Franz Macoun

Narozen: v roce 1881

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MACOUN Franz

V. voleb. kraj

DSD

Volba verifikována 45, 2. V. 1930; 5.

Slib vykonal 1, 12. XII. 1929; 12.

Byl členem výb. živn.-obch.

Návrhy iniciativní:

na vydání zaměstnaneckého zákona, t. 433.

52, 22. V. 1930; 26.

na změnu VI. hlavy živn. řádu § 75 (zákon ze dne 16. ledna 1895, č. 21 ř. z., a zákon ze dne 18. července 1905, č. 125 ř. z., t. 673.

71, 2. X. 1930; 12.

na změnu VI. hlavy živn. řádu § 96 d) a § 96 e) (zákon ze dne 14. ledna 1910, č. 19 ř. z.), t. 672.

72, 21. X. 1930; 11.

na změnu VI. hlavy živn. řádu § 96 d) a § 96 e) (zákon ze dne 14. ledna 1910, č. 19 ř. z.), t. 761.

79, 17. XI. 1930; 6.

na změnu VI. hlavy živn. řádu § 75 (zákona) ze dne 16. ledna 1895, č. 21 ř. z., a zákon ze dne 18. července 1905, č. 125 ř. z.), t. 762.

79, 17. XI. 1930; 6.

aby pro den 24. prosince bylo zavedeno zavírání obchodů v 5 hodin, t. 777.

79, 17. XI. 1930; 7.

aby byl vydán zákon o omezení práva výpovědi a propouštění soukromých zaměstnanců, t. 826.

92, 11. XII. 1930; 4.

aby byl vydán zákon o otvírání a zavírání pracovních místností v obchodních živnostech a živnostech s nimi spřízněných, t. 1937.

205, 21. VII. 1932; 5.

na změnu §§ 15 a 47 zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z., o přímých daních, t. 2043.

219, 24. XI. 1932; 5.

na vydání zákona, jímž se mění článek XVI, odst. 1, písm. b), uváděcích ustanovení k zákonu ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z., jakož i zákon ze dne 14. dubna 1932, č. 62 Sb. z., o přímých daních, t. 2382.

300, 28. XI. 1933; 6.

o dalším zaměstnávání vyučených učedníků, t. 2474.

315, 15. II. 1934; 6.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu na rok 1930 (t. 210), skup. hospod. a doprav., a o prohlášení min. financí dr Engliše z 8. I. 1930.

23, 24. II. 1930; 25.

o státním rozpočtu pro rok 1931 (t. 780) a o prohlášení min. financí dr Engliše z 25. IX. 1930.

84, 24. XI. 1930; 63.

o zákonu, jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách (t. 2597).

329, 5. VI. 1934; 24.

Interpelace:

o překážkách, které se kladou povolání obchodních cestujících a zástupců,

t. 2249/IV. 271, 18. V. 1933; 4.

odpov. t. 2344/X. 293, 17. X. 1933; 9.ISP (příhlásit)