Msgr. Alois Roudnický

Narozen: v roce 1877
Zemřel: v roce 1939

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ROUDNICKÝ Alois

IX. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 15.

Byl členem výb. kult. - soc.-pol.

Zvolen provisorně místopředsedou poslanecké sněmovny a vykonal slib jako místopředseda

1, 12. XII. 1929; 20-21.

Zvolen definitivně místopředsedou poslanecké sněmovny

11, 24. I. 1930; 7.

Proslov:

o uspořádání mírové slavnosti Čsl. Červeného kříže 31. III. 1934 v zasedací síni posl. sněmovny.

322, 15. III. 1934; 10.

Odpověď na dotaz:

inž. Kalliny, v němž si stěžuje, ze 3 interpelace jeho a 4 interpelace posl. dr Schollicha nebyly ihned po podání vytištěny a rozdány, a ptá se, co hodlá předseda sněmovny nyní i příště zaříditi na odstranění takového prodlení.

226, 13. XII. 1932; 19.

J. Štětky, v němž si tento stěžuje, že ministr železnic Bechyně osobně ho nepřijal, když si u něho chtěl stěžovati do odebrání paušalovaných železničních jízdenek redaktorům dělnického tisku.

322, 15. III. 1934; 10.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona o "Lékárnické platebně pro Československou republiku se sídlem v Praze, ku zajištění platových požitků kondicinujících lékárníků, zaměstnaných ve veřejných a ústavních lékárnách", t. 125.

12, 30. I. 1930; 4.

na poskytnutí podpory obyvatelům a majitelům budov a pozemků poškozených velikým rozvodněním řeky Blanice, t. 1837.

194, 17. VI. 1932; 6.

Návrh resoluční:

podaný při projednávání osnov t. 184, 185 a 186.

15, 4. II. 1930; 10.

Žádost ve věcech imunity:

kraj. tr. s. v Praze (přečin proti bezpečnosti cti, spáchaný tiskem)

177, 21. IV. 1932; 4.

zpr. t. 1833; zprav. Jan Tůma; nevydán

222, 29. XI. 1932; 19.ISP (příhlásit)