn ze zabrané půdy v obvodech, v kterých se provádí řízení scelovací)

197, 22. VI. 1932; 8, doslov 24.

vyjádření o resol. 198, 23. VI. 1932; 14.

im. výb. zpr. t. 1830 (im. E. Höhnela)

222, 29. XI. 1932; 19.

im. výb. zpr. t. 1517 (im. dr Hassolda)

258, 21. III. 1933; 17, doslov 21.

im. výb. zpr. t. 1524 (im. I. Hrušovského)

258, 21. III. 1933; 21.

im. výb. zpr. t. 1761 (im. dr Schollicha)

258, 21. III. 1933; 22, doslov 28.

im. výb. zpr. t. 1803 (im. H. Knirsche)

284, 20. VI. 1933; 13, doslov 14.

im. výb. zpr. t. 2065 (im. F. Kubače)

284, 20. VI. 1933; 17.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2297 (zákon, jímž se mění zákon o mimořádných opatřeních)

285, 22. VI. 1933; 17.

doslov 286, 23. VI. 1933; 14.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2377 (zákon, kterým se prodlužuje mimořádná moc nařizovací podle zákona ze dne 9. června 1933, č. 95 Sb. z., a blíže upravuje její použití)

299, 9. XI. 1933; 4, doslov 27.

im. výb. zpr. t. 2611 (im. K. Śliwky)

334, 19. VI. 1934; 16.

im. výb. zpr. t. 2613 (im. J. Vallo)

334, 19. VI. 1934; 16.

im. výb. zpr. t. 2614 (im. E. Russa)

334, 19. VI. 1934; 17.

im. výb. zpr. t. 2802 (im. J. Jurana)

367, 29. III. 1935; 28.

im. výb. zpr. t. 2878 (im. J. Hrubého)

367, 29. III. 1935; 28.

im. výb. zpr. t. 2880 (im. J. Novotného)

367, 29. III. 1935; 29, 30.

im. výb. zpr. t. 2881 (im. J. Hrubého)

367, 29. III. 1935; 31.

im. výb. zpr. t. 2885 (im. J. Siváka)

367, 29. III. 1935; 31.

im. výb. zpr. t. 2886 (im. J. Siváka)

367, 29. III. 1935; 32.

im. výb. zpr. t. 2616 (im. K. Śliwky)

367, 29. III. 1935; 32.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2960 (zákon, kterým se mění a doplňují řády volení do posl. sněmovny, senátu, zemských a okresních zastupitelstev)

370, 5. IV. 1935; 15, 31, 33.

im. výb. zpr. t. 1762 (im. H. Müllera)

370, 5. IV. 1935; 34.

im. výb. zpr. t. 2945 (im. dr Mareše)

372, 11. IV. 1935; 53.

im. výb. zpr. t. 2946 (im. dr Mareše)

372, 11. IV. 1935; 53.

im. výb. zpr. t. 2950 (im. dr Mareše)

372, 11. IV. 1935; 53.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se vydávají další předpisy o právním poměru k přidělené půdě (Malý zákon přídělový) (t. 1105) a o zákonu, kterým se mění zákon ze dne 27. V. 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům (Novela IV) (t. 1107).

119, 8. V. 1931; 10.

o zákonu, jímž se mění zákon o statní pomoci při živelních pohromách v r. 1931 (t. 1508).

157, 15. XII. 1931; 23.

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150), skup. polit., a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

242, 2. II. 1933; 82.

o státním rozpočtu na rok 1935 (t. 2760).

351, 30. XI. 1934; 38.ISP (příhlásit)