Msgr. Alois Roudnický

Narozen: v roce 1877
Zemřel: v roce 1939

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

ROUDNICKÝ Alois

IX. voleb. kraj

L

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 7. I.

Byl členem výb. doprav. - inic. - imunit. - rozp. - socialisač. - stát. zříz. - ústav. práv. a zahran.

Návrhy:

na stavbu dráhy Netolice-Lhenice-Chvalšiny-Krumlov, t. 2302.

69, 24. VI. 1921; 190. III.

v záležitosti živelní pohromy v obci Chrástu na Březnicku, polit. okres Blatná, t. 2471.

71, 12. VII. 1921; 342. III.

v záležitosti živelní pohromy v obci Jelenko (v pol. okr. prachatickém), t. 2631.

75, 22. VII. 1921; 687. III.

na pomoc poškozeným živelní pohromou v obcích Kožlí a Žárovně v okrese prachatickém, t. 3133.

90, 26. X. 1921; 241. IV.

Resoluce:

resol. k osnově zák. o nouzové výpomoci stát. zaměstnancům (t. 640).

18, 9. XI. 1920; 231. II.

1 resol. k témuž předmětu (t. 854).

26, 25. XI. 1920; 537. II.

Zpravodajem:

rozp. výb. zpr. t. 3518 (zákon o ochraně nájemníků).

138, 6. IV. 1922; 308, 360. V.

ústav. práv. výb. zpr. t. 3907 (prvo autorské); prodloužení lhůty.

178, 12. XII. 1922; 1566. VI.

rozp. výb. zpr. t. 4205 (stanovení nové lhůty k přihláškám o důchod válečných poškozenců).

217, 28. VI. 1923; 545, 551. VII.

rozp. výb. zpr. t. 4366 (zákon o výši daně z cukru).

243, 14. XII. 1923; 1550, 1553. VIII.

rozp. výb. zpr. t. 4716 (zrušení odměn uchopitelů, případně udavačů daňových přestupků).

277, 24. VI. 1924; 1017. IX.

rozp. výb. zpr. t. 4954 (zákon o výši daně z cukru).

313, 15. XII. 1924; 897. X.

rozp. výb. zpr. t. 5057 (připojení vojenské nemocnice v Praze II. ku Všeobecné nemocnici a zřízení Masarykovy vojenské nemocnice v Praze).

324, 5. III. 1925; 1245. X.

Řeč v rozpravě:

o stát. rozpočtu pro r. 1922 (zpr. t. 3168; skup. kult.).

97, 23. XI. 1921; 954. IV.

o dodatku ke státnímu rozpočtu pro rok 1921 (zpr. t. 3373).

125, 25. I. 1922; 2470. IV.

o naléh. interp. t. 3563, 3564, 3565, 3566 a 3651 ve věcech školských.

148, 20. VI. 1922; 1109. V.

o stát. rozpočtu pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. kult.).

173, 24. XI. 1922; 1078. VI.

o prohlášení min. zahran. věcí dr. Beneše ze 219. schůze.

223, 6. XI. 1923; 196. VIII.

Věcná poznámka:

o svých projevech za řeči dr. Gáti.

259, 9. IV. 1924; 466. IX.

Interpelace:

naléhavá, o propuštěn 430 ošetřovatelek milosrdných sester z humánních ústavů čes. země,

t. 325. 14, 26. X, 1920; 22. II.

odpov. t. 1337. 48, 27. I. 1921; 1918. II.

o násilnostech v Č. Křemži,

t. 610. 15, 27. X. 1920; 35. II.

odpov. t. 1667. 59, 3. III. 1921; 2453. II.

o výplatě náhrady za vyučování náboženství v přespočetných nižších třídách,

t. 620. 16, 4. XI. 1920; 49. II.

odpov. t. 1139. 40, 11. I. 1921; 1574. II.

o zásobovacích poměrech v okrese Česko-krumlovském,

t. 829. 23, 23. XI. 1920; 365. II.

odpov. t. 1968. 67, 19. V. 1921; 108. III.

o pronásledování Aloise Janeše, bývalého faráře v Chotovinách, příslušníka československé církve,

t. 2512. 71, 12. VII. 1921; 340. III.

odpov. t. 3159/VI. 91, 16. XI. 1921; 254. IV.

o zneužívání Husových slavností k agitacím protikatolickým,

t. 2886. 86, 18. X. 1921; 15. IV.

odpov. t. 3322/V. 124, 24. I. 1922; 2360. IV.

Dotazy:

o neprovádění obecních voleb v českokrumlovském okrese.

27, 30. XI. 1920; 602. II.

odpov. 58, 1. III. 1921; 2383. II.

o zbití školáka Fr. Kučery učitelem J. Luzumem ze Lhoty Smetanovy.

33, 15. XII. 1920; 1327. II.

odpov. 52, 8. II. 1921; 2121. II.

o oddálení stavby úředních budov v Třeboni.

49, 28. I. 1921; 2016. II.

odpov. 66, 31. III. 1921; 6. III.

ve věci živelní pohromy v Chrástu na Březnicku.

70, 30. VI. 1921; 275. III.

odpov. 118, 10. I. 1922; 1981. IV.

o přehmatu při rekvisicích v okresu vodňanském (pol. okr. Písek).

71, 12. VII. 1921; 337. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 11. IV.

o předpisu obilního kontingentu Milosrdným sestrám v Řepích.

104, 6. XII. 1921; 1391. IV.

o stranickém počínání četnického závodčího Romana Nyče v Ostroměři.

142, 30. V. 1922; 628. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 33. VI.

o protizákonném jednání učitelů v Labské Týnici.

142, 30. V. 1922; 628. V.

odpov. 166, 9. XI. 1922; 370. VI.

o žirovnickém případu bývalého katechety Krýzy.

148, 20. VI. 1922; 1016. V.

odpov. 162, 26. X. 1922; 279. VI.

o zákazu novopackého okresního školního výboru, kterým se učitelstvu tohoto okresu zakazuje vykonávati úřad ředitele kůru.

148, 20. VI. 1922; 1016. V.

odpov. 166, 9. XI. 1922; 370. VI.

o úmyslném porušování příkazů ředitelem berního úřadu Piknou na Král. Vinohradech.

155, 26. VI. 1922; 1413. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 35. VI.

o poskytnutí podpory krupobitím postiženým v obci Včelné, okres Vimperk.

170, 21. XI. 1922; 653. VI.

odpov. 195, 8. III. 1923; 2458. VI.

o rozsahu pomoci, poskytnuté obcím Kožlí a Žárovně živelní katastrofou postiženým.

170, 21. XI. 1922; 653. VI.

odpov. 195, 8. III. 1923; 2458. VI.

poskytnutí podpory krupobitím postiženým obcím Chlistově, Kratusíně a Drslavicím v okrese prachatickém.

180, 14. XII. 1922; 1593. VI.

odpov. 219, 30. X. 1923; 6. VIII.

placení daně z pozemků odprodaných drobným dlouhodobým pachtýřům bývalými majiteli, případně uživateli těchto pozemků.

184, 19. a 20. XII. 1922; 2037. VI.

odpov. 215, 27. VI. 1923; 522. VII.

neoprávněném předpisu daní a jejich vymáhání berním úřadem v Chotěboři.

203, 24. IV. 1923; 236. VII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 8. VIII.

neprovádění vlastních nařízení okresní polit. správou v Králové Dvoře n. L.

218, 28. VI. 1923; 640. VII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 12. IX.

zadržování k výplatě poukázaných platů z fondu Matice náboženké.

222, 5. XI. 1923; 90. VIII.

odpov. 265, 27. V. 1924; 734. IX.

působnosti učitele Vysušila v Říčanech.

231, 26. XI. 1923; 581. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 15. IX.

stranickém postupu zemské školní rady v Praze.

250, 26. III. 1924; 151. IX.

odpov. 267, 3. VI. 1924; 779. IX.

nevypsání místa profesora katol. náboženství v Nové Pace.

265, 27. V. 1924; 731. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1175. IX.

protizákonném jednání sevljušského župana Morávka.

265, 27. V. 1924; 731. IX.

odpov. 281, 4. IX. 1924; 1177. IX.

zadržování peněz při výměně za cizí peníze na Vitorazsku.

272, 12. VI. 1924; 866. IX.

odpov. 297, 11. XI. 1924; 181. X.

neoprávněném užívání gymnasialní kaple ve Slaném příslušníky církve československé.

281, 4. IX. 1924; 1172. IX.

odpov. 307, 27. XI. 1924; 696. X.

o vystupování zemského inspektora Vojtěcha Beneše proti katechetům.

281, 4. XI. 1924; 1172. IX.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1069. X.

o trpění porušování právního řádu se strany stát. polit. úřadů správních.

281, 4. IX. 1924; 1173. IX.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1069. X.

o urážlivém vystupování učitele Josefa Maška v Dol. Břežanech vůči církevnímu kanonickému visitatoru.

281, 4. IX. 1924; 1173. IX.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1069. X.

o agitaci některých učitelů na školách občanských ve Slaném pro vystupování žáků z vyučování náboženství.

294, 30. X. 1924; 4. X.

odpov. 330, 16. III. 1925; 1323. X.

že ministerstvo školství a nár. osvěty liknavě vyřizuje žádosti a odvolání.

297, 11. XI. 1924; 181. X.

odpov. 337, 31. III. 1925; 4. XI.

o zřizování zvláštních oddělení pro vyučování náboženství na škole v Chrašticích u Mirovic.

297, 11. XI. 1924; 181. X.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1069. X.

o protizákonném omezování počtu vyučovacích hodin katol. náboženství na škole v Račicích.

310, 4. XII. 1924; 817. X.

odpov. 330, 16. III. 1925; 1323. X.

proč dosud není provedeno rozhodnutí ministerstva školství a nár. osvěty o používání katolického kostela v Němec. Brodě církví československou.

324, 5. III. 1925; 1234. X.

proč není dosud vyřízeno odvolání o zabrání římsko-katolického kostela v Novém Městě n. Met.

330, 16. III. 1925; 1323. X.

odpov. 342, 22. V. 1925; 113. XI.

o nepřístojném a urážlivém chování železničního personálu vůči cestujícím poutníkům.

348, 23. VI. 1925; 295. XI.

odpov. 363, 22. IX. 1925; 610. XI.

proč zemská školní rada v Praze proti dosud platným nařízením nepřiznává odkladného účinku odvoláním církevních úřadů ve věcech úpravy vyučování náboženství.

348, 23. VI. 1925; 295. XI.

o desorganisaci ve správě školství.

350, 25. VI. 1925; 337. XI.

o agitaci učitelů na školách v Třemošné u Plzně proti vyučování náboženství.

351, 1. VII. 1925; 357. XI.

o protizákonném vyučování náboženství římsko-katolickému jednotlivými okresními výbory školními.

364, 24. IX. 1925; 626. XI.

o protizákonném omezení vyučování náboženství římsko-katolickému v Prosečné, školní okres Vrchlabí.

364, 24. IX. 1925; 626. XI.

o vysokém poplatku jízdného na státních autobusech linky Kostelec nad Čer. Lesy-Český Brod a Kostelec nad Čer. Lesy-Říčany.

364, 24. IX. 1925; 626. XI.

o nesprávném sloučení 4 tříd obecné školy v Libici n. Cidl. v jedno oddělení pro vyučování náboženství řím.-katol.

365, 29. IX. 1925; 650. XI.

o protizákonném omezení vyučování náboženství řím.-katolickému na české menšinové škole v Hostinném.

365, 29. IX. 1925; 650. XI.

o škodách způsobených těžkopádnou administrativou školských úřadů našemu školství.

365, 29. IX. 1925; 650. XI.

o protizákonném sloučení tříd obec. školy chlapecké a dívčí v Sadské v oddělení pro vyučování náboženství.

365, 29. IX. 1925; 650. XI.

o porušování ministerských nařízení okr. školním výborem v Poděbradech.

372, 7. X. 1925; 1344. XI.

Žádost ve věcech imunity:

sedrie v Trenčíně (zločin pobuřování)

27, 30. XI. 1920; 605. II.

žád. odvolána

125, 25. I. 1922; 2459. IV.

okr. s. v Č. Budějovicích (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 491 trest. zák.)

67, 19. V. 1921; 52. III.

žád. odvolána

86, 18. X. 1921; 24. IV.

Volán k pořádku:

64, 15. III. 1921; 2717. II.

234, 29. XI. 1923; 975. VIII.ISP (příhlásit)