JUDr. Josef Mareš

Narozen: v roce 1885
Zemřel: v roce 1945

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MAREŠ Josef, dr.

X. voleb. kraj

ČSD

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 12.

Byl členem výb. im. - soc.-pol. - úst.-práv. - vyšetř. a zahr.

Návrh pozměňovací:

k t. 2268. 277, 1. VI. 1933; 14.

Zpravodajem:

im. výb. zpr. t. 371 (im. G. Steinera).

52, 22. V. 1930; 25.

im. výb. zpr. t. 372 (im. G. Steinera).

52, 22. V. 1930; 25.

im. výb. zpr. t. 373 (im. H. Wagnera).

52, 22. V. 1930; 26.

im. výb. zpr. t. 479 (im. G. Steinera).

66, 24. VI. 1930; 20.

im. výb. zpr. t. 483 (im. Č. Hrušky).

67, 16. IX. 1930; 53.

im. výb. zpr. t. 484 (im. Č. Hrušky).

67, 16. IX. 1930; 53.

im. výb. zpr. t. 648 (im. H. Wagnera).

99, 29. I. 1931; 33.

im. výb. zpr. t. 649 (im. K. Haiblicka).

99, 29. I. 1931; 33.

im. výb. zpr. t. 650 (im. I. Grebáče-Orlova).

99, 29. I. 1931; 33.

im. výb. (zpr. t. 678 (im. K. Śliwky).

99, 29. I. 1931; 34.

im. výb. zpr. t. 679 (im. G. Steinera).

99, 29. I. 1931; 34.

im. výb. zpr. t. 647 (im. V. Kopeckého).

99, 29. I. 1931; 35, doslov 43.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1008 (zákon, kterým se vydávají řády konkursní, vyrovnací a odpůrčí).

111, 17. III. 1931; 8.

doslov 112, 19. III. 1931; 12.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 1279 (zákon o soudnictví ve sporech z poměru pracovního, služebního a učebního (o pracovních soudech).

136, 3. VII. 1931; 12, doslov 30.

im. výb. zpr. t. 1521 (im. dr Schollicha).

175, 7. IV. 1932; 4.

zahr. výb. zpr. t. 2027 (smlouva o úpravě otázek vyplývajících ze stanovení hranice mezi republikou Československou a republikou Polskou (hraniční statut), podepsaná v Gdyni dne 24. září 1931, se Závěrečným protokolem z téhož dne).

221, 25. XI. 1932; 6, doslov 15.

im. výb. zpr. t. 1767 (im. J. Štětky).

222, 29. XI. 1932; 18.

im. výb. zpr. t. 1831 (im. K. Procházky).

222, 29. XI. 1932; 19.

im. výb. zpr. t. 1932 (im. J. Dvořáka).

253, 28. II. 1933; 30.

im. výb. zpr. t. 1933 (im. O. Halke).

253, 28. II. 1933; 30.

zahr. výb. zpr. t. 2029 (dohoda o prodloužení platnosti dodatkové úmluvy ze dne 12. listopadu 1931 k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 27. srpna 1932 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 1. září 1932, č. 149 Sb. z.).

254, 14. III. 1933; 11.

zahr. výb. zpr. t. 2076 (dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 6. října 1932 a uvedená v prozatímní platnost vládní vyhláškou ze dne 13. října 1932, č. 159 Sb. z.).

254, 14. III. 1933; 11.

ústav.-práv. výb. zpr. t. 2305 (zákon o změnách řádu volení v obcích).

286, 23. VI. 1933; 20, doslov 287, 27. VI. 1933; 32,

oprava tisk. chyb a vyjádření o resol. 34.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2870 (zákon o hasičském příspěvku při požárním pojištění).

368, 2. IV. 1935; 6, 12.

im. výb. zpr. t. 2903 (im. A. Tylla).

368, 2. IV. 1935; 21.

im. výb. zpr. t. 2893 (im. E. Höhnela).

371, 9. IV. 1935; 31.

im. výb. zpr. t. 2953 (im. G. Steinera).

372, 11. IV. 1935; 55.

im. výb. zpr. t. 2954 (im. J. Jurana).

372, 11. IV. 1935; 56.

im. výb. zpr. t. 2955 (im. J. Vallo).

372, 11. IV. 1935; 56.

im. výb. zpr. t. 2969 (im. G. Steinera).

372, 11. IV. 1935; 57.

im. výb. zpr. t. 2970 (im. F. Kubače).

372, 11. IV. 1935; 57.

úst.-práv. výb. zpr. t. 2987 (zákon o splátkových obchodech).

373, 12. IV. 1935; 29.

im. výb. zpr. t. 2984 (im. A. Hatiny).

373, 12. IV. 1935; 34.

im. výb. zpr. t. 2985 (im. A. Petra).

373, 12. IV. 1935; 34.

im. výb. zpr. t. 2989 (im. K. Slušného).

373, 12. IV. 1935; 35.

im. výb. zpr. t. 2990 (im. J. Vallo).

373, 12. IV. 1935; 35.

Řeč v rozpravě:

o zákonu o ochraně nájemníků (t. 303) a o odkladu exekučního vyklizení místností (t. 302).

33, 21. III. 1930; 20.

o zákonu, jímž se vláda zmocňuje, aby zavedla celní přirážky k celním sazbám u některých druhů obilí, mouky a mlýnských výrobků, a jímž se zakazuje chemická úprava mouky (t. 384) a o zákonu o dovozních listech (t. 388).

42, 11. IV. 1930; 56.

o dohodách a ujednáních podepsaných 20. ledna 1930 v Haagu (t. 466), o dohodách o závazcích vyplývajících z mírové smlouvy Trianonské, podepsaných 28. dubna 1930 v Paříži a ujednáních je doplňujících (t. 467) a o prohlášení min. zahr. dr Beneše z 20. května 1930.

54, 27. V. 1930; 17.

o bankovním zákonu (t. 1647).

171, 17. III. 1932; 43.

o zákonu o zřízení parlamentní úsporné a kontrolní komise (t. 2111) a o zákonu o zatímním vedení hospodářství od 1. ledna do 28. února 1933 (t. 2120).

234, 21. XII. 1932; 31.

Žádost ve věcech imunity:

okr. s. ve Znojmě (přestupek pomluvy podle § 2 zákona o ochraně cti)

300, 28. XI. 1933; 7.

zpr. t. 2950; zprav. dr Suchý; nevydán

372, 11. IV. 1935; 53-54.

kraj. s. ve Znojmě (přečin proti bezpečnosti cti podle §2, resp. 3 zákona č. 108/33 o ochraně cti)

343, 25. X. 1934; 23.

zpr. t. 2945; zprav. dr Suchý; nevydán

372, 11. IV. 1935; 52-53.

kraj. s. ve Znojmě (přečin proti bezpečnosti cti podle § 2, resp. 3 zákona č. 108/33 o ochraně cti)

343, 25. X. 1934; 23.

zpr. t. 2946; zprav. dr Suchý; nevydán

372, 11. IV. 1935; 53.

okr. s. ve Znojmě (přestupek pomluvy podle § 2 zákona č. 108/33 Sb. z., resp. utrhání na cti podle § 3 téhož zákona)

347, 8. XI. 1934; 3.

okr. s. ve Znojmě (přestupek pomluvy podle § 2 zákona č. 108/1933 Sb. z., o ochraně cti)

360, 5. III. 1935; 9.

zpr. t. 2939; zprav. dr Daněk; nevydán

371, 9. IV. 1935; 32-33.

okr. s. ve Znojmě (přestupek pomluvy podle § 2 zákona č. 108/1933 Sb. z., o ochraně cti)

360, 5. III. 1935; 10.

zpr. t. 2983; zprav. dr Markovič; nevydán

373, 12. IV. 1935; 34.ISP (příhlásit)