JUDr. Oldřich Suchý

Narozen: v roce 1892
Zemřel: v roce 1973

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

SUCHÝ Oldřich, Dr.

I. B. voleb. kraj

REP-NJ

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 6.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 9.

Byl členem výb. br., im., soc.-pol. a ústav.-práv.

Stal se členem klubu posl. NJ.

158, 15. XII. 1938; 13.

Návrh iniciativní:

na vypsání státní losové výpůjčky pro brannost a zdraví mládeže, t. 1005.

107, 22. VI. 1937; 5.

Návrh pozměňovací:

k t. 698. 75, 17. XII. 1936; 46.

Návrhy resoluční:

k t. 313. 31, 5. III. 1936; 23.

k t. 435. 47, 26. V. 1936; 29.

Zpravodajem:

ústav.-práv. výb. zpr. t. 33

(zákon, kterým se prodlužuje a doplňuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21. VI. 1934, č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací).

4, 24. VI. 1935; 4, doslov 39.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 385

(zákon, kterým se mění § 23, odst. 2 zákona o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran).

36, 21. IV. 1936; 6.

doslov 37, 23. IV. 1936; 23.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 641

(zákon, kterým se mění zákon o zrušení šlechtictví, řádů a titulů).

62, 15. X. 1936; 27.

doslov 63, 16. X. 1936; 3.

úst.-práv. výb. zpr. t. 709

(zákon, kterým se mění zákon ze dne 13. V. 1936, č. 132 Sb. z. a n., jímž se obnovuje zmocnění vlády rozpouštěti politické strany a strany náhradní).

74, 15. XII. 1936; 4.

soc.-pol. výb. zpr. t. 1024.

(zákon o úsporných opatřeních personálních).

109, 25. VI. 1937; 19, doslov 28.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2262

(zákon o úlevách při splácení pohledávek za některými zemědělci)

a zpr. t. 1263

(zákon, kterým se znovu částečně mění vlád. nař. z 31. III. 1936, č. 76 Sb. z. a n., o zemědělském vyrovnávacím řízení a dávají ustanovení o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům, jejichž návrh na vyrovnání nebyl v zemědělském vyrovnávacím řízení přijat).

139, 15. III. 1938; 7.

Řeč v rozpravě:

o zákonu, kterým se vydává občanský zákoník, (t. 844).

93, 16. IV. 1937; 11.ISP (příhlásit)