Franz Macoun

Narozen: v roce 1881

Seznam činností

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

MACOUN Franz

II. voleb. kraj

DSD

Slib vykonal 1, 18. VI. 1935; 11.

Volba verifikována 8, 5. XI. 1935; 10.

Byl členem výb. im. a živn. obch.

Jeho mandát zanikl podle opatření stál. výb. č. 253/1938 Sb. z. dnem 30. X. 1938.

151, 17. XI. 1938; 8.

Návrhy iniciativní:

na vydání zákona, jímž se opět měn čl. XVI, odst. 1, písm. b uváděcích ustanovení k zákonu z 15. VI. 1927, č. 76 Sb. z. a n. o přímých daních, t. 148.

15, 4. XII. 1935; 9.

na vydání zákona, jímž se upravují služební poměry trvale ustanovených okresních zřízenců a cestářů, t. 484.

49, 4. VI. 1936; 4.

na vydání zákona o obchodních cestujících, zástupcích nebo jednatelích a jiných osobách v podobném postavení, t. 467.

51, 9. VI. 1936; 3.

na vydání zákona, kterým se upravuje odměna zaměstnanců v živnosti hostinské a jiných podob. podnicích, t. 1356.

150, 2. VIII. 1938; 7.

na vydání zákona, kterým se upravuje odměna zaměstnanců v živnosti hostinské a jiných podob. podnicích, t. 1359.

150, 2. VIII. 1938; 7.

Řeč v rozpravě:

o státním rozpočtu pro rok 1937 (t. 685), skup. kult. a soc., a o prohlášení min. financí dr Kalfuse ze 16. X. 1936.

69, 2. XII. 1936; 87.

Interpelace:

o nepřípustném zasahování do svobody umělecké činnosti,

t. 675/VI. 65, 27. XI. 1936; 6.

odpov. t. 828/XIII. 88, 31. III. 1937; 4.ISP (příhlásit)