Dominik Nejezchleb-Marcha

Narozen: v roce 1880
Zemřel: v roce 1961

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

NEJEZCHLEB-MARCHA Dominik

XI. voleb. kraj

REP

Volba verifikována 1, 12. XII. 1929; 4.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 13.

Byl členem výb. dáv. z maj. - inkompatib. - techn.-doprav. - úsp. kom. - zásob. a zeměd.

Návrhy iniciativní:

na poskytnutí pomoci zemědělskému obyvatelstvu v obcích na Tišnovsku, postiženému živelními pohromami, t. 1287.

133, 1. VII. 1931; 5.

ohledně úpravy daně z vína u vinařů-producentů, t. 2241.

268, 9. V. 1933; 5.

Návrhy pozměňovací:

k t. 1782. 187, 20. V. 1932; 18.

k t. 1783. 187, 20. V. 1932; 19.

Zpravodajem:

zeměd. výb. zpr. t. 1107 (zákon, kterým se mění zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z., o zajištění půdy drobným pachtýřům (Novela IV).

118, 7. V. 1931; 15.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1933 (t. 2150) a o prohlášení min. financí dr Trapla z 14. XII. 1932.

241, 1. II. 1933; 20.

Interpelace:

o dovozu rumunského a polského dobytka do republiky Československé,

t. 851/I. 97, 27. I. 1931; 10.

odpov. t. 1269/XIV. 141, 11. VII. 1931; 38.

o neudržitelných poměrech ve vinařství na Moravě, v Čechách, na Slovensku a Podkarpatské Rusi,

t. 1422/X. 145, 24. XI. 1931; 10.

odpov. t. 2643/II. 334, 19. VI. 1934; 5.

o postupu finančních úřadů při ukládání daně činžovní,

t. 2523/II. 323, 24. IV. 1934; 8.

odpov. t. 2670/I. 337, 27. VI. 1934; 3.ISP (příhlásit)